Rolul şi contribuţia reprezentanţilor bisericilor istorice maghiare în cazul Agache
Grupul de interese :Târgu Secuiesc - 1989 - Bisericile istorice maghiare
Rolul şi contribuţia reprezentanţilor bisericilor istorice maghiare în cazul Agache

Bisericile Istorice Maghiare au fost, prin prelaţii şi reprezentanţii săi unul din elemente de bază care au luat apărarea şi i-au sprijinit în permanenţă pe cei cinci criminali de la  Târgu Secuiesc. Modul activ în care Bisericile Istorice Maghiare (catolică, reformată, Unitară şi Evanghelică) a dat girul lor moral în sprijinirea bestiilor ucigaşe a reprezentat unul din cele mai întunecate şi dureroase capitole ale acestui caz. Această solidaritate prost înţeleasă în care criteriul apartenenţei etnice a primat în faţa adevărului istoric privind atrocităţile de la Târgu Secuiesc, acest sprijin al Bisericii pentru cei cinci criminali a provocat una din marile suferinţe morale şi sufleteşti pentru membrii familiei Agache.

Încă din primii ani de după uciderea bestială a tatălui meu s-a simţit faptul că reprezentanţii bisericilor maghiare fac parte din grupul de interese care a stat în spatele criminalilor de la Târgu Secuiesc. Oriunde se organiza vreo acţiune de sprijin pentru ucigaşi erau prezenţi şi prelaţii maghiari. În 1991 delegaţii bisericilor au participat la întâlnirea cu procurorul criminalist Fabian Karoly unde acest procuror a relatat despre mersul cercetărilor. Tot în anul 1991 au sprijinit campania de semnături în momentul în care s-au făcut cele trei arestări. Iar în 1999 Biserica Maghiară a fost unul din organizatorii celei de a doua campanii de strângere de semnături în sprijinul ucigaşilor de la Târgu Secuiesc, atunci când era evident că această campanie de strângere de semnături a purtat amprenta clară a manipulării grosolane de către UDMR a opiniei publice locale, atât prin prezentarea tendenţioasă a cazului Agache şi a consecinţelor sale cât şi prin conlucrarea eficientă cu reprezentanţii locali ai bisericilor istorice maghiare, care de la amvon au îndemnat oamenii să semneze, ba mai mult chiar, în unele parohii, preoţii zeloşi au postat la intrarea în biserici liste pentru ca oamenii care merg la slujbă să semneze în favoarea cauzei celor cinci criminali de la Târgu Secuiesc. Acest aspect mi se pare cel mai revoltător, modul cum preoţii maghiari care se ştie că au un rol foarte important în eşafodajul politic al UDMR-ului au dat girul lor moral unei astfel de campanii tendenţioase.

Momentul culminant avea să fie atins atunci când printr-o scrisoare patetică, conducătorii Bisericilor Istorice Maghiare au cerut preşedintelui Românie graţierea criminalului Reiner Anton minţind cu neruşinare şi dezinformând în mod grosolan. Astfel se afirmă că "problema" criminalului Reiner "preocupă deopotrivă opinia publică din România, populaţia de etnie maghiară, pe adevăraţii revoluţionari din 1989, cât şi organizaţiile pentru drepturile omului din ţară şi cele internaţionale" şi care se află în închisoare deoarece a "participat la evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 de la Târgu Secuiesc". Câtă neruşinare şi câtă neobrăzare la aceşti conducători ai Bisericilor Istorice Maghiare. Să consideri atrocităţile de la Târgu Secuiesc evenimente revoluţionare şi să minţi prezentând cauza ucigaşului ca preocupând opinia publică din România şi organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului din ţară şi străinătate  asimilând astfel organizaţiile şi opinia publică maghiară cu cele româneşti şi internaţionale.

Orice alte cuvinte sunt de prisos şi mă voi mărgini doar să adaug câteva versete din Biblie: "ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!, căci mâinile vă sunt  mânjite de sânge, şi degetele de nelegiuiri, buzele voastre spun minciuni, şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri, niciunuia nu-i place dreptatea, nici unul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuiesc pe lucruri deşerte şi spun neadevăruri, zămislesc răul, şi nasc nelegiuirea"(ISAIA)


--------------------------------------------------------------------------------

Conferinţa permanentă a Ierarhilor

Bisericilor Istorice Maghiare din România


Excelenţei Sale

Domnului Ion Iliescu

Preşedintele României


Palatul Cotroceni

Bucureşti

Stimate Domnule Preşedinte

Ne adresăm Excelenţei voastre în numele ierarhilor bisericilor istorice maghiare din România într-o problemă care preocupă deopotrivă opinia publică din România, populaţia de etnie maghiară, pe adevăraţii revoluţionari din 1989, cât şi organizaţiile pentru drepturile omului din ţară şi cele internaţionale.

În aceste zile ale aniversării revoluţiei din 1989 din ţară şi din Bucureşti, în Ajunul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, am dori să Vă aducem aminte de faptul că o singură persoană se mai află în grea detenţie în România în urma participării la evenimentele revoluţionare de acum 13 ani: este vorba de Reiner Anton, condamnat pentru faptul că a participat la evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 de la Târgu Secuiesc.

Aşa cum bine ştiţi – pe motive de sănătate şi umanitare toţi acei care s-au aflat de cealaltă parte a „baricadei” în acele zile din decembrie au fost graţiaţi.

Cu toate că starea de sănătate este deosebit de gravă, Reiner Anton este mutat succesiv din penitenciar în penitenciar, ceea ce îl afectează atât fizic cât şi psihic, starea lui sufletească fiind agravată şi de faptul că este pe cale să-şi piardă singura avere pe care o mai are, modesta casă părintească.

Stimate Domnule Preşedinte,

În contextul recentei invitaţii făcute României de a adera la structurile euro-atlantice, în stadiul avansat în care se află ţara noastră în procesul de integrare în Uniunea Europeană, şi nu în ultimul rând în spiritul Revoluţiei din 1989, în aşteptarea Naşterii Domnului, Vă rugăm cu stimă să Vă folosiţi de prerogativele conferite de Constituţie Preşedintelui României, ca în ajunul Crăciunului să-l Graţiaţi pe concetăţeanul nostru Reiner Anton, făcând astfel posibil ca acest om încercat de soartă să-şi petreacă sărbătorile în mijlocul familiei.

Graţierea ar fi un gest deosebit de binevenit în relaţiile româno-maghiare din România, în ameliorarea tensiunilor interetnice, ajutând totodată la creşterea încrederii enoriaşilor noştri în instituţia prezidenţială.

Cu deosebită stimă şi respect Vă dorim un Crăciun Fericit şi un An Nou plin de împliniri.


2002. decembrie 19.


György Jakubinyi (capul Bisericii Catolice maghiare)
Géza Pap (cap al Bisericii Reformate maghiare)

arhiepiscop
episcop
László Tőkés (cap al Bisericii Reformate maghiare)
Árpád Mózes (capul Bisericii Evanghelice maghiare)

episcop
episcop
József Tempfli (cap al Bisericii Catolice maghiare)
Árpád Szabó (capul Bisericii Unitariene maghiare)

episcop
episcop--------------------------------------------------------------------------------

Către

Conferinţa permanentă a Ierarhilor

Bisericilor Istorice Maghiare din România

Referitor la cererea adresată domnului ION ILIESCU Preşedintele României, pe care Conferinţa permanentă a Ierarhilor Bisericilor Istorice Maghiare din România a formulat-o pentru numitul Reiner Anton, vă precizez că, potrivit art.4 din Legea 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, cererea de graţiere individuală, împreună cu actele anexate, poate fi făcută de către:

a)      persoana condamnată, apărătorul sau reprezentantul legal ala acesteia;

b)      soţul persoanei condamnate, ascendenţii, descendenţii, fraţii surorile sau copii acestora, precum şi rude ale soţului persoanei condamnate.

În consecinţă, este necesar ca cererea de graţiere să îndeplinească aceste condiţii de care depinde legalitatea măsurii solicitate.

Cu deosebită stimă,

Consilier de Stat

Şerban Nicolae


--------------------------------------------------------------------------------


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel