Sentinţa penală nr. 70 din 15 februarie 1999 emisă de către Tribunalul Municipiului Bucureşti în dosarul nr. 1775/1998
Proceduri juridice interne ale statului român - Dosarul 1775/1998 al Tribunalului Bucureşti
 SENTINŢA PENALA NR.70 DIN DOSARUL 1775/1998

 

DOSAR NR.1775/1998

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALA NR.70

Şedinţa publică de la 15 februarie 1999

Tribunalul compus din:

PREŞEDINTE   -   OPRESCU MIHAI

GREFIER        -   STAN ELENA

…………………………………….

Pe rol pronunţarea în cauza penală privind pe inculpaţii PAISZ OCTAVIAN, REINER ANTON, FILIP ORBAN DANIELA, HEJJA DEZIDERIU şi KONRAD IOAN, trimişi în judecată pentru săvârșirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art.183 Cp.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publica de la 18.01.1999, ce au fost consemnate în încheierea de dezbateri de la acea dată, ce face parte integranta din prezenta şi când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la 25.01.1999, 1.02.1999, 8.02.1999 şi apoi pentru azi, 15.02.1999, când a dat următoarea sentinţă penală:

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL COVASNA, dos. nr. 129/P/1990 din 15 decembrie 1997, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.l83 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a Cod penal;  PAIZS OCTAVIAN - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 raportat la art.183 Cod penal, cu aplic. art.75 lit. a Cod penal;  HEJJA DEZIDERIU IULIU - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.183 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a Cod penal;  REINER ANTON şi KONRAD IOAN - pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 183 Cod penal şi, de asemenea, s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de învinuitul KANABE SANDOR ISTVAN pentru săvârşirea  infracţiunii  prev. de  art. 183 Cod penal.

Prin actul de inculpare s-a reţinut că, la aflarea veştii despre fuga soţilor Ceauşescu, unii locuitori ai oraşului Tg. Secuiesc şi din comunele apropiate, s-au deplasat spre centrul oraşului, distrugând simbolurile puterii de atunci. Astfel, au fost sparte vitrinele librăriilor din centru, iar cărţile şi broşurile cu şi despre Ceauşescu au fost aruncate în stradă şi li s-a dat foc.

Mulţimea s-a îndreptat apoi spre Consiliul Popular  orăşenesc (Primăria de azi), unde, după ce au pătruns în sediu, au aruncat documentele de partid pe ferestre şi au agresat câteva persoane "non grata", cum ar fi: fostul primar sau lucrătorul de miliţie care erau de serviciu la intrarea în clădire.

A urmat apoi „asediul” clădirii fostei miliţii orăşeneşti, unde mulţimea, după ce a pătruns pe poarta care a cedat presiunii, a aruncat pe fereastra documente şi mobilier. Mai mulţi lucrători de miliţie au fost agresaţi de mulţime, după care unul câte unul părăseau sediul instituţiei, sediu la care, în cele din urmă, s-a şi dat foc. Printre cei agresaţi în sediul miliţiei, s-a aflat şi maiorul AGACHE AUREL, care încerca şi el sa scape de furia mulţimii.

Ajungând în strada, în faţa sediului miliţiei, victima a fost "luată în primire" de 2-3 persoane, ramase neidentificate, care i-au aplicat mai multe lovituri acestuia.

În vederea liniştirii spiritelor, au intervenit martorii CSESZNEK OLVER şi KRATOCHWIL LASZLO, astfel că victima a putut să scape şi s-a îndreptat prin fugă spre centrul oraşului.

Victima, ajungând în centru, a fost lovit din nou lângă fântâna din parc, după care a încercat să scape de mulţime refugiindu-se în farmacia din clădirea maternităţii. Şi din farmacie a fost scos, agresiunile fiind continuate în faţa clădirii.

Martorul KELE MIKAIL - medic ginecolog - văzând violenţele, a cerut telefonic o salvare.

A apărut şi maşina salvării, adusă de numitul BARA NEMET LUDOVIC, cei doi tineri CSESZNEK OLIVER şi KRATOCHWIL LASZLO au intervenit din nou şi au urcat victima în autovehicul.

Mulţimea a împiedicat plecarea maşinii, astfel că victima a fost scoasă din salvare şi lovită din nou.

În declaraţiile martorilor KOZMA GIZELLA şi VARDO VILMOS rezultă că persoanele care l-au scos pe victimă din salvare au fost inculpaţii HEJJA DEZIDERIU şi PAIZS OCTAVIAN, împreună cu învinuitul REINER ANTON care i-au şi aplicat mai multe lovituri acestuia.

Aceeaşi martori, cărora se alătură şi martorul HOSU PETRU, au remarcat „ferocitatea” cu care inculpata FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA îl lovea pe victimă, strigând „ tu l-ai băgat pe tata în puşcărie”.

Văzând că agresiunea continuă, medicul KELE MIHAIL solicită o nouă maşina a salvării şi coboară din spital, împreuna cu un alt medic KELEMAN ANDRAS, cu care încearcă să pună victima în maşina sosită între timp. Nu reuşesc, deoarece sunt ameninţaşi şi astfel cei doi medici renunţă şi se retrag.

Şi martora MAGUREAN ERSZEBET a intervenit în ambele cazuri,  când au sosit maşinile salvării, pentru a-l ajuta pe maiorul AGACHE AUREL, dar a fost împiedicată să o facă.

De remarcat faptul că inculpata FILIP ORBAU DANIELA KAMILLA l-a lovit pe victima, inclusiv cu tocul de la cizma cu care era încălţată, după care sărea pe zona toracică a acestuia.

Spre finalul agresiunii a apărut şi intervenit martora PINTI HILDA SZILV1A, care, după ce a "luat pulsul" victimei şi a constatat că încă trăieşte, a solicitat celor din jur ca ofiţerul să fie dus la spital.

Atunci a intervenit numitul KONRAD IOAN, care l-a lovit pe victimă în zona gâtului şi piept, după care a afirmat că " nu mai este nevoie să fie dusă la spital, pentru că este mort".

Ultimul agresor identificat este KANABE SANDOR ISTVAN, care s-a destăinuit martorului ELEKES CSABA despre faptul că "şi el a bătut pe miliţianul din centru".

Agresarea şi prezenţa inculpaţilor este certificată şi de martorul DUKA EUGEN, care în acele momente se întorcea din cursă şi traversa centrul oraşului cu autovehiculul din dotare.

Identificarea făptuitorilor s-a făcut pe baza recunoaşterii fotografiilor de asistente la serviciul evidenţa populaţiei din cadrul Poliţiei Tg. Secuiesc.

Victima AGACHE AUREL în urma multiplelor leziuni suferite, a decedat pe loc.

Din raportul de constatare medico-legală nr.265/Aut/28. 12. 1989, rezultă că moartea acestuia a fost violentă, ea s-a datorat şocului traumatic şi hemoragie, ca urmare a unui politraumatism cranio-cerebral şi abdominal.

Concluziile Laboratorului de medicină legală Covasna sunt confirmate de către Comisia de control şi avizare a actelor medico-legale Tg. Mureş.

Actul de inculpare are la bază:  proces verbal din 27.12.1989 nr.185/P/1989 al Procuraturii Judeţene Covasna;

-          raport de constatare medico-legală nr. 265/R/28.12.1989 (autopsie a victimei AGACHE AUREL);

- aviz    medico-legal nr.11/E/ianuarie1990 al IML - Laboratorul exterior Tg. Mureş, Comisia de control şi avizare;

-          planşe foto cu aspecte la efectuarea autopsiei victimei AGACHE AUREL

-          declaraţiile părţii civile AGACHE ILEANA;

-          declaraţiile martorilor:  BANDI IOANA, CIUBOTARIU ERZSEBET GABRIELLA,    VANTSA GYULA, CSESZNEK OLIVER, LUKACS LASZLO, KELE MIHAIL, BARA NEMETH    LUDOVIC, SZAVA OTTO ŞTEFAN, MAGUREAN ERZSEBET, ORBAN ANDREI   ALEXANDRU, LOTE LUDOVIC, HOSSU PETRE, KOZMA GIZELLA, VARDO VILMOS,   ELEKES CSABA, DUKA EUGEN, PINTI HILDA SZILVIA;

-          proces verbal de confruntare;

-          proces verbal de prezentare pentru recunoaştere a setului de fotografii;

-          declaraţiile inculpaţilor KONRAD IOAN, ORBAN DANIELA KAMILLA, HEJJA DEZIDERIU IULIU, PAIZS OCTAVIAN şi REINER ANTON.

Cauza a fost pe rolul TRIBUNALULUI COVASNA sub nr. 4 din 1998, care prin încheierea din 17 iunie 1998, în raport şi de încheierea nr.1527 din 3 iunie 1993 a CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE, prin care s-a dispus strămutarea acesteia la TRIBUNALUL BUCUREŞTI , dosarul a fost scos de pe rol şi s-a dispus trimiterea dosarului la TRIBUNALUL BUCUREŞTI, acesta fiind înregistrat sub nr. 1775/1998.

În faza de cercetare judecătorească efectuată de această instanţă, s-a procedat la audierea inculpaţilor prezenţi, respectiv: REINER ANTON şi PAIZS OCTAVIAN, iar faţă de ceilalţi inculpaţi, s-a procedat în conformitate cu art. 291 Cod procedură penala, s-au luat declaraţiile părţilor civile, cu privire la pretenţiile eventuale ce le au în cauză şi s-a procedat la audierea martorilor din acte pe latură penală: DUKA EUGEN, VARDO VILMOS, LOTE LUDOVIC şi a martorilor propuşi de către părţile civile, sub aspectul dovedirii pretenţiilor civile, în persoana numiţilor AGACHE IOAN şi AGACHE GHEORGHE.

Faţă de ceilalţi martori, ale căror declaraţii date în faza de urmărire penală, există la dosar, instanţa, în baza art.392 Cod procedură penală, constatând că audierea acestora nu mai este necesară, a dispus la renunţarea audierii acestora.

În raport de cele reţinute mai sus, instanţa a procedat, în conformitate cu art. 339 Cod procedură penala, cu art. 334 Coc procedură penală, punând în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor REINER ANTON şi KONRAD IOAN, în sensul că PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL JUDEŢEAN COVASNA în mod greşit nu a reţinut faţă de aceştia, circumstanţa agravantă prev. de art.75 lit. a Cod penal, astfel că instanţa urmează a dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor celor doi inculpaţi din cea prevăzută în art.183 Cod penal, cu aplic. art.13 Cod penal, în cea prevăzută de art.183 Cod penal, cu aplic. art.75 lit. a Cod penal şi art.13 Cod Penal faţă de fiecare din inculpaţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că faptele reţinute în actul de inculpare sunt pe deplin dovedite, acestea desfăşurându-se în modalitatea şi complexitatea situaţiilor expuse în rechizitoriu, astfel că instanţa urmează a constata, în conformitate cu dispoziţiile art. 354 Cod procedură penală, că inculpaţii FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, HEJJA DEZIDERIU IULIU, PAIZS OCTAVIAN şi REINER ANTON se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunii prev. de art.183 Cod penal, cu aplic. art.75 lit. a Cod penal şi art.13 Cod penal, faptele acestora întrunind elementele constitutive ale infracţiunii reţinute în rechizitoriu, motiv pentru care instanţa va aplica fiecăruia dintre aceştia, pedepse corespunzătoare, în raport şi de dispoziţiile art.152 Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica acestora, se va ţine seama de criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cod penal, instanţa urmând a ţine scama că din probele administrate rezultă, fără dubiu, că la comiterea faptei, având ca rezultat decesul maiorului AGACHE AUREL, au contribuit şi alte persoane, dar, din lipsa probelor şi a complexităţii situaţiei reţinute, urmează a răspunde penal inculpaţii menţionaţi mai sus, instanţa orientându-se prin aplicarea de pedepse orientate către minimul şi mediul prevăzut de textul legal.

Instanţa va mai retine că inculpaţii nu beneficiază de Decretul Legii nr.3 din 4.01.1990, respectiv nr. 23 din 13.01.1990, întrucât infracţiunile săvârşite de aceştia sunt exceptate de la beneficiul legilor sus arătate, conform art. 4 din Decretul Lege nr. 3/l990, respectiv art. 2 alin. 2 din Decretul Lege nr.23/1990.

Instanţa urmează a aplica dispoziţiile art. 71, 64 Cod penal, cu privire 1a inculpaţii FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, HEJJA DEZIDERIU IULIU şi PAIZS OCTAVIAN, iar faţă de inculpatul REINER ANTON, instanţa va constata că se impune reţinerea şi a circumstanţelor atenuante, prev. de art.74 lit. a şi alin. 2 Cod penal, urmând a mai constata că scopul pedepsei aplicate acestuia poate fi atins şi prin suspendarea executării acesteia, conform art. 81, 82 Cod penal, pe timp de 5 ani

Cu privire la acesta va aplica art. 359 Cod procedură penală.

Faţă de toţi cei patru inculpaţi de mai sus, instanţa va dispune - în baza art. 65 alin.1  Cod penal - interzicerea drepturilor prevăzute de art.54 lit. a, b Cod penal,  pe perioade corespunzătoare 

Cu privire la inculpatul KONRAD IOAN, instanţa va constata insuficienţa probelor, în sensul constatării vinovăţiei acestuia situaţie în care va dispune achitarea acestuia, conform pct. 2 lit. a, raportat la art.10 lit. c Cod procedură penală.

Pe latură civilă:

În baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală, cu referire la art. 998 şi urm. Cod civil, instanţa va constata acţiunea civilă ca întemeiată în parte şi urmează a obliga pe inculpaţi, în solidar, la despăgubirea părţilor civile, soţia şi fiii victimei, cu sume reprezentând despăgubiri materiale, constând în cheltuieli făcute cu ocazia înmormântării victimei, a "pomenilor tradiţionale până la ani", a monumentului funerar, pe care instanţa le estimează la 10 milioane lei şi la câte 50.000.000 lei, daune morale,  pentru fiecare dintre părţile civile, fiind de netăgăduit suferinţa soţiei şi copiilor victimei în urma morţii maiorului AGACHE AUREL.

Instanţa va mai constata că părţile civile nu au pretenţii civile sub aspectul cheltuielilor de judecată, ocazionate de asistenţa juridică a acestora, prin persoana d-lui avocat Vărzaru Paul.

Văzând şi prevederile art.191 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpaţilor REINER ANTON şi KONRAD IOAN, din infracţiunile prevăzute de art.183 Cod penal, cu aplic. art. 13 Cod penal, în art.183 Cod penal, cu aplicarea art.75 lit. a Cod penal şi art.13 Cod penal, pentru fiecare dintre inculpaţi.

I.   În baza art. 183 Cod penal, cu aplic. art.75 lit. a Cod penal şi art.13 Cod penal, condamnă pe inculpata FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA (fiica lui Andrei Alexandru §i Elena, născută la 28.01.1966 în Tg. Secuiesc,  Facultatea de Litere Iaşi, căsătorită , fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu la Tg:Secuiesc, str. Curtea 16 nr.3, jud. Covasna) la 7 ani închisoare.

Aplică art.71, 64 Cod penal.

În baza art.88 Cod penal, deduce din pedeapsă,  perioada reţinerii şi a arestării preventive (28.11.1991 - 29.12.1991).

În baza art.65 alin. l Cod penal, interzice inculpatei drepturile prev. de art.64 lit. a, b Cod penal, pe timp de 5 ani.

În baza art.350 Cod procedură penală, dispune arestarea inculpatei.

II.   În baza art. 183 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal, condamnă pe inculpatul HEJJA DEZIDERIU IULIU (fiul lui Dezideriu şi Emilia, născut la 23.08.1946 în Tg. Secuiesc, studii 11 clase, căsătorit, fără antecedente penale, domiciliat în Tg. Secuiesc, str. Grădiniţei nr. l, sc. B, ap. 19, jud. Covasna) la 4 ani închisoare.  Aplică art.71, 64 Cod penal.

În baza art. 85 alin. l Cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.138 din 10.09.1991 a Judecătoriei Tg. Secuiesc şi, în baza art.36 alin. l Cod penal, cu aplic. art. 34, 35 Cod penal, contopeşte pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr.138/1991, cu pedeapsa aplicată în cauza de faţă, inculpatul având de executat pedeapsa de 4 ani închisoare. Aplică art.71, 64 Cod penal.

În baza art.88 Cod penal, deduce din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării preventive (26.11.1991 - 27.12.1991).

În baza art. 65 alin .l Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit. a, b Cod penal, pe timp de 2 ani.

În baza art. 350 Cod procedură penală, dispune arestarea inculpatului.

III.       În baza art. 183 Cod penal, cu aplic.art.75 lit. a Cod penal şi art.13 Cod penal, condamnă pe inculpatul PAIZS OCTAVIAN (fiul lui Francisc şi Elisabeta, născut la 2.10.1934 în Tg. Secuiesc, căsătorit, fără antecedente penale, domiciliat în Tg. Secuiesc, str. Ady Endre nr.47, jud. Covasna) la 4 ani închisoare.

Aplică art. 71, 64 Cod penal.

În baza art.8 8 Cod penal, deduce din pedeapsă, perioada reţinerii şi arestării preventive (4.12.1991 - 4.01.1992).

În baza art. 65 alin. l Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a, b Cod penal,  pe timp de 2 ani.

În baza art. 350 Cod procedură penală, dispune arestarea inculpatului.

IV.       În baza art. 183 Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal şi art.74 lit. a şi alin. 2 Cod penal şi art.13 Cod penal, condamnă pe inculpatul REINER ANTON (fiul  lui Anton şi Ana, născut la 22.12.1948 în Slănic Moldova, jud. Bacău, studii 7 clase, şomer, divorţat,  2 copii,  dintre care 1 minor, fără antecedente penale, domiciliat în Tg. Secuiesc, str. Margaretei nr. 5, bl. 10, sc. B, et. l, ap. 4, cu reşedinţa în satul Estelnic nr. 82), la 3 ani închisoare.

În baza art.81 - 82 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei,  pe timp de 5 ani.

Aplică art. 359 Cod procedură civilă.

În baza art. 65 alin. l Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit. a, b Cod penal, pe timp de 2 ani.

V.   În baza art.11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, raportat  la 10 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul KONRAD IOAN (fiul lui Ioan şi Beata, născut la 24.07.1967 în Tg. Secuiesc, domiciliat în Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr.18, bl.43, sc. C, et.4, ap.10), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.183 Cod penal, cu aplic.art.75 lit. a şi art.13 Cod penal.

În baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală, cu referire la art. 998 şi urm. Cod civil, obligă, în  solidar, pe inculpaţii FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, PAIZS OCTAVIAN, HEJJA   DEZIDERIU IULIU şi REINER ANTON la plata sumelor reprezentând despăgubiri civile, astfel:

-    10.000.000 lei (zece milioane lei), despăgubiri materiale către partea civilă AGACHE ILEANA, oraş Codlea, str. Noua nr.99, jud. Braşov, sumă reprezentând c/val. cheltuielilor de înmormântare,  monument funerar,  parastase, etc.;

-    câte 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei) către fiecare din părţile civile: AGACHE ILEANA (soţia victimei), AGACHE AUREL DI0NISIE (fiu), AGACHE ILEANA (fiică), AGACHE IOAN (fiu) şi AGACHE ANDREI OVIDIU (fiu), reprezentând daune morale.

Constată că părţile civile nu au pretenţii civile cu privire la onorariu de avocat.

Obligă pe fiecare din inculpaţi la câte 1.500.000 lei, cheltuieli judiciare statului.

Cheltuielile judiciare, reprezentând onorariile avocat din oficiu pentru inculpat KONRAD IOAN, în cuantum de 400.000 lei, avansat din fondul Ministerului Justiţiei, rămân în sarcina statului.

CU APEL

PRONUNŢATĂ ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ AZI, 15.02.1999

               PREŞEDINTE:                                                                       GREFIER 

OPRESCU MIHAI                                                                 STAN ELENA


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel