Dosarul 939 de la Curtea Supremă de Justiţie (acte diverse, adrese)
Proceduri juridice interne ale statului român - Dosarul 939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie

Dosarul 939 de la Curtea Supremă de Justiţie

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti declară recurs împotriva deciziei penale nr. 544 pronunţată la data de 18 noiembrie 1999 în dosarul 1702/1999. După motivarea hotărârii, vă rugăm să ne trimiteţi dosarul în vederea redactării motivelor de recurs.

Semnează procurorul – general de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (Victor Câmpean).

******************************

Ministerul Public

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

Nr.5628/III-2/1999 din 24 februarie 2000 Primit 25 februarie 2000

Către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I-a Penală

Vă trimitem motivele de recurs formulate împotriva sentinţei penale nr. 70/15 februarie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti(dosarul nr. 1775/1998) şi a deciziei penale nr. 544/18 noiembrie 199 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I-a Penală(dosar nr. 1702/1999) privind pe inculpaţii Reiner Anton şi Konrad Ioan, cu rugămintea de a fi înaintată Curţii Supremă de Justiţie, spre competentă soluţionare.

Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti – Victor Câmpean

******************************

Dosarul 1702 a fost primit la Curtea Supremă de Justiţie pe data de 03 martie 2000. S-a fixat termen la 30 mai.

******************************

România,

Judeţul Covasna,

primăria oraşului Târgu Secuiesc,

nr. 2384 din 21 aprilie 2000.

Proces Verbal încheiat azi 21 aprilie 2000

La sediul primăriei Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, subsemnata Nagyoláh Emese, consilier juridic în cadrul acestei instituţii, ca urmare a adresei Curţii Supreme de Justiţie, Secţia Penală nr. 939/2000, am afişat la avizierul instituţiei sus menţionate, citaţiile privind pe numiţii Konrad Ioan si Filip Orban Daniela Kamilla.

Secretar: Zátyi Andrei Consilier juridic: Nagyoláh Emese.******************************

Secţia Penală,

Dosar nr.939/2000,

termen:30 mai 2000

Domnule Preşedinte

Subsemnaţii inculpaţii Hejja Dezsö, Paizs Öcsi, şi Konrad Janos cu toţii domiciliaţi în Târgu Secuiesc depunem prezenta

Cerere de amânare

În vederea angajării unui avocat în cauză. Fiind primul termen de judecată şi fiind bolnavi nu am avut posibilitatea angajării unui avocat până în prezent.

Bucureşti la 24 mai 2000

Cu stimă

Hejja Dezsö,

Paizs Öcsi,

Konrad Janos

Această cerere este un fals grosolan, deoarece semnăturile sunt contrafăcute, iar Konrad Janos este în Ungaria încă din 1990

******************************

Policlinica Târgu Secuiesc - Neurologie

Adeverinţă medicală

Se adevereşte că Paizs Octavian, născut 1934 luna octombrie ziua 2 cu domiciliul în jud. Covasna, localitatea Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr.47 , având ocupaţia de pensionar este suferind de Cefalee în observaţie Sindrom Depresiv, este sub tratament cronic

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la Tribunal.

2000 luna mai ziua 16

******************************

Ad. Dosar penal nr. 939/2000

Termen la 30 mai 2000

Către Curtea Supremă de Justiţie, Secţia Penală

Subsemnatul recurent-inculpat Paizs Octavian, domiciliat în oraşul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr.47 jud. Covasna,solicit să amânaţi judecarea recursului din dosarul penal nr.939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie, de pe data de 30 mai 2000 la un alt termen, în vederea organizării apărării şi angajarea unui avocat pentru susţinerea recursului, având în vedere că din considerente de boală nu am avut această posibilitate.

******************************

România

Curtea Supremă de Justiţie, Secţia Penală

Dosarul nr.939/2000

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 30 MAI 2000

COMPLETUL COMPUS DIN

PETRE SIMILEAN – PREŞEDINTE

IOAN GRIGA – JUDECĂTOR

NICOLAE IONESCU – JUDECĂTOR

MAGISTRAT – ASISTEN – AURELIA BUNEA

PROCUROR ELENA MATIEŞESCU

S-a luat în examinare recursul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea De Apel Bucureşti şi de Reiner Anton , Konrad Ioan, Paizs Octavian, Filip Orban Daniela Kamilla.,împotriva deciziei penale nr. 544/din 18 noiembrie 1999 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia I-a Penală

S-a prezentat intimata parte civilă Agache Ileana.

Au lipsit inculpaţii pentru apărarea cărora s-a prezentat avocat Minciu Alexandru, apărător desemnat din oficiu şi intimatele părţi civile Agache Aurel Dionisie(?- eu am fost prezent la acest termen), Agache Ioan, Agache Ileana şi Agache Ovidiu, pentru Apărarea cărora s-a prezentat avocat Paul Vărzaru şi Agache Ioan.(?)

Procedura de citare a fost îndeplinită.

S-au referit cauzei cererile formulate de inculpaţii Paizs Octavian, Hejja Dezideriu prin care au cerut amânarea judecării pentru a-şi angaja apărători.

Procurorul nu s-a opus admiterii cererilor formulate.

Curtea:

În vederea angajării unor apărători

Dispune:

Amână cauza la 12 septembrie 2000

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30 mai 2000.

******************************

Adendă dosar penal nr. 939/2000

Termen la 12 septembrie 2000

Către Curtea Supremă de Justiţie Bucureşti

Subsemnatul recurent Paizs Octavian, domiciliat în oraşul Târgu Secuiesc, strada Ady Endre nr. 47, jud. Covasna

Vă rog în mod respectuos să amânaţi judecarea recursului din dosarul penal nr.939/2000 din 12 septembrie 2000 la un alt termen, având în vedere că sunt în imposibilitatea obiectivă de a mă prezenta la proces şi să îmi susţin interesele procesuale, fiind bolnav, conform adeverinţei medicale depusă la dosarul cauzei.

Solicit să îmi acordaţi un nou termen spre această finalitate.

Cu stimă. Paizs Octavian.

******************************

Policlinica Târgu Secuiesc – Neurologie 3837

Adeverinţă medicală

Se adevereşte că Paizs Octavian , născut 1934 luna octombrie ziua 2 cu domiciliul în jud. Covasna, localitatea Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr.47 , având ocupaţia de frizer, este suferind de sindrom depresiv, boală hipertensivă este sub tratament şi în prezent.

******************************

Adendă dosar penal nr. 939/2000

Termen la 12 septembrie 2000

Către Curtea Supremă de Justiţie Bucureşti

Subsemnatul recurent Hejja Dezideriu, domiciliat în oraşul Târgu Secuiesc, strada Bem nr.40, jud. Covasna

Vă rog în mod respectuos să amânaţi judecarea recursului din dosarul penal nr.939/2000 din 12 septembrie 2000 la un alt termen, având în vedere că sunt în imposibilitatea obiectivă de a mă prezenta la proces şi să îmi susţin interesele procesuale, fiind bolnav, conform adeverinţei medicale depusă la dosarul cauzei.

Solicit să îmi acordaţi un nou termen spre această finalitate.

Cu stimă. Hejja Dezideriu.

******************************

Secţia Ort.I 110

Spitalul Judeţean Braşov

Adeverinţă

Prin prezenta se adevereşte că Hejja Dezideriu, 54 ani se află internat în secţia Ort. Salonul 10 cu diagnostic Pseudartroză, după fractură, diafiză femurală artro(?).acută genunchi drept, din data de 21 VIII 2000.

Vari A. Andras – medic primar ortoped                      7.IX. 2000

******************************

România

Curtea Supremă de Justiţie

Secţia penală

Dosar nr.939/2000

Încheiere

Şedinţa Publică din 12 septembrie 2000

Completul compus din

Nicolae Ionescu – preşedinte

Nineta Anghelina – judecător

Iuliana Popescu – judecător

Magistrat asistent – Mihaela Radulian

Procuror – Elena Matisescu

S-a luat în examinare recursul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea De Apel Bucureşti, împotriva deciziei penale nr. 544 din 18 noiembrie1999 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia I-a penală, privind pe inculpaţii Paizs Octavian, Hejja Dezideriu. Filip Orban Daniella Kamilla, Reiner Anton, Konred Ioan împotriva aceleiaşi decizii.

Au lipsit recurenţii inculpaţi, pentru apărarea lor, fiind prezent apărător ales, avocat Frunda György, fără delegaţie la dosar.

De asemenea pentru apărarea inculpaţilor s-a prezentat şi apărătorul desemnat din oficiu, avocat Găbudeanu Gheorghe.

S-a prezentat intimata parte civilă Agache Aurel Dionisie asistat de apărător ales Paul Vărzaru.

Au lipsit intimatele pârti civile, Agache Ileana, Agache Ioan, Agache Ileana, Agache Andrei Ovidiu pentru care s-a prezentat apărător ales Paul Vărzaru.

Procedura de citare nu a fost îndeplinită cu recurenţii inculpaţi Filip Orban Daniela şi Konrad Ioan, întrucât nu s-a întors dovada de citare a acestora prin afişare la Consiliul Local Târgu Secuiesc.

Apărătorul ales al inculpaţilor Paizs Octavian si Hejja Dezideriu a solicitat amânarea cauzei întrucât aceştia se află în imposibilitate de prezentare din motive de sănătate, sens în care a depus la dosar acte medicale doveditoare.

Procurorul a solicitat amânarea judecării cauzei pentru lipsă procedură cu recurenţii inculpaţi.

Curtea

Pentru lipsă de procedură cu recurenţii inculpaţi Filip Orban Daniela si Konrad Ioan dispune:

Amână cauza la 05 decembrie 2000.

******************************

Dosarul 939

Domnule judecător

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, parte civilă în dosarul 939/200 de la Curtea Supremă de Justiţie,şi procurator al părţilor Agache Ioan, Depner Ileana (fostă Agache), şi Agache Ovidiu, prin prezenta vă solicit în mod respectuos să analizaţi sesizarea noastră şi să luaţi măsurile legale ce se impun.

Sesizarea noastră se referă la legalitatea şi provenienţa cererii de amânare formulată conform actului respective de către inculpaţii Paizs Octavian, Hejja Dezideriu, si Konrad Ioan, datată Bucureşti la 24 mai 2000.

Acest act este în opinia noastră un fals deoarece inculpatul Konrad Ioan nu avea posibilitatea fizică să semneze un astfel de act, conform documentului aflat la fila 70 din dosarul 129/P/1990, unde susnumitul Konrad Ioan figurează cu menţiunea “Plecat Definitiv, Ungaria 1990” şi “Urmărit general numărul 5518/1992”

Totodată recurentul inculpat Paizs Octavian are două cereri de amânare pentru termenul din 30 mai. Acest lucru neîncadrându-se în logica actului juridic de amânare.

La prima vedere semnăturile de pe actul din 24 mai par a fi contrafăcute cu o stângăcie evidentă

Îmi exprim nedumerirea asupra faptului că o instanţa de un asemenea nivel nu a observat că documentul respectiv este fals.

În încheiere că rog respectuos să luaţi măsurile legale ce se impun pentru această situaţie.

05 Decembrie 2000

Vă mulţumesc

Cu deosebit respect

Agache Aurel Dionisie

******************************

România

Curtea Supremă de Justiţie, Secţia Penală

Dosarul nr.939/2000

Încheiere

Şedinţa Publică de la 05 decembrie 2000

Completul compus din

Iuliana Popescu – Preşedinte

Victor Pasca – judecător

Sanda Huiduc – judecător

Magistrat – asistent – Alexandru Cârstea

Procuror Monica Şerbănescu

S-a luat în examinare recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Curtea De Apel Bucureşti şi de inculpaţii Reiner Anton , Konrad Ioan, Paizs Octavian, Filip Orban Daniela Kamilla, împotriva deciziei penale nr. 544/din 18 noiembrie 1999 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia I-a Penală

La apelul nominal au lipsit inculpaţii pentru apărarea lor fiind prezent apărător ales, avocatul Frunda Gyorgy. Pentru intimatele pârti civile citate în cauză a răspuns apărător ales avocat Vărzaru Paul.

Procedura de citare nu a fost îndeplinită fată de inculpaţii Konrad Ioan şi Filip Orban Daniela Kamilla, fapt pentru care procurorul a solicitat un nou termen de judecată .

Curtea:

În vederea îndeplinirii procedurii de citare faţă de cei doi inculpaţii

Dispune:

Amână cauza la 06 februarie 2001

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05 decembrie 2000

După cum se poate vedea criminalii din dosarul 939 nu se deosebesc de majoritatea celorlalţi infractori, caută modalităţi de tergiversare diverse, de la boli imaginare până la falsuri grosolane (exemplu:termenul din 24 mai 2000).

******************************

România,

Judeţul Covasna,

Primăria

Municipiul Târgu Secuiesc

4050 – Târgu Secuiesc, Piaţa Gabor Aron nr.24, jud. Covasna

Tel.+67-361974, 361178, 361773, Fax:+67-361652

Nr. 7239 din 08 ianuarie 2001. 25.01.2001(la dosar).

Proces Verbal de Afişare

încheiat azi 08 ianuarie 2001 la sediul primăriei municipiului Târgu Secuiesc cu ocazia afişării în fişierul primăriei a citaţiei nr.939/2000 emisă de Curtea Supremă de Justiţie pe numele numitului Hejja Dezideriu în calitate de inculpat pentru ziua de 06.02.2001. Afişarea citaţiei s-a efectuat de către Kovacs Ildiko referent III în prezenţa secretarului municipiului Târgu Secuiesc.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Secretar:                                                      Întocmit

Zátyi Andrei                                               Kovacs Ildiko

******************************

România,

Judeţul Covasna,

Primăria

Municipiul Târgu Secuiesc

4050 – Târgu Secuiesc, Piaţa Gabor Aron nr.24, jud.Covasna

Tel.+67-361974, 361178, 361773, Fax:+67-361652

Nr. 7230 din 08 ianuarie 2001. 25.01.2001(la dosar).

Proces Verbal de Afişare

încheiat azi 08 ianuarie 2001 la sediul primăriei municipiului Târgu Secuiesc cu ocazia afişării în fişierul primăriei a citaţiei nr.939/2000 emisă de Curtea Supremă de Justiţie pe numele numitului Konrad Ioan în calitate de inculpat pentru ziua de 06.02.2001. Afişarea citaţiei s-a efectuat de către Kovacs Ildiko referent III în prezenta secretarului municipiului Târgu Secuiesc.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Secretar: Zátyi Andrei                                  Întocmit Kovacs Ildiko

******************************

România,

Judeţul Covasna,

Primăria

Municipiul Târgu Secuiesc

4050 – Târgu Secuiesc, Piaţa Gabor Aron nr.24, jud.Covasna

Tel.+67-361974, 361178, 361773, Fax:+67-361652

Nr. 7233 din 08 ianuarie 2001. 25.01.2001(la dosar).

Proces Verbal de Afişare

încheiat azi 08 ianuarie 2001 la sediul primăriei municipiului Târgu Secuiesc cu ocazia afişării în fişierul primăriei a citaţiei nr.939/2000 emisă de Curtea Supremă de Justiţie pe numele numitei Filip Orban Daniela Kamila în calitate de inculpat pentru ziua de 06.02.2001. Afişarea citaţiei s-a efectuat de către Kovacs Ildiko referent III în prezenta secretarului municipiului Târgu Secuiesc.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Secretar: Zátyi Andrei                                       Întocmit Kovacs Ildiko

******************************

Dovada de îndeplinire a procedurii de citare pentru Paizs Octavian a fost făcută pe data de 27.12 2000.

******************************

Dovada de îndeplinire a procedurii de citare pentru Reiner Anton a fost făcută pe data de 27.12 2000 pentru adresa din municipiul Târgu Secuiesc si pentru data de 29.12.2000 pentru adresa din comuna Estelnic.

******************************

Toate procesele verbale de citaţie au fost trimise înapoi de la Târgu Secuiesc la Bucureşti pe data de 23 ianuarie 2001.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel