Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 24 ianuarie 2002
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Către Ministerul Justiţiei din România,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în oraşul Codlea str. Nouă nr. 99, judeţul Braşov, prin prezenta petiţie bazată pe prevederile legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public solicit în mod respectuos să-mi răspundeţi în scris în următoarea chestiune:

Pe data de 26 martie 2001 Curtea Supremă de Justiţie a condamnat la închisoare pe cei cinci autori ai uciderii tatălui meu, colonel post mortem Agache Aurel.

Sentinţele urmând un traseu ierarhic sunt:

1.  Sentinţa penală nr. 70 din 15 februarie 1999 emisă de către Tribunalul Municipiului Bucureşti în dosarul nr.1775/1998

2.   Decizia penală nr. 544 din 18 noiembrie 1999 emisă de către  Curtea de Apel Bucureşti în dosarul 1702/1999

3.   Decizia penală nr.1603 din 26 martie 2001 emisă de către Curtea Supremă de Justiţie  în dosarul nr.939/2000.

Solicit în mod respectuos Ministerului de Justiţie să-mi răspundă în scris la următoarele întrebări.

A.  Ce s-a măsuri s-au luat până la data în care ne aflăm (24 ianuarie 2002) pentru ca trei dintre cetăţenii români  şi anume: Filip Orbán Daniela Kamilla, Konrad Ioan şi Paizs Octavian, care au fugit în Republica Ungară, să fie extrădaţi ?

B.  Ce măsuri se intenţionează a se lua pentru ca cei trei cetăţeni români sus menţionaţi să fie extrădaţi pentru a-şi ispăşi pedeapsa ?

Solicit  în mod respectuos să mi se răspundă în scris şi în termenele prevăzute de lege.


Cu Stimă

Agache Aurel Dionisie

BUCUREŞTI

24 IANUARIE 2002

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel