Decizia penală nr. 544 din 18 noiembrie 1999 emisă de către Curtea de Apel Bucureşti în dosarul 1702/1999.
Proceduri juridice interne ale statului român - Dosarul 1702/99 al Curţii de Apel Bucureşti

Decizia penală nr. 544 din 18 noiembrie 1999 emisă de către Curtea de Apel Bucureşti  în dosarul 1702/1999.

                                                                                                    

ROMÂNIA

CURTEA    DE   APEL   BUCUREŞTI

Secţia I Penală

Dosar Nr. 1702/1999                                                            Decizia penală nr. 544

Şedinţa publică de la 18 noiembrie 1999

Curtea compusă din:

PREŞEDINTE: STAN MUSTAŢĂ    JUDECĂTOR

            SOFICA DUMITRAŞCU    JUDECĂTOR

                      MIHAELA LITVIN     PROCUROR

              PETRUŢA MARICA     GREFIER

                                                                    ……………………….

 

Pe rol pronunţarea asupra apelurilor declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI şi inculpaţii PAISZ OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU, REINER ANTON, FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, împotriva sentinţei penale nr. 70/15 februarie 1999, pronunţată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ, în dosarul nr.1775/1998.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 5 noiembrie 1999, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când, pentru a da posibilitate părţilor să depună note scrise şi pentru a delibera, CURTEA a amânat pronunţarea la 12 noiembrie 1999 şi apoi pentru azi, 18 noiembrie 1999, când a dat următoarea decizie:

CURTEA,

Asupra apelurilor penale de faţă;

Prin sentinţa penală nr. 70 din 15.02.1999, TRIBUNALUL BUCUREŞTI, SECŢIA I-a PENALĂ a dispus, în baza art. 334 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice a faptelor inculpaţilor REINER ANTON şi KONRAD IOAN, din infracţiunile prevăzute de art. 183 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal, în art.183 Cod penal, cu aplic.art.75 lit. a Cod penal şi art.13 Cod penal, pentru fiecare din inculpaţi.

În baza art. 183 Cod penal, cu aplic art. 75 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal, a condamnat-o pe inculpata FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA (fiica lui Andrei Alexandru şi Elena, născută la 28 ianuarie 1966, în  Tg. Secuiesc, Facultatea de Litere Iaşi, căsătorită, fără antecedente penale) la 7 ani închisoare.

S-a făcut aplic. art. 71, 64 Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsă, perioada reţinerii şi arestării   preventive (28 noiembrie 1991 - 29 decembrie 1991).

În baza art. 65 alin. l Cod penal, s-au interzis inculpatei drepturile prev. de  art. 64 lit. a, b Cod penal, pe timp de 5 ani

În baza art. 350 Cod procedură penală, s-a dispus arestarea inculpatei.

În baza art. 183 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal, a condamnat pe inculpatul HEJJA DEZIDERIU IULIU (fiul lui Dezideriu şi Emilia, născut la 2 august 1946 în Tg. Secuiesc, studii 11 clase, căsătorit, fără antecedente penale), la 4 ani închisoare.

S-a făcut aplic. art.71-64 Cod penal.

În baza art. 85 alin. l Cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.138 din 10 septembrie 1991 a Judecătoriei Tg. Secuiesc şi în baza art. 36 alin .l Cod penal, cu aplic. art. 4, 35 Cod penal, a contopit pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr.138/1991 cu pedeapsa aplicată în cauza de faţă, inculpatul având de executat pedeapsa de 4 ani închisoare.

S-a făcut aplic.art.71, 64 Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării preventive (26 noiembrie - 27 decembrie 1991).

În baza art. 65 alin. l Cod penal, s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a, b Cod penal, pe timp de 2 ani.

În baza art. 350 Cod procedură penală, s-a dispus arestarea inculpatului.

În baza art.183 Cod penal, cu aplic. art.75 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal, a condamnat pe inculpatul PAIZS OCTAVIAN (fiul lui Francisc şi Elisabeta, născut la 2 octombrie 1934 în Tg. Secuiesc, căsătorit, fără antecedente penale, domiciliat în Tg. Secuiesc, str. Ady Endre nr. 47, judeţul Covasna), la 4 ani închisoare.

S-a făcut aplic. art. 71- 64 Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus perioada reţinerii şi arestării preventive (4 decembrie 1991 - 4 ianuarie 1992).

În baza art. 65 alin. l Cod penal, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a, b Cod penal, pe timp de 2 ani.

În baza art. 350 Cod procedură penală, s-a dispus arestarea inculpatului.

În baza art. 183 Cod penal, cu aplic. art.75 lit. a Cod penal şi art. 74  lit. a şi alin. 2 Cod penal şi art. 13  Cod penal a condamnat pe inculpatul REINER ANTON, fiul lui Anton şi Ana, născut la 22 decembrie 1948 în Slănic Moldova,  judeţul Bacău) la 3 ani închisoare.

În baza art. 81- 82 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei, pe timp de 5 ani.

S-a făcut aplic. art. 359 Cod procedură penală.

În baza art. 65 alin.1 Cod penal, s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 lit. a, b Cod penal, pe timp de 2 ani.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, rap. la art.10 lit. c Cod procedură penală, a achitat pe inculpatul KONRAD IOAN (fiul lui Ioan şi Beta, născut la 24 iulie 1967 în Tg. Secuiesc), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.183 Cod penal, cu aplic.art.75 lit. a şi art.13 Cod penal.

În baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală, cu referire la art. 998 şi urm. Cod civil, au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii FILIP ORBAN DANIELA KAMILA, PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU IULIU şi REINER ANTON, la plata sumelor reprezentând despăgubiri civile, astfel:

-  10 milioane lei, despăgubiri materiale, către partea civilă AGACHE ILEANA, oraş Codlea, str. Nouă nr. 99, judeţul Braşov, sumă reprezentând contravaloarea cheltuielilor de înmormântare, parastase, etc.;

-        câte 50.000.000 lei, către fiecare din părţile civile: AGACHE ILEANA (soţia victimei), AGACHE AUREL DIONISIE (fiu), AGACHE ILEANA (fiică), AGACHE IOAN (fiu) şi AGACHE ANDREI 0VIDIU (fiu), reprezentând daune morale.

S-a constatat că părţile civile nu au pretenţii civile cu privire la onorariul de avocat.

Fiecare dintre inculpaţi a fost obligat la câte 1.500.000 lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în urma aflării veştii despre fuga soţilor Ceauşescu, unii locuitori ai oraşului Tg. Secuiesc s-au deplasat spre centrul oraşului, au spart vitrinele librăriilor, dând foc cărţilor cu şi despre Ceauşescu, au intrat în sediul Consiliului Popular orăşenesc, unde au aruncat documentele de partid şi au atacat unele persoane, de comportamentul cărora nu erau mulţumite, cum ar fi: fostul primar şi lucrătorul de miliţie care era de serviciu la intrare în clădire.

A urmat apoi "asediul" clădirii fostei miliţii orăşeneşti, unde mulţimea, după ce a pătruns pe poartă, care a cedat presiunii, a aruncat pe fereastră documente şi mobilier. Mai mult, lucrători de miliţie au fost agresaţi de mulţime după care, unul câte unul părăseau sediul instituţiei, sediu la care în cele din urmă, s-a dat foc.

Printre cei agresaţi în sediul miliţiei, a fost şi maiorul AGACHE AUREL, acesta, în cele din urmă, reuşind să fugă, însă, ajungând în stradă, a fost lovit de 2-3 persoane, rămase neidentificate.

În urma intervenţiei martorilor CSESZNEK OLIVER şi KRATOCHWIL LASZLO, victima a reuşit să scape, după care s-a îndreptat, în fugă, spre centrul oraşului.

Ajungând în centru, victima a fost lovită din nou, după care a încercat să scape, refugiindu-se în farmacia din clădirea maternităţii, însă a fost scos de acolo şi lovit în continuare, în faţa clădirii.

Martorul KELE MIHAIL - medic ginecolog - văzând ce se întâmplă cu victima, a cerut telefonic o salvare, care în scurt timp a sosit la locul agresiunii. Martorii CSESZNEK OLIVER şi KRATOCHWIL LASZLO au urcat victima în salvare, însă mulţimea a împiedicat plecarea maşinii, astfel că victima a fost scoasă din salvare de către inculpaţii HEJJA DEZIDERIU, PAIZS OCTAVIAN şi REINER ANTON, care i-au aplicat mai multe lovituri acesteia.

De asemenea, înainte de a fi pusă victima în salvare, cât şi după scoaterea acesteia din salvare, inculpata FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA a avut o atitudine extrem de violentă faţă de victimă, lovind-o cu tocul cizmei şi chiar urcându-se peste ea, lovind-o în zona toracelui.

Văzând că agresiunea continuă, medicul KELE MIHAIL a mai solicitat o salvare după care a coborât, împreună cu medicul KELEMEN ANDRAS, încercând împreună să pună victima în salvare. Nici de această dată nu reuşesc, fiind ameninţaţi de mulţime, aşa încât cei doi medici renunţă şi se retrag.

Spre finalul agresiunii, a apărut şi intervenit martora PINTI HILDA SZILVIA, care, după ce a luat pulsul victimei şi a constatat că încă trăieşte, a solicitat celor din jur ca ofiţerul să fie dus la spital. În acel moment, a intervenit numitul KONRAD IOAN, care a lovit victima în zona gâtului şi piept, după care a afirmat că "nu mai este nevoie de fie dus la spital, pentru că este mort".

Victima AGACHE AUREL, în urma multiplelor lovituri suferite, a decedat pe loc.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI şi inculpaţii ORBAN DANIELA KAMILLA, HEJJA DEZIDERIU, PAIZS OCTAVIAN şi REINER ANTON.

În apelul său, parchetul critică soluţia instanţei de fond pentru nelegalitate, sub aspectul greşitei achitări a inculpatului KONRAD IOAN, motivând că în cauză sunt suficiente probe care dovedesc vinovăţia acestuia.

De asemenea, se critică soluţia instanţei de fond pentru netemeinicie, cu privire la pedeapsa aplicată inculpatului REINER ANTON, motivând că în mod greşit s-au reţinut circumstanţe atenuante în favoarea acestuia şi s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, scopul pedepsei neputând fi atins prin acest mod de executare.

În apelurile lor, inculpaţii solicită achitarea în baza art. 11 pct. 2 lit. a, rap. la art.10 lit. a Cod procedură penală, motivând că faptele inculpaţilor reprezintă un act revoluţionar şi nu pot fi încadrate în rândul infracţiunilor.

Se menţionează, de asemenea, că victima a fost lovită de mai multe persoane, fiind astfel imposibilă stabilirea participanţilor, aşa încât în mod greşit s-a reţinut doar vinovăţia inculpaţilor, care, o parte din ei, nici nu s-au aflat în preajma victimei, iar cu privire la inculpata ORBAN DANIELA KAMILLA, se arată că i-a aplicat victimei doar două lovituri.

Apărătorul inculpatului PAIZS OCTAVIAN invocă nulitatea absolută a hotărârii primei instanţe, motivând că deşi inculpatul a fost trimis în judecată, în calitate de complice, a fost condamnat ca autor al infracţiunii, fără a se dispune schimbarea încadrării juridice a faptei, în baza art.334 Cod procedură penală.

În acest sens, se solicită desfiinţarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă.

În subsidiar, apărătorul inculpatului PAIZS OCTAVIAN a solicitat aplicarea dispoziţiilor art.81 Cod penal, având în vedere datele ce caracterizează persoana inculpatului.

Inculpații critică soluţia instanţei de fond şi sub aspectul soluţionării laturii civile, solicitând exonerarea lor de plata despăgubirilor materiale şi morale, având în vedere faptul că nu pot fi obligaţi la plata acestor despăgubiri, cât timp nu se fac vinovaţi de comiterea faptelor ce sunt reţinute în sarcina lor.

Analizând sentinţa instanţei de fond, sub aspectul motivelor de apel invocate, cât şi din oficiu sub toate celelalte aspecte, Curtea apreciază ca doar apelul Parchetului este fondat, urmând a fi admis ca atare, pentru următoarele considerente.

În mod greşit, prima instanţă a dispus achitarea inculpatului KONRAD IOAN, pe care nici nu a motivat-o dealtfel, afirmând doar că "probele care dovedesc vinovăţia acestuia sunt insuficiente".

Astfel, martora PINTI HILDA SZILVIA (fila 63 dosar urmărire penală), declară că deplasându-se spre centrul oraşului, a observat în faţa farmaciei un grup mare de persoane, în jurul fostului maior de miliţie AGACHE AUREL, care era căzut la pământ şi luându-i pulsul, a constatat că acesta trăieşte, motive pentru care a cerut sprijinul celor din jur pentru a-1 duce la spital.

Mai declară martora că în acel moment, inculpatul KONRAD IOAN i-a aplicat victimei o lovitură cu piciorul în zona gâtului şi în piept, după care a afirmat cu satisfacţie că "nu mai este nevoie să-l ducem la spital că este mort".

Martora PINTI HILDA SZILVIA l-a recunoscut pe inculpatul KONRAD IOAN, având în vedere că erau colegi de serviciu, aceasta neavând nici un dubiu asupra identităţii inculpatului, descriind în amănunţime în declaraţia olografă tot ce s-a întâmplat în legătură cu victima, din momentul în care a ajuns în faţa farmaciei.

Martorul HOSU PETRE declară, de asemenea, că victima a fost lovită, printre alţii, de câte un bărbat de circa 30-35 ani, înălţime 1,65, brunet cu mustaţă, păr negru şi cu câţiva dinţi de metal galben, acesta având o atitudine foarte agresivă faţă de victimă. Din descrierile martorului HOSU PETRE, aceste semnalmente conduc la persoana inculpatului KONRAD IOAN. Având în vedere aceste probe, Curtea apreciază că inculpatul KONRAD IOAN se face vinovat de comiterea infracţiunii ce i se reţine în sarcină, urmând a i se aplica o pedeapsă cu închisoarea, în limitele prevăzute de aceste texte de lege.

La individualizarea pedepsei, se va avea în vedere gradul de pericol social ridicat al faptei comise, limitele speciale ale pedepsei, împrejurările în care s-a comis fapta, ca şi datele ce caracterizează persoana inculpatului.

Considerând că scopul educativ şi coercitiv al pedepsei poate fi atins doar prin privare de libertate, Curtea urmează a dispune ca inculpatul să execute pedeapsa în regim de detenţie.

Şi al doilea motiv de apel este întemeiat.

În mod greşit, prima instanţă a dispus suspendarea condiţionată   a   executării   pedepsei   cu privire la inculpatul  REINER ANTON şi a reţinut circumstanţe atenuante în favoarea acestuia.

Curtea apreciază că, faţă de agresivitatea de care a dat dovadă inculpatul, care a lovit victima în repetate rânduri şi s-a opus la transportarea sa la spital, nu se impunea aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la suspendarea condiţionată a executării pedepsei, scopul acesteia putând fi atins doar prin privare de libertate, motive pentru care urmează a fi înlăturate dispoziţiile art.81 - art.82 Cod penal.

În ciuda faptului că prima instanţă a reţinut în favoarea inculpatului REINER ANTON împrejurări ce constituie circumstanţe atenuante, nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 76 Cod penal, în sensul de a coborî pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege, deşi era obligată în acest sens.

Curtea apreciază însă că nu se impune reţinerea unor circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului, având în vedere gradul de pericol social ridicat al faptei comise, ca şi împrejurările comiterii faptei, aşa încât urmează să înlăture aplicarea dispoziţiilor art.74 lit. a Cod penal.

Cu privire la apelurile inculpaţilor, Curtea reţine că acestea nu sunt fondate, urmând a fi respinse ca atare, pentru următoarele considerente:

Inculpaţii, prin apărătorii lor, au solicitat achitarea, motivând că nu au comis faptele ce li se reţin în sarcină, victima fiind agresată de mai multe persoane, aşa încât nu se poate stabili cu certitudine cercul participanţilor la agresiune.

Această apărare nu poate fi primită cât timp, din probele administrate în cauză, rezultă fără dubii că inculpaţii sunt autorii agresiunii împotriva victimei AGACHE AUREL.

Nu poate fi negat faptul că victima a fost lovită de mai multe persoane, însă cea mai mare parte a martorilor audiaţi în cauză, au remarcat atitudinea deosebit de violentă manifestată de inculpaţi faţă de victimă.

Astfel, martorul HOSU PETRU declară cum victima a fost lovită de către inculpata FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, aceasta sărind de 2 - 3 ori cu picioarele pe abdomenul victimei şi în zona organelor sexuale.

Acelaşi martor arată că victima a fost lovită şi de către inculpatul KONRAD IOAN,  în zona gâtului şi a toracelui.

De asemenea, martora KOZMA GIZELLA arată că a văzut-o pe  inculpata FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA în timp ce o lovea pe victimă cu piciorul încălţat, după care a scos una din cizme şi a lovit-o in cap. Martora mai declară că după ce victima a fost pusă în salvare de către nişte persoane aflate în zona respectivă, la scurt timp a fost dată afară de către HEJJA DEZIDERIU, PAIZS OCTAVIAN şi REINER ANTON.

Şi martorul VARDO VILMOS a remarcat violenţa excesivă manifestată de inculpată, precum şi faptul că după ce l-au dat jos din salvare pe AGACHE AUREL, cei trei inculpaţi l-au lovit în repetate rânduri. Relatează martorul că victima a fost pusă din nou în salvare şi iar a fost dată jos, după care inculpatul REINER ANTON l-a mai lovit de 2-3 ori.

Încercarea medicilor sosiţi la locul faptei, cu cele două salvări, de a salva viaţa victimei, a fost imposibilă, datorită opunerii inculpaţilor, care au dorit, cu orice preţ să suprime viaţa victimei, motivat de faptul că fostul maior de miliţie le-a făcut mult rău în timpul cât a ocupat această funcţie.

Chiar dacă ar fi să admitem această motivare, inculpaţii aveau posibilitatea să se plângă autorităţilor pentru abuzurile fostului maior de miliţie şi nu să adopte acest comportament extrem de violent, soldat cu moartea victimei.

De altfel, este de neînţeles că apărătorul inculpatului HEJJA DEZIDERIU a cerut achitarea, cât timp acesta a recunoscut fapta pe parcursul procesului penal.

Şi latura civilă a cauzei a fost corect soluţionată atât sub aspectul cuantumului daunelor materiale, cât şi a daunelor morale, acestea fiind acordate proporţional cu suferinţa produsă familiei victimei.

La data decesului, victima avea în întreţinere 4 copii minori, care au rămas fără nici un sprijin ca urmare a decesului tatălui lor.

Curtea urmează să-l oblige şi pe inculpatul KONRAD IOAN, în solidar cu ceilalţi inculpaţi, la plata despăgubirilor civile şi a daunelor morale, către părţile civile, având în vedere că şi acesta se face vinovat de săvârşirea infracţiunii prev. de art.183 Cod penal.

Cu privire la nulitatea invocată de apărătorul inculpatului PAIZS OCTAVIAN, Curtea apreciază că nici această apărare nu poate fi primită.

Inculpatul PAIZS OCTAVIAN a fost trimis în judecată pentru săvârşirea   infracţiunii   prev. de art. 183 Cod penal şi a fost condamnat pentru această faptă, niciodată nu s-a menţionat în vreun act de urmărire penală, că acesta ar fi participat la comiterea faptei în calitate de complice, aşa cum în mod greşit susţine apărătorul inculpatului.

Faţă de considerentele arătate, Curtea urmează ca în baza art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, să admită apelul Parchetului, va desfiinţa în parte sentinţa penală şi, în fond, în baza art. 183 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a şi art. 13 Cod penal, va condamna pe inculpatul KONRAD IOAN la 3 ani închisoare.

Urmează ca pe perioada executării pedepsei principale să se aplicate inculpatului şi o pedeapsă accesorie, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 Cod penal.

Faţă de gravitatea faptei comise, Curtea apreciază că se impune şi aplicarea unei pedepse complimentare, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a si b, pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei închisorii.

Va înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 81, art.82 Cod penal şi art.74 lit. a Cod penal, cu privire la inculpatul REINER ANTON şi va dispune ca acesta să execute pedeapsa în regim de detenţie.

Va face aplicarea dispoziţiilor art.71 şi 64 Cod penal.

Va obliga pe inculpatul KONRAD IOAN, în solidar cu ceilalţi inculpaţi, la plata despăgubirilor şi a daunelor morale către părţile civile.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

În baza art. 379 pct. 1. lit. b Cod procedură penală, va respinge apelurile inculpaţilor, ca nefondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI.

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 70 din 15 februarie 1999, pronunţată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI, SECŢIA I-a PENALA şi, în fond, în baza art.183 Cod penal, cu aplicarea art.75 lit. a şi art. l3 Cod penal, condamnă pe inculpatul KONRAD IOAN la 3 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a şi b, în condiţiile art.65 Cod penal.

Face aplic. art.71-64 Cod penal.

Înlătură aplicarea art.81-82 Cod penal şi art.74 lit. a Cod penal, cu privire la inculpatul REINER ANTON, dispunând ca acesta să execute pedeapsa în regim de detenţie, cu aplicarea art.71-64 Cod penal.

Obligă inculpatul KONRAD IOAN, în solidar cu ceilalţi inculpaţi, la plata despăgubirilor materiale şi a daunelor morale către părţile civile.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Respinge apelurile inculpaţilor, ca nefondate.

Obligă pe inculpaţii ORBAN FILIP DANIELA KAMILLA, RAINER ANTON, HEJJA DEZIDER1U şi PAIZS OCTAVIAN la câte 200.000 lei cheltuieli judiciare statului şi pe inculpatul KONRAD IOAN la 400.000 lei, cu acelaşi titlu, din care 200.000 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, ce se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

CU RECURS.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 noiembrie 1999.

         PREŞEDINTE,                                   JUDECĂTOR,                                 GREFIER,

      STAN MUSTAŢA                            SOFICA DUMITRAŞCU                 PETRUŢA MARICA


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel