Certificat de strămutare nr. 1097/1998 din 10 iunie 1998 al Curţii Supreme de Justiţie
Proceduri juridice interne iniţiate de Agache - Procedura juridică a strămutarii dosarului 4/98

Certificat de strămutare nr. 1097/1998 din 10 iunie 1998 al Curţii Supreme de Justiţie

ROMÂNIA

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

- SECŢIA PENALĂ -

CERTIFICAT
Dosar nr. 1097/1998

DATA :  10 .06.1998


Se certifică de noi că, prin încheierea nr. 1527 din 03.06.1998 s-a admis cererea formulată de Agache Ileana şi s-a dispus strămutarea judecării dosarului nr. 4/98 de la tribunalul Covasna la Tribunalul Bucureşti.

Desfiinţează actele îndeplinite în faţa instanţei de la care s-a strămutat cauza.

S-a eliberat prezentul certificat, anulându-se timbru fiscal, prin chitanţă C.E.C. de 2000 lei (vechi) şi timbru judiciar de 1500 lei(vechi).

MAGISTRAT ASISTENT ŞEF


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel