Procedurile juridice interne grup Târgu Secuiesc - Revizuire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dos. 10664/1/2007

Termen : 26 ianuarie 2009

Domnule Preşedinte,

Onorată instanţă,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, jud. Braşov, în calitate de intimat-parte civilă şi de mandatar pentru celelalte intimate - părţi civile: Agache Ileana, Agache Ioan, Agache Andrei Ovidiu, Depner Ileana, prin acest document vă prezentăm punctul nostru de vedere referitor la cererea de revizuire care face obiectul dos. 10664/1/2007 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie - Completul de 9 Judecători.

În fapt:

În dosarul 1505/02, printr-o decizie din data de 27 septembrie 2007, devenită definitivă la data de 27 decembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea de către instanţa de fond, cea de apel şi cea de recurs a articolului 6 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului atât pentru revizuenţii Paizs Octavian şi Hejja Dezideriu cât şi pentru intimaţii inculpaţi Konrad Ioan şi Reiner Anton şi încălcarea articolului 6 alin. 3 litera D din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pentru revizuentul Paizs Octavian cât şi pentru intimaţii inculpaţi  Konrad Ioan şi Reiner Anton.

Pe baza informaţiilor din dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna,  4/98 al Tribunalului Covasna, dosarul 1775/1998 al Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, dosarul 1702/1999 al Curţii de Apel Bucureşti şi dosarul 939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie, instanţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a statuat în mod corect că procedura juridică care a urmat uciderii victimei Agache Aurel a durat mult mai mult decât prevede practica juridică europeană şi că au existat vicii serioase privind motivarea prin care instanţele de judecată au decis să ia în considerare declaraţiile martorilor date în faza urmăririi penale la nivelul parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, pentru martorii care nu au fost audiaţi în contradictoriu cu cei acuzaţi.

Revizuentul Paizs Octavian este unul din cei care au reuşit să obţină în urma sentinţei CEDO un statut juridic privilegiat, în sensul în care acestui revizuent i s-a încălcat dreptul prin care putea să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării.

Este o „dulce" ironie a realităţii juridice în care revizuentul Paizs Octavian culege fructele unei proceduri juridice şi la capitolul încălcării articolul 6 aliniatul 3  litera d  din Convenţia Europeană a drepturilor Omului.

Noi,  intimatele părţi civile în acest proces, dorim să supunem atenţiei onoratei instanţe şi partea ascunsă şi nevăzută a acestei proceduri, referitoare la modul în care a decurs procedura juridică, atât în faza urmăririi penale cât şi la nivelul instanţei de fond, în ceea ce priveşte depoziţiile martorilor şi confruntarea acestora cu cel acuzat.

Revizuentul Paizs Octavian a reuşit să obţină retractarea acelei părţi din declaraţia martorului Vardo Vilmos din data de 03 decembrie 1991,  prin cumpărarea acestui martor cu băuturi alcoolice şi diverse produse. Mai mult decât atât, revizuentul Paizs Octavian şi avocata acestuia, doamna Fazakas Forro Csilla, au influenţat în mod intenţionat pe cei 3 martori (Lote Ludovic, Duka Eugen şi Vardo Vilmos), ei doi fiind cei care au transportat cu maşina lor aceşti martori, care, la termenul din data de 18 ianuarie 1999, au depus mărturie la instanţa de fond. Astfel a fost subminat, în mod fundamental, principiul contradictorialităţii, obstrucţionându-se actul de justiţie prin influenţarea acestor martori.

În sprijinul afirmaţiei noastre vă prezentăm ca dovadă o înregistrare audio şi o traducere autorizată a acesteia.

Este vorba  de o convorbire din data de 14 aprilie 2003 între partea intimată vătămată Agache Aurel Dionisie şi martorul Vardo Vilmos (unul din martorii cheie ai procuraturii în dosarul uciderii victimei Agache Aurel). Este probabil ultima mărturie pe care a dat-o acest martor înainte de a muri (17 iunie 2005). La această mărturie a lui Vardo Vilmos, au fost prezenţi soţia acestuia, Vardo Gizzela, şi  ziariştii Iochom István de la Háromszék şi Bartos Loránt de la Kronika.

Din această mărturie reiese cu claritate faptul că revizuentul Paizs Octavian, atât de a lungul urmării penale cât şi în timpul desfăşurării procesului la instanţa de fond a acţionat cu consecvenţă în ceea ce priveşte obstrucţionarea actului de justiţie. Pe lângă faptul că a reuşit să obţină ca martorul Vardo Vilmos să-şi schimbe depoziţiile iniţiale, este evident faptul că a reuşit să obţină ca soţia lui Vardo Vilmos, care este şi ea martoră principală la actele de agresiune comise de revizuent să nu se prezinte la termenele din proces în care acesta a fost citată, ea ascultând orbeşte de soţul său, celălalt martor care îl acuză pe revizuent.

Vom prezenta, în paralel paragrafe din decizia CEDO şi din această convorbire pentru a putea evidenţia aspectele menţionate mai sus.

***

CEDO 1505/02 - paragraful 9: „În luna octombrie 1990 şi în decursul anului 1991, mai mulţi martori, printre care Orban Andrei Alexandru şi VARDO VILMOS, au fost interogaţi de poliţie cu privire la faptele din 22 decembrie 1989. La data de 4 noiembrie 1991, martorul KOZMA GIZELLA a fost interogat de poliţie şi a declarat că a văzut un grup de persoane lovindu-l pe AGACHE AUREL. Procurorul a întocmit un proces-verbal care atesta faptul că martorul KOZMA GIZELLA îi identificase, în fotografiile prezentate de poliţie, pe domnii Reiner (primul reclamant) şi Paizs ca făcând parte din persoanele care l-au agresat pe AGACHE AUREL.

CEDO 1505/02 - paragraful 14.: „La data de 3 decembrie 1991, martorul VARDO VILMOS a fost interogat de poliţie şi a afirmat că i-a văzut pe domnii Hejja, Paizs şi Reiner agresând victima. ......."

Traducere după înregistrarea audio paragraful 47. AGACHE AUREL DIONISIE: Bine, e totuna, să mergem mai departe... Da. Însă numiţii Héjja Dezideriu şi Paizs Öcsi, frizerul, l-au tras jos din Salvare.

48. VÁRDÓ VILMOS: Asta este adevărat.

49. AGACHE AUREL DIONISIE: Lumea a continuat să-l lovească. Dintre agresori, i-am recunoscut pe cei doi care l-au tras jos din Salvare şi i-au aplicat mai multe lovituri cu mâinile şi picioarele. O femeie bine ...

50. VÁRDÓ VILMOS: Ce e adevărat e adevărat!

***

CEDO 1505/02 - paragraful 14. .....La data de 24 martie 1992, VARDO VILMOS a fost interogat de Parchet şi a declarat că i-a văzut pe domnii Hejja şi Reiner agresând victima. În ceea ce îl priveşte pe domnul Paizs, VARDO VILMOS a revenit asupra declaraţiei sale din data de 3 decembrie 1991 şi a precizat că îl confundase cu altcineva.

Traducere după înregistrarea audio - paragraful 122.   AGACHE AUREL DIONISIE: Aici mai este un lucru interesant!... în ceea ce priveşte declaraţia mea dată organelor de poliţie cât şi cea înregistrată pe bandă de casetofon la procuratură la acea dată în care am declarat că Héjja Dezideriu împreună cu frizerul Paizs Octavian zis Öcsi l-au tras jos din Salvare pe Agache Aurel

123. VÁRDÓ VILMOS: Asta este adevărat!

124. AGACHE AUREL DIONISIE: ...arăt că la acea dată am fost în eroare cu privire la persoana lui Paizs Octavian deoarece l-am confundat cu o altă persoană.

125. VÁRDÓ VILMOS: Da! Atunci m-a întrebat acest Kiss ...dacă nu cumva l-am confundat cu altcineva...

130. AGACHE AUREL DIONISIE: Aceasta a fost făcută în faţa lui Fabian în 1992. Eu cunosc aceasta situaţie că mi-aţi povestit data trecută... 24 iunie 1992...

131.    VÁRDÓ VILMOS: E adevărat!...staţi un pic!....Când m-au luat pe mine a doua oară şi pe tine te-am trimis acasă (Kozma Gizellá ...notă AAD), ţi-am spus să pleci şi să nu vii cu mine ...cu noi, venise Pista Száva, Terebesi

139. VÁRDÓ VILMOS: atunci ne-a chemat Fabian în birou, şi Paizs şi soţia erau acolo deja de dinainte, atunci m-a întrebat: Vili, nu cumva l-ai confundat cu doctorul...

140. AGACHE AUREL DIONISIE: Fabian a întrebat?

141. VÁRDÓ VILMOS: Fabian!....cu doctorul, spunea.... pentru că şi el avea halatul la fel ca şi Paizs.

142.    AGACHE AUREL DIONISIE: Şi ce aţi spus dumneavoastră?

143. VÁRDÓ VILMOS: Păi eu nu cred să-l fi confundat, dar cine ştie, spuneam... acolo stătea soţia lui Paizs şi acolo era şi Paizs înăuntru ...atunci când m-au dus şi pe mine înăuntru.

144. AGACHE AUREL DIONISIE: Ei când v-au adus dumneavoastră pălinca? ...înainte sau după?

145. VÁRDÓ VILMOS: Pălinca? ....după!...înainte!...

146. AGACHE AUREL DIONISIE: ...înainte?

147. VÁRDÓ VILMOS:  ...înainte...

148. AGACHE AUREL DIONISIE: ...înainte?

149. VÁRDÓ VILMOS: ...Înainte!.

150. AGACHE AUREL DIONISIE: Atunci (cu referire la discuţia avută înainte cu o lună-notă AAD) am făcut o confuzie, nu era soia, ci linte.

151. VÁRDÓ VILMOS: Păi eu nu ştiu cum se spune la „lencse" (linte) în română.

152. AGACHE AUREL DIONISIE Linte.

153. IOCHOM ISTVÁN: Asta este.

154. AGACHE AUREL DIONISIE: un... un...

155. VÁRDÓ VILMOS: ...un kilogram de linte mi-a dat mie şi un kilogram de pălincă, să spun aceste lucruri, ...ca totul să fie bine...

156. AGACHE AUREL DIONISIE: Paizs?

157. VÁRDÓ VILMOS: Da! ...şi după aceea m-au dat la ziar că pentru o jumătate de kilogram de pălincă am spus ce au vrut ei (cu referire la anchetatori-notă AAD)...căcatul!

***

În paragraful 27, sentinţa CEDO nr. 1505/02 prezintă succint cele întâmplate la termenul din data de 18 ianuarie 1999 specificând următoarele: „La data de 18 ianuarie 1999, instanţa a respins cererea de amânare a şedinţei formulată de reclamanţi din cauza lipsei avocatului lor, care a fost substituit de unul dintre colaboratorii săi. (avocata Fazakas Forro Csilla - notă Agache Aurel Dionisie). După ce l-a audiat pe domnul Paizs, instanţa a audiat 3 martori, Vardo Vilmos, Duka Eugen şi Lote Ludovic, care au depus mărturie în cursul urmăririi penale. Martorul Vardo Vilmos a declarat că nu cunoaşte niciuna dintre persoanele pe care le-a văzut agresându-l pe Agache Aurel în anul 1989. Martorul Duka Eugen a declarat că îi cunoştea de mult timp pe domnii Paizs şi Hejja şi că nu îi văzuse pe niciunul dintre reclamanţi agresând victima. La rândul său, Lote Ludovic a declarat că nu a recunoscut-o decât pe Filip Orban Daniela Kamilla în mulţimea de 300-400 de persoane care agresau victima. El a adăugat că îl cunoştea de mult timp pe domnul Paizs, pe care nu l-a văzut lovindu-l pe Agache Aurel, şi că pe ceilalţi reclamanţi nu îi cunoaşte."

Traducere după înregistrarea audio - paragraful 192. AGACHE AUREL DIONISIE: Eu credeam că v-au dus la Sfântu Gheorghe, ca nimeni să nu ştie nimic, pentru că nu e voie să mergeţi împreună cu acuzaţii, cum s-a întâmplat şi la Bucureşti!

193. VÁRDÓ VILMOS: Păi nu! ...şi atunci ei m-au dus acolo,... alde Paizs.

194. AGACHE AUREL DIONISIE: alde Paizs

195. VÁRDÓ VILMOS: ...ei făceau....

196. AGACHE AUREL DIONISIE: Ştiu, pentru că v-am văzut cum vă vorbeaţi.

197. VÁRDÓ VILMOS: Nu ne-au dat nimic de mâncare! ...domnule, ...toată ziua am stat acolo...a început pe la 12.00.

198. AGACHE AUREL DIONISIE: Oare de ce? Nici acum nu ştiu de ce v-au lăsat acolo?

199. VÁRDÓ VILMOS: Eu ştiu de ce! Pentru că Csilla  a întrebat atunci când am venit pe la orele 7.00 la Bucureşti. Pentru că atunci când mergeam spre Bucureşti este restaurantul acela...

200. AGACHE AUREL DIONISIE: da.

201. VÁRDÓ VILMOS: Acolo Paizs zice: să mergem să bem un „deci" (o sută de grame - în maghiară)

202. AGACHE AUREL DIONISIE: 100 de...

203. VÁRDÓ VILMOS: da, spun eu, oricum trebuie să vă opriţi, pentru că eu trebuie să mă duc să mă piş, că nu mai pot.

204. AGACHE AUREL DIONISIE: ...spuneau ei.

205. VÁRDÓ VILMOS: nu! Spuneam eu...atunci am intrat...Csilla îmi spune: păi trebuie să spuneţi aşa şi aşa, Vili, că de nu, şi dumneata „te vei lovi la călcâie", vei fi implicat şi dumneata, că şi dumneata l-ai lovit pe el (cu referire la colonelul Agache Aurel - notă AAD).... Spun eu: doamnă avocat, ascultă aici, dacă începem în felul acesta, ...eu nici măcar nu mă duc acolo! Eu pe el nu l-am lovit! Să depună cineva mărturie că l-am lovit eu!

206. AGACHE AUREL DIONISIE: Cu asta vă ameninţa ?

207. VÁRDÓ VILMOS: da! ...

208. AGACHE AUREL DIONISIE: Avocata

209. VÁRDÓ VILMOS: da! Csilla .

210. AGACHE AUREL DIONISIE: Fazakas Forro Csilla.

211. VÁRDÓ VILMOS: Da! ...pe mine ...păi aţi fost acolo..!

Cu toate că revizuentul Paizs a reuşit să obţină schimbarea declaraţiilor martorilor, acesta îi ceartă şi îi abandonează pe martorii Lote Ludovic şi Vardo Vilmos, spunându-le că: „...amândoi sunteţi nişte căcaţi! Amândoi aţi vorbit prost! (paragraful 235 din traducerea după înregistrarea audio a convorbirii lui Agache Aurel cu martorul Vardo Vilmos)

Totodată martorul Vardo Vilmo şi martora Vardo Gizzela reliefează în această convorbire şi presiunea mediatică şi a opiniei publice în ceea ce priveşte pe martorii care au avut curajul să depună mărturie în cazul uciderii maiorului de miliţie Agache Aurel.

Traducere după înregistrarea audio -  paragraful 259. VÁRDÓ VILMOS: Mie îmi e frică de domnul Iochom că mă dă la ziar.

261. KOZMA GIZELLÁ: Am fost dată destul şi pe cuvântul meu că va începe din nou! (cu referire la coşmarul pe care cei doi l-au suferit din cauza cazului Agache - notă AAD).

577. KOZMA GIZELLÁ: Mai bine nu spun nimic! Tac.

578. VÁRDÓ VILMOS: Noi atât am fost hărţuiţi!

579. IOCHOM ISTVÁN: Cu siguranţă!

580.  VÁRDÓ VILMOS: Atât...Dénes! ... îşi băteau joc de noi, încât multă vreme nu aveam curaj să ies în oraş....Toţi prietenii... dacă intram într-un restaurant să bem ceva... toţi se uitau la mine, îi auzeam cum spuneau: uite-i, vin martorii lui Agache!

În Drept:

În baza asigurării şi respectării în integralitate a garanţiei procesuale referitoare la dreptul la apărare al condamnatului vă solicităm ca să admiteţi cererea de revizuire şi să fixaţi limite clare şi precise în care să aibă loc revizuirea.

Revizuirea este imperios necesară luând în considerare  aspectele încălcării de către instanţa de fond, cea de apel şi cea de recurs a articolului 6 alin 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului atât pentru condamnatul Paizs Octavian cât şi pentru condamnatul Hejja Dezideriu şi a încălcării articolului 6 alin. 3 litera D din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pentru condamnatul Paizs Octavian.

Astfel în ceea ce priveşte încălcarea de către instanţa de fond, cea de apel şi cea de recurs a articolului 6 alin 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului atât pentru condamnatul Paizs Octavian cât şi pentru condamnatul Hejja Dezideriu vă solicităm, ca după aprobarea cererii de revizuire, să constataţi că durata procedurii pe baza cărora cei doi au fost condamnaţi a fost de 6 ani şi 9 luni. Şi că singurul remediu posibil pentru remedierea consecinţelor acestei încălcări este plata despăgubirilor dictate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În ceea ce priveşte încălcarea articolului 6 alin. 3 litera D din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pentru condamnatul Paizs Octavian, pentru asigurarea respectării principiilor contradictorialităţii şi nemijlocirii considerăm că este necesară desfiinţarea, în parte, a hotărârii atacate sub aspectul dreptului încălcat şi, rejudecând cauza, cu aplicarea dispoziţiilor din capitolul III, secţiunea II, să înlăturaţi consecinţele încălcării dreptului.

În toate abordările şi analizele juridice făcute la nivelul autorităţilor judiciare europene rejudecările pot ridica probleme serioase precum dificultatea localizării martorilor şi dificultatea martorilor de a-si aminti corect faptele din pricina trecerii timpului.

Există şi jurisprudenţa la nivelul Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel în cauza Popescu împotriva României (Nr. 1)(Cererea nr. 49234/99) Hotărâre din 26 aprilie 2007 se specifică la paragraful 56 : "De altfel, chiar dacă  în conformitate cu noile dispoziţii revenea tribunalului prezumat a fi independent şi imparţial  să controleze  dosarul  de urmărire penală a parchetului (paragraful 44 de mai sus),  nu este  nerezonabil  să gândim că  aprecierea de către instanţa în cauză  risca, în speţă, să rămână tributară anchetei  iniţial  efectuată   de organele urmărire. Într-adevăr, dacă este adevărat că  tribunalului competent îi era permis  să dispună interogarea  martorilor şi să admită noi probe, nu este mai puţin adevărat  că scurgerea timpului era de natură a altera capacitatea martorilor de a-şi aminti evenimentele în detaliu şi cu exactitate (Jurisprudenţă CEDO -[İpek împotriva Turciei, nr. 25760/94, 17 februarie 2004, paragraful 116]). Ori, în speţă, printre elementele esenţiale care ar fi permis să se judece dacă  mijloacele violente  folosite de membrii  trupelor  speciale cu ocazia  reţinerii reclamantului erau sau nu justificate, figurează  depoziţiile martorilor, care ar fi trebuit să fie invitaţi să-ţi reamintească  incidentele care au avut loc cu câţiva ani în urmă."

Aplicând jurisprudenţa CEDO -  İpek împotriva Turciei, nr. 25760/94, 17 februarie 2004, paragraful 11 la o eventuală rejudecare a dosarului în care a fost condamnat revizuentul Paizs Octavian, este evident că, la trecerea a nu mai puţin de 19 ani de la uciderea victimei Agache Aurel, martorii nu mai au capacitatea de a-şi aminti evenimentele în detaliu şi cu exactitate.

Cât priveşte martorii care şi-au stabilit domiciliul în Republica Ungară sau şi-au schimbat domiciliile în cei 19 ani de la producerea evenimentelor să se constate că  instanţa de fond a  statuat asupra fondului cauzei după 10 ani de la comiterea faptelor, astfel încât localizarea martorilor respectivi prezenta probabil o anumită dificultate (Jurisprudenţă CEDO-[Scheper împotriva Olandei (dec.), nr. 39.209/02, 5 aprilie 2005], şi cu această motivare să se ia act că nu pot fi audiaţi şi astfel mărturiile lor date în faţa organelor de urmărire penală să fie citite în faţa revizuentului şi a apărătorului acestuia tocmai pentru a putea fi îndeplinit criteriul contradictorialităţii.

De altfel una din criticile CEDO în cauza Reiner contra României a fost aceea că această motivare nu a fost invocată de instanţele naţionale (paragraful 75).

Considerăm că este necesar, ca după admiterea cererii de revizuire, şi desfiinţarea, în parte, a hotărârii atacate sub aspectul dreptului încălcat, la rejudecarea cauzei, cu aplicarea dispoziţiilor din capitolul III, secţiunea II, să înlăturaţi astfel consecinţele încălcării dreptului prin aplicarea jurisprudenţei CEDO, respectiv: İpek împotriva Turciei, nr. 25760/94, 17 februarie 2004, paragraful 11  şi Scheper împotriva Olandei (dec.), nr. 39.209/02, 5 aprilie 2005.

În măsura în care totuşi veţi considera necesară audierea martorilor considerăm că este necesar, ca prin decizia de admitere în principiu a cererii de revizuire să fixaţi limite clare şi precise în care să aibă loc revizuirea, şi sub aspectul care priveşte luarea unor măsuri pozitive prin asigurarea protecţiei şi a prezenţei la audiere a tuturor martorilor, deoarece revizuentul Paizs Octavian a încercat  şi a reuşit să influenţeze 3 martori cheie ai acuzării în aşa fel ca aceştia să declare că nu l-au văzut pe revizuent lovind pe victima Agache Aurel şi să obţină ca un al patrulea martor (Vardo Gizzela) să nu se prezinte la nici un termen pentru a depune mărturie.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în mod clar că paragraful 1 din art. 6 din Convenţie, combinat cu paragraful 3, obligă statele contractante să ia măsuri pozitive ce constau în special în a-i permite acuzatului să interogheze sau să obţină interogarea martorilor acuzării (Barberà, Messegué şi Jabardo împotriva Spaniei.)

Deoarece revizuentul Paizs Octavian a încercat  şi a reuşit să influenţeze martorii cheie ai acuzării în aşa fel ca aceştia să declare că nu l-au văzut pe revizuent lovind pe victima Agache Aurel este imperios necesar ca tuturor martorilor care vor fi audiaţi în acest proces să li se asigure protecţia şi să fie sprijiniţi pentru a se putea prezenta şi depune mărturie fără ca ei să fie influenţaţi de către condamnaţii revizuenţi şi grupul de interese care stă în spatele acestuia. Luând în considerare ce s-a întâmplat în acest dosar o audiere a martorilor în spiritul contradictorialităţii nu va putea fi făcută fără ca să fie îndeplinite aceste criterii.

Considerăm că trimiterea spre rejudecare la instanţa de fond nu este necesară, înlăturarea consecinţelor încălcărilor putând fi făcută la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, luând în considerare Jurisprudenţa CEDO privind trecerea timpului şi dificultatea martorilor de a-şi aminti cele întâmplate. Practic vorbind, la trecerea a 20 de ani de la uciderea victimei Agache Aurel, este  imposibil ca acest proces să fie reluat şi în acelaşi timp să fie respectate normele europene din jurisprudenţa sus menţionată.

În ceea ce priveşte o posibilă admitere a cererii de revizuire şi pentru intimaţii inculpaţi:

Intimat, inculpat Reiner Anton: (decedat la data de 25 noiembrie 2006): nici una din persoanele abilitate de art. 408 indice 1 nu a cerut revizuirea în termen de 1 an de la rămânerea definitivă a sentinţei CEDO.

Intimat, inculpat Konrad Ioan: nici una din persoanele abilitate de art 408 indice 1 nu a cerut revizuirea în termen de 1 an de la rămânerea definitivă a sentinţei CEDO.

Intimat, inculpat Filip Orban Daniela Kamilla: prin decizia nr. 237 din 14 04. 2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 9 Judecători a respins cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă.

Motivarea în drept pe care ne bazăm în punctul nostru de vedere:

Codul de Procedură Penală: art. 408 indice 1... a) desfiinţează, în parte, hotărârea atacată sub aspectul dreptului încălcat şi, rejudecând cauza, cu aplicarea dispoziţiilor din capitolul III, secţiunea II, înlătură consecinţele încălcării dreptului;

Jurisprudenţă CEDO: -[İpek împotriva Turciei, nr. 25760/94, 17 februarie 2004, paragraful 116]), la care face trimitere: Popescu împotriva României (Nr. 1)(Cererea nr. 49234/99) Hotărâre din 26 aprilie 2007, (Paragraful 56). : "De altfel, chiar dacă  în conformitate cu noile dispoziţii revenea tribunalului prezumat a fi independent şi imparţial  să controleze  dosarul  de urmărire penală a parchetului (paragraful 44 de mai sus),  nu este  nerezonabil  să gândim că  aprecierea de către instanţa în cauză  risca, în speţă, să rămână tributară anchetei  iniţial  efectuată   de organele urmărire. Într-adevăr, dacă este adevărat că  tribunalului competent îi era permis  să dispună interogarea  martorilor şi să admită noi probe, nu este mai puţin adevărat  că scurgerea timpului era de natură a altera capacitatea martorilor de a-şi aminti evenimentele în detaliu şi cu exactitate (Jurisprudenţă CEDO -[İpek împotriva Turciei, nr. 25760/94, 17 februarie 2004, paragraful 116])„.

[Scheper împotriva Olandei (dec.), nr. 39.209/02, 5 aprilie 2005] la care face trimitere Reiner împotriva României, paragraful 75: „Pe de altă parte, Curtea constată că, dacă este adevărat că instanţele au statuat asupra fondului cauzei după 10 ani de la comiterea faptelor, astfel încât localizarea martorilor respectivi prezenta probabil o anumită dificultate [Scheper împotriva Olandei (dec.), nr. 39.209/02, 5 aprilie 2005], nu e mai puţin adevărat faptul că această dificultate nu poate fi imputată reclamanţilor şi că această motivare nu a fost invocată de instanţele naţionale

În probaţiune:

  • Hotărârea CEDO din 27 septembrie 2007 în cauza Reiner şi alţii împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630/29 August 2008
  • Înregistrare audio, stocată pe compact disk, a convorbirii din data de 14 aprilie 2003 între Agache Aurel Dionisie şi martorul Vardo Vilmos
  • Transcriere şi traducerea autorizată a convorbirii dintre Agache Aurel Dionisie şi martorul Vardo Vilmos.

Solicităm plata de către revizuenţi a cheltuielilor de judecată avute de către intimatele părţi vătămate cu transcrierea şi traducerea actelor din probaţiune.

În vederea dovedirii cheltuielilor de judecată ataşăm alăturat chitanţele nr. 0388 din 10.11.2008 şi nr. 0418 din 15.12.2008.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

*****************************************************************

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel