Implicarea UDMR-ului în perioada fazei judecăţii cazului Agache(1998-2001)
Grupul de interese :Târgu Secuiesc - 1989 - Uniunea Democrată Maghiară din România
Implicarea UDMR-ului în perioada fazei judecăţii cazului Agache(1998-2001)

Pe perioada de timp a fazei judecăţii (1998-2001 - trei ani şi patru luni pentru cele trei grade de jurisdicţie), prin acţiunile tergiversatorii ale reprezentanţilor administraţiei locale controlate de UDMR (neafişarea citaţiilor), a modului de prezentare a avocatului UDMR György Frunda (Preşedintele Consiliului Reprezentanţilor Unionali ai UDMR), care prin funcţia politică internă şi externă afişată ostentativ în faţa instanţelor de judecată coroborată cu campania mediatică, alături de  acţiunile propagandistice de strângeri de semnături, a încercat influenţarea prin presiune a justiţiei.

Acţiunile tergiversatorii ale reprezentanţilor administraţiei locale controlate de UDMR (neafişarea citaţiilor) au avut loc după cum urmează:

Practica a fost inaugurată pe perioada desfăşurării procesului la Sfântu Gheorghe

Tribunalul Covasna (dosarul 4/1998)

25 martie 1998 - Se amână din lipsă de procedură. Procedura de citare nu a fost îndeplinită cu recurenţii inculpaţi Filip Orban Daniela si Konrad Ioan, întrucât nu s-a întors dovada de citare a acestora prin afişare la Consiliul Local Târgu Secuiesc.

27 aprilie 1998 - se amână din lipsă de procedură. Procedura de citare nu a fost îndeplinită cu recurenţii inculpaţi Filip Orban Daniela si Konrad Ioan, întrucât nu s-a întors dovada de citare a acestora prin afişare la Consiliul Local Târgu Secuiesc.

Ne mai suportând atmosfera de promiscuitate juridică familia Agache a obţinut strămutarea dosarului la Bucureşti unde această practică a continuat după cum urmează:

La nivelul Tribunalului Municipiului Bucureşti, secţia I-a penală (dosarul 1775/1998) :

La nivelul Curţii de Apel (dosarul 1702/1999) :

03 septembrie 1999 Se amână din lipsă de procedură. Procedura de citare nu a fost îndeplinită cu inculpatul Konrad Ioan, întrucât nu s-a întors dovada de citare a acestuia prin afişare la Consiliul Local Târgu Secuiesc.

La nivelul Curţii Supreme de Justiţie (dosarul 939/200:

12 septembrie 2000. S-a amânat din lipsă de procedură. Nu s-au afişat la primăria oraşului Târgu Secuiesc citaţiile pentru inculpaţii fugiţi în Ungaria, (totodată inculpaţii au prezentat certificate medico-legale din care ar rezulta că sunt chipurile bolnavi, Certificate medico - legale care nu sunt luate în considerare, ca motiv de amânare - conform judecătorului).

05 decembrie 2000. S-a amânat din lipsă de procedură Nu s-au afişat la primăria oraşului Târgu Secuiesc citaţiile pentru inculpaţii fugiţi în Ungaria.

Acţiunea propagandistică de strângere de semnături (de altfel aceasta fiind a doua campanie) a avut loc în anul 1999, după pronunţarea sentinţei de fond prin care au fost condamnaţi la închisoare patru din cei cinci condamnaţi. Pe data de 25 februarie 1999 organizaţia locală UDMR din Târgu Secuiesc a decis într-o şedinţă maraton să aducă cazul în atenţia CRU şi să înceapă o campanie de strângere de semnături. UDMR-iştii locali au emis şi un comunicat oficial care dezavuează sentinţa de la Bucureşti. În dimineaţa zilei de 26 februarie 1999 la casa de cultură din Târgu Secuiesc cei doi reprezentanţi UDMR în Parlamentul României, deputatul Tamás Sándor şi senatorul Németh Csaba au dat startul acestei campanii.

Apel

Semnatarii prezentului apel sprijinim inculpaţii din Târgu Secuiesc în aşa numitul caz Agache.

La data de 22 decembrie 1989, la fel ca în celelalte localităţi din România, şi la Târgu Secuiesc au avut loc evenimente revoluţionare. În urma acestor evenimente cetăţenii oraşului au manifestat împotriva organelor de represiune ale dictaturii comuniste (PCR, miliţie, securitate), mai ales împotriva acelor persoane care au folosit abuz de putere.

Maiorul de miliţie Aurel Agache, la data de 22 decembrie 1989 în centrul oraşului Târgu Secuiesc s-a împotrivit revoluţionarilor cu arma în mână provocând furia acestora. În consecinţă a fost victima mulţimii şi nu a câtorva persoane.

Sperăm că în urma apelului apărarea va demonstra sentinţa nedreaptă a primei instanţe.

De aceea vă rugăm ca prin semnătura Dumneavoastră să sprijiniţi concetăţenii noştri acuzaţi pe nedrept.

Târgu Secuiesc, la 26 februarie 1999.

Campania începută pe data de 26 februarie a luat sfârşit pe data de 29 martie 1999. Pe rând, toate organizaţiile teritoriale din judeţul Covasna au intrat în această horă, în timp ce  presa locală mediatiza zilnic numărul celor care au semnat, îndemnând practic pe locuitorii din judeţul Covasna să participe la această campanie. Organizaţiile UDMR din Sfântu Gheorghe pe 3 martie, Covasna pe 10 martie, Baraolt pe 15 martie 1999, au adus contribuţia lor la acest scenariu. Cifra oficială anunţată a fost de 8041 de semnături. Această campanie de strângere de semnături a purtat amprenta clară a manipulării grosolane de către UDMR a opiniei publice locale, atât prin prezentarea tendenţioasă a cazului Agache şi a consecinţelor sale cât şi prin conlucrarea eficientă cu reprezentanţii locali ai bisericilor istorice maghiare, care de la amvon au îndemnat oamenii să semneze, ba mai mult chiar, în unele parohii, preoţii zeloşi au postat la intrarea în biserici liste pentru ca oamenii care merg la slujbă să semneze în favoarea cauzei celor cinci criminali de la Târgu Secuiesc. Acest aspect mi se pare cel mai revoltător, modul cum preoţii maghiari care se ştie că au un rol foarte important în eşafodajul politic al UDMR-ului au dat girul lor unei astfel de campanii tendenţioase.


--------------------------------------------------------------------------------

În perioada campaniei de strângere de semnături, politicienii UDMR din Târgu Secuiesc au prezentat şi la Consiliul Reprezentanţilor U.D.M.R situaţia existentă în cazul Agache şi ca urmare pe data de 28 februarie 1999  în cadrul "miniparlamentului maghiar din România" a fost emisă următoarea declaraţie:


--------------------------------------------------------------------------------

DECLARAŢIE

Consiliul Reprezentanţilor U.D.M.R. consideră ca nedreaptă şi discriminatorie hotărârea pronunţată de Tribunalul din Bucureşti în procesul "Agache". S-a adeverit încă odată că reforma justiţiei este în continuare ambiguă. Se poate surprinde în acest proces politic ticluit, ce întruneşte toate elementele discriminării pe criterii etnice, influenţe politice de cea mai tristă amintire.

Cazul celor patru etnici maghiari  din Târgu Secuiesc condamnaţi constituie o continuare directă a unei concepţii discriminatoare, pe baza cărora participanţii de etnie maghiară la evenimentele din decembrie 1989 din judeţele Harghita şi Covasna au fost trataţi şi sunt trataţi cu consecvenţă în mod diferit faţă de participanţii la aceleaşi evenimente din alte judeţe ale României; cântărind cu acelaşi cântar strâmb cu care organele de justiţie au cântărit şi judecat evenimentele de la Târgu Mureş, în urma cărora în locul plănuitorilor, organizatorilor şi incitatorilor pogromului care au dus la confruntări sângeroase, deci al adevăraţilor vinovaţi au fost condamnaţi numai maghiari şi romi.....

***

....

UDMR-ul sprijină apelurile introduse împotriva sentinţei.

Considerăm revoltător faptul că şi în vremea coaliţiei aflate la guvernare se continuă mimarea legalităţii, a intereselor democratice şi a statului de drept şi sub masca reformei reale din justiţie subzistă spiritul răzbunării politice şi de naţionalitate.

Reprezentanţii UDMR aflaţi la guvernare se pronunţă ferm şi în continuare împotriva discriminării pe criterii etnice şi vor cere suspendarea tuturor proceselor nedrepte.

CONSILIUL REPREZENTANŢILOR U.D.M.R.

Tg. Mureş

28 februarie 1999.

Állásfoglalás

A diszkriminatív szemlélet ellen!

A romániai magyarság érdekvédelmi szerveztének vezető testületeként határozottan igazságtalannak és diszkriminatívnak tartjuk a bukaresti törvényszék által az ügynevezett Agache-perben hozott ítéletet. Ismételten bebizonyosodott, hogy az igazságszolgáltatás reformja továbbra is felemás. A legrosszabb emlékű politikai befolyás érthető tetten az etnikai diszkrimináció minden jegyét magán viselő koncepciós perben.

A nemrégen elítélt négy kézdivásárhelyi magyar esete egyenes folytatása egy diszkriminatív szemléletnek. Annak a szemléletnek, amely az elmúlt években a Hargita és Kovászna megyékben 1989 decemberében lezajlott forradalmi eseményeket Románia más régióiban történt hasonló eseményektől következetesen eltérően kezelte és kezeli a magyar résztvevők esetében. Hasonlóképpen, azzal az eljárásmóddal azonos, ahogyan az igazságszolgáltatás szervei az 1990. évi marosvásárhelyi márciusi eseményeket kezelték. A véres összecsapásokba torkolló pogrom eltervezői, szervezői, a felbújtatók, tehát a tényleges bűnösök helyett ártatlan magyarokat és magyar cigányokat fogtak perbe és ítélték el tendenciózusan felépített vádpontok alapján. A perek koncepciós voltát éppen az bizonyítja, hogy kizárólag magyarokat és magyar cigányokat vetettek börtönbe.....

***

....

Az RMDSZ támogatja a döntés ellen benyújtott fellebbezést.

Fölháborítónak tartjuk, hogy tovább folyhat a törvényesség mímelése a demokratikus érdekeket, a jogállamiság elveit magáénak valló koalíciós kormányzás idején is, és az igazságszolgáltatás tényleges reformjának leple alatt tovább élhet a politikai és nemzetiségi bosszú szelleme.

Az RMDSZ kormányzati tisztségviselői továbbra is határozottan lépnek fel az etnikai negatív diszkrimináció ellen és követelni fogják a jogsértő perek azonnali megszüntetését.

Szövetségi Képviselők Tanácsa

Marosvásárhely, 1999. február 27-28.
--------------------------------------------------------------------------------

După pronunţarea sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, politicienii UDMR din Târgu Secuiesc au prezentat şi la Consiliul Reprezentanţilor U.D.M.R situaţia existentă în cazul Agache şi ca urmare pe data de 03 decembrie 1999 în cadrul "miniparlamentului maghiar din România" a fost emisă următoarea declaraţie:


DECLARAŢIE

Confirmând poziţia exprimată în declaraţia din 28 februarie 1999 a CRU, Consiliul de Coordonare şi Consiliul Reprezentanţilor Uniunii consideră cu toată fermitatea ca fiind nedreaptă şi discriminatoare hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în recursul la aşa zisul proces Agache. S-a dovedit încă odată că reforma justiţiei este în continuare ambiguă. Această hotărâre reflectă aceeaşi concepţie ce s-a manifestat şi mai înainte prin prisma căreia evenimentele din decembrie 1989 în judeţele Harghita şi Covasna sunt tratate cu consecvenţă în mod diferit, în cazul participanţilor maghiari, faţă d evenimentele similare petrecute în alte regiuni ale României. Ea slujeşte acelora care sunt interesaţi politic în aţâţarea conflictelor etnice, în menţinerea unei atmosfere de confruntare, precum şi în împiedicarea, şi acum, după zece ani, a dezvăluirii complete şi reale a adevărului despre evenimentele din decembrie 1989.

UDMR sprijină recursurile declarate împotriva hotărârii menţionate şi îşi reafirmă apăsat convingerea cu asigurarea egalităţii în faţa legii, funcţionarea puterilor în stat cu respectarea principiilor statului de drept şi ale democraţiei constituie interesul comun al tuturor cetăţenilor României.

Târgu-Mureş

la 03 decembrie 1999

Consiliul de coordonare al UDMR

Consiliul reprezentanţilor UDMR

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel