Sentinţa Curţii de Apel Budapesta în ceea ce priveşte refuzarea extrădării ucigaşului Konrad Ioan
Executarea sentinţei pe latura penală - Procedura mandatelor europene de arestare

Sentinţa Curţii de Apel Budapesta din data de 05 noiembrie 2007

Traducere din limba maghiară
TRIBUNALUL CAPITALEI

3.Bk.  826/2007/10.
Tribunalul Capitalei, la dezbaterea care a avut loc în Budapesta,   la 5 noiembrie 2007,  a pronunţat următoarea
ÎNCHEIERE   :
În privinţa inculpatului KONRÁD JÁNOS, născut în Târgu Secuiesc, la 24 iulie 1967, numele mamei: Varga Beata, domiciliul: 7200 Dombovár, str. Ady Endre nr. 2, et. 4, ap.  12,  cetăţenia:  dublă cetăţenie,  română şi maghiară,
refuză executarea mandatului european de arestare nr.  1775/1998,  emis de Tribunalul Bucureşti.
Mo t i v a r e :
împotriva numitului Konrád János - având dublă cetăţenie: română şi maghiară - la data de 18 aprilie 2007, Tribunalul Bucureşti a emis mandatul european de arestare nr. 1775/1998, pentru săvârșirea infracţiunii de omor, potrivit sentinței penale nr. I./70 din 15 februarie 1999 a Tribunalul Bucureşti, Secţia I. Penală, modificată prin încheierea nr. 544 din 18 noiembrie 1999 a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă prin hotărârea nr. 1603/2001 a Curţii Supreme de Justiţie, rămasă definitivă la 26 martie 2001, în vederea executării pedepsei de 3 ani închisoare.
În fapt, mandatul de arestare se întemeiază pe următoarele:
«La aflarea veştii privind fuga soţilor Ceauşescu, unii dintre locuitorii din Târgu Secuiesc s-au dus în centrul oraşului, au spart vitrinele librăriilor şi au dat foc cărţilor lui şi despre Ceauşescu, s-au deplasat la sediul Sfatului Popular Orăşenesc, unde au răvășit carnetele de partid şi au atacat personalul secţiilor de a căror activitate nu erau mulţumiţi, cum a fost primarul, cât şi miliţianul care era de serviciu la intrarea clădirii. A urmat "asediul" clădirii în care funcţiona miliţia orăşenească, unde mulţimea, după ce a trecut de poartă, care a cedat presiunii, a aruncat pe fereastra mobila şi actele găsite acolo.
Au fost atacaţi chiar şi lucrătorii de miliţie, apoi, oamenii au părăsit unul câte unul instituţia, sediul ei,  pe care ulterior l-au incendiat.
Printre cei atacaţi la sediul miliţiei a fost şi maiorul Agache Aurel, care apoi a reuşit să fugă, dar după ce a ajuns în strada, a fost lovit de alte 2-3 persoane,  rămase neidentificate.
La intervenţia martorilor Csesznék Oliver şi Krátochwil Lászlo, victima Agache Aurel a reuşit să scape şi s-a îndreptat în fuga spre centrul oraşului. Ajungând în centru, victima, Agache Aurel, a fost lovit din nou, apoi a încercat să se salveze şi s-a refugiat în farmacia din clădirea maternităţii, dar a fost scos de acolo şi lovit în continuare,  chiar în faţa clădirii respective.
Medicul ginecolog Kele Mihail, văzând ce se întâmpla cu victima, a apelat prin telefon la maşina salvării, care a sosit în scurt timp la locul atacului.
Martorii Csesznék Oliver şi Kratochwil Lászlo s-au urcat cu victima în maşina salvării, dar mulţimea a împiedicat plecarea maşinii, astfel că inculpaţii Hejja Dezideriu, Paizs Octavian şi Reiner Anton au scos victima din maşina salvării şi au brutalizat-o în mod repetat.
Totodată, înainte ca victima sa fie urcată în maşina salvării şi după ce a fost scoasă de acolo, inculpata Filip Orban Daniella Kamilla a manifestat o violenţă deosebită faţă de numitul ofiţer, l-a lovit cu călcâiul cizmei şi după ce s-a aşezat deasupra lui, i-a aplicat lovituri în zona toracelui.
Constatând că atacul continua, medicul Kele Mihail a solicitat încă o salvare, apoi a coborât împreună cu medicul Kelemen Andras în încercarea de a urca victima în maşina, ceea  ce nu s-a reuşit  nici de aceasta dată, deoarece fiind ameninţaţi de mulţime, cei doi medici au renunţat şi s-au retras.
La sfârșitul atacului, a apărut şi a intervenit martora Pinti Szilvia, care după ce a luat pulsul victimei şi a constatat că mai este în viaţă, i-a rugat pe cei aflaţi în preajma să admită ca ofiţerul să fie dus la spital. În acea clipă a intervenit numitul Konrád János, care a aplicat lovituri victimei în zona gâtului şi a toracelui, după care a declarat: "nu trebuie dus la spital, e deja mort".
Victima Agache Aurel şi-a pierdut viața la locul faptei,  în urma numeroaselor lovituri primite.»
Fapta realizează infracţiunea de vătămare corporal cauzatoare de moarte.
Procurorul prezent la dezbatere a susţinut propunerea nr. NF.20.693/2007/1 a Procuraturii Capitalei şi în baza § 4., lit. c./, al Legii CXXX./2003, a solicitat ca instanţa să nu admită executarea mandatului european de reţinere.
Fapta comisă de numitul Konrád Janos realizează conţinutul constitutiv al unei infracţiunii de vătămare corporală cauzatoare de moarte,  prevăzută de § 170.,alin.(1),  cod penal maghiar şi calificată potrivit alin. (5).
În baza § 67., alin. (1), lit. d./, cod penal maghiar, termenul de prescripţie a executării pedepsei este de 5 ani, când pedeapsa închisorii ce urmează să fie executata nu depăşeşte cinci ani. Având în vedere cele de mai sus, prescripţia nu a intervenit deoarece la 12 mai 2004, Ministerul Justiţiei al României a trimis o cerere, prin care a solicitat ca executarea pedepsei de 3 ani închisoare sa fie preluată de autorităţile maghiare.
În baza § 2. al Legii XXXVI11./19 9 6, privind asistenţa juridica internaţională în materie penală, ministrul justiţiei a hotărât respingerea cererii, deoarece admiterea ei ar fi lezat ordinea publică a Republicii Ungare.
Conform deciziei nr. 1/2005 a Tribunalul Suprem, şi măsura luată în baza cererii de extrădare întrerupe cursul prescripţiei. Decizia care are în vedere unitatea de practică judiciara se referă la cererea de extrădare formulată de ministrul justiţiei, însă şi măsura luată de autorităţile din străinătate duce la întreruperea cursului prescripţiei.

Konrád Janos are dublă cetăţenie, română şi maghiară, şi este domiciliat pe teritoriul Republicii Ungare.
Motiv pentru care, în baza § 5., alin. (1), al Legii CXXX./2003, privind cooperarea în materie penală cu statele membre ale Uniunii Europene, îndeplinirea mandatului european de arestare, emis în vederea executării pedepsei trebuie refuzată.
În conformitate cu prevederile § 5., alin. (1), al Legii, în caz de refuzare a îndeplinirii, se vor lua măsuri în vederea executării pedepsei. În cazul de faţă, procedura a fost efectuata în lipsa numitului Konrad Janos, şi ca atare, hotărârea pronunţată nu corespunde normelor juridice maghiare în vigoare. Potrivit poziţiei adoptate de instanţă, decizia examinată contravine şi încheierii referitoare la ordinea publică, prevăzută de § 2., alin. (1), al Legii XXXVIII, din 1996, privind asistenţa internaţională în materie penală.
Instanţa trimite toate actele ministrului justiţiei şi aplicării legii al Republicii Ungare, în vederea luării unor eventuale măsuri ulterioare.
Budapesta,  5 noiembrie 2007
Judecător,  ss.  dr.  Horváth Zsolt
încheierea este definitivă de la data pronunțării ei, 5 noiembrie 2007.
Judecător,  ss.  dr.  Horváth Zsolt
Pentru conformitate: ss.   indescifrabil,   L.S.

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel