Al doilea protest al membrilor familiei Agache faţă de o posibilă graţiere a criminalului Hejja Dezideriu de către preşedintele de atunci al României, Ion Iliescu
Grupul de interese :Târgu Secuiesc - 1989 - Fostul preşedinte al României - Ion Iliescu

Al doilea  protest al membrilor familiei Agache faţă de o posibilă graţiere a criminalului Hejja Dezideriu de către preşedintele de atunci al României, Ion Iliescu
 


Domnule preşedinte al României Ion Iliescu,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, urmaş al Eroului Martir al Revoluţiei Române colonel post-mortem Agache Aurel vă rog să analizaţi prezenta petiţie alături de memoriul care a fost înregistrat la Preşedinţia României sub nr.16402 din 14 iunie 2001, memoriu în care am prezentat punctul de vedere al familiei Agache în ceea ce priveşte graţierea individuală a celor cinci criminali: Filip Orbán Daniela, Paizs Octavian, Héjja Dezideriu, Reiner Anton şi Konrád Ioan, animale cu chip de om, care, cu o cruzime ieşită din comun, au luat viaţa tatălui meu .

Această a doua petiţie întregeşte motivaţia pentru care noi considerăm că nu sunt întrunite condiţiile pentru ca cei cinci criminali ai tatălui meu să beneficieze de graţierea individuală din partea Preşedintelui României.

De la data primului memoriu s-au întâmplat o serie de evenimente care, în opinia familiei Agache, reliefează pe deplin fobia clasei politice maghiare atât din România cât şi din Ungaria faţă de un umil act de dreptate precum şi fundamentalismul politic al grupului de interese din spatele celor cinci criminali, grup de interese al cărui vârf de lance este UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ din ROMÂNIA în colaborare cu autorităţile REPUBLICII UNGARIA.

Singurul element pozitiv este faptul că doi dintre criminali Héjja Dezideriu şi Reiner Anton au început să execute blânda pedeapsă la care au fost condamnaţi.

Domnule preşedinte al României, prin graţierea, în 1994, a bestiilor care au ucis cadre ale Ministerului de Interne în judeţul Harghita, aţi sperat că veţi instaura liniştea în ceea ce priveşte urmările tragice ale evenimentelor sângeroase din acest judeţ. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Maşinăria politică a UDMR-ului s-a pus în funcţiune şi au ieşit la rampă politicienii aripii dure ultranaţionaliste cum sunt Katona Ádám şi László Tõkés care prin mesaje instigatoare îndemnă la atitudini radicale pentru a putea fi obţinută eliberarea bestiilor ucigaşe, graţierea lor şi atenţie!: reabilitarea totală a ucigaşilor de la Zetea şi Dealu, Târgu Secuiesc, victime ale unor anomalii juridice şi a unor procese contrafăcute cu tentă antimaghiară, iar evenimentele de la Târgu Mureş sunt calificate ca fiind pogrom antimaghiar (ANEXA 1).

Aşadar după ce au beneficiat de clemenţa preşedintelui României, lucrurile au evoluat exponenţial spre o negare absolută a responsabilităţilor. După cum vedeţi în loc ca cei care au comis crimele respective să-şi recunoască culpa aşa cum ar fi normal luând în considerare gravitatea faptelor săvârşite, deoarece omorurile există în realitate, iar făptaşii au fost identificaţi pe baza mărturiilor propriilor conaţionali, s-a mers într-un sens lipsit de moralitate şi contrar spiritului uman. Cei care nu sunt radicali în abordarea acelor evenimente sângeroase, precum Frunda György, Marko Béla, deputatul UDMR de Covasna Tamás Sándor, au adoptat politica justificării crimelor şi aruncarea responsabilităţilor în comiterea acestora în seama celor care au fost ucişi cu bestialitate. Astfel atrocităţile comise sunt fapte revoluţionare, deci nici într-un caz nu sunt infracţiuni, iar cei care le-au căzut victimă sunt nişte torţionari, nişte fanatici Ceauşişti care cu arma în mână au încercat să înăbuşe Revoluţia.

Domnule Preşedinte al României, ce măsuri aţi lua dumneavoastră dacă aţi avea un colaborator care vă minte şi foloseşte minciuna pentru a-şi atinge un anumit scop ? Această abordare retorică am făcut-o tocmai pentru a sublinia o stare de fapt reală şi anume că acel grup de interese din spatele celor cinci criminali a folosit ca principală armă minciuna.

Pe data de 18 iunie 2001 domnul senator György Frunda a minţit de la plenul Senatul şi prin intermediul mass-media a minţit o ţară întreagă. :

"Acest om (Agache) şi-a pregătit moartea, a confiscat bunuri, a violat o femeie, a determinat un tânăr să se sinucidă. Acest om, domnilor, i-a întimpinat pe revoluţionari cu pistolul".

Domnia sa nu a făcut altceva decât să reafirme cu obstinaţie acele minciuni ordinare cu care intoxică de ani de zile opinia publică. Domnul senator György Frunda este un mare mincinos şi ce este mai grav este faptul că domnia sa ştie de mai mult timp că respectivele afirmaţii sunt nişte minciuni ordinare, deci domnia sa minte cu premeditare. Vă prezint la ANEXA nr.2 un set de documente care demonstrează falsitatea afirmaţiilor domniei sale. Totodată vă rog să solicitaţi Inspectoratului General al Poliţiei să vă prezinte un raport detaliat asupra activităţii tatălui meu colonel post-mortem Agache Aurel şi a acţiunilor întreprinse de acesta în ziua uciderii sale, pentru a putea avea o imagine reală asupra evenimentelor şi persoanelor care au fost implicate în atrocităţile de la Târgu Secuiesc pe data de 22 decembrie 1989.

Un alt aspect este implicarea politică a autorităţilor din Republica Ungaria care încurajează atitudinea de negare a responsabilităţilor de către cei cinci criminali, atitudine care contravine spiritului actului de graţiere individuală de care aceştia vor să beneficieze.

Astfel pe data de 04 septembrie 2001, în plenul Parlamentului Ungariei la întrebarea unui deputat din partidul extremistului Csurka Istvan (deputat care a fost trimis de către Parlamentul Republicii Ungaria să controleze situaţia din cazul Agache şi care a fost în inspecţie în oraşul Târgu Secuiesc cu două prilejuri în anul 1999), întrebare ce priveşte „manifestările nelegiuite, antimaghiare şi discriminatorii pe criterii etnice”. domnul secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe NÉMETH ZSOLT a declarat :” În primul rând doresc să mulţumesc domnului deputat pentru întrebare deoarece consider că a atras atenţia asupra unei întrebări foarte importante. Si eu consider că acest proces (procesul Agache -notă A.A. D) este înrudit cu procesele vremurilor staliniste , proces al cărui finalitate a avut loc de curând în România. Se deosebeşte doar prin faptul că are un caracter etnic, deci într-un mod dezamăgitor, avem de a face în România cu un proces modern bazat pe criterii etnice. Ştim ca în 1990 prin decretul lege nr.3 s-a acordat amnistierea tuturor celor care au comis infracţiuni pe data de 22 decembrie 1989 până la miezul nopţii. De aici porneşte punctul de vedere maghiar. ….

Punctul de vedere explicit al guvernului maghiar este: chiar şi în cazul în care persoanele respective ar fi comis acele infracţiuni , ar fi trebuit să cadă sub acel decret de amnistiere, deci avem de a face cu o discriminare etnică. În această situaţie, atât prin căi juridice cât şi prin căi politice dorim să conferim legitimitate punctului de vedere maghiar, atât pe calea Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, cât şi pe calea contactelor politice bilaterale”.

Iar o nouă palmă peste obrazul blândului actul justiţiar din România este refuzul autorităţilor Republicii Ungaria de a-l extrăda pe criminalul PAIZS OCTAVIAN. După ce iniţial poliţia Ungară l-a arestat pe acest criminal, un tribunal din Budapesta a refuzat executarea mandatului internaţional de arestare emis de biroul Interpol din România. Sentinţă care se cunoştea deja cu 36 de ore înainte de pronunţarea acesteia şi care a fost anunţată de presa maghiară din România cu o zi înainte de proces. (Anexa 3)

După cum vedeţi domnule preşedinte al României acest grup de interese are ramificaţii care duc până la nivele înalte ale administraţiei Republicii Ungaria. Iar un eventual act de graţiere din partea dumneavoastră este interpretat atât de clasa politică maghiară din România şi din Ungaria, cât şi de către mass-media şi majoritatea opiniei publice de sorginte maghiară din România ca un act de reparaţie a unui abuz juridic cu tentă antimaghiară, iar prin impunerea de către forţele politice maghiare a graţierii se va obţine în sfârşit o sentinţă corectă care va confirma faptul că procesul Agache a fost un proces contrafăcut cu scopul de a intimida şi de a pune pumnul în gură maghiarilor ce îşi cer drepturile legitime. (Anexa 4)

Binenţeles că documentaţia prin care se cere graţierea individuală a acestor criminali este concepută în aşa fel încât să fie plăcută privirii şi auzului dumneavoastră şi nu conţine fraze care să vă provoace la o analiză detailată şi multiplă a faţetelor care există în acest caz.

Dumneavoastră veţi citi acolo de exemplu că „bietul” criminal Héjja Dezideriu este grav bolnav şi că eliberarea acestuia ar fi un gest umanitar deosebit în timp ce în realitate medicii Creţu Adrian, Szmolka István, Szabo András şi Szabo István au ajuns la concluzia că acest criminal poate suporta regimul de detenţie, iar acest ucigaş a încercat să se sustragă de la începerea executării pedepsei operându-se la fiere (cu complicitatea doctorului Biro Geza, directorul spitalului şi consilier local UDMR) în timp ce poliţiştii aşteptau afară să execute mandatul de arestare emis pe numele său.

Domnule preşedinte, familia Agache a dat dovadă de generozitate şi a făcut un gest de clemenţă faţă de ucigaşii tatălui lor. Astfel pe data de …. familia Agache a decis ca să acorde clemenţă, în mod individual, criminalilor colonelului post mortem Agache Aurel dacă se vor preda Poliţiei Române pentru a putea fi încarceraţi pe perioada în care se vor face formalităţile necesare graţierii lor şi dacă vor recunoaşte crima pe care au înfăptuit-o şi vor da o declaraţie în care vor relata cu lux de amănunte tot ce au făcut pe data de 22 decembrie 1989. urmând ca noi să fim de acord cu graţierea in mod individual a criminalilor care îndeplinesc condiţiile impuse, să renunţăm prin acte legalizate la notariat la daunele morale şi să considerăm închis capitolul referitor la criminalii colonelului post mortem Agache Aurel. Binenţeles că nişte bestii care s-au pretat la acele fapte abominale nici măcar nu s-au sinchisit de această unică şansă pe care le-am acordat-o, ba mai mult am aflat cu stupoare că criminalul Héjja Dezideriu a divorţat cu rea credinţă de soţia sa şi şi-a trecut toate bunurile materiale pe numele acesteia, lucru pe care l-a făcut şi criminalul Paizs Octavian în favoarea copiilor săi. Cu alte cuvinte spus, criminalii colonelului post-mortem Agache Aurel prefera varianta imorală a scăpării de răspundere prin uşa din dos a presiunilor politice în loc să accepte această oportunitate a cărei moralitate rezidă din dorinţa familiei Agache de a face un sacrificiu sufletesc deosebit de dureros doar pentru a afla adevărul privind uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel precum şi dedesubturile tenebroase ale procedurii juridice care a durat 11 ani şi 3 luni

Toate aceste fapte şi atitudini, coroborate cu cele care v-au fost expuse în memoriul nr.16402 din 14 iunie 2001 dovedesc fără putinţă de tăgadă inoportunitatea unui gest de graţiere din partea preşedintelui României pentru aceste bestii ucigaşe.

Vă solicităm domnule preşedinte al României să faceţi o analiză detaliată a cazului, să cereţi Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie rapoarte explicite referitoare la evenimentele şi persoanele care au fost implicate în atrocităţile de la Târgu Secuiesc pe data de 22 decembrie 1989, să analizaţi cu atenţie şi punctul de vedere al familiei Agache . Ne exprimăm speranţa că şi părerea noastră contează deşi din câte au declarat avocaţii criminalilor tatălui nostru „nu contează prea mult demersurile familiei Agache”.

Noi sperăm ca această declaraţie a acestor avocaţi să fie dezminţită la fel ca şi declaraţia domnului Frunda György din ziarul „ Romániai Magyar Szo” din data de 21 iunie 2001 în care se spune: …aşa cum voi cere de la preşedintele Iliescu graţierea celor condamnaţi. Deoarece în timpul campaniei electorale s-a exprimat că trebuie forţată pacea în acest caz şi trebuie graţiaţi condamnaţii. Sper că nu şi-a uitat promisiunea”

Cum aţi putut promite aşa ceva domnule preşedinte al României fără ca să vedeţi dosarul, fără ca să cunoaşteţi faţetele tenebroase ale acestui caz, fără ca să aveţi rapoartele Ministerului de Interne şi ale Ministerului Justiţiei?

Oare setea de putere pe care aţi avut-o să fi fost atât de mare încât să călcaţi în picioare principiile şi ideile pe baza cărora Constituţia v-a dat acest privilegiu de a graţia în mod individual persoane doar în anumite condiţii.

În orice ţară cu principii democratice un preşedinte care graţiază criminali pentru a -şi ţine o promisiune electorală făcută pentru a fi din nou la putere şi care analizează în mod formal o astfel de cerere fără ca să cunoască toate faţetele cazului, pentru a putea lua o decizie corectă şi etică şi în concordanţă cu principiile constituţionale, nu ar mai sta după aceea nici măcar un minut în fotoliul prezidenţial. Ar trebui să demisioneze imediat pentru a putea ieşi cumva pe uşa din dos a istoriei.

Cu speranţa că dreptatea şi moralitatea va triumfa.

Vă mulţumesc.

Agache Aurel Dionisie

15 septembrie 2001

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel