Familia Agache, a returnat pe data de 22 aprilie 2002, preşedintelui Iliescu diploma şi medalia de erou martir
Grupul de interese :Târgu Secuiesc - 1989 - Fostul preşedinte al României - Ion Iliescu

diploma de erou martir a Colonelului Post Mortem Agache Aurelmedalie faţă erou martir

Prin memoriul nr. 10859 din data de 22 aprilie 2002 familia Agache a returnat preşedintelui Iliescu diploma şi medalia de erou martir

 


Domnule Preşedinte al României, Ion Iliescu

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, prin prezentul memoriu vă aducem la cunoştinţă că am luat act de faptul că aţi refuzat să anulaţi decretul de graţiere nr. 194 din data de 13 martie 2002, prin care l-aţi absolvit de pedeapsa cu închisoarea pe Héjja Dezideriu, unul din călăii tatălui meu, colonel post mortem Agache Aurel, erou martir al Revoluţiei Române.

Ca urmare a faptului că procedura imorală a graţierii a rămas definitivă, statuând astfel una din cele mai evidente abuzuri post decembriste în ceea ce priveşte prerogativa graţierii individuale, familia Agache a decis să refuze deţinerea în continuare a medaliei şi a diplomei de Erou Martir a colonelului post mortem Agache Aurel, diplomă de Erou Martir care poartă semnătura dumneavoastră. Noi considerăm că din punct de vedere moral există o contradicţie absolută între semnătura preşedintelui Iliescu de pe diploma de erou martir si semnătura de pe decretul de graţiere. Având în vedere acest lucru precum si mecanismul de pe urma căruia criminalul Héjja a fost graţiat, noi considerăm că este sub demnitatea noastră să mai deţinem actul semnat dumneavoastră. Iar de acum încolo noi vom considera ca valabilă doar semnătura de pe decretul de graţiere de pe urma căruia „nevinovatul” si „deţinutul politic” Héjja a fost absolvit de pedeapsa si aşa ridicol de mică ce i-a fost administrată de Justiţia Română. Totodată eu consider că mecanismul principial al graţierii criminalului Héjja precum si modalitatea practică a executării acesteia este în directă concordantă cu sistemul de valori al preşedintelui României Ion Iliescu, ceea ce face imposibilă acceptarea si deţinerea în continuare de către familia Agache a  diplomei de Erou Martir conferită colonelului post mortem Agache Aurel.

Totodată ne menţinem toate ideile şi acuzele din memoriile nr. 16402/14 iunie 2001, nr. 26629/14 septembrie 2001 şi nr.07530/25 martie 2002, prin care am încercat să împiedicăm graţierea călăilor tatălui nostru.

În perioada care a trecut de la infamul act de graţiere ne-am putut face o imagine clară asupra mecanismului imoral care a determinat absolvirea de pedeapsa şi aşa insignifiantă cu care Justiţia Română la gratulat pe călăul din Târgu Secuiesc. În ceea ce priveşte paravanul „motivelor umanitare” invocate a devenit evident faptul că până la data infamei graţieri nu există acte medical serioase care să arate faptul că acesta nu suportă regimul de detenţie, ba mai mult instituţiile medico-legale din teritoriu au stabilit cu certitudine că criminalul Héjja Dezideriu  putea fi tratat în instituţiile specializate  ale Ministerului Justiţiei şi că eventual se putea face o suspendare pe o perioadă de cel mult 60 de zile a executării pedepsei pentru un tratament în afara reţelei medicale a penitenciarelor. Deci aşa zisele „motive umanitare” bazate pe faptul că acesta nu suportă regimul de detenţie nu au nici un temei real cu toate eforturile depuse de UDMR pentru a prezenta acte şi documente  emise preferenţial în acest scop.

Iar cealaltă gogoriţă, cea a faptului că actul graţierii nu a fost influenţat politic, şi cu care aţi încercat să intoxicaţi opinia publică, a eşuat şi ea în mod lamentabil. Liderii UDMR, din motive determinate de scăderea popularităţii în rândul propriului electorat ca urmare a coabitării la guvernare, nu s-au sfiit să se împopoţoneze şi să se laude cu acest „act de dreptate” săvârşit ca urmare a puternicei lor influenţe asupra preşedintelui României. Marko Béla  preşedintele UDMR-ului a declarat: Mă bucur foarte mult că l-au eliberat pe Héjja Dezideriu. După cum este cunoscut ultima oară când preşedintele statului Ion Iliescu s-a întâlnit cu UDMR-ul noi am pus din nou problema si preşedintele statului ne-a anunţat că este de acord cu cererea noastră. Între timp  am depus argumentaţia necesară si aşa în scurt timp preşedintele a semnat decretul de graţiere. Consider că în această procedură un merit mare îl are colegul meu de senat Frunda György care a dus procesul Agache de la început la sfârşit….. Şi bineînţeles un rol important a avut si influenţa politică a UDMR-ului”.

O altă dovadă a faptului că UDMR-ul a influenţat în mod decisiv această graţiere este şi informaţia apăruta pe un site WEB maghiar „www.erdelyonline.hu” unde pe data  de 07 martie 2002 după întâlnirea de joi a preşedintelui României cu delegaţia UDMR este citată declaraţia preşedintelui UDMR Marko Béla dată  agenţiei maghiare de ştiri MTI din care reiese faptul că: „După expunerea punctelor de vedere principale, delegaţia a cerut sprijinul preşedintelui statului pentru rezolvarea unor cazuri concrete. Printre acestea a figurat chestiunea graţierii lui Héjja Dezső, condamnat în procesul Agache”.

Semnificativ este şi faptul că de cazul graţierii unuia din călăii colonelului post mortem Agache Aurel s-a ocupat însuşi  şeful departamentului care se ocupă de graţieri, consilierul prezidenţial Mihai Constantinescu. Iar acest domn consilier prezidenţial are  tupeul să declare cu seninătate că graţiatul executase o mare parte din pedeapsă când de fapt călăul abia executase un procent de 17,23% din  pedeapsă.

Această grijă „umanitară” pentru un ucigaş, precum şi atitudinea preferenţială şi subţirimea evidentă a argumentelor precum şi penibila încercare de inducere în eroare a opiniei publice din România de către preşedintele statului privind motivele reale ale graţierii acestui călău arată faptul că dumneavoastră, tovarăşul de drum politic al UDMR-ului, nu vă dezminţiţi. Atunci când interesele clientelare o cer, nu ezitaţi să calcaţi în picioare spiritul unor legi şi prerogative. Şi deoarece este o faptă mizerabilă, aţi făcut acest lucru departe de ochii opiniei publice. De această dată nu aţi mai adus presa  şi mas media cu dumneavoastră ca să vadă şi ţara de  ce este în stare şeful statului român. Iar dacă tot trebuia, şi prin acest gest,  să răsplătiţi opinia publică maghiară pentru voturile care v-au dat posibilitatea să ajungeţi din nou preşedintele acestei ţări, ar fi fost necesar ca măcar să atrageţi atenţia că acest criminal a luat parte la o atrocitate odioasă şi să cereţi iertare de la colonelul post mortem Agache şi de la familia acestuia pentru compromisul politic realizat cu această ocazie.

Iar cât priveşte faptul că acest gest de clemenţă este menit „să conducă la integrarea socială” a protejatului Securităţii comuniste, a UDMR-ului şi a preşedintelui României există un paradox care arată în mod clar aberaţia unei astfel de graţieri: în timp ce călăul Héjja Dezideriu se consideră a fi „nevinovat” şi „deţinut politic pe criterii etnice” principii pe care comunitatea locală din Târgu Secuiesc le acceptă fără nici o reţinere, el fiind considerat un adevărat erou şi în acelaşi timp o victimă a abuzurile Justiţiei Române ceea ce duce la integrarea fără nici o problemă a călăului care devine astfel o figură importantă şi emblematică  a comunităţii locale maghiare din judeţul Covasna, în timp ce pentru majoritatea opiniei publice române el reprezintă imaginea criminalului sângeros care în primele clipe ale libertăţii sale post comuniste a ales să-şi mânjească mâinile cu sânge de om, să inspire moarte şi miros de carne de om arsă.

După cum realitatea a arătat, preşedinţia României a acţionat în folosul comunităţii maghiare locale şi de pretutindeni, care a cerut în mod imperativ repararea „nedreptăţilor comise împotriva unor oameni nevinovaţi” şi în defavoarea ideilor şi a luptei familiei Agache şi a sentimentelor majorităţii opiniei publice române.

Dar ce mai contează aceste lucruri când preşedintele României transformat ad-hoc în „Medicul Legist Şef” al României pacifică cu forţa pentru a onora cerinţele propriei clientele politice.

Ca atare, domnule preşedinte al României Ion Iliescu, luaţi-vă înapoi medalia şi diploma pe care aţi semnat-o „ca omagiu pentru jertfa lui Agache Aurel din Târgu Secuiesc”. Din acest moment semnătura dumneavoastră de pe această diplomă este caducă şi lipsită de relevanţă pentru familia Agache. Ne doare inima acum când suntem nevoiţi să returnăm această medalie şi diplomă care ne-a menţinut moralul ridicat şi a alinat o mică parte a suferinţelor îndurate după 22 decembrie 1989 dar nu poate exista decât o singură semnătură şi omagiu al preşedintelui României. Ori semnătura de pe diploma de erou martir a colonelului post mortem Agache Aurel ori semnătura de pe decretul de graţiere a călăului Héjja Dezideriu şi semnătura de pe viitoarele decrete de graţiere ale celorlalţi călăi din Târgu Secuiesc. Prin refuzul dumneavoastră de a anula graţierea acestui călău, prin modul josnic în care aţi desconsiderat familia Agache, ne aţi arătat în mod clar că în anul de graţie 2002 de fapt şi de drept mai există doar un singur omagiu şi o singură semnătură valabilă, cea care îl absolvă pe călăul Héjja Dezideriu de la Târgu Secuiesc.

Fără nici cea mai mică urmă de stimă

Agache Aurel Dionisie

 

Bucureşti

22 aprilie 2002

Ataşăm ca anexe: Diploma de Erou Martir a colonelului post mortem Agache Aurel

Medalia de Erou Martir a colonelului post mortem Agache Aurel


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel