PROCEDURA NR.3: ETAPELE DOSARULUI 809/P/F 2003 AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BRAŞOV.
Proceduri juridice interne iniţiate de Agache - Plângerile penale împotriva procurorilor

ETAPELE DOSARULUI NR. 809/P/F/2003 DE LA CURTEA DE APEL BRAŞOV

TERMENUL DIN DATA DE 06 AUGUST 2003

 

Domnule preşedinte al completului de judecată,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, Str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, calitate de petent în dosarul nr.809/P/F/2003, am verificat la arhiva secţiei penale a Curţii de Apel Braşov şi am constatat următoarele: dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov se află ataşate în cadrul dosarului 730/P/F/2002.

1.  În vederea soluţionării plângerii mele care face obiectul prezentului dosar vă solicit în mod respectuos ataşarea celor 2 dosare: respectiv dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov care în momentul de faţă se află ataşate în cadrul dosarului 730/P/F/2002.

2.  Deoarece plângerile mele, la nivelul instituţiei Parchetului, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă la data de 06.03.2002 în dosarul nr.107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov au fost soluţionate fără ca dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna pe baza căruia am făcut acuzaţiile din plângerea penală să fi fost luat în considerare, şi la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie chiar şi fără ca dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov să fi fost luat în considerare, vă solicit în mod respectuos  să cereţi celor 2 organe al Parchetului care au soluţionat plângerea la nivelul acestei instituţii să ataşeze şi documentaţia pe baza căreia au respins plângerile mele.

3.  Totodată,  vă solicit în mod respectuos să luaţi măsurile necesare ca să fie ataşate copii după actele care pot completa imaginea asupra modului în care a fost soluţionat dosarul uciderii tatălui meu şi care lipsesc în momentul de faţă din toate dosarele mai sus menţionate. Mă refer aici la actele enumerate în cadrul plângerii ce face obiectul acestui dosar (809/P/F/2003) la punctul 2 din capitolul referitor la  modul în care a fost soluţionată plângerea mea penală  şi aici mă refer în primul rând la  documentele referitoare la punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna trimis parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie anexată adresei nr. 368/II/8/1196 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (nu este corect şi etic ca să se ataşeze un raport şi să se „uite” a se ataşa şi anexele aferente!), precum şi toate celelalte documente care să ateste întregul traseu parcurs de dosarul 129/P/1990 la nivelul instituţiilor Parchetului indiferent de gradul acesteia.

 Cum ar fi:

□ actele de îndrumare emise de către „Serviciul de urmărire penală din cadrul direcţiei I-a a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie” la care face referire procurorul Fabian Károly în nota din 05 martie 2002.

□ ordinul nr.1548/C/652/1996 din 06.03.1996 privind şi dosarul 129/P/1990 emis de către Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (la care face trimitere  adresa nr. 368/II/8/1196 a  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov),

□ ordinul nr. 3024/1996  privind şi dosarul 129/P/1990 emis de către Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (la care face trimitere dispoziţia internă  nr.1/28.06.1996 a  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov) ,

 □ ordinul  Parchetului General de pe lângă  Curtea Supreme de Justiţie Secţia a IV-a cu nr. 5614/29 septembrie 1992 localizată la sfârşitul volumului doi din cadrul dosarul 129/P/1990 (la care face trimitere o filă nenumerotată, datată 15 decembrie 1997). Deoarece nu există la dosar acest ordin sau măcar o copie a acestuia nu se poate stabili în ce a constat acest ordin care este în directă legătură cu dosarul 129/P/1990.

 Nu este corect ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel să ataşeze doar documentele cu care îşi sprijină punctul de vedere în ceea ce priveşte rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale. În opinia mea ar trebui ataşate toate actele emise pe toată perioada de timp în care s-a derulat  procedura soluţionării dosarului uciderii tatălui meu precum şi documentaţia rezultată în procedura privind plângerea penală la nivelul instituţiei Parchetului.

Cu respect

Agache Aurel Dionisie

06 august 2003

Post Scriptum: dintr-o greşeală regretabilă de dactilografiere am trecut în mod eronat adresa 368/II/8/1196  în loc de 368/II/8/1996, deci am greşit anul. (notă Agache Aurel Dionisie)


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

Dos. Nr. 809/P/F/2003

Încheiere

Şedinţa publică din data de 06 august 2003

Preşedinte – Marius Cosma

          Grefier – Daniela Budilean

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public

Procuror Andreea Panaitescu din cadrul

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

 

Pe rol fiind soluţionarea plângerii formulate de petentul Agache Aurel Dionisie, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, în dosarul nr.107/P/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă petentul Agache Aurel Dionisie.

Procedură neîndeplinită la acest termen nefiind citaţi în calitate de părţi interesate numiţii Fabian Karoly şi Luppinger Attila.

Petentul Agache Aurel Dionisie solicită în probaţiune ataşarea dosarelor nr. 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna  şi nr.107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, care se află anexate la dosarul 730/P/F/2003 al Curţii de Apel Braşov.

Susţine că în mod greşit i-a fost respinsă plângerea formulată împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă la 06 martie 2002 în dosarul nr.107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, fără a se avea în vedere şi actele din dosarul nr. 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Solicită de asemenea ca pentru termenul ce va fi acordat să se dispună ataşarea anexelor la adresa nr.368/II/8//1196 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, respectiv actele de îndrumare emise de Serviciul de Urmărire Penală din cadrul direcţiei I-a a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, ordinele nr. 1548/C/1996, nr. 3024/1990 şi nr. 5614/1992 ale Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, precum şi toate documentele care au stat la baza rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale.

Pentru aceste considerente, văzând şi lipsa procedurii de citare cu părţile interesate Fabian Karoly şi Luppinger Attila, solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru când aceştia urmează a fi citaţi.

Reprezentantul parchetului, în raport de probele solicitate, menţionează că nu se opune administrării acestora solicitând ca pentru termenul ce va fi acordat să fie citaţi în calitate de părţi interesate şi numiţii Fabian Karoly şi Luppinger Attila.

Curtea

Având în vedere cererile de probaţiune formulate de petentul Agache Aurel Dionisie, văzând că probele sunt pertinente  şi utile soluţionării cauzei, apreciază că se impune ataşarea dosarului nr.730/P/F/2002 al Curţii de Apel Braşov, la care sunt anexate dosarele nr.129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi nr.107/P/2001 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Referitor la cererea privind ataşarea actelor anexă la adresa nr. 368/II/8/1196 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov urmează a se solicita Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie să comunice actele de îndrumare emise de Serviciul de Urmărire Penală din cadrul direcţiei I-a a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie  la care face referire procurorul Fabian Karoly în nota din 05 martie 2002, precum şi a ordinelor nr. 1548/C/652/1996, nr.3024/1996 şi nr.5614/1992 ale aceleiaşi instituţii.

Întrucât la dosar la fila 47 se află o copie a unui articol în limba maghiară apărut într-un ziar local, pune în vedere petentului să depună traducerea legalizată a acestui înscris.

Văzând lipsa procedurii de citare cu părţile interesate Fabian Karoly, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna  şi Luppinger Attila - pensionat în calitate de magistrat care nu au fost citaţi, urmează a se dispune citarea acestora la Parchetul de pe lângă tribunalul Covasna, respectiv la adresa din Sfântu Gheorghe, str. Castanilor, bl.18, sc.B, ap.6, judeţul Covasna.

Pentru aceste motive,

Dispun

Amână judecarea cauzei la data de 29 august 2003, termen în cunoştinţă petentului Agache Aurel Dionisie, urmând a fi citaţi în calitate de părţi interesate numiţii Fabian Karoly şi Luppinger Attila.

Se va solicita ataşarea dosarului nr. 730/P/F/2002 al Curţii de Apel Braşov. Se va solicita Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie să ne comunice anexa la adresa nr. 368/II/8/1196 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, respectiv actele de îndrumare emise de Serviciul de Urmărire Penală din cadrul Direcţiei I-a a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de justiţie la care face referire procurorul Fabian Karoly în nota din 05 martie 2002, ordinele nr. 1548/C/652/1996, nr. 3024/1996 şi nr. 5614/1992 ale Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.

Petentul Agache Aurel Dionisie va depune traducerea legalizată a înscrisului existent la fila 47 din dosar.

Dată şi citită în şedinţă publică azi 06 august 2003.08.22

Preşedinte                                                       Grefier

Marius Cosma                                                Daniela Budilean

Termen de judecată la data de 29 august 2003, sala 201, ora 9.00.

T.C.         :            Petentul – Agache Aurel Dionisie

Se citează:            Fabian Karoly-Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

                              Luppinger Attila - Sfântu Gheorghe, str. Castanilor, bl.18, sc.B, ap.6.


Post Scriptum: dintr-o greşeală regretabilă de dactilografiere am trecut în mod eronat adresa 368/II/8/1196  în loc de 368/II/8/1996, deci am greşit anul. Totodată la nota 368/II/8/1996 a Curţii de Apel Braşov se află doar punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna trimis parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, nu şi celelalte documente, aşa cum a specificat onorata instanţă în încheiere. (notă Agache Aurel Dionisie).

 TERMENUL DIN DATA DE 29 AUGUST 2003

Pe data de 29 august 2002 a avut loc al doilea termen în procesul de la Curtea de Apel Braşov, respectiv dosarul 809/P/F/2003, privind plângerea împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale a celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

Preşedintele instanţei, domnul Daniel Marius Cosma a constatat lipsa de procedură privind partea interesată Fabian Karoly pentru care nu s-a întors confirmarea procedurii de citare. Deşi fostul prim procuror Luppinger Attila a fost citat, acesta nu s-a prezentat la acest termen.

Totodată instanţa de judecată a constat că am depus pe data de 18 august 2003 traducerile autorizate după articolele din limba maghiară din dosar şi că au fost ataşate şi dosarul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi dosarul uciderii tatălui meu. Subsemnatul, în calitate de petent am depus un document în care am adus lămuririle necesare privind titulatura exactă a adreselor aprobate în probaţiune de către instanţă la termenul din 06 august 2003. Am solicitat din nou ataşarea la dosar a documentaţiei de la nivelul instituţiei Parchetului, care lipseşte şi în momentul de faţă, dar preşedintele nu a înţeles despre ce e vorba şi cu toate insistenţele mele a trecut peste această cerere. Văzând şi la termenul trecut că preşedintele completului de judecată nu înţelege despre ce acte e vorba, am considerat necesar să depun în scris orice solicitare, pentru că în sistemul juridic din România, cele ce se exprimă verbal în faţa instanţei de judecată sunt interpretate în fel şi chip şi am dorit să am dovada diligenţei scrise a solicitărilor mele. Este singura şansă pe care o am de a combate sistemul juridic, şi anume dovada scrisă a solicitărilor făcute în faţa instanţei. La fel a trebuit insistat şi în ceea ce priveşte anexele la un raport al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, anexă care se referă la referatele privind punctul de vedere al conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna. Reprezentanta parchetului doamna Procuror Andreea Panaitescu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov luând în considerare că solicitările mele au fost aprobate de către instanţă la termenul precedent nu s-a opus capetelor de cerere formulate. Într-un târziu domnul preşedinte şi-a dat seama despre ce e vorba în ceea ce priveşte acest capăt de cerere şi a emis o adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna pentru trimiterea acelor referate. Onorata instanţă a stabilit un nou termen pentru data de 19 septembrie ora 12.00, termen până la care va fi reluată din nou procedura de citare cu cei doi procurori covăsneni.


DOSARUL NR. 809/P/F 2003

Termen: 29 august 2003.

Domnule preşedinte al completului de judecată,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, Str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, în calitate de petent în dosarul nr.809/P/F/2003, prin prezentul document fac următoarele precizări:

1. Dintr-o regretabilă eroare de dactilografiere  am trecut în mod eronat ca număr al adresei numărul 368/II/8/1196 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov care este în realitate 368/II/8/1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov. Pentru această eroare îmi cer scuze faţă de onorata instanţă.

2. Deoarece plângerile mele, la nivelul instituţiei Parchetului, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă la data de 06.03.2002 în dosarul nr.107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov au fost soluţionate fără ca dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna pe baza căruia am făcut acuzaţiile din plângerea penală să fi fost luat în considerare, mai mult chiar, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie nici dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi nici dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov nu au fost luat în considerare. Deoarece acum sunt ataşate şi cele 2 dosare care au fost solicitate în probaţiune vă rog să constataţi  că nu există la dosar în original nici adresa cu nr.555/II/2/2002 din 20.06.2002 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi nici rezoluţia nr.20281/3655/2003 din 10 iunie 2003 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, implicit nici documentaţia aferentă acestora. Din acest motiv vă solicit încă odată în mod respectuos  să cereţi celor 2 organe al Parchetului care au soluţionat plângerea la nivelul acestei instituţii să ataşeze şi documentaţia pe baza căreia au respins plângerile mele la nivelul instituţiei Parchetului, respectiv adresa cu nr.555/II/2/2002 din 20.06.2002 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi rezoluţia nr.20281/3655/2003 din 10 iunie 2003 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, implicit documentaţia aferentă acestora în special la nivelul soluţionării plângerii mele la nivelul  Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.

3.  În legătură cu cererea în probaţiune de către subsemnatul şi aprobată de onorata instanţă la termenul din 06 august 2003, ca să fie solicitate Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie copii şi după acele acte care pot completa imaginea asupra modului în care a fost soluţionat dosarul uciderii tatălui meu şi care lipsesc în momentul de faţă din toate dosarele mai sus menţionate, fac următoarele precizări pentru a putea identificate până la următorul termen:

 □ adresa nr. 368/II/8/1996 din 20 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov este un raport către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică, iar anexele solicitate ca probaţiune sunt reprezentate de referatul prezentând opinia conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna în dosarul uciderii tatălui meu (fila 42 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov). Am solicitat acest document ca element de probaţiune deoarece reprezintă punctul de vedere din anul 1997 al conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna implicit a unuia din procurorii pe care i-am acuzat, respectiv a domnului Luppinger Attila, fostul prim procuror al parchetului de pe lângă tribunalul Covasna. Ataşez la Anexa 1 a prezentului document o xerocopie după fila 42 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

□ în legătură cu actele de îndrumare emise de către „Serviciul de urmărire penală din cadrul direcţiei I-a a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie” la care face referire procurorul Fabian Károly în nota din 05 martie 2002 pentru a fi mai uşor identificate citez pasajul din  nota respectivă care se găseşte la pagina 31 a dosarului 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov: „Având în vedere importanţa cauzei în perioada 1992-1995 dosarul cauzei a fost verificat de cca. 3 sau 4 ori  şi de Serviciul de urmărire penală din cadrul Direcţiei I-a, iar în actele de îndrumare s-a recomandat numirea unui colectiv de 2-3 procurori pentru continuarea cercetărilor fără să se precizeze că de unde să provină aceşti procurori, în contextul în care în perioada 1990-1996 la Procuratura respectiv Parchetul Judeţean Covasna numărul total de procurori inclusiv şi cadrele de conducere era între 4-5 persoane”. Ataşez la Anexa 2 a prezentului document o xerocopie după fila 31 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

□ ordinul nr.1548/C/652/1996 din 06.03.1996 privind şi dosarul 129/P/1990 este emis de către Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică (la care face trimitere  adresa nr. 368/II/8/1996 din 20 iunie 1996 a  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov) localizată la pagina 41 din dosarul 107/P/2002.  Ataşez la Anexa 3 a prezentului document o xerocopie după fila 41 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

□ ordinul nr. 3024/1996  privind şi dosarul 129/P/1990 este emis de către Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia de Urmărire Penală şi criminalistică, (la care face trimitere dispoziţia internă  nr.1/28.06.1996 a  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov), localizată la fila 44 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov. Ataşez la Anexa 4 a prezentului document o xerocopie după fila 44 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

 □ ordinul  Parchetului General de pe lângă  Curtea Supremă de Justiţie Secţia a IV- a cu nr. 5614/29 septembrie 1992 localizată la sfârşitul volumului doi din cadrul dosarul 129/P/1990 (la care face trimitere o filă nenumerotată, datată 15 decembrie 1997). Deoarece nu există la dosar acest ordin sau măcar o copie a acestuia nu se poate stabili în ce a constat acest ordin care este în directă legătură cu dosarul 129/P/1990. Ataşez la Anexa 5 a prezentului document o xerocopie după fila nenumerotată din dosarul 129/P/1990, volumul doi  al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Menţionez încă odată că nu este corect ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel să ataşeze doar documentele cu care îşi sprijină punctul de vedere în ceea ce priveşte rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale, documente care au fost alese după acest criteriu arbitrar . În opinia mea, pentru ca onorata instanţă să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză ar trebui ataşate toate aceste acte emise pe toată perioada de timp în care s-a derulat  procedura soluţionării dosarului uciderii tatălui meu, tocmai pentru a avea o imagine clară asupra tuturor etapelor pe care le-a parcurs dosarul uciderii tatălui meu în faza de urmărire penală, cu legătură directă asupra modului în care cei doi procurori au înţeles să-şi exercite atribuţiunile de serviciu, precum şi documentaţia rezultată în procedura privind plângerea penală la nivelul instituţiei Parchetului. Totodată ele constituie şi elemente de probaţiune ale subsemnatului, în calitate de petent, atât în ceea ce priveşte temeinicia rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale cât şi a modului cum a fost soluţionată la nivelul instituţiei Parchetului plângerea penală ce a făcut obiectul dosarului 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Cu respect

Agache Aurel Dionisie

29 august 2003


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

Dos. Nr. 809/P/F/2003

Încheiere

Şedinţa publică din data de 29 august 2003

Preşedinte – Daniel Marius Cosma

          Grefier – Mihaela Buznea

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public

Andreea Panaitescu - procuror la Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

 

Pe rol fiind soluţionarea plângerii formulate de petentul Agache Aurel Dionisie, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul nr.107/P/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă petentul Agache Aurel Dionisie, lipsă fiind părţile interesate Fabian Karoly şi Luppinger Attila.

Procedură neîndeplinită cu partea interesată Fabian Karoly prin aceea că la dosar nu a fost restituită dovada de citare.

Se constată că pentru acest termen a fost depusă la dosar de către petentul Agache Dionisie traducerea actelor depuse la termenul anterior.

Reprezentantul Parchetului depune la dosar, în copie, adresa nr. 368/II/1996 din 20 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, ordinul nr.1548/C/652/1996 a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, dispoziţie internă nr. 1/28 iunie 1996 dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Petentul depune la dosar memoriu prin care face precizări referitoare la plângerea formulată. Astfel, solicită a se constata că nu există la dosar în original nici adresa cu nr.555/II/2/2002 din 20.06.2002 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi nici rezoluţia nr.20281/3655/2003 din 10 iunie 2003 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, implicit nici documentaţia aferentă acestora în special la nivelul soluţionării plângerii sale la nivelul  Parchetului de pe lângă Curtea Supremă.

Întrucât la dosar nu există ordinul Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, secţia IV cu nr. 5614/29 septembrie 1992, sau cel puţin o copie a acestui ordin, nu se poate stabili în ce a constat acest ordin care este în legătură directă cu dosarul nr. 129/P/1990.

În unul din acte, respectiv adresa nr. 368/II/1996 din 20 iunie 1996 (fila 42) din dosarul nr. 107/P/2002 se face vorbire de faptul că „sunt alăturate prezentului raport referatele prezentând opinia conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna în cauzele prezentate”, însă referatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna nu se găseşte la dosar. Solicită întocmirea unei adrese în vederea înaintării acestui act, întrucât doreşte să demonstreze calitatea rezolvării cauzei de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Reprezentantul Ministerului Public susţine că actul invocat nu este la Parchetul Curţii de Apel Braşov, aşa încât să fie solicitat, eventual, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Petentul precizează, referitor la cele de mai sus, că este vorba de adresa 368/II/1996 din 20 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, unde în partea de jos se face referire la opinia conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (fila 42).

Reprezentantul Ministerului Public precizează că a verificat dosarele şi nu se află acest referat.

CURTEA

Constată că la acest termen este neîndeplinită procedura cu partea interesată Fabian Karoly, prin aceea că la dosar nu a fost restituită dovada de citare.

Având în vedere susţinerile părţilor privitoare la adresa nr. 368/II/1996 şi la referatul întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, apreciind că se impune întocmirea unei adrese la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna pentru a se solicita copie a referatului întocmit de conducerea acestei instituţii şi care – aşa cum rezultă din adresa nr. 368/II/8/1996 din 20 iunie 1996 – a fost comunicată Parchetului Curţii de Apel Braşov.

Pentru aceste motive şi pentru a se repeta procedura de citare cu părţile interesate,

DISPUNE

Amână judecarea cauzei la 19 septembrie 2003 sala 201 ora 12 pentru când petentul are termen la cunoştinţă, iar părţile interesate vor fi citate.

Se va  face adresă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna în sensul de mai sus.

Dată şi citită în şedinţa publică azi 29 august 2003.

PreşedinteGrefier
Daniel Marius CosmaMihaela Buznea

Termen de judecată – 19 septembrie 2003 sala 201 ora 12.00

Are termen în cunoştinţă

Petent       – Agache Aurel Dionisie

Se vor cita – Fabian Karoly – la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

       Luppinger Attila – Sfântu Gheorghe, str. Castanilor, bl.18, sc. B, ap. 6.

2 cit/3.09 (2 citaţii emise pe data de 03 septembrie 2003 – notă AAD)


ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

Secţia de urmărire penală şi criminalistică

Nr. 17204/3570/2003                                                                               28 august 2003

  

Către

CURTEA DE APEL BRAŞOV

Secţia Penală

În atenţia domnului Preşedinte

MARIUS COSMA

La adresa dumneavoastră nr. 809/P/F/2003 din 13 august 2003, avem onoarea să vă comunicăm următoarele.

Actele de îndrumare emise de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie –Secţia I–a – la care se referă procurorul Fabian Karoly în nota din 05 martie 2002, precum şi ordinul nr. 3024/1996 al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, la care face trimitere dispoziţia internă nr. 1/28 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, pe are ni le-aţi solicitat, se află depuse în suplimentul dosarului nr. 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi în consecinţă vă vor fi remise direct de procurorul de şedinţă Panaitescu Andreea din cadrul parchetului sus – menţionat, la termenul fixat pentru soluţionare plângerii formulate de petentul Agache Aurel Dionisie, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale, adoptate în dosarul nr. 107/P/2002 privind pe Fabian Karoly. În ceea ce priveşte Ordinul nr. 56147 29 septembrie 1992 al Secţiei a IV-a din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, vă informăm că acesta a fost predat la topit, conform nomenclatorului indicator privind termenul de păstrare a unor documente şi înscrisuri.

Vă trimitem, în copii xerox un număr de trei înscrisuri care au legătură cu adresa nr. 368/II/8/1996 din 06 martie 1996 al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică;

-         Adresa nr. 124527 din 14 decembrie 1995 emisă de Inspectoratul General al Poliţiei Române;

-         Fila nr. 3 a Notei întocmite de Inspectoratul General al Poliţiei – Direcţia Poliţiei Criminale (anexă la adresa nr. 124527 din 14 decembrie 199), care conţine referiri la cauzele penale privind infracţiuni împotriva vieţii, existente în judeţul Covasna, inclusiv dosarul nr. 129/P/1990 având ca obiect fapta de omor comisă la 22 decembrie 1989 asupra maiorului de miliţie AGACHE AUREL, dosar menţionat de altfel şi în adresa nr. 368/II/1996 din 20 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, înaintată Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 

PROCUROR ŞEF ADJ. SECŢIE

OVIDIUS PĂUN


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

Dos. Nr. 809/P/F/2003

Din 04 septembrie 2003

CĂTRE

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL COVASNA

– SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA –

În vederea soluţionării plângerii formulate de petentul Agache Aurel Dionisie împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 107/P/2002, vă solicităm ca până la termenul de judecată din 19 septembrie 2003 să ne comunicaţi copii ale referatelor ce au fost întocmite de conducerea Parchetului de pe lângă tribunalul Covasna şi care au fost comunicate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 368/II/8/1996.

Vă mulţumim.

 

     PREŞEDINTE      GREFIER

Daniel Marius Cosma

Mihaela Buznea


fragment din adresa de răspuns a Parchetului de pe lângă tribunalul Covasna

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

TRIBUNALUL COVASNA

 

Vă facem cunoscut că toate referatele ce s-au întocmit cu cauza privind pe victima Agache Aurel se află în dosarul nostru supliment nr. 129/P/1990, care este ataşat la dosarul nr. 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov. Alte acte referitoare la această cauză nu deţinem în arhiva unităţii noastre.

Prim Procuror

Tripon Teodor


TERMENUL DIN DATA DE 19 SEPTEMBRIE  2003

A avut loc ultimul termen din procedura privind controlul juridic al rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale emise de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov. Domnul Daniel Marius Cosma, preşedinte al instanţei, a constatat că procedura a fost legal îndeplinită prin citarea tuturor părţilor. Cu toate că au fost citaţi, cei doi procurori nu au catadicsit să se  prezente în faţa instanţei. Grefierul a notificat faptul că a sosit prin fax un răspuns al Parchetului de pe lângă tribunalul Covasna prin care se notifică faptul că în afara actelor aflate în dosarul 129/P/1990 nu mai există alte acte în arhiva unităţii. Petentul Agache Aurel Dionisie a subliniat că actul solicitat nu se află la dosarul 129/P/1990 care nu s-a aflat ataşat dosarului 107/P/2002 ci unui dosar al Curţii de Apel Braşov şi că este imposibil să nu fie o copie după acel referat şi am solicitat să fie trecut în încheierea de şedinţă că parchetul nu a remis acel document. Mi-am menţinut în continuare solicitarea privind ataşarea actelor emise de instituţia Parchetului. Întrând pe fondul soluţionării plângerii, mi-am menţinut toate punctele de vedere pe care le-am exprimat în plângerea adresată onoratei instanţe a Curţii de Apel Braşov. Am menţionat pe scurt că domnul procuror nu şi-a mai exercitat atribuţiile în dosarul uciderii tatălui meu din iunie 1992, aspectele relevate de procurorul inspector Handrea Ovidiu cu ocazia unui control din 1997. Am afirmat că plângerea mea a fost cercetată "de suprafaţă", o cercetare de foarte slabă calitate fapt care ar justifica retrimiterea la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov pentru cercetarea cu temeinicie a plângerii mele. Am făcut unele trimiteri şi la modificările codului de procedură penală, dar domnul preşedinte m-a atenţionat că prevederile acestuia intră în vigoare de la 1 ianuarie 2004. Am solicitat acceptarea plângerii formulate de mine şi să fie trimis dosarul înapoi la Curtea de Apel Braşov în vederea începerii urmăririi penale. Reprezentantul parchetului, domnul Ioan Cârlan a solicitat respingerea plângerii pe motivul că eu n-am insistat asupra actelor de urmărire penală nu am probe, nu am cerut audierea unor martori nu am făcut "citări" la caz în mod concret, iar în ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite de procurori acestea trebuie dovedite că au fost săvârşite cu intenţie, ori nu s-a făcut acest lucru. Domnul preşedinte al instanţei de judecată a hotărât amânarea pronunţării pentru data de 29 septembrie 2003. Eu am depus şi un memoriu în care am reiterat solicitările de la termenul trecut. Iar pe data de 22 septembrie vor fi depuse şi concluzii scrise.


DOSARUL NR. 809/P/F 2003

Termen: 19 septembrie 2003. 

Domnule preşedinte al completului de judecată,

 

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, Str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, în calitate de petent în dosarul nr.809/P/F/2003, depun prezentul memoriu solicit onoratei instanţe de judecată:

1. Să constate şi să consemneze în încheierea de şedinţă faptul că Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna nu a trimis nici un răspuns solicitării pe care onorata instanţă a Curţii de Apel a adresat-o în data de 04 septembrie 2003, şi ca urmare nu a fost remis referatul privind punctul de vedere din 1997 al conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (la care face referire adresa nr. 368/II/8/1996 din 20 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov - fila 42 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov), şi care este admis ca element de probaţiune solicitată de petent. (deoarece am aflat în ultima clipă de faxul trimis de parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, am notat cu scris de mână că informaţia din răspuns nu este corectă şi că informaţiile solicitate nu se află la dosarul 129/P/1990- notă AAD)

2. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică prin adresa nr. 17204/3570/2003 din 28 august 2003 comunică, ca urmare a solicitării onoratei instanţe a Curţii de Apel Braşov din 13 august 2003, că „Actele de îndrumare emise de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie –Secţia I–a – la care se referă procurorul Fabian Karoly în nota din 05 martie 2002, precum şi ordinul nr. 3024/1996 al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, la care face trimitere dispoziţia internă nr. 1/28 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, pe are ni le-aţi solicitat, se află depuse în suplimentul dosarului nr. 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov”.  Menţionez că în cele 44 de file ale dosarului 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, şi care este ataşat la dosarul 809/P/F/2003, nu se află aceste documente. Am verificat din nou şi nu există „actele de îndrumare în care  s-a recomandat numirea unui colectiv de 2-3 procurori pentru continuarea cercetărilor fără să se precizeze că de unde să provină aceşti procurori” aşa cum precizează domnul  procuror Fabian Károly în nota din 05 martie 2002 în pasajul din  nota respectivă care se găseşte la pagina 31 a dosarului 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, din care citez: „Având în vedere importanţa cauzei în perioada 1992-1995 dosarul cauzei a fost verificat de cca. 3 sau 4 ori  şi de Serviciul de urmărire penală din cadrul Direcţiei I-a, iar în actele de îndrumare s-a recomandat numirea unui colectiv de 2-3 procurori pentru continuarea cercetărilor fără să se precizeze că de unde să provină aceşti procurori, în contextul în care în perioada 1990-1996 la Procuratura respectiv Parchetul Judeţean Covasna numărul total de procurori inclusiv şi cadrele de conducere era între 4-5 persoane”.

3. Deoarece plângerile mele, la nivelul instituţiei Parchetului, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă la data de 06.03.2002 în dosarul nr.107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, au fost soluţionate fără ca dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna pe baza căruia am făcut acuzaţiile din plângerea penală să fi fost luat în considerare, mai mult chiar, la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie nici dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi nici dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov nu au fost luat în considerare. Deoarece acum sunt ataşate şi cele 2 dosare care au fost solicitate în probaţiune vă rog să constataţi  că nu există la dosar în original nici adresa cu nr.555/II/2/2002 din 20.06.2002 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi nici rezoluţia nr.20281/3655/2003 din 10 iunie 2003 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, implicit nici documentaţia aferentă acestora. Din acest motiv vă solicit încă odată în mod respectuos  să cereţi celor 2 organe al Parchetului care au soluţionat plângerea la nivelul acestei instituţii să ataşeze şi documentaţia pe baza căreia au respins plângerile mele la nivelul instituţiei Parchetului, respectiv adresa cu nr.555/II/2/2002 din 20.06.2002 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi rezoluţia nr.20281/3655/2003 din 10 iunie 2003 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, implicit documentaţia aferentă acestora, în special la nivelul soluţionării plângerii mele la nivelul  Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.

Menţionez încă odată că nu este corect ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel să ataşeze doar documentele cu care îşi sprijină punctul de vedere în ceea ce priveşte rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale, documente care au fost alese după acest criteriu arbitrar. În opinia mea pentru ca onorata instanţă să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză ar trebui ataşate toate aceste acte emise pe toată perioada de timp în care s-a derulat  procedura soluţionării dosarului uciderii tatălui meu, tocmai pentru a avea o imagine clară asupra tuturor etapelor pe care le-a parcurs dosarul uciderii tatălui meu în faza de urmărire penală, cu legătură directă asupra modului în care cei doi procurori au înţeles să-şi exercite atribuţiunile de serviciu, precum şi documentaţia rezultată în procedura privind plângerea penală la nivelul instituţiei Parchetului. Totodată ele constituie şi elemente de probaţiune ale subsemnatului, acceptate de onorata instanţă, în calitate de petent, atât în ceea ce priveşte temeinicia rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale cât şi a modului cum a fost soluţionată la nivelul instituţiei Parchetului plângerea penală ce a făcut obiectul dosarului 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov

 

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

19 septembrie 2003


 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV

DOSAR NR. 809/P/F/2003

 

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din 19 septembrie 2003

PREŞEDINTE: Daniel Marius Cosma  -  judecător

Florica Budaşcu            -  grefier

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public – prin procuror – Ioan Cîrlan, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Pe rol fiind soluţionarea plângerii formulate de petentul Agache Aurel Dionisie împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 107/P/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă petentul Agache Aurel Dionisie, lipsind părţile interesate Fabian Karoly şi Luppinger Attila.

Procedura îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public arată că toate referatele ce s-au întocmit în legătură cu cauza privind pe numitul Agache Aurel se află în dosarul supliment nr.129/P/1990, care este ataşat la dosarul nr. 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi că alte cereri nu sunt de formulat în cauză.

Petentul arată că la dosar nu s-au ataşat dosarele din recurs.

În susţinerea plângerii arată că îşi menţine toate punctele de vedere menţionate în scris precizând că rezoluţia dată de parchet de neîncepere a urmăririi penale, este neîntemeiată.

Cere a se avea în vedere că din toate actele de la dosar rezultă că s-a făcut o cercetare de suprafaţă şi de slabă calitate şi nu s-a luat măsura trimiterii pentru cercetări.

Mai arată că în perioada 1990 – iunie 1992 dosarul a fost instrumentat de d-ul Fabian Karoly, însă ulterior nu s-au mai făcut cercetări – acte de urmărire penală, singurele acte, fiind făcute de poliţie şi nu de parchet, care nu au relevanţă.

Din raportul făcut de D-ul inspector Handrea O., rezultă că nu s-au mai făcut acte de urmărire penală în cauză.

La soluţionarea plângerii cere a se avea în vedere toate memoriile pe care le-a depus la dosar.

Solicită admiterea plângerii, în sensul de a se dispune trimiterea dosarului la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, pentru cercetări.

Reprezentantul Ministerului Public, arată că după 10 – 12 ani, ce probe se mai pot face, dacă s-ar admite plângerea, pentru-că petentul nu arată ce probe să se facă în mod concret.

Solicită respingerea plângerii formulate de petent, având în vedere că nu s-a făcut dovada că cu bună ştiinţă, au fost săvârşite fapte penale de procuror, nu s-a făcut această dovadă.

Curtea

Având nevoie de timp pentru a delibera asupra cauzei de faţă;

Dispune

Amână pronunţarea la 29 septembrie 2003

Dată şi citită în şedinţa publică din 19 septembrie 2003.

 

PREŞEDINTE                                                           GREFIER

Daniel Marius Cosma                                                             Florica Budaşcu


 

DOSARUL NR. 809/P/F 2003

Termen de pronunţare: 29 septembrie 2003.

CONCLUZII SCRISE

Domnule preşedinte al completului de judecată, 

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, Str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, în calitate de petent în dosarul nr.809/P/F/2003, depun următoarele concluzii scrise pentru a putea fi luate în considerare până la data pronunţării.

Înainte de a intra în fondul problemei, trebuie să recunosc că am rămas cu o mare nedumerire cu privire la problema art. 2781 din Codul de procedură penală aşa cum arată el după modificările făcute prin Legea nr. 281/24.06.2003. Într-adevăr  se spune la Art. XI. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se pune în aplicare după cum urmează:

   1. dispoziţiile privind arestarea preventivă şi percheziţia, de la data intrării în vigoare a legii;

   2. celelalte dispoziţii, de la data de 1 ianuarie 2004.

Astfel este corectă afirmaţia dumneavoastră cum că nu pot pune concluzii pe baza noului paragraf. Dar pe de altă parte dumneavoastră aţi spus la primele două termene că procedura de citare nu a fost îndeplinită întrucât nu au fost citate şi persoanele acuzate în plângerea penală (aşa cum se stipulează în adăugatul paragraf, la art. 2781 - notă A.A.D. ). Din experienţa avută tot la această instanţă de fond, la precedentele încercări de a supune controlului juridic rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale şi care s-au făcut baza aceluiaşi cod de procedură care este şi acum în vigoare până la data de 31 decembrie 2003, nu au existat termene de amânare din această cauză. Deci conform logicii chiar şi la primele două termene procedura era legal îndeplinită.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a trimis în ultima clipă adresa cu nr. 533/VIII/2003 (practic toate părţile au aflat de existenţa actului la momentul dezbaterii din şedinţa publică din data de 19 septembrie 2003). Nu este adevărat că „toate referatele ce s-au întocmit cu cauza privind pe victima Agache Aurel se află în dosarul nr. 129/P/1990, care este ataşat la nr. 107/P/2003 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov”. Culmea ironiei este că dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna nu s-a aflat nici un moment ataşat la dosarul nr.107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, acesta fiind şi unul din argumentele subsemnatului privind modul în care a fost soluţionată plângerea penală la nivelul instituţiei Parchetului.

Luând în considerare şi trimiterile pe care le-am făcut la punctul 2 din memoriul pe care l-am adresat onoratei instanţei la momentul dezbaterii în fond din data de 19 septembrie 2003 reiese faptul că instituţiile Parchetului nu doresc să pună la dispoziţia instanţei de judecată acele documente pe care în calitate de petent le-am solicitat, documente pe care şi instanţa le-a acceptat ca făcând parte din probatoriul petentului.

Şi cu toate acestea s-a trecut la dezbaterea de fond, cu toate că refuz să cred că dumneavoastră, domnule preşedinte, nu sesizaţi  modul deplorabil în care instituţia Parchetului înţelege să răspunde solicitărilor instanţei de judecată.

Aveţi toate dosarele la îndemână, şi dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, şi dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă tribunalul Covasna. Vă rog să verificaţi dacă susţinerile din cele două adrese, respectiv adresa nr. 17204/3570/2003 din 28 august 2003 a Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică şi adresa nr. 533/VIII/2003 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, sunt reale şi veţi constata că documentele pe care le-am solicitat ca probaţiune nu se află acolo. Documentele la care mă refer sunt: 1.) actele de îndrumare emise de către „Serviciul de urmărire penală din cadrul direcţiei I-a a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie” la care face referire procurorul Fabian Károly în nota din 05 martie 2002 la care se referă pasajul din  nota respectivă care se găseşte la pagina 31 a dosarului 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov. 2.) referatul prezentând opinia conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna în dosarul uciderii tatălui meu (la care se face referire în fila 42 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov). 3.) ordinul nr. 3024/1996  privind şi dosarul 129/P/1990 este emis de către Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia de Urmărire Penală şi criminalistică, (la care face trimitere dispoziţia internă  nr.1/28.06.1996 a  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov), localizată la fila 44 din dosarul 107/P/2002 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Instituţia parchetului a trimis de fiecare dată în ultima clipă, practic în ziua şedinţei, documentele solicitate,  bazându-se pe faptul că instanţa de judecată va trece rapid cu vederea peste ele şi va intra în soluţionarea plângerii pe fond, anulându-se astfel solicitările în probaţiune ale  petentului, solicitări aprobate chiar de onorata instanţă. Ceea ce până la urmă s-a şi întâmplat, dovedindu-se astfel încă odată că simplul cetăţean nu are prea multe şanse în faţa sistemului.

Din păcate nu am reuşit să aflu, datorită refuzului acestei  instituţii, care era punctul de vedere al conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna  în anul 1997 pentru a putea fi comparat cu cel din 05 martie 2002, pentru că punctul de vedere din 14 iulie 1992 al domnului prim procuror Luppinger l-am folosit deja ca argument în plângerea penală. Sunt însă absolut sigur că dacă aceste puncte de vedere ar fi fost de aceeaşi natură atunci cu siguranţă documentul respectiv ar fi apărut în dosarul 107/P/2002.

  Cât priveşte punctul de vedere exprimat în şedinţă de domnul procuror Ioan Cârlan (pentru-că nu mi s-a dat posibilitatea să pot replica la generalităţile rostite de domnul procuror). Domnia sa a spus: ”Pe de o parte se fac anumite observaţii critice asupra actelor de urmărire penală efectuate, iar pe de altă parte asupra procurorilor care au încălcat legile, în opinia petentului,  cu privire la atribuţiile de serviciu. Mă rog, şi pe de o parte şi pe de altă parte apreciez că plângerea trebuie respinsă deoarece aşa cum subliniam asupra actelor de urmărire penală n-a insistat , nu au fost audiaţi martori, nu are o citaţie la concret, iar în ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite de procurori acestea trebuie dovedite că au fost săvârşite cu intenţie, ori nu s-a făcut acest lucru”. 

Toate argumentele mele s-au bazat chiar pe actele de urmărire penală efectuate ba mai mult chiar şi pe faptul că procurorul Fabian Karoly nu l-a audiat pe viitorul condamnat Reiner Anton excluzându-l astfel pe acesta pentru o perioadă de 7 ani din urmărirea penală, urmărire penală care oricum a executat-o de facto doar până în iunie 1992. Domnia sa a zis ceva şi de martori ca element probatoriu. Singurii martori posibili ar fi fost chiar cei 2 procurori acuzaţi, pentru că în acele declaraţii pur formale care le-au fost luate la Parchet au evitat cu obstinaţie fondul problemei. Dar aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, cei doi procurori nu au catadicsit să se prezinte în faţa instanţei cu toate că au fost citaţi. Sincer vă spun că atunci când l-am văzut pe domnul procuror Ioan Cârlan, cu tot respectul pe care îl am pentru calitatea dânsului de  procuror, am ştiut că  o să facă doar câteva remarci cu caracter general, pentru că de această dată a evitat să mai abordeze cauza din perspectiva „autorităţii de lucru judecat” aşa cum făcuse la precedenta încercare de control juridic.

Domnule preşedinte, eu vă rog cu respect să luaţi în considerare toate aspectele pe care le-am repetat deja cu obstinaţie în toată această procedură privind plângerea penală iar unele dintre ele la fiecare termen. Sunteţi un judecător care nu poate fi manipulat şi indus în eroare, dovadă dosarele cu „greutate” pe care le-aţi soluţionat în trecut şi îmi exprim speranţa ca atunci când voi avea posibilitatea să citesc motivarea hotărârii pe care o veţi pronunţa, să dispară din sufletul meu sentimentul actual că nu am avut parte de proces echitabil.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

BRAŞOV
22 septembrie 2003


 PRONUNŢARE DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE  2003
    
  
ROMÂNIA CURTEA DE APEL BRAŞOV

- Secţia penală-

DOSAR NR. 809/P/F/2003

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din 29 septembrie 2003

PREŞEDINTE: Daniel Marius Cosma  -  judecător

Florica Budaşcu            -  grefier

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public – prin procuror – Ioan Cîrlan, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea plângerii formulate de petentul Agache Aurel Dionisie, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 107/P/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare,se constată lipsa părţilor.

Dezbaterile în cauza din faţă au avut loc în şedinţa publică din 19 septembrie 2003, când părţile prezente au depus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în vederea deliberării, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 29 noiembrie 2003, când:

CURTEA,

Deliberând, constată următoarele;

Prin cererea înregistrată la 20.06.2003 petentul Agache Aurel Dionisie a formulat plângere împotriva rezoluţiei din 06.03.2003 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva numiţilor Fabian Karoly şi Luppinger Attila, solicitând infirmarea acesteia, restituirea cauzei la procuror în vederea trimiterii în judecată a persoanelor de mai sus relativ la săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 246, art. 264 Cod penal.

În considerentele plângerii se învederează netemeinicia rezoluţiei prin care se constată nevinovăţia numiţilor Fabian Karoly şi Luppinger Attila legat de instrumentarea dosarului penal nr. 129/P/1990 în care primul în calitate de procuror criminalist iar cel de-al doilea prim-procuror al aceleiaşi unităţi, au tergiversat trimiterea în judecată a persoanelor care au participat la uciderea, în contextul evenimentelor din decembrie 1989, în mun. Tg. Secuiesc, a maiorului de miliţie, Agache Aurel, tatăl petentului. Se arată pe această cale că, după efectuarea  actelor de urmărire penală în perioada 1990 – 1992 privind identificarea persoanelor vinovate de omor până la sfârşitul anului 1997 dosarul a rămas în nelucrare, faza de cercetare penală fiind finalizată în luna septembrie 1997, de către un alt procuror prin întocmirea rechizitoriului şi sesizarea instanţei competente, o asemenea atitudine dovedind în opinia petentului, abuzul în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu a celor doi magistraţi care au favorizat trimiterea în judecată şi tragerea la răspundere a participanţilor.

Din ansamblul probatoriului administrat în cauză, Curtea reţine următoarea stare de fapt;

Pe fondul evenimentelor care au declanşat Revoluţia Română din 1989, în data de 22.12.1989 în centrul mun. Târgu Secuiesc s-au adunat o mulţime de oameni care au distrus simbolurile regimului totalitar. Cu această ocazie, mulţimea a intrat în sediul miliţiei din localitate, admonestând ofiţerii şi subofiţerii serviciului. În piaţa centrală a fost identificat maiorul de miliţie Agache Aurel, cunoscut ca un ofiţer intransigent, împotriva căruia s-a revărsat ura unora dintre cei prezenţi.

Ofiţerul a fost lovit de mai multe persoane, cu diferite obiecte contondente, doborât şi călcat în picioare, printre cei prezenţi fiind şi persoane care au încercat să-l protejeze de furia mulţimii. Urmare agresiunilor suferite victima a decedat, cadavrul fiindu-i profanat.

Parchetul de pe lângă tribunalul Covasna s-a autosesizat imediat după calmarea stării de tensiune ce a caracterizat acele zile, procurorul criminalist Fabian Karoly întocmind la data de 27.12.1989 procesul verbal de identificare a victimei căruia i-a ataşat raportul medicului legist, aceste fiind primele înscrisuri ale dosarului înregistrat sub nr. 129/P/1990, repartizat spre soluţionare acestui magistrat.

În intervalul 1990 – 1992 procurorul Fabian Karoly a stabilit un plan de măsuri în soluţionarea cauzei procedând la audierea unui număr mare de martori, ajungând la identificarea autorilor faptei de omor, dispunând arestarea preventivă a unora dintre aceştia, măsură revocată de Tribunalul Covasna.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna din 15.12.1997 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Filip Orban Daniela Kamilla , Paizs Octavian, Hejja Dezideriu, Reiner Anton, Konrad Ioan, condamnaţi prin sentinţa penală nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 1603/2001 a Curţii Supreme de Justiţie.

Având în vedere cercetările amănunţite desfăşurate de procurorul Fabian Karoly, actele procedurale emise de acesta în scopul identificării autorilor, acte confirmate de prim-procurorul Luppinger Attila, concluzia care se desprinde este aceea a desfăşurării cu profesionalism a activităţii de urmărire penală. Faptul că în perioada 1992-1997 nu s-au efectuat audieri în cauză nu angajează răspunderea magistraţilor, procurorul Fabian Karoly, coordonând activitatea organelor de poliţie pentru descoperirea altor participanţi.

Relevant în desfăşurarea urmăririi penale este atitudinea partinică a majorităţii martorilor care au ezitat în indicarea celor care au participat la uciderea victimei, îngreunând substanţial finalizarea cercetărilor, soldate cu trimiterea în judecată şi condamnarea celor vinovaţi tocmai datorită profesionalismului procurorului criminalist.

Pentru considerentele expuse, în temeiul deciziei nr. 486/1997 a Curţii Constituţionale, urmează a respinge ca nefondată plângerea formulată.

Pentru aceste motive

În numele legii

Dispune:

Respinge plângerea formulată de petentul Agache Aurel Dionisie împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov din 06.03.2002, dată în dosarul nr. 107/P/2003.

Obligă pe petent să plătească statului suma de 300.000  lei cheltuieli de judiciare.

Cu recurs în zece zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 septembrie 2003.

 

PREŞEDINTE                                                           GREFIER

Daniel Marius Cosma                                                             Florica Budaşcu

 

Redactat: Daniel Marius Cosma

Dactilografiat: M.T:

- 3 exemplare-


Dosarul 809/P/F/2003

Curtea De Apel Braşov

 

Domnule Preşedinte

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în oraşul Codlea, strada Nouă nr.99, judeţul Braşov

În termenul prevăzut de lege declar prezentul

RECURS

Împotriva încheierii pe care a luat-o onorata instanţă de judecată în dosarul 809/P/F/2003 pe data de 29 septembrie 2003. Motivarea recursului o voi formula într-un memoriu separat care va fi depus la instanţa de recurs conform prevederilor din codul de procedură penală.

Vă mulţumesc

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

Braşov


* Pe data de 12 noiembrie 2003, Curtea de Apel Braşov a remis dosarul către Înalta Curte de Casaţie (fosta Curte Supremă de Justiţie) în vederea judecării recursului pe care l-am făcut.


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel