PROCEDURA NR.2: CERERE DE REEXAMINARE A PLÂNGERII PENALE (privind plângerea penală împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. (cererea a fost depusă la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie)
Proceduri juridice interne iniţiate de Agache - Plângerile penale împotriva procurorilor

Cerere de reexaminare adresată Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

Către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în oraşul Codlea, strada Nouă nr.99, judeţul Braşov, prin prezenta petiţie solicit să fie examinată şi la nivelul ierarhic superior a plângerii mele penale care face obiectul dosarului 107/P/2002 aflat pe rolul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, dosar în care am primit  o rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale (ANEXA1).

Motivele pentru care solicit examinarea la nivelul ierarhic superior a acestui dosar sunt:

1. Consider că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov nu poate lua o decizie obiectivă luând în considerare faptul că această instituţie este cea care ar fi trebuit să asigure ca dosarul uciderii tatălui meu să fie finalizat într-un timp rezonabil şi totodată ar fi trebuit să ia măsurile necesare atunci când procurorul Fábián Károly şi superiorul său  prim-procurorul Luppinger Attila au luat decizia de îngheţa dosarul şi astfel au tergiversat soluţionarea dosarului 129/P/1990 până în anul 1998.

2. Totodată consider că trebuie dată o şansă şi instituţiei supreme din cadrul Parchetului ca să cerceteze în mod temeinic dacă cei doi procurori covăsneni au comis fapte penale în soluţionarea dosarului 129/P/1990. Toate acestea înainte ca onorata Curte Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg să analizeze şi să ia o decizie în dosarul 9812/2002 în care membrii familiei Agache au depus o plângere împotriva statului român pentru încălcarea articolului 6 din Convenţia Europeană, articol care se referă la dreptul la un proces echitabil şi rezonabil ca durată în timp(ANEXA 2).

Anexez alăturat plângerea penală adresată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (ANEXA 3).

Sper ca de această dată să primesc un răspuns din care eu să fiu pe deplin convins de justeţea deciziei dumneavoastră privind această plângere penală. A scrie în mod stereotip două rânduri fără ca să fie motivate printr-o argumentaţie solidă care să mă convingă că am greşit atunci când am acuzat pe cei doi procurori de săvârşirea unor fapte penale va însemna pentru mine personal continuarea procesului împotriva statului român la Strasbourg.

Sincer vorbind, nu ştiu care sunt şansele ca să câştigăm procesul la Strasbourg. Premizele sunt însă favorabile, întrucât doar un procentaj foarte redus de plângeri ajung să fie judecate de către înalta instanţă europeană. Iar cazul Agache este unul dintre ele şi cu siguranţă se va face o analiză extrem de  minuţioasă a mecanismului prin care dosarul uciderii tatălui meu a fost soluţionat.

De trei ani de zile încerc să-mi caut dreptatea în România pentru ca cei care au săvârşit abuzuri în acest dosar să fie traşi la răspundere. Am aşteptat 12 ani ca dosarul uciderii tatălui meu să fie soluţionat de către organele abilitate. Nu mai e nici o problemă ca să mai aştept cel mult 2 ani până la verdictul Curţii Europene. Iar dacă verdictul îmi va fi favorabil atunci cu siguranţă un deget acuzator va fi îndreptat şi împotriva instituţiei Parchetului. Şi poate că atunci, sub greutatea şi impactul deciziei europene, se vor lua măsurile necesare pentru ca cei care au comis abuzuri în soluţionarea dosarului uciderii tatălui meu precum şi a celorlalte demersuri de natură juridică ce au rezultat şi au avut o conexiune directă cu acesta, să răspundă în faţa legii.

Cu respect

Agache Aurel Dionisie

Bucureşti

04 iunie 2002


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel