Adresa-răspuns nr.24275 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 30 ianuarie 2002
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr.24275 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 30 ianuarie 2002

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului

Tel.: 314.15.14; Fax: 310.16.62 - Str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti

Bucureşti, 30 ianuarie 2002

Nr. I/DI/15/24275/2002

Domnului Agache Aurel Dionisie

Codlea, str. Nouă nr. 99, judeţul Braşov

Stimate domnule Agache,

Ca urmare a memoriului dumneavoastră adresat Ministerului Justiţiei, vă comunicăm următoarele:

Potrivit dispoziţiilor articolului 40 alin. 8 din Legea nr. 296/2001 privind extrădarea, procedura de extrădare are caracter confidenţial.

Pe cale de consecinţă, nu putem să răspundem la cele două întrebări din memoriul dumneavoastră, dar vă asigurăm, stimate domnule Agache, că Ministerul Justiţiei a întreprins şi va întreprinde în continuare demersuri oficiale, în temeiul dispoziţiilor Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957 şi ale Protocoalelor sale adiţionale, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957 şi ale Protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi 17 martie 1978, pentru a obţine extrădarea din Republica Ungară, a cetăţenilor români menţionaţi în memoriu, în vederea executării pedepselor privative de libertate aplicate prin sentinţa penală nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1603/2001 a Curţii Supreme de Justiţie.

Precizăm totodată, că , în cazul în care cei trei cetăţeni români au şi cetăţenia maghiară, statul ungar nu va acorda extrădarea acestora, fiind însă obligat, potrivit prevederilor art. 6 paragr.2 din Convenţia europeană de extrădare, să preia şi să exercite urmărirea penală împotriva acestora pentru faptele care au determinat condamnarea lor de către instanţa română.

Cu stimă

Director

(Semnătura indescifrabilă a domnului Florin Răzvan Sandu)

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel