Acţiunile episcopului Tőkés László în cazul Agache
Grupul de interese :Târgu Secuiesc - 1989 - Tőkés László
Acţiunile pastorului Tőkés László  în cazul Agache

Tőkés László tiltakozása - Temesvár szellemében

.....2.) Tiltakozom Héjja Dezső, Orbán Daniela, és Pajzs Ottó kézdivásárhelyi lakosok önkényes letartóztatása ellen akiket a hatóságok Agache Aurel, 1989. decemberében meglincselt milicista ügyében vettek őrizetbe. Ők hárman a szégyenletes magyarellenes Hargita-Kovászna Jelentés első áldozatai. Esetük riasztó figyelmeztetés arra nézve, hogy az ellenforradalmi jellegű kisebbség-ellenes diszkrimináció gyakorlata kiszélesedhet, további áldozatokat követelve. Bőrünkön érezzük a fenyegetést: holnap talán rajtad a sor.

Haladéktalanul helyezzék szabadlábra Héjja Dezsőt, Orbán Danielát és Pajzs Ottót, és a forradalom szellemében valamint az 1990. január 4-i Iliescu-féle amnesztia-rendelet értelmében nyilvánitsák semmisnek az oroszhegyi, zetelaki, marosvásárhelyi diszkriminatív és szelektív ítéleteket ........

A székely-magyar elítéltekkel és a volt rezsim kiszolgálóival szembeni eljárásmód ellentétes oldalról bár, de ugyanarra az ellenforradalmi kurzusra vall. Szolgáltassanak igazságot a román nép áldozatainak és családtagjainak, a megrabolt romániai forradalomnak. ...........

Tiltakozásom eljuttatom a bel- és külföldi nyilvánossághoz, figyelmében ajánlom az egyházaknak és a hazai politikai ellenzéknek. Kérem a kisebbségi egyházakat, a kisebbségi szövetségeket, jelesen a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, hogy többségi szövetségeseikkel együtt - vagy akár nélkülük - vegyék igénybe a törvényes politikai harc minden lehetséges eszközét (állásfoglalás, demonstráció stb.) a felsorolt demokráciaellenes megnyilvánulások emberi, állampolgári, társadalmi és kisebbségi sérelmek orvoslása érdekében. Népünket és híveinket hasonlóképpen kérem, hogy keljen védelmére elítéltjeinknek, az elnyomottak igazságának, cselekvő módon vegye ki részét a román nemzet és magyarságunk, az etnikai és vallási kisebbségek demokratikus jogainak védelmében, jobb jövője építésében.

Nagyvárad, 1992. január 7.

Tőkés László református püspök a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség tiszteletbeli elnöke.

*************

"A mártírősi cím odaítélése Agachénak arculcsapás Kézdivásárhelynek, a Székelyföldnek, a megcsúfolt forradalomnak".
Tőkés László, Kézdivásárhely, 1993. március 6.

Aflat pe data de 06 martie 1993 la Târgu Secuiesc, episcopul Tőkés László a declarat că acordarea titlului de erou-martir lui Agache înseamnă o palmă dată oraşului Târgu Secuiesc, Ținutului Secuiesc, revoluţiei batjocorite.

*************

Pe data de 28 februarie 1999 a semnat alături de alţi 100 de lideri ai UDMR-ului, în aceea listă de sprijin a celor 5 condamnaţi în primă instanţă în cazul Agache, listă care avea să adune în final 3617 semnături.

*************

Felkérés

Paizs Margit, Paizs Ferenc és Boldizsár Béla kézdivásárhelyi lakosok segítségemet kérve tudomásomra hozták, hogy február 23-án reggel meghatározatlan időre éhségsztrájkba léptek, tiltakozásképpen Paizs Ottó és Héjja Dezső és másik két társuk igazságtalan börtönítélete ellen.Az elítéltek tíz évvel az 1989 decemberi véres események után egy magyarellenes koncepciós per áldozatai lettek, annak a diszkriminatív jellegű törvénykezési gyakorlatnak, mely az egykori forradalom véres leszámolásai ügyében kizárólag a magyar nemzetiségű polgárokban keresi a bűnbakot. Aurel Agache rendőrtiszt 1989 decemberében a - jogos - népharagnak esett áldozatául. Az elítéltekre aligha lehet rábizonyítani az emberölés bűntettét. Ezen túlmenően a román hatalom általános közkegyelemben részesítette mindazokat, akik a forradalmi erőszakos cselekményekben részt vettek.

Ennek megfelelően azóta sem ítéltek el egyetlen román nemzetiségű személyt sem, hanem kizárólag magyarokat. A forradalom közel másfélezer áldozatának - az akkori diktatúra oldalán álló - gyilkosai viszont továbbra is teljes büntetlenséget élveznek. Ezután ajánlom szíves figyelmükbe az elkeseredett éhségsztrájkolókat, tisztelettel kérve közbenjárásukat a politikai célzatosságú, diszkriminatív jellegű ítéletek megváltoztatása, az igazságtalanul elítélt személyek felmentése érdekében.

Mellékelve elküldöm az éhségsztrájkolók tiltakozását. További információkért Fazakas Csilla ügyvédnőhöz, az elítélt személyek védőügyvédjéhez forduljanak, a következő telefonszámon: 067 - 363 34.

Segítségükben bízva, tisztelettel: Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke 

1999. február 25.

*************

Pe data de 19 decembrie 2002, cu prilejul conferinţei permanente a Ierarhilor Bisericilor Istorice Maghiare din România, episcopul László Tőkés (cap al Bisericii Reformate Maghiare), a semnat un memoriu alături de ceilalţi ierarhi, memoriu adresat preşedintelui României Ion Iliescu, solicitându-i ca ucigaşul Reiner Anton să fie graţiat. Solicitarea a fost refuzată pe motiv de nelegalitate.

*************

Pe data de 06 mai 2003, împreună cu politicienii care-l însoţeau, cu reprezentanţi ai bisericii şi cu primarul Török Sándor, episcopul Tőkés László l-a vizitat pe Héjja Dezső, una dintre victimele procesului Agache : A purtat o discuţie de o jumătate de oră cu graţiatul prezidenţial Héjjá, căruia i-a oferit, cu dedicaţie, volumul său intitulat 'Asediul Timişoarei'.' 

Tőkés László Háromszéken

Tőkés László püspök — a kíséretében levő politikusokkal, egyházi személyiségekkel, Török Sándor polgármesterrel együtt — felkereste az Agache-per egyik áldozatát, Héjja Dezsőt . Közel fél órán át elbeszélgetett az elnöki kegyelemben részesült Héjjával, akinek Temesvár ostroma című könyve dedikált példányát nyújtotta át.

*************

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel