Dosarul 2840/62/2008 aflat pe rolul Tribunalului Braşov, secţia Contencios Administrativ
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ
Dosarul 2840/62/2008 aflat pe rolul Tribunalului Braşov, secţia Contencios Administrativ

Număr unic dosar: 2840/62/2008
Înregistrat în data de: 21.04.2008
Obiect dosar: refuz soluţionare cerere
Materia juridică: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
AGACHE AUREL DIONISIE : Reclamant
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI COVASNA - PRIN REPREZENTANT LEGAL : Pârât

Soluţie: În urma deliberării, instanţa, prezidată de doamna judecător Mihaela Cojocaru, a admis acţiunea reclamantului Agache Aurel Dionisie în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna. Obligă pârâtul să declasifice toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al tatălui reclamantului, col. p.m. Agache Aurel şi să pună acest dosar la dispoziţie în vederea studierii. Sentinţa poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

TERMENE DE JUDECATĂ:
I. 06 mai 2008 : Având în vedere faptul că în cauză nu s-a împlinit termenul prevăzut de dispoziţiile art.114/1 alin.3 Cod procedură civilă, constată că cererea formulată de pârâtă pentru amânarea cauzei şi pregătirea apărării este întemeiată, motiv pentru care, în baza art.156 alin.l Cod procedură civilă urmează a o admite, astfel că admite cererea pârâtei .
Amână judecarea cauzei la data de 3 iunie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul cu menţiunea a preciza care dintre înscrisurile solicitate de pârât pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei. Totodată să precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22,12.1989, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu.

II. 03 iunie 2008 : Inspectoratul de Poliție al județului Covasna a solicitat instanţei să fie respinsă acțiunea intentată de către Agache Aurel Dionisie. Se constată depusă întâmpinare prin serviciul registratură al instanţei, din partea pârâtului, din care se comunică un exemplar, in şedinţa publică, reclamantului. Reclamantul solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv ca pârâta să - precizeze ce înscrisuri pot fi declasificate din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22.12.1989 şi să le depună la dosarul cauzei.În temeiul art.167 Cod procedură civilă, instanţa admite cererea formulată de reclamant, fiind pertinentă şi utilă soluţionării cauzei, astfel ca urmează a se dispune citarea pârâtului cu menţiunea de a preciza care dintre înscrisurile solicitate de parat pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei Totodată sa precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul sus indicat, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu. Admite cererea în probaţiune formulată de pârât.
Amână judecarea cauzei la data de 24 iunie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul cu menţiunea a preciza care dintre înscrisurile solicitate de pârât pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei. Totodată să precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22,12.1989, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu.

III. 24 iunie 2008 : Se constată depusă întâmpinare prin serviciul registratură al instanţei, adresă din partea pârâtului, prin care arată că reclamantul nu a indicat care documente le solicită pentru soluţionarea cererii.
Reclamantul arată că pârâta relativ la nota de şedinţă depusă de pârâtă aceasta se află în eroare în comunicarea relaţiilor, în sensul că a solicitat depunerea opisului documentelor existente în dosarul personal al tatălui său Agache Aurel, pentru a vedea dacă a fost declasificat vreun document cu privire la acesta.
Amână judecarea cauzei la data de 30 septembrie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul.
Se va efectua adresă către pârât pentru a depune la dosar opisul documentelor din dosarul personal al defunctului maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22.12.1989 şi să indice dacă a fost declasificat vreun act din dosar.

IV. 30 septembrie 2008 : S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că s-a depus la dosarul cauzei prin registratura instanţei răspunsul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, după care: constată că nu sunt vizate pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse la dosar.
Având în vedere Hotărârea nr. 23 din 24 iulie 2008 a Colegiului de Conducere privind avizarea favorabilă a propunerii de desfiinţare a unui complet de contencios administrativ şi fiscal, urmează a trimite cauza Preşedintelui secţiei comerciale în vederea redistribuirii dosarului în sistem ciclic.Trimite dosarul Preşedintelui secţiei comerciale în vederea redistribuirii acestuia în sistem ciclic.
Se va solicita reclamantului să certifice înscrisurile anexate cererii depuse la dosar în copie.
S-a amânat pentru data de 03 noiembrie 2008.

V. 03 noiembrie 2008 : Agache Aurel Dionisie a vizat pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse la dosar, după care şi-a exprimat punctul de vedere în legătură cu adresa IPJ Covasna nr. 113362 din 01.09.2008. Instanţa  pune în vedere reclamantului să depună la dosar acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu defunctul al cărui dosar solicită al studia şi să justifice interesul promovării prezentei acţiuni. Totodată emite adresă către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu menţiunea, sub sancţiunea amendării d-lui Comisar - Şef, să înainteze la dosar xerocopia Ordinului MAI nr. 300/2004 şi Ordinul M.I. nr. S/389/200 prin care a fost clasificat dosarul colonelului Post Mortem Agache Aurel.
S-a amânat pentru data de 08 decembrie 2008.

VI. 08 decembrie 2008 : La acest termen Agache Aurel Dionisie a înmânat instanţei un punct de vedere şi un set de documente: acte de stare civilă din care rezultă gradul de rudenie cu ofiţerul Agache Aurel, precum şi documente care justifică interesul promovării prezentei acţiuni. Instanţa de judecată a constatat că IPJ Covasna nu a trimis xerocopii după ordinele MI solicitate şi  în baza art. 108 ind.1, alin. 1, pct. 2 lit h, a dispus amendarea cu 300 de lei a comisarului Şef  de poliţie Corneliu Cîmpeanu. Documentele şi punctul de vedere al lui Agache Aurel Dionisie vor fi trimise la IPJ Covasna. Instanţa a solicitat din nou ordinele MI şi a acordat un nou termen pentru data de 05 ianuarie 2009.

VII. 05 ianuarie 2009 : Deoarece nu s-au făcut comunicările în timp util datorită sărbătorilor de iarnă, instanţa a acordat un nou termen pentru data de 02 februarie 2009. S-a făcut o revenire către IPJ Covasna, pentru a pune la dispoziţia instanţei a celor două ordine MAI sus menţionate. Instanţa a dispus amendarea şefului IPJ COvasna cu 300 de lei pentru nedepunerea actelor solicitate de instanţă. Cu termen de 15 zile pentru reexaminare.
 
VIII. 30 ianuarie 2009 : În urma depunerii unor acte de către IPJ Covasna, instanţa de judecată a dispus în şedinţă de consiliu, analizarea cererii de reexaminare solicitată de şeful IPJ Covasna, Corneliu Cîmpeanu şi a dispus anularea amenzii de 300 de lei.
 
IX. 02 februarie 2009 : a avut loc ultimul termen din dosarul nr. 2840/62/2008. Instanţa de judecată l-a întrebat pe reclamantul Agache Aurel Dionisie dacă solicită termen pentru studiul întâmpinării emise de IPJ Covasna  prin adresa  nr. 17001 din 05 01.2009, adresă în care  singurul aspect notabil este dat de următoarele idei , citez:  „În consecinţă declasificarea dosarului personal al col. (p.m) Agache Aurel (care conţine şi fişele de personal) poate fi dispusă numai de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi funcționarii superiori abilitaţi prin lege, cu avizul D.G.I.P.I: (ordin M.A.I. nr. S/353/2002). Menţionăm că până în prezent D.G.I.P.I. nu a avizat propunerile noastre de declasificare a unor documente, motivând că aceasta ar însemna implicit declasificarea tuturor documentelor de acest gen de la celelalte unităţi ale M.A.I.” Reclamantul Agache Aurel Dionisie nu a solicitat termen pentru studiul întâmpinării, nefiind nimic nou în ceea ce priveşte aspectele problematicii aflate în contradictoriu cu IPJ Covasna, mai ales că nici din acest document nu reiese dovada efectuării vreunei proceduri de declasificare. Instanţa a dat cuvântul pe fond, unde reclamantul Agache Aurel Dionisie a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost ea formulată, pe baza probatoriului cu înscrisuri depuse la dosar. Instanţa de judecată a întrebat dacă se solicită cheltuieli de judecată, luând la cunoştinţă că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

În urma deliberării, instanţa, prezidată de doamna judecător Mihaela Cojocaru, a admis acţiunea reclamantului Agache Aurel Dionisie în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna. Obligă pârâtul să declasifice toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al tatălui reclamantului, col. p.m. Agache Aurel şi să pună acest dosar la dispoziţie în vederea studierii. Sentinţa poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Eu consider această sentinţă conformă cu normele europene iar modul neprofesional în care IPJ Covasna a înţeles să se raporteze la solicitarea mea arată că în această instituţie, la acest capitol, mai există încă o mentalitate pe care o consideram apusă odată cu căderea comunismului.(Agache Aurel Dionisie)
 
*****************************************************************
Termenele de judecată în  detaliu:

I  termen.    06 mai 2008 :

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dosar nr. 2840/62/2008

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 6 mai 2008

Completul compus din:
PREŞEDINTE: Elena Crăciun
Grefier: Dorina David

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, având ca obiect „refuz soluţionare cerere".
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, lipsă fiind pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GOVASNA.
Procedura îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către, după care:
Se constată depusă cerere prin serviciul registratura al instanţei, din partea pârâtului, prin care se solicită acordarea unui termen pentru pregătirea apărării. Reclamantul arată că nu se opune amânării cauzei
TRIBUNALUL
Având în vedere faptul că în cauză nu s-a împlinit termenul prevăzut de dispoziţiile art.114/1 alin.3 Cod procedură civilă, constată că cererea formulată de pârâtă pentru amânarea cauzei şi pregătirea apărării este întemeiată, motiv pentru care, în baza art.156 alin.l Cod procedură civilă urmează a o admite, astfel că
DISPUNE:
Admite cererea pârâtei

Amână judecarea cauzei la data de 3 iunie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul.
Pronunţată în şedinţa publică din 6 mai 2008.

PREŞEDINTE,                                                          Grefier,
Elena Crăciun                                                           Dorina David

TERMEN DE JUDECATĂ: 3 iunie 2008 sala T5 ora 11.00
t.c.reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE
cit.pârâtul -INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA

Amână judecarea cauzei la data de 3 iunie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul cu menţiunea a preciza care dintre înscrisurile solicitate de pârât pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei. Totodată să precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22,12.1989, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu.
Pronunţată în şedinţa publică din 6 mai 2008.

PREŞEDINTE,                                                      Grefier,
Elena Crăciun                                                       Dorina David

TERMEN DE JUDECATĂ: 3 iunie 2008 sala T5 ora 11.00
t.c.reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE
cit.pârâtul -INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA
*****************************************************************
II Termen . 03 iunie  2008 :
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE COVASNA
COMPARTIMENTUL JURIDIC
Nr. 109148 din 26.05.2008

CĂTRE,
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Inspectoratul Judeţean de Politie Covasna cu sediul în Mun. Sfantu-Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr.16. prin reprezentanţii săi legali formulăm
ÎNTÂMPINARE
Prin care solicităm respingerea acţiunii ca neîntemeiată având în vedere următoarele
MOTIVE
Reclamantul a depus la sediul IPJ Covasna o adresă prin care a solicitat acte din care să rezulte că tatăl său a avut o conduită corespunzătoare şi conformă cu sarcinile şi îndatoririle ofiţerului de miliţie până la evenimentele din 1989, însă nu a precizat ce documente doreşte a-i fi puse la dispoziţie. A solicitat dosarul de cadre al tatălui său, lucru care contravine regulilor stabilite la Serviciul Manangement Resurse Umane, în sensul că dosarul personal poate fi studiat de către titular în prezenta unui lucrător al serviciului personal, nicidecum de către un terţ, precum soţ, soţie, moştenitori, etc.
În răspunsul care i-a fost formulat în limitele celor prevăzute de lege, la cererea instanţei de judecată vom depune actele necesare soluţionării cererii reclamantului.
Art. 115-118 Cod de Procedură Civilă. art. 242 - judecarea în lipsă.

CONSILIER JURIDIC
Subcomisar de poliţie
MÂNDRUŢ MARIUS

*****************************************************************
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dosar nr. 2840/62/2008
ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 3 iunie 2008

Completul compus din:
PREŞEDINTE Elena Crăciun
Grefier Dorina David

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, având ca obiect „refuz soluţionare cerere”.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, lipsă fiind pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA.
Procedura îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către , după care:
Se constată depusă întâmpinare prin serviciul registratură al instanţei, din partea pârâtului, din care se comunică un exemplar, in şedinţa publică, reclamantului.
Reclamantul arată că nu solicită amânarea cauzei pentru studiul întâmpinării.
Instanţa acordă cuvântul în probaţiune.
Reclamantul solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv ca pârâta să - precizeze ce înscrisuri pot fi declasificate din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22.12.1989 şi să le depună la dosarul cauzei.
TRIBUNALUL
În temeiul art.167 Cod procedură civilă, instanţa admite cererea formulată de reclamant, fiind pertinentă şi utilă soluţionării cauzei, astfel ca urmează a se dispune citarea pârâtului cu menţiunea de a preciza care dintre înscrisurile solicitate de parat pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei Totodată sa precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul sus indicat, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu.
Pentru aceste motive
DISPUNE:

Admite cererea în probaţiune formulată de pârât.
Amână judecarea cauzei la data de 24 iunie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul cu menţiunea a preciza care dintre înscrisurile solicitate de pârât pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei. Totodată să precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22,12.1989, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu.
Pronunţată în şedinţa publică din 03 iunie 2008.

PREŞEDINTE,                                                  Grefier,
Elena Crăciun                                                   Dorina David

*****************************************************************
III Termen.  24 iunie  2008 :
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Inspectoratul de Politie al Judeţului Covasna
Compartimentul Juridic
Nr. 109148 din 24.06.2008

Către,
TRIBUNALUL BRAŞOV
Dosar nr.2840/62/2008

Termen la 24 iunie 2008
Inspectoratul Judeţean de Politie Covasna cu sediul în Mun. Sfantu-Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr.16.prin reprezentanţii săi legali;
Având în vedere citaţia emisă de Tribunalul Braşov la 06.06.2008,vă comunicăm următoarele:
Pârâtul (?) nu a precizat în cererea depusă care acte să le depunem pentru soluţionarea cererii sale. Nu ne-a indicat în mod singular actul la care face referire, a solicitat toate documentele să-i fíe puse la dispoziţie şi înscrisurile din dosarul personal al defunctului Agache Aurel. Dosarul pentru studiu nu se poate pune la dispoziţie.

CONSILIER JURIDIC
Subcomisar de poliţie
MÂNDRUŢ MARIUS
*****************************************************************
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dosar nr. 2840/62/2008

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 24 iunie 2008
Completul compus din:
PREŞEDINTE - Elena Crăciun
GREFIER - Luminiţa Briotă

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GOVASNA, având ca obiect „refuz soluţionare cerere".
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, lipsă fiind pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA
Procedura îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către, după care:
Se constată depusă întâmpinare prin serviciul registratură al instanţei, adresă din partea pârâtului, prin care arată că reclamantul nu a indicat care documente le solicită pentru soluţionarea cererii.
Reclamantul arată că pârâta relativ la nota de şedinţă depusă de pârâtă aceasta se află în eroare în comunicarea relaţiilor, în sensul că a solicitat depunerea opisului documentelor existente în dosarul personal al tatălui său Agache Aurel, pentru a vederea dacă a fost declasificat vreun document cu privire la acesta.
 
TRIBUNALUL
Pentru comunicarea relaţiilor solicitate de reclamant, respectiv a se depune de către pârâtă opisul documentelor din dosarul personal al defunctului Agache Aurel şi să indice dacă a fost declasificat vreun act din dosar,
Pentru aceste motive
DISPUNE:
Amână judecarea cauzei la data de 30 septembrie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul.
Se va efectua adresă către pârât pentru a depune la dosar opisul documentelor din dosarul personal al defunctului maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22.12.1989 şi să indice dacă a fost declasificat vreun act din dosar.
Pronunţată în şedinţa publică din 24 iunie 2008.
PREŞEDINTE,                                                                                        Grefier,
Elena Crăciun                                                                                         Luminiţa Briotă
TERMEN DE JUDECATĂ: 30.09.2008 sala T5 ora 11.00
t.c.reclamantul - AGACHE AUREL DIONISIE
cit.pârâtul -INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA
*****************************************************************
IV Termen. 30 septembrie  2008 :
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
- secţia comercială şi de contencios administrativ -
DOSAR NR. 2840/62/2008

CĂTRE,
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI COVASNA
Compartimentul Juridic
Sf. Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr. 16, jud.Covasna

În vederea soluţionării cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, având ca obiect „refuz soluţionare cerere", cu termen de judecată la data de 30.09.2008, sala T5, ora 11,00;
Prin prezenta vă solicităm să ne depuneţi la dosar opisul documentelor din dosarul personal al defunctului, maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22.12.1989 şi să indicaţi dacă a fost declasificat vreun act din dosar.
PREŞEDINTE                                GREFIER
ELENA CRĂCIUN                        LUMINIŢA BRIOTĂ
*****************************************************************
NESECRET
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA
Nr. 113362 din 01.09.2008
Serviciul management resurse umane

Către,
COMPARTIMENTUL JURIDIC
Urmare la adresa dumneavoastră numărul 109148 din 13.08.2008 vă comunicăm următoarele: Dosarul de rezervist al col. (p.m.) AGACHE AUREL conţine următoarele tipuri de documente:
1. Fişă matricolă
2. Documente cu caracter personal:
- dosar de recrutare;
- documente de atestare a studiilor;
- fotografii;
3. Documente cu caracter profesional:
- fişele de personal;
- jurământ militar;
- angajamente;
- documente de evaluare a activităţii:
4. Anexa care conţine documente cu privire la:
- notele de cunoaştere;
- rezultatele verificărilor în evidenţele operative;
- plângerile formulate împotriva titularului;
- rapoarte de verificare în evidenţele operative;
- comunicările instanţelor de judecată;
Conform prevederilor art. 166 alin. 4 din O.M.A.I. nr. 300/2004 titularul are dreptul să studieze documentele prevăzute la punctele 2 şi 3 şi să solicite copii în măsura în care acestea nu conţin informaţii clasificate. Conform art. 176 din acelaşi ordin consultarea şi manipularea dosarelor de personal ale rezerviştilor se face după regulile stabilite pentru poliţişti, fără a fi pusă problema moştenitorilor legali ai acestora.
Întrucât dosarul în sine, precum şi o parte din documentele componente ale acestuia (notă de cunoaştere, fişe de personal, fişa matricolă, etc.) constituie documente clasificate „secret de serviciu" conform Anexei nr.2 la O.M.I. nr. S/389/2003, unitatea noastră nu este competentă să dispună declasificarea acestora.

ŞEF SERVICIU M.R.U.
Comisar şef de poliţie
CONSTANTINESCU VASILICA
*****************************************************************
MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna
Compartimentul Juridic
Nr.109148 din 03.09.2008
Operator date cu caracter personal-4392

Către,
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Dosar nr.2840/62/2008
Termen la 30 septembrie 2008
Vă transmitem nota de şedinţă formulată în cauza civilă cu nr. de mai sus.
Cu stimă,

ŞEF AL INSPECTORATULUI
Comisar-şef de poliţie
CÎMPEANU CORNELIU
***
Inspectoratul de Poliţie al Jud. Covasna cu sediul în Mun. Sfantu-Gheorghe, str. Korosi Csoma Sandor nr. 16, prin reprezentanţii săi legali; având în vedere solicitarea completului de judecată, depunem în copie opisul cu documentele pe care le conţine dosarul de rezervist al Col.(P.M.) Agache Aurel, care face obiectul dosarului menţionat.
Conform adresei emisă de Serviciul Management Resurse Umane documentele cuprinse în dosarul personal sunt documente clasificate si constituie SECRET DE SERVICIU (O.M.I. nr. S/389/2003 – Anexa 2). În aceste condiţii unitatea noastră nu este competentă în a dispune declasificarea acestora.
CONSILIER JURIDIC
Subcomisar de poliţie
MÂNDRUŢ MARIUS
*****************************************************************
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dosar nr. 2840/62/2008

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din data de 30 septembrie 2008

Completul compus din:
PREŞEDINTE - DANIELA URS
GREFIER- MARIANA GHIMPU

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, având ca obiect „refuz soluţionare cerere".
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa reclamantului Agache Aurel Dionisie şi pârâtului Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că s-a depus la dosarul cauzei prin registratura instanţei răspunsul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, după care:
TRIBUNALUL
Constată că nu sunt vizate pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse la dosar.
Având în vedere Hotărârea nr. 23 din 24 iulie 2008 a Colegiului de Conducere privind avizarea favorabilă a propunerii de desfiinţare a unui complet de contencios administrativ şi fiscal, urmează a trimite cauza Preşedintelui secţiei comerciale în vederea redistribuirii dosarului în sistem ciclic.
Pentru aceste motive
DISPUNE:
Trimite dosarul Preşedintelui secţiei comerciale în vederea redistribuirii acestuia în sistem ciclic.
Se va solicita reclamantului să certifice înscrisurile anexate cererii depuse la dosar în copie.
Pronunţată în şedinţă publică azi 30 septembrie 2008.
PREŞEDINTE,                                                                Grefier
DANIELA URS                                                                 MARIANA GHIMPU

*****************************************************************
V Termen. 03 noiembrie  2008:
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dosar nr. 2840/62/2008

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din data de 03 noiembrie 2008

Completul compus din:
PREŞEDINTE - MIHAELA COJOCARU
GREFIER- CLARA BERECHET

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, având ca obiect „refuz soluţionare cerere".
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul Agache Aurel Dionisie lipsă fiind şi pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:
Reclamantul depune la dosar înscrisuri, Hotărârea nr. 781/25.07. 2002 cu privire la protecţia informaţiilor secrete de serviciu şi practică judiciară, Decizia Civilă nr. 278/23.02.2006 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.
Întrebat fiind cu privire a cărui document solicită declasificare, reclamantul arată că solicită declasificarea actelor dosarului tatălui său.
 
TRIBUNALUL
Instanţa apreciază ca fiind util a se depune la dosar Ordinul MAI nr. 300/2004 şi al M.I. nr. S/389/2003 invocate de pârât prin actele depuse la dosarul cauzei şi pentru ca reclamantul să facă dovada gradului de rudenie cu defunctul al cărui dosar se solicită a fi declasificat şi interesul în promovarea prezentei acţiuni, urmează să acorde un nou termen de judecată, motiv pentru care,
DISPUNE:
Amână judecarea cauzei la data de 08 decembrie 2008, sala T5 ora 08.30, pentru când reclamantul primeşte termen în cunoştinţă, urmând a se cita pârâtul.
Se pune în vedere reclamantului să depună la dosar acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu defunctul al cărui dosar solicită al studia şi să justifice interesul promovării prezentei acţiuni.

Se emite adresă către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu menţiunea, sub sancţiunea amendării d-lui Comisar - Şef, să înainteze la dosar xerocopia Ordinului MAI nr. 300/2004 şi Ordinul M.I. nr. S/389/2003
Dată şi citită  în şedinţă publică, azi 03 noiembrie 2008.
PREŞEDINTE,                                                                          Grefier
MIHAELA COJOCARU                                                         CLARA BERECHET
TERMEN DE JUDECATĂ: 08 dcembrie 2008 sala T5 ora 08.30
t.c.reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE
cit.pârâtul -INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA
*****************************************************************
TRIBUNALUL BRAŞOV
- Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal-
DOSAR NR. 2840/62/2008
EXP: 10.11.2008

CĂTRE,
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI
COVASNA
 
Pe rolul Tribunalului Braşov se află spre soluţionare dosarul nr. 840/62/2008 privind pe reclamantul Agache Aurel Dionisie în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA. Termen de judecată la data de 08 decembrie 2008, sala T5, ora 08,30.
Vă solicităm, sub sancţiunea amendării d-lui Comisar-Şef, să înaintaţi xerocopia Ordinului MAI nr. 300/2004 şi a Ordinului M.I. nr. S/389/2003
PREŞEDINTE,                                                                          Grefier
MIHAELA COJOCARU                                                         CLARA BERECHET
*****************************************************************
VI Termen. 08 decembrie  2008:

Onorată Instanţă

Ca urmare a celor solicitate în încheierea din data de 03 noiembrie 2008 în dosarul 2840/64/2008, vă prezint următoarele documente şi concluzii:

Ataşez la ANEXA A, acte de stare civilă care dovedesc gradul de rudenie cu Agache Aurel. Din aceste acte rezultă că Agache Aurel, care a decedat pe data de 22 decembrie 1989, este tatăl meu, eu, ca fiu, având calitatea de moştenitor legal al acestuia.

Interesul promovării prezentei acţiuni este determinat de următoarele considerente: în calitate de fiu şi de moştenitor legal al tatălui meu, nu am avut posibilitatea de a contracara cu argumente şi cu probe concrete din dosarul personal al tatălui meu, acuzaţiile care i s-au adus acestuia, de abuzuri şi de încălcări ale drepturilor omului în cariera sa profesională de ofiţer de miliţie, cum ar fi :

· În buletinele Hungarian Press Of Transylvania aparţinând Hungarian Human Rights Foundation:

- din 30 noiembrie 1984 (http://www.hhrf.org/dokumentumtar/irott/hpt/1984.063.pdf) şi

- 05 martie 1989 (http://www.hhrf.org/dokumentumtar/irott/hpt/1989.016.pdf), HHRF

Aceste buletine relatau despre atrocităţile şi abuzurile comise de tatăl meu. (Anexa B1)

· Joseph Voyane, raportorul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru România a pomenit numele tatălui meu, în raportul său prezentat pe data de 18 decembrie 1989 la Comisia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile omului, ca fiind autorul unei crime asupra unei persoane pe care a anchetat-o (conform articolului din Gazeta de Transilvania ataşat la cererea din 21 aprilie 2008)

· Uciderea tatălui meu a adus în prim planul opiniei publice din România atenţia asupra activităţii tatălui meu, astfel:

· S-au scris cărţi (Anexa B2) despre activitatea şi moartea ofiţerului de miliţie Agache Aurel, s-au publicat sute de articole de ziar atât în presa din România cât şi în presa din Ungaria şi Statele Unite ale Americii.

· 1252 de oameni şi-au depus semnătura pe un act în care s-a reiterat faptul că „ofiţerul de miliţie Agache Aurel a căzut victimă furiei populare din ziua de 22 decembrie 1989 pentru fărădelegile sale nenumărate şi însemnate, comise în funcţia şi în legătură cu aceasta pe care le deţinuse pe timpul dictaturii.” (Anexa B3)

· Urmărirea penală, procesul care a avut loc în România a readus acuzele făcute în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor omului de către tatăl meu (Anexa B4), iar procedurile juridice de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Anexa B5) au menţinut atenţia opiniei publice pentru acest caz şi implicit asupra consecinţelor pe care le-a avut activitatea tatălui meu.
Agache Aurel a plătit cu viaţa pentru ce a făcut în cariera sa de ofiţer de miliţie, el nu mai are posibilitatea de a se apăra, dar eu, ca urmaş şi moştenitor al acestuia, am avut obligaţia morală de a apăra onoarea acestuia, lucru pe care l-ar face orice fiinţă umană pentru părintele său.

Interesele mele legitime determinate de factorii prezentaţi mai sus m-au determinat să solicit declasificarea dosarului personal al tatălui meu.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna nu a procedat corect în această procedură. Trebuia să mă informeze, încă din momentul în care am cerut declasificarea tuturor actelor din dosarul personal al tatălui meu, ce tipuri şi categorii de documente sunt în dosar, nivelul de clasificare a acestora, data când au fost clasificate, pe baza căror ordine au fost clasificate, perioada de timp pentru care au fost clasificate, şi că nu s-a făcut nici o procedură de declasificare pentru că, în opinia IPJ Covasna, nu este abilitată să facă acest lucru.

Sub acest aspect al cauzei nu am avut dreptul la o procedură echitabilă, conform art. 6 alin. 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Iar Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna a refuzat să facă acest lucru cu toate că există chiar şi precedente în ceea ce priveşte declasificarea unui astfel de dosar aflat în custodia sa. Astfel există un precedent juridic referitor la declasificarea unui dosar personal al unui ofiţer de poliţie în rezervă. (Anexa C):

(www.hamangiu.ro/upload/files/iccj,%20s.cont.adm.2006,%20semstrul%20ii%20-%20cap%20i.pdf şi portalul ministerului de justiţie):

Este vorba de dosarul personal al ofiţerului superior în rezervă ŢICA FLORIAN care a chemat în judecată Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arad, solicitând instanţei ca, în contradictoriu cu pârâtul şi pe calea contenciosului administrativ, să dispună obligarea acestuia să-i elibereze în copie actele aflate la dosarul său personal. Mai mult decât atât, a solicit anularea unor ordine a MAI, fapt care a dus la un recurs al IPJ şi ulterior la un recurs al reclamantului

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a fost ofiţer superior de poliţie până în decembrie 1994, când a trecut în rezervă, şi că pârâtul a refuzat să-i elibereze actele solicitate, comunicându-i prin adresa nr. 92532 din 9 decembrie 2004 că „nu i se pot elibera copii xerox după documentele clasificate”.

Tribunalul Arad, prin sentinţa civilă nr. 633 din 18 mai 2005, a admis acţiunea reclamantului, obligând pârâtul să procedeze la declasificarea informaţiilor conform normelor legale şi să-i elibereze copii xerox de pe actele administrativ solicitate, reţinând că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

Recursul declarat de pârâtul Ministerul Administraţiei şi Internelor împotriva acestei hotărâri a fost admis de către Curtea de Apel Timişoara prin decizia civilă nr. 879 din 19 octombrie 2005, a fost casată sentinţa atacată şi trimisă cauza spre rejudecare la Tribunalul Arad. S-a reţinut că printr-o precizare de acţiune reclamantul a solicitat şi obligarea pârâtului la eliberarea de copii de pe Ordinul nr. 5017/1992 al Şefului I.G.P., să se dispună anularea Ordinelor nr. 300 din 21 iunie 2004 şi S 389 din 17 martie 2003 ale M.A.I. în părţile care au reglementat clasificarea dosarelor personale şi fişele de personal ale Cadrelor de Poliţie şi să oblige M.A.I. să declasifice toate dosarele personale şi fişele de personal.

La rândul său, Tribunalul Arad, prin sentinţa civilă nr. 1539 din 29 noiembrie 2005, a declinat competenţa soluţionării acţiunii precizate a reclamantului în favoarea Curţii de Apel Timişoara, pentru capătul de acţiune privind anularea Ordinelor nr. 389 din 17 februarie 2003 şi nr. 300 din 21 iunie 2004 emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi declasificarea dosarului de personal.

Prin aceeaşi hotărâre, Tribunalul Arad a disjuns şi a reţinut pentru soluţionare capătului de acţiune privind obligarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad la eliberarea copiilor de pe actele din dosarul său de personal.

Ulterior, prin încheierea nr. 1617 din 13 decembrie 2005, Tribunalul Arad a luat act de renunţarea reclamantului la cel de-al doilea capăt al acţiunii, actele solicitate fiind depuse de autorităţile publice la dosarul nr. 7474/2005 al Curţii de Apel Timişoara.

Curtea de Apel Timişoara, prin sentinţa civilă nr. 208 din 21 iunie 2006, a respins acţiunea reclamantului, cu judecarea căreia fusese sesizată ca urmare a declinării de competenţă.

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea de Apel Timişoara a reţinut, în esenţă, că nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 504/2004, nefiind motive pentru anularea Ordinelor nr. 389/2003 şi nr. 300/2004 ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, din moment ce autorităţile pârâte i-au comunicat copii de pe actele aflate la dosarul său personal.

Dreptul intern pertinent privitor la clasificarea şi declasificarea informaţiilor:

· Legea 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

Punct de vedere bazat pe lucrarea „- ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC - GHID TEORETIC ŞI PRACTIC PENTRU JUDECĂTORI” (Anexa D: paginile 1-6 şi 20-26) (http://www.abanet.org/rol/publications/romania_foi_seminars_06.2005_short_rom.pdf).

Examinând textele Legii 182/2002 care se referă la «secretul de serviciu» constatăm că acestea sunt contradictorii.

Astfel, articolul 15 paragraful (b) defineşte informaţiile clasificate ca «informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, care … trebuie să fie protejate.». În continuare, paragraful (c) indică clasele de secretizare: «secrete de stat şi secrete de serviciu». Din aceste două paragrafe rezultă că «secretele de serviciu» fac parte din «informaţiile clasificate», definite ca informaţiile de interes pentru siguranţa naţională. Mergând însă mai departe, constatăm că, în timp ce paragraful (d) defineşte secretele de stat, în mod firesc, în strânsă legătură cu siguranţa naţională, paragraful (e) defineşte secretele de serviciu ca fiind «informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat». Nimic din definiţia secretelor de serviciu nu conduce spre ideea de siguranţă naţională. În timp ce această constatare este perfect logică, indicaţia privind clasele de secretizare – informaţii secrete de stat şi secrete de serviciu, conform paragrafului (c) al articolului 15 - apare ilogică, nejustificată şi nefundamentată de scopul declarat al acestei legi, acela de a proteja siguranţa naţională, atât timp cât secretele de serviciu nu au nici o legătură cu siguranţa naţională, conform definiţiei oferite chiar de lege.

Legea 182/2002 nu prevede posibilitatea/obligaţia publicării, de către deţinătorii de informaţii, a listelor categoriilor de secrete (nu a informaţiilor ca atare). Listele categoriilor de secrete trebuie să fie publice, pentru că altfel legea nu îndeplineşte cerinţa previzibilităţii, iar persoanele, inclusiv cele care doresc să obţină informaţii, nu-şi pot adapta comportamentul prevederilor legale şi nu ştiu care sunt categoriile de informaţii exceptate de la liberul acces garantat prin Legea 544/2001.

Exerciţiul dreptului de acces la informaţii este substanţial restrâns şi de lipsa obligaţiei autorităţilor şi instituţiilor publice deţinătoare de informaţii clasificate de a reexamina periodic, la un interval precis, nivelurile de secretizare. Articolul 24 paragraful 10 al Legii 182/2002 se referă la declasificarea sau schimbarea nivelului de clasificare a unor informaţii, fără a obliga însă deţinătorii de informaţii clasificate la o revizuirea periodică în acest scop. În plus, aducerea la cunoştinţa publicului a unei informaţii declasificate permite şi controlul public, inclusiv prin cereri formulate pe baza Legii 544/2001, asupra clasificării iniţiale, ca secretă, a informaţiei respective.

· HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu care stipulează la art. 1 că: Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, se aplică în mod corespunzător şi informaţiilor secrete de serviciu în ceea ce priveşte:

a) clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie;

b) regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere;

Pe de altă parte informaţiile considerate secret de serviciu se declasifică dacă:

- termenul de clasificare a expirat;

- dezvăluirea informaţiilor nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.

· HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

Conform art. 24 din HG 585/2002, informaţiile secrete de serviciu se declasifică de conducătorii unităţilor care le-au emis, prin scoaterea de pe listele cu informaţii secrete de serviciu, care vor fi analizate ori de câte ori este necesar

· O.M.I. nr.S/353 din 23.11.2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare - (Secret de Serviciu)

Procesul de adaptare la cerinţele europene privind declasificarea unor informaţii decurge lent şi greoi în cadrul M.I.R.A. fapt dovedit şi de pasajele din următoarele documente:

„totodată menţionăm că în urma analizei efectuate de structurile MIRA în conformitate cu prevederile art. 8 din O.M.A.I. nr. S/353/2002 acestea au înaintat propuneri (inclusiv în ceea ce priveşte ordinele referitoare la avansări, numiri în funcţii, recompense, mutări, sancţiuni disciplinare, încetare a raporturilor de serviciu) în vederea schimbării nivelului de clasificare al unor documente, în scopul adaptării la condiţiile concrete ale desfăşurării activităţilor profesionale şi al respectării prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în prezent, se centralizează propunerile structurilor MIRA pentru declasificarea şi a altor documente din diferite domenii de activitate, urmând ca acestea să formeze obiectul proiectului de ordin al ministrului internelor şi reformei administrative pentru modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. S/389 din 2003 pentru aprobarea ghidului de clasificare informaţiilor în MIRA, precum şi a listei cu informaţii secrete de serviciu în MIRA.”(Anexa E1) (Punctul de vedere al M.I.R.A. aşa cum a fost formulat, prin adresa 10185/18.06.2007, sub semnătura secretarului de stat, domnul chestor general, dr. Anghel Andreescu - publicat pe situl “Pro Lex” - al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor„Pro Lex“, pag. 6).şi articol publicat în revista “Pro Lex” - 3/2007 (nr.11) martie – aprilie 2008, publicaţie editată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor„Pro Lex“, pag. 9) (Anexa E2)

· O.M.I. nr. S/389 din 17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor în Ministerul de Interne, precum şi a Listei cu informaţii secrete de serviciu în Ministerul de Interne, cu modificările şi completările ulterioare - (Secret de Serviciu)

· O.M.A.I. Nr. 300 din 21.06.2004 privind activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(http://www.sprdiamantul.ro/politia/e107_files/downloads/Ordine%20si%20instructiuni%20de%20ministru%20nepublicate/omai_300_2004.pdf)

Din dispozitiile H.G. nr. 555/2001 art. 27 alin.3, în vigoare la data emiterii O.M.I. nr.S/353 din 23.11.2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.I. nr. S/389 din 17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor în Ministerul de Interne, precum şi a Listei cu informaţii secrete de serviciu în Ministerul de Interne cu anexele sale (printre care şi anexa 2) se încadrează în tipologia prezentată de CEDO. 400/2004, rezultă că nu erau supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, partea I actele administrative cu caracter normativ care aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Dreptul extern pertinent privitor la clasificarea şi declasificarea informaţiilor:

Recomandarea Rec(2002)2 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind accesul la documentele publice (Anexa F)

Clasificarea ca fiind secrete de serviciu, a documentelor din dosarul personal al tatălui meu contravine normelor-standard europene.

Astfel, Recomandarea Rec(2002)2 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind accesul la documentele publice prevede posibilitatea unor excepţii de la accesul la informaţii, dar numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

IV. Limitările posibile ale accesului la documentele publice

1. Statele membre pot limita dreptul de acces la documentele publice. Limitările vor trebui stabilite precis prin lege, fiind necesare într-o societate democratică şi proporţionale cu scopul de a proteja:

i. securitatea naţională, apărarea şi relaţiile externe;

ii. siguranţa publică;

iii. prevenirea, investigarea şi urmărirea în instanţă a activităţilor criminale;

iv. viaţa privată şi alte interese private legitime;

v. interesele comerciale şi alte interese economice, private sau publice;

vi. echitatea părţilor într-o instanţă jurisdicţională;

vii. natura;

viii. misiunile de inspecţie, control şi supervizare ale administraţiei;

ix. politica economică, monetară şi rata de schimb a statului;

x. confidenţialitatea deliberărilor în interiorul sau între autorităţile publice din timpul pregătirii unui dosar;

2. Accesul la un document poate fi refuzat dacă divulgarea informaţiilor conţinute în document aduce sau este susceptibilă să aducă un prejudiciu unuia sau altui interes menţionat la paragraful 1, cu excepţia cazului în care un interes public superior nu justifică divulgarea.

Această normă exclude restricţiile de conţinut tipice legislaţiei române, introduce principiul proporţionalităţii şi al evaluării comparative a intereselor implicate în fiecare situaţie în parte şi garantează interesul public predominant în dezvăluirea unei informaţii.

Informaţiile pe care le conţine dosarul personal al tatălui meu, aşa cum au fost ele prezentate în adresa: nr. 113362 din 01.09.2008 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, Serviciul management resurse umane nu se încadrează la nici unul din situaţiile expuse în articolul IV art.1 din Recomandarea Rec(2002). Iar informaţiile cuprinse în acest dosar au o vechime de la 40 de ani (anul 1968 - anul încadrării în Ministerul de Interne) şi până la 19 ani (anul 1989 - anul uciderii prin linşare în timpul exercitării atribuţiunilor de serviciu), deci informaţii perimate care se referă la cariera profesională şi activitatea unui ofiţer din miliţia comunistă, ofiţer de miliţie care a fost acuzat că a încălcat drepturile omului în multe din anchetele efectuat, fapt ce a dus la decesul mai multor persoane.

Articolul 33 al Legii 182/2002, care încheie capitolul III «Informaţii secrete de serviciu» prevede că «Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei.”

Textul citat poate fi interpretat în diverse moduri. Interpretarea corectă – care ar asigura şi corelarea cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public- ar conduce la scoaterea informaţiilor “secrete de serviciu” din sfera informaţiilor clasificate, permiţând autorităţilor şi instituţiilor publice (şi, atunci când este cazul, instanţelor de judecată) să ofere informaţiile ceruteasupra unor probleme de interes public sau personal(formulare atotcuprinzătoare) sau în celelalte cazuri prevăzute.((Anexa D- pagina 25).

Informaţiile la care se refera dosarul personal al lui tatălui meu, Agache Aurel, nu se încadrează în definiţia legală a informaţiilor secrete de serviciu prevăzută în art.15 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 15 lit. e din Legea nr.182/2002 defineşte informaţiile secrete de serviciu ca fiind doar acele "informaţii a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat".

Datele din dosarul personal al tatălui meu şi aducerea lor la cunoştinţa publicului nu au cum să determine prejudicii nici unei persoane juridice, indiferent dacă ele relevă sau nu deficienţe în aceasta direcţie.

Pe de o parte, nici o persoană de bună credinţă nu ar putea indica ce înseamnă «de natură să», care este standardul de pericol impus de această formulare. Pe de altă parte, dacă ţinem cont că expresia în discuţie este preluată din legislaţia existentă în timpul dictaturii comuniste, există riscul unei interpretări similare celei de atunci, în sensul existenţei unui real pericol. Aceasta ar conduce, evident, la decizii discreţionare, nemotivate şi necontrolabile, de tipul: ceva este de natură să producă daune. Daunele nu s-au produs, poate nici nu se vor produce vreodată, poate nici nu există condiţiile producerii lor, oricum nu se motivează existenţa unor condiţii prielnice producerii daunelor. Pe baza unei astfel de interpretări, informaţiile pot fi scoase din sfera publică fără nici o motivaţie. Ministerul Administraţiei şi Internelor în măsura în care refuză să declasifice o informaţie din dosarul personal al tatălui meu trebuie să justifice într-un mod concret această măsură, pentru că acum trăim într-o societate care ar trebui să se caracterizeze prin controlul public asupra statului şi nu invers, aşa cum am experimentat în dictatură.

Este evident că dacă nu se constată încălcări ale drepturilor omului, nici nu se pune problema producerii de prejudicii unei persoane juridice.

În cazul în care se constată că au existat încălcări ale drepturilor omului, "divulgarea" acestora nu va determina prejudicii persoanelor juridice implicate, existenţa acestora antrenând, conform legii, răspunderea persoanelor fizice şi juridice vinovate.

Nu se poate pune semnul egalităţii între tragerea la răspundere în condiţiile legii, a celor vinovaţi şi producerea de prejudicii persoanelor juridice implicate, persoane juridice obligate să vegheze la respectarea drepturilor omului prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Nu poate sa constituie "prejudiciu" în sensul art.15 lit. e din Legea nr .182/2002 antrenarea răspunderii juridice a celor vinovaţi de încălcarea legii: persoana juridică şi prepuşii ei.

Nimeni nu poate fi considerat prejudiciat dacă este obligat să respecte legea şi dacă e tras la răspundere când o încalcă.

Aplicarea legii nu poate produce prejudicii pentru nimeni. Un "prejudiciu" nu poate fi produs decât printr-un rapt ilicit (orice definiţie a prejudiciului prevede că acesta se produce printr-un rapt ilicit). Ori, o eventuală tragere la răspundere a celor care au încălcat legea nu poate constitui un rapt ilicit, deci cauzator de prejudicii.

Legea 182/2002 permite practic Ministerului Administraţiei şi Internelor să se sustragă în totalitate de la controlul public, sub argumentul protecţiei informaţiilor secret de serviciu.

Puterea discreţionară acordată Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi lipsa oricăror garanţii împotriva arbitrariului au consecinţe nefaste asupra dreptului unei persoane la informaţiile care o privesc şi, în egală masură, asupra dreptului de acces la informaţiile de interes public. Aşa cum Curtea Europeană a Drepturilor Omului a argumentat, “pericolul arbitrariului apare cu o deosebită claritate atunci când o autoritate îşi exercită în secret atribuţiile.” (paragraful 55 din cauza Rotaru împotriva României )

Iar O.M.I. nr.S/353 din 23.11.2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.I. nr. S/389 din 17.02. 2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor în Ministerul de Interne, precum şi a Listei cu informaţii secrete de serviciu în Ministerul de Interne cu anexele sale (printre care şi anexa 2) se încadrează în tipologia prezentată de CEDO.

Dosarul personal, în sine, al tatălui meu precum şi o parte din documentele componente ale acestuia (notă de cunoaştere, fişe de personal, fişa matricolă, etc.) constituie documente clasificate "secret de serviciu" (conform adresei Nr. 113362 din 01.09.2008 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, Serviciul management resurse umane).

Iar Anexa nr. 2 la O.M.I. nr. S/389/2003 prin care se specifică ce fel documente sunt clasificate ca fiind secret de serviciu este la rândul lui secret de serviciu. Astfel de bariere nu mai pot exista, conform standardelor europene unde nimic nu poate fi interzis în mod absolut, standarde care specifică că în orice situaţie în care există interese contrarii (fireşti, de altfel, şi necondamnabile) se aplică principiul proporţionalităţii, care conduce la soluţii diferite, în funcţie de circumstanţele fiecărei situaţii şi că, iată, există şi un «interes public» sau «interes personal».

În contextul aplicării principiului proporţionalităţii între interesul publicului ori al unei persoane de a afla o informaţie şi interesul autorităţii respective de a menţine acea informaţie secretă, interesul public sau personal în dezvăluirea acelei informaţii trebuie să aibă un rol determinant în soluţia la care se ajunge prin cântărirea celor două interese. Interesul public sau personal în aflarea informaţiilor din dosarul personal al tatălui meu, aflat în custodia Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna, persoană asupra căruia există suspiciuni privind încălcarea drepturilor omului are prioritate faţă de dorinţa autorităţilor de a secretiza şi de a menţine secrete acest tip de informaţii.

Cererile de acces la informaţii, trebuie cântărite în raport cu motivul pentru care informaţiile solicitate nu ar trebuie dezvăluite. În acest proces de evaluare, autoritatea sau instituţia care refuză dezvăluirea unei informaţii trebuie să dovedească existenţa unui pericol iminent, real şi măsurabil pentru, de pildă, aducerea de prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat, care ar urma dezvăluirii informaţiei respective. Mai departe, în acest proces de cântărire, interesul public în aflarea informaţiilor respective trebuie avut în vedere în mod prioritar. Atunci când interesul public sau personal în aflarea unei informaţii primează în faţa interesului de a menţine acea informaţie secretă şi de a evita posibile efecte negative asupra autorităţilor sau instituţiilor publice respective, informaţia trebuie dezvăluită.

Luând în considerare cele menţionate în cererea din 21 aprilie 2008 cât şi în prezentul document, vă solicit declasificarea tuturor actelor din dosarul personal al tatălui meu, aflat în custodie la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna.

Cu deosebită consideraţie
Agache Aurel Dionisie
*****************************************************************
ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dosar nr. 2840/62/2008

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din data de 08 decembrie 2008

Completul compus din:
PREŞEDINTE - MIHAELA COJOCARU
GREFIER- CLARA BERECHET

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, având ca obiect „refuz soluţionare cerere".
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul Agache Aurel Dionisie lipsă fiind şi pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:
Reclamantul depune la dosar acte de stare civilă în dovedirea gredului de rudenie cu defunctul Agache Aurel şi un set de înscrisuri în susţinerea acţiunii solicitate solicitând un nou termen faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la Poliţia Covasna.
TRIBUNALUL
Având în vedere că petentul nu a comunicat răspunsul la relaţiile solicitate de instanţă şi că prin adresa înaintată s-a pus în vedere că se va sancţiona comandantul acestei unităţi pentru neconformare, urmează să fie amendat domnul comisar - şef Corneliu Câmpeanu cu suma de 300 lei şi pentru a se reveni cu adresă către pârâtul IPJ Covasna, se acordă un nou termen, sens în care
DISPUNE
Amână judecarea cauzei la data de 05 ianuarie 2009 sala T5 ora 08.30, pentru când reclamantul primeşte termen în cunoştinţă, urmând a se cita pârâtul.
Se dispune în conformitate cu prevederile art. 108 indice 1 alin. 1, pct. 2 lit. h Cod de Procedură Civilă amendarea domnului Comisar Şef Câmpeanu Corneliu - comisar şef al IPJ COvasna cu suma de 300 lei.
Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la data comunicării.
Se revine cu adresă către IPJ Covasna cu menţiunea, sub sancţiunea amendării domnului Comisar - Şef să înainteze la dosar xerocopia Ordinului MAI nr. 300/2004 şi a Ordinului M.I. nr. S/389/2003.
Dată şi citită în şedinţă publică, azi, 08 decembrie 2008.
PREŞEDINTE,                                                                          Grefier
MIHAELA COJOCARU                                                         CLARA BERECHET
*****************************************************************
TRIBUNALUL BRAŞOV
- Secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ şi Fiscal
DOSAR NR. 2840/62/2008
EXP: 16.12.2008
CĂTRE,
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI
COVASNA
 
Pe rolul Tribunalului Braşov se află spre soluţionare dosarul nr. 840/62/2008 privind pe reclamantul Agache Aurel Dionisie în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA cu termen de judecată la data de 05 ianuarie 2008, sala T5, ora 08,30, vă solicităm, sub sancţiunea amendării d-lui Comisar-Şef, să înaintaţi xerocopia Ordinului MAI nr. 300/2004 şi a Ordinului M.I. nr. S/389/2003
PREŞEDINTE,                                                                          Grefier
MIHAELA COJOCARU                                                         CLARA BERECHET
*****************************************************************
VII Termen. 05 ianuarie  2009: (încheierea de şedinţă va fi publicată după ce voi intra în posesia ei).

*****************************************************************

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN

COVASNA

Nr. 17001 din 05.01.2009
 
Către,
TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS

Administrative şi Fiscale
 

Urmare la adresa dumneavoastră nr.2840/62/2008 din 16.12.2008 vă comunicăm următoarele:

Dosarele personale ale cadrelor active şi în rezervă, precum şi fişele de personal sunt clasificate „Secret de serviciu" conform Anexei nr.2 la Ordinului Ministrului de Interne nr. S/389 din 17.02.2003 (pct. 11). Conform art.20 din H.G. nr. 585/2002 „declasificarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informaţiilor secrete de stat se realizează de împuterniciţii şi funcţionarii superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelul de secretizare, cu avizul prealabil al instituţiilor care coordonează activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate potrivit competenţelor materiale." în consecinţă declasificarea dosarului personal al col. (p.m.) AGACHE AUREL (care conţine şi fişele de personal) poate fi dispusă numai de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi funcţionarii superiori abilitaţi prin lege, cu avizul D.G.IJ\I. (Ordin M.A.I. nr. S/353/2002).

Menţionăm că până în prezent D.G.I.P.I. nu a avizat propunerile noastre de declasificare a unor documente, motivând că aceasta ar însemna implicit declasificarea tuturor documentelor de acest gen de la celelalte unităţi ale M.A.I.

În ceea ce priveşte solicitarea domnului AGACHE AUREL DIONISIE de a avea acces la dosarul personal al tatălui său col. (p.m.) AGACHE AUREL vă facem cunoscute următoarele:

Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art.25 că „fiecare poliţist are un dosar personal.... pe care îl poate consulta, iar la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii".

De asemenea conform art.166 alin. (1) din Ordinul M.A.I. nr. 300/2004, „Dosarul personal constituie principalul document de evidenţă nominală a poliţiştilor..." iar la al. (4) lit. a) se stipulează că, acesta poate fi consultat de către titular care poate avea acces la documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) - c) şi poate solicita copii de pe acestea în măsura în care nu conţin informaţii clasificate. Potrivit art. 176 din acelaşi ordin „Regulile de păstrare, consultare şi manipulare a dosarelor de personal ale cadrelor militare în rezervă / retragere sunt cele stabilite pentru dosarele de personal ale cadrelor în activitate". Trebuie avute însă în vedere prevederile Ordinului M.I. nr. S/389/2.003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor, coroborate cu cele ale art.33 din H.G. nr. 585/2002, care reglementează accesul persoanelor la informaţiile clasificate.

În contextul legislativ menţionat, nu se regăsesc prevederi care să reglementeze accesul la dosarele personal ale cadrelor în rezervă a urmaşilor legali ai acestora.

Având în vedere volumul mare al documentelor indicate de dumneavoastră vă înaintăm alăturat Extrase din acestea, care conţin baza legală menţionată mai sus. Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 14 alin.3 şi art.69 alin.3 şi 4 din HG nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, extrasele din documentele clasificate primesc clasa sau nivelul de secretizare atribuit documentului original, respectiv „secret de serviciu", în consecinţă aveţi obligaţia să respectaţi restricţiile impuse acestei categorii de documente.

Cu stimă,

ŞEF AL INSPECTORATULUI

Comisar şef de poliţie

CÎMPEANU CORNELIU
*****************************************************************

VIII. 30 ianuarie 2009 : În urma depunerii unor acte de către IPJ Covasna, instanţa de judecată a dispus în şedinţă de consiliu, analizarea cererii de reexaminare solicitată de şeful IPJ Covasna, Corneliu Cîmpeanu şi a dispus anularea amenzii de 300 de lei.

*****************************************************************

IX Termen. 02 februarie  2009: Încheierea de şedinţă face parte integrantă din sentinţa civilă nr. 99/CA, dată în această procedură.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel