PROCEDURA NR.2: DECIZIA NR.235 DIN DATA DE 17 IANUARIE 2003 A CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 4658/2002
Proceduri juridice interne iniţiate de Agache - Plângerile penale împotriva procurorilor

Decizia Curţii Supreme de Justiţie în a doua procedură juridică

ROMÂNIA

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

 

 

DECIZIA NR. 235                                                                                   Dosar nr.4658/2002

Şedinţa publică din 17 ianuarie 2003

Gheorghe Bucur               - preşedinte

Margareta Teodorescu       - judecător

Alexandrina Cochinescu      -judecător

 

Magistrat asistent   -Micaela Radulian

Procuror                 - Nicoleta Grigorescu

-(„)-

 

S-a luat în examinare recursul declarat de petiţionarul Agache Aurel Dionisie împotriva încheierii din 04 octombrie 2002 a Curţii de Apel Braşov, pronunţată în dosarul nr.730/P/F/2002.

S-a prezentat petiţionarul.

Petiţionarul a solicitat admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi pe fond, admiterea plângerii, astfel cum a fost formulată în scris şi depusă la dosar.

Procurorul a pus concluzii de respingere , ca nefondat a recursului.

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Curtea de Apel Braşov, secţia penală, prin încheierea din 04 octombrie 2002, a respins plângerea formulată de Agache Aurel Dionisie împotriva rezoluţiei din 6 martie 2002 pronunţată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 107/P/2002, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Fabian Karoly şi Luppinger Attilla, ambii procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Prin plângerea formulată, petentul a menţionat că Fabian Karoly –procuror criminalist - şi Luppinger Attila se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi favorizarea infractorului –fapte prevăzute de art.264 din Codul penal – întrucât au tergiversat o îndelungată perioadă de timp urmărirea penală împotriva celor care cu ocazia evenimentelor din decembrie 1989, i-au ucis tatăl.

Instanţa de fond a reţinut în esenţă, că urmărirea penală a persoanelor care au săvârşit infracţiunea de omor a victimei Agache Aurel(tatăl petiţionarului) s-a desfăşurat în perioada 23 decembrie 1989-15 decembrie 1997, când s-a întocmit rechizitoriul  şi au fost trimişi în judecată cei vinovaţi de comiterea infracţiunii şi că urmărirea penală a fost îngreunată de situaţii obiective ce nu pot fi reproşate celor doi procurori.

Declarând recurs împotriva acestei încheieri, Agache Aurel Dionisie a solicitat casarea ei şi trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea urmăririi penale împotriva procurorilor menţionaţi.

Recursul nu este întemeiat.

Potrivit art.278 din Codul de Procedură penală, plângerea împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror se rezolvă de prim-procurorul parchetului. În cazul când măsurile şi actele sunt ale prim-procurorului ori luate sau efectuate pe baza dispoziţiilor date de către acesta, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.

Rezultă aşadar că, mai înainte de a se adresa Curţii de Apel Braşov, petiţionarul trebuia să se plângă împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale, în mod ierarhic, prim procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, până la procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de justiţie.

În cauza de faţă, plângerea împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale, dispusă de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de apel Braşov, a fost adresată direct instanţei, fără respectarea criteriului ierarhic prevăzut de art. 278 din Codul de procedură penală.

Ca atare recursul este nefondat şi urmează a fi respins, iar petiţionarul obligat la cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de petiţionarul Agache Aurel Dionisie, împotriva încheierii din 04 octombrie 2002 pronunţată de Curtea de Apel în dosarul nr. 730/P/F/2002

Obligă pe recurentul petiţionar la plata sumei de 400.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 17 ianuarie 2003

PREŞEDINTE                                        JUDECĂTOR                             JUDECĂTOR

Gh. Bucur                                            M. Teodorescu                        Al. Cochinescu

 

MAGISTRAT ASISTENT

M. Radulian


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel