Punctul de vedere al lui Agache Aurel Dionisie referitor la sentinţa CEDO în cauza Reiner şi alţii contra României
Procedurile juridice externe grup Târgu Secuiesc - Dosarul1505/02 la CEDO

Pe data de 27 septembrie 2007 Curtea Europeană a drepturilor omului a dat câştig de cauză celor 4 criminali care au dat în judecată statul român la Strasbourg constatând încălcarea art. 6 alin. 1 şi alin. 3 lit. d) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează dreptul la un proces echitabil.

Câştigul lor se referă doar la  încălcarea dreptului lor la un proces echitabil sub un dublu aspect: durata nerezonabilă a procedurii penale iniţiate împotriva lor şi nerespectarea dreptului de a obţine audierea martorilor acuzării.

Şi cu toate acestea senatorul UDMR Frunda Gyorgy declară sus şi tare că: verdictul Curţii Europene a Drepturilor Omului constituie un mesaj deosebit de important pentru România: anume că în 2007 nimeni nu poate fi condamnat ilegal şi pe baze etnice în Europa

Apărătorul celor patru condamnaţi maghiari, senatorul Frunda György, a menţionat că în hotărârea sa din 27 septembrie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a revizuit sentinţa Tribunalului Suprem din România.

Frunda György a arătat că după sentinţa Tribunalului Suprem, la 10 septembrie 2001 a înaintat Curţii Europene a Drepturilor Omului o cerere de condamnare a statului român, pe baza articolelor 6 şi 14 ale Convenţiei privind Apărarea Drepturile Omului, deoarece în cursul procesului instanţa nu a respectat drepturile celor patru acuzaţi, nu a ţinut seama de apărarea lor şi i-a discriminat pe criterii etnice, iar procesul a durat prea mult.

Cât priveşte revizuirea şi condamnarea statului român pentru discriminare etnică, aceste afirmaţii nu sunt decât nişte minciuni şi aberaţii  care nu au nici un fundament juridic ele nefiind decât o manipulare grosolană a opiniei publice maghiare în preajma începerii campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare.

Făcând abstracţie de manipulările pe criterii etnice trebuie recunoscut că într-adevăr procesul a durat mult prea mult şi că martorii nu au fost audiaţi în cadrul procesului.

Cât priveşte durata procedurii, principalii vinovaţi sunt procurorul Fabian Károly având supervizarea fostului prim-procuror al Parchetului Covasna, Luppinger Attila.

Cât priveşte faptul că nu au fost audiaţi martorii trebuie subliniat că lucrurile din punct de vedere juridic sunt clare dar nu trebuie uitată imensa presiune care s-a exercitat asupra acestor de către criminali şi clica din spatele lor precum şi de către presa maghiară. De altfel relevant pentru modul în care au fost audiaţi martorii o reprezintă convorbirea mea cu Vardo Vilmos purtată în anul 2003 care este o mărturie preţioasă pentru ce s-a întâmplat în culisele acestei proceduri la Târgu Secuiesc. Este  trist că autorităţile judiciare ale statului român au făcut jocul acestor 5 ucigaşi şi prin modul birocratic, lipsit de profesionalism al procedurilor penale au făcut în aşa fel încât pe lângă pedepsele mici neexecutate să mai beneficieze şi de sume de bani ca măsură compensatorie.

Ca să nu mai vorbim că presa maghiară se va folosi de sentinţa în cauza Reiner pentru ca să implementeze pe mai departe în mentalitatea colectivă maghiară a ideilor naţionalist extremiste prin care ucigaşii sunt consideraţi nevinovaţi, chiar achitaţi de instanţa europeană

Chiar şi în plângerea mea adresată CEDO am subliniat aceste abuzuri ale justiţiei române, abuzuri pe care CEDO le-a condamnat în cazul Reiner şi alţii contra România.

Citez din plângerea mea la CEDO:

"Totodată instanţele de judecată nu şi-au îndeplinit rolul activ în elucidarea circumstanţelor în care tatăl meu şi-a pierdut viaţa, nu au fost audiaţi toţi  martorii acuzării, nu s-a permis de către instanţă ca să fie audiaţi martorii apărării, toate procedurile privind audierile terţelor părţi desfăşurându-se într-un mod formal şi lipsit de profesionalism juridic. Ba mai mult, aceste instanţe de judecată au acceptat în mod tacit tactica tergiversatorie a avocaţilor celor cinci persoane acuzate de uciderea tatălui meu, acceptându-se documente false (Anexa I), acceptându-se în mod abuziv practica amânării din lipsă de procedură ca urmare a neafişării citaţiilor pentru inculpaţii fugiţi în străinătate, citaţii care trebuiau afişate în oraşul Târgu Secuiesc, oraş aflat în proporţie de 100% sub controlul politic al Uniunii Democrate Maghiare din România, acceptându-se certificate medicale  pentru inculpaţi emise ca urmare a unor influenţe de natură politică, toate aceste circumstanţe agravante  au dus la prelungirea procesului mult peste  limitele admise de legislaţia europeană....deoarece modalitatea în care instituţiile abilitatea au „rezolvat” cazul uciderii tatălui meu este in neconcorcondanţă cu normele europene, cu prevederile articolului 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Timp de 11 ani şi trei luni am aşteptat ca instituţiile abilitate ale Republicii România să-şi facă datoria şi să dea o sentinţa conformă cu realitatea pentru ca să-mi pot continua viaţa cu demnitate şi cu sufletul împăcat că indiferent de vicisitudinile vieţii, de încercările la care destinul m-a supus există un garant care face dreptate. În loc de aceasta Statul Român mi-a încălcat cu brutalitate drepturile, mi-a accentuat suferinţa supunându-mă unui simulacru de act de justiţie. În momentul în care am văzut cum înţelege justiţia din România să judece cazul uciderii tatălui meu am înţeles că mentalitatea sistemului juridic s-a schimbat în foarte mică măsură după căderea sistemului comunist. Birocraţia, lipsa acurateţei analizelor datelor şi evenimentelor, lipsa unui act juridic serios, precum şi modalitatea în care sistemul juridic românesc acoperă abuzurile din acest caz  m-au făcut ca să mă adresez unei instanţe imparţiale cum este Curtea Europeană a Drepturilor Omului având certitudinea că această onorată instanţă va cerceta cu atenţie cazul meu şi va lua o decizie în conformitate cu realitatea şi normele europene."

Sentinţa Reiner a reprezentat o piatră de hotar în dosarul uciderii tatălui meu şi a fost unul din pilonii prin care în 20 octombrie 2009 statul Român a fost condamnat de CEDO pentru gravele lacune în ceea ce priveşte eficacitatea anchetei penale privită din  perspectiva articolului 2 al Convenţiei Europene.

Referitor la conferinţa de presă de la Târgu Secuiesc din data de 08 octombrie 2007 a domnului Frunda.

Deşi pe situl UDMR-ului a făcut declaraţii naţionaliste şi manipulatorii de această dată nu a mai avut curajul să facă acele declaraţii iresponsabile cum că datorită originii lor etnice au fost condamnaţi ucigaşii tatălui meu, mai ales că la Strasbourg acest capăt de acuzare a fost respins ca neîntemeiat.

Ulterior după ce eu am părăsit oraşul a reiterat din nou în faţa presei maghiare locale toate acele tâmpenii politicianiste cu iz putred de naţionalism.

Eu din păcate nu am posibilitatea juridică să redeschid acest proces deoarece nu am acest drept, dar sunt deosebit de bucuros că există această posibilitate ca acest caz să fie analizat aşa cum trebuie pentru a nu exista nici o urmă de dubiu referitor la vinovăţia acestor ucigaşi. Noi vom fi acolo şi voi prezenta toate argumentele strânse de a lungul ultimilor cinci ani. Totodată sper ca cei responsabili de tergiversarea procesului respectiv procurorii Fabian Karoly şi Luppinger Attilla să fie traşi la răspundere pentru abuzurile pe care le-au făcut în acest dosar şi să releve în faţa organelor de justiţie motivele reale pentru care practic i-au protejat pe ucigaşi. Am avut multe procese pentru ca  aceşti procurori să spună şi ei adevărul şi să-şi asume responsabilitatea pentru abuzurile comise. Fără nici un efect concret în afara de informaţiile esenţiale obţinute referitor la mecanismul juridic al cazului Agache.

Senatorul Frunda a considerat în mod greşit că această cerere de revizuire ar trebui depusă în termen de 1 lună când de fapt au la dispoziţie 12 luni de la rămânerea ca definitivă a sentinţei CEDO. Pentru ca sentinţa să rămână definitivă trebuie să mai treacă încă cel puţin 3 luni, teoretic deci în total cam 15 luni. Iar domnia sa anunţa pompieristic termenul limită de 27 octombrie 2007.

Din păcate, spre deosebire de domnul Frunda, deşi îmi doresc cu ardoare un nou proces, eu sunt sceptic că acest lucru se va realiza până la urmă, pentru-că sunt prea multe interese în joc şi foarte mulţi magistrați vor avea de plătit profesional şi de ce nu şi material.Chiar dacă vreunul dintre ucigaşi va beneficia de rejudecare, nu cred că va obţine achitarea şi declararea nevinovăţiei lor.

Realitatea a demonstrat că o parte dintre ucigaşi nu a ştiut să beneficieze de această sentinţă şi nu a profitat de lacunele procedurii juridice din România pentru a putea beneficia de o rejudecare.

Singurul care ar putea beneficia de o rejudecare este criminalul Paizs Octavian, dar bătrânul ucigaş a murit pe 28 septembrie 2009 şi primele două termene din dosar au arătat că fiul ucigaşului nu este dornic de a duce la capăt un proces în care să obţină nevinovăţia tatălui său.

Statul român ar fi trebuit să primească o lecție severă şi poate că acest caz reprezintă începutul pentru ca oameni simpli ca noi să nu mai fie umiliţi si striviţi de sistemul juridic şi cel politic din România.

Statul Român a meritat această lecţie dar din păcate lecţia este mult prea uşoară şi nu relevă decât sub o mică formă toate măgăriile şi abuzurile care s-au făcut în acest dosar.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel