Chemare în instanţă la Tribunalul Braşov, secţia contencios, a IPJ Covasna din data de 17 apr. 2008
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

Către Tribunalul Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ
Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr.99, prin prezenta mă adresez onoratei instanţe, în baza legii nr. 544/2004 (legea contenciosului administrativ).
Motivele pentru care mă adresez onoratei instanţe sunt determinate de următoarea situaţie, în fapt:
Pe data de 09 ianuarie 2008 am solicitat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna informaţii despre modul în care pot studia dosarul personal al tatălui meu, maior de miliţie Agache Aurel, decedat la data de 22 decembrie 1989 în oraşul Târgu Secuiesc. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 1)
Pe data de 18 februarie 2008 am primit adresa de răspuns nr. 104006 emisă la data de 10 februarie 2008, din care a reieşit faptul că în dosarul personal al tatălui meu există o serie de documente clasificate, ca fiind secret de serviciu. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 2)
Pe data de 11 martie 2008, în baza articolului 20 al Legii nr 182/2002 privind protecția informaţiilor clasificate, am solicitat declasificarea tuturor informaţiilor din dosarul personal al tatălui meu,considerate secret de serviciu şi punerea la dispoziţia subsemnatului în vederea studierii. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 3)
Pe data de 21 martie 2008 am primit adresa de răspuns nr. 108.002 emisă la data de 19 martie 2008, din care a reieşit faptul că Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna doreşte să declasifice doar anumite informaţii în baza unui criteriu de selecţie discreţionar menit să nu aducă prejudicii IPJ Covasna şi M.I.R.A. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 4)
Pe data de 21 martie 2008, m-am adresat Inspectoratului judeţean de Poliţie, în baza Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, care stipulează în capitolul II, referitor la procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ la articolul 7 alineat 1 că" Art. 7. - (1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există." Astfel am solicitat încă odată declasificarea tuturor informaţiilor considerate secret de serviciu şi punerea la dispoziţia subsemnatului a dosarului personal al tatălui meu în vederea studierii. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 5)
Pe data de 14 aprilie 2008 am primit adresa de răspuns nr. 110515 emisă la data de 01 aprilie 2008, din care a reieşit faptul că Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna recomandă subsemnatului să mă adresez instanţei de judecată competente, ca în baza prerogativelor pe care le are, să comunice Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, prin adresă scrisă, sau după caz, în cadrul dezbaterilor, actele şi documentele care stau la baza susţinerii cererii mele. Astfel, pentru a putea susţine cauza privind nevinovăţia tatălui meu referitor la acuzele de încălcare a drepturilor omului în exercitarea activităţii profesionale de ofiţer de miliţie, voi putea cere documente ca: notări de serviciu, hotărâri cu privire la sancţiuni disciplinare, fişa de pedepse şi recompense, etc. În această adresă nu s-a specificat dacă a avut loc o procedură de declasificare a informaţiilor considerate secret de serviciu. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 6)
Onorată instanţă,
Pe data de 22 decembrie 1989, tatăl meu, ofiţer de miliţie Agache Aurel era linşat în centrul oraşului Târgu Secuiesc, de un grup de persoane, care s-au folosit de căderea regimului comunist al lui Nicolae Ceauşescu pentru a se răfui cu acesta şi de a se răzbuna.
Ulterior, pentru a câştiga simpatia locuitorilor, unii reprezentanţi ai Uniunii Democrate Maghiare din România au sprijinit cauza celor care erau cercetaţi pentru atrocităţile comise asupra tatălui meu. Astfel a fost declanşat un mecanism în care au fost prezentate opiniei publice o serie de mărturii din care ar fi reieşit că ofiţerul de miliţie Agache Aurel, în exercitarea funcţiei pe care a deţinut-o în aparatul de miliţie, ar fi încălcat drepturilor unor persoane, că a înlesnit sinuciderea unei persoane (Bedö Béla), că a omorât în bătaie pe Csaki Ferenc din Lemnia (conform unui Raport prezentat de M. J. Voyane, la data de 18 decembrie 1989 la Comisia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile omului), că a şantajat persoane, că a violat femei, că a însuşit în mod ilegal cantităţi de aur. Toate aceste acuze au fost reluate cu persistenţă de a lungul anilor, cu atât mai mult că urmărirea penală, procesul juridic din România precum şi procedurile de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au menţinut în permanenţă atenţia opiniei publice asupra acestui caz şi implicit asupra persoanei tatălui meu. (Ataşez alăturat la anexa nr. 7 o serie de declaraţii în care se face referire la abuzurile comise de ofiţerul de miliţie)
Din aceste motive, într-o societate care este ataşată valorilor juridice şi morale ale Uniunii Europene, consider că este imperios necesară declasificarea informaţiilor cuprinse în dosarul personal al tatălui meu, pentru ca orice cetăţean care doreşte să cunoască o mică parte a mecanismului pe baza căruia şi-a desfăşurat tatăl meu activitatea, să poată releva eventualele încălcări ale drepturilor omului şi modul în care au fost abordate acestea de către organele superioare şi de către autorităţile juridice ale vremii.
Dosarul personal al tatălui meu nu conţine nimic spectaculos şi nici date care să releve eventuale surse de informare.
Personal consider că în dosarul de personal al tatălui meu, ofiţer de miliţie Agache Aurel nu există informaţii de măsură să aducă prejudicii IPJ Covasna şi M.I.R.A.
Şi cel mai mare prejudiciu pe care îl poate avea IPJ Covasna, referitor la solicitarea mea, este că în Uniunea Europeană poate plana suspiciunea conform căruia unui cetăţean i se poate îngrădi accesul la informaţii care au legătură cu activitatea unui ofiţer de miliţie care a fost acuzat de nenumărate ori de încălcarea drepturilor omului.
Şi cei care au adus prejudicii IPJ Covasna şi MIRA sunt cei care l-au acuzat pe tatăl meu de comiterea unor fapte abominale, fără a avea vreo dovadă în acest sens.
Din aceste motive, prezentate în mod subsidiar, precum şi în baza articolului 20 al Legii nr 182/2002 şi al Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ să dispuneţi ca Inspectoratul Judeţean de Poliţie să declasifice toate informaţiile din dosarul tatălui meu şi să mi-l pună la dispoziţie în vederea studierii.
Cu deosebită consideraţie
Agache Aurel Dionisie
17 aprilie 2008

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel