Adresa-răspuns nr.24275 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 28 martie 2002
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr.24275 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 28 martie 2002

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului

Tel.: 314.15.14; Fax: 310.16.62 - Str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti

Bucureşti, 28 martie 2002

Nr. I/DI/15/24275/2002

Domnului Agache Aurel Dionisie

Codlea, str. Nouă nr. 99, judeţul Braşov

Stimate domnule Agache,

Ca urmare a memoriului dumneavoastră adresat Ministerului Justiţiei, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare ne-a comunicat, printr-o scrisoare din data de 14 februarie 2002, că acesta a respins cererea de extrădare din Republica Ungară a cetăţeanului român Paizs Octavian, pe considerente umanitare, în temeiul rezervei făcute de statul ungar la articolul 1 din Convenţia europeană de extrădare, potrivit căreia „Ungaria îşi rezervă dreptul să refuze extrădarea pe considerente umanitare, dacă s-ar cauza prejudicii grave persoanei reclamate, de exemplu, din cauza vârstei înaintate a acesteia sau a stării sale ori altă condiţie ce ar putea afecta persoana în cauză, ţinând cont totodată de natura infracţiunii şi de interesele statului solicitant."

Însă potrivit articolului 28 din Legea nr. XXXVIII din 1996 privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală, Ministerul Ungar al Justiţiei a înaintat dosarul Procuraturii Generale a Republicii Ungare, pentru luarea în considerare a începerii urmăririi penale împotriva acestuia, pentru faptele reţinute în hotărârea de condamnare pronunţată de instanţa română.

În legătură cu solicitările dumneavoastră de la literele a) - c), procedura de recunoaştere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cauzele penale, în ceea ce priveşte latura civilă, se poate declanşa în baza unei cereri de asistenţă juridică internaţională formulată de instanţa competentă, respectiv, instanţa care a soluţionat cauza în fond (în prima instanţă). În acest sens, urmează să vă adresaţi instanţei (instanţelor) care a (au) judecat cauza în primă instanţă, iar aceasta (acestea) va (vor) formula cererea de asistenţă juridică internaţională, în conformitate cu dispoziţiile art. 46 lit. B din Tratatul dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Ungară privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, încheiat la Bucureşti la 7 octombrie 1958, ratificat prin Decretul nr. 505/1958, publicat în B.Of. nr.2 din 17 ianuarie 1959, şi o va (vor) transmite prin intermediul Ministerului Justiţiei - Direcţia Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului, care va asigura şi traducerea cererii şi a actelor anexate acesteia.

În ceea ce priveşte celelalte aspecte din memoriul dumneavoastră, acestea exced competenţelor conferite prin lege Ministerului Justiţiei.

Cu stimă

Director

(Semnătura indescifrabilă a domnului Florin Răzvan Sandu)


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel