PROCEDURA NR.3: SENTINŢA CURŢII DE APEL BRAŞOV ÎN DOSARUL 809/P/F/2003 AL CURŢII DE APEL BRAŞOV
Proceduri juridice interne iniţiate de Agache - Plângerile penale împotriva procurorilor

Sentinţa Curţii de Apel Braşov privind a treia procedură juridică


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV

-SECŢIA PENALĂ-

DOSAR NR. 809/P/F/2003

 

 

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din 29 septembrie 2003

PREŞEDINTE: Daniel Marius Cosma  -  judecător

Florica Budaşcu            -  grefier

 

 

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public – prin procuror – Ioan Cîrlan, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea plângerii formulate de petentul Agache Aurel Dionisie, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 107/P/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare,se constată lipsa părţilor.

Dezbaterile în cauza din faţă au avut loc în şedinţa publică din 19 septembrie 2003, când părţile prezente au depus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în vederea deliberării, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 29 noiembrie 2003, când:

CURTEA,

Deliberând, constată următoarele;

Prin cererea înregistrată la 20.06.2003 petentul Agache Aurel Dionisie a formulat plângere împotriva rezoluţiei din 06.03.2003 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva numiţilor Fabian Karoly şi Luppinger Attila, solicitând infirmarea acesteia, restituirea cauzei la procuror în vederea trimiterii în judecată a persoanelor de mai sus relativ la săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 246, art. 264 Cod penal.

În considerentele plângerii se învederează netemeinicia rezoluţiei prin care se constată nevinovăţia numiţilor Fabian Karoly şi Luppinger Attila legat de instrumentarea dosarului penal nr. 129/P/1990 în care primul în calitate de procuror criminalist iar cel de-al doilea prim-procuror al aceleiaşi unităţi, au tergiversat trimiterea în judecată a persoanelor care au participat la uciderea, în contextul evenimentelor din decembrie 1989, în mun. Tg. Secuiesc, a maiorului de miliţie, Agache Aurel, tatăl petentului. Se arată pe această cale că, după efectuarea  actelor de urmărire penală în perioada 1990 – 1992 privind identificarea persoanelor vinovate de omor până la sfârşitul anului 1997 dosarul a rămas în nelucrare, faza de cercetare penală fiind finalizată în luna septembrie 1997, de către un alt procuror prin întocmirea rechizitoriului şi sesizarea instanţei competente, o asemenea atitudine dovedind în opinia petentului, abuzul în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu a celor doi magistraţi care au favorizat trimiterea în judecată şi tragerea la răspundere a participanţilor.

Din ansamblul probatoriului administrat în cauză, Curtea reţine următoarea stare de fapt;

Pe fondul evenimentelor care au declanşat Revoluţia Română din 1989, în data de 22.12.1989 în centrul mun. Târgu Secuiesc s-au adunat o mulţime de oameni care au distrus simbolurile regimului totalitar. Cu această ocazie, mulţimea a intrat în sediul miliţiei din localitate, admonestând ofiţerii şi subofiţerii serviciului. În piaţa centrală a fost identificat maiorul de miliţie Agache Aurel, cunoscut ca un ofiţer intransigent, împotriva căruia s-a revărsat ura unora dintre cei prezenţi.

Ofiţerul a fost lovit de mai multe persoane, cu diferite obiecte contondente, doborât şi călcat în picioare, printre cei prezenţi fiind şi persoane care au încercat să-l protejeze de furia mulţimii. Urmare agresiunilor suferite victima a decedat, cadavrul fiindu-i profanat.

Parchetul de pe lângă tribunalul Covasna s-a autosesizat imediat după calmarea stării de tensiune ce a caracterizat acele zile, procurorul criminalist Fabian Karoly întocmind la data de 27.12.1989 procesul verbal de identificare a victimei căruia i-a ataşat raportul medicului legist, aceste fiind primele înscrisuri ale dosarului înregistrat sub nr. 129/P/1990, repartizat spre soluţionare acestui magistrat.

În intervalul 1990 – 1992 procurorul Fabian Karoly a stabilit un plan de măsuri în soluţionarea cauzei procedând la audierea unui număr mare de martori, ajungând la identificarea autorilor faptei de omor, dispunând arestarea preventivă a unora dintre aceştia, măsură revocată de Tribunalul Covasna.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna din 15.12.1997 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Filip Orban Daniela Kamilla , Paizs Octavian, Hejja Dezideriu, Reiner Anton, Konrad Ioan, condamnaţi prin sentinţa penală nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 1603/2001 a Curţii Supreme de Justiţie.

Având în vedere cercetările amănunţite desfăşurate de procurorul Fabian Karoly, actele procedurale emise de acesta în scopul identificării autorilor, acte confirmate de prim-procurorul Luppinger Attila, concluzia care se desprinde este aceea a desfăşurării cu profesionalism a activităţii de urmărire penală. Faptul că în perioada 1992-1997 nu s-au efectuat audieri în cauză nu angajează răspunderea magistraţilor, procurorul Fabian Karoly, coordonând activitatea organelor de poliţie pentru descoperirea altor participanţi.

Relevant în desfăşurarea urmăririi penale este atitudinea partinică a majorităţii martorilor care au ezitat în indicarea celor care au participat la uciderea victimei, îngreunând substanţial finalizarea cercetărilor, soldate cu trimiterea în judecată şi condamnarea celor vinovaţi tocmai datorită profesionalismului procurorului criminalist.

Pentru considerentele expuse, în temeiul deciziei nr. 486/1997 a Curţii Constituţionale, urmează a respinge ca nefondată plângerea formulată.

Pentru aceste motive

În numele legii

Dispune:

Respinge plângerea formulată de petentul Agache Aurel Dionisie împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov din 06.03.2002, dată în dosarul nr. 107/P/2003.

Obligă pe petent să plătească statului suma de 300.000  lei cheltuieli de judiciare.

Cu recurs în zece zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 septembrie 2003.

 

PREŞEDINTE                                                                        GREFIER

Daniel Marius Cosma                                                              Florica Budaşcu

 

Redactat: Daniel Marius Cosma

Dactilografiat: M.T:

- 3 exemplare-


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel