Sentinţa Curţii de Apel Budapesta în ceea ce priveşte refuzarea extrădării ucigaşei Filip Orban Daniela Kamilla
Executarea sentinţei pe latura penală - Procedura mandatelor europene de arestare

Sentinţa Curţii de Apel Budapesta din data de 05 noiembrie 2007

Traducere din limba maghiară

TRIBUNALUL CAPITALEI
3.Bk. 792/2007/5.

Tribunalul Capitalei, la dezbaterea care a avut loc în Budapesta, la 5 noiembrie 2007, a pronunţat următoarea
ÎNCHEIERE :

În privinţa inculpatei FILIP ORBAN DANIELLA KAMILLA, născută în Târgu Secuiesc, la 28 ianuarie 1966, numele mamei: Ududec Elena, domiciliul: 1105 Budapesta, str. Harmat nr. 26/B, cetăţenia : dublă cetăţenie, română şi maghiară,
refuză executarea mandatului european de arestare nr.  1775/1998,  emis de Tribunalul Bucureşti.
Mo t i v a r e :
împotriva numitei Filip Orban Daniella Kamilla - având dublă cetăţenie : română şi maghiară - la data de 18 aprilie 2007, Tribunalul Bucureşti a emis mandatul european de arestare nr. 1775/1998, pentru săvârșirea infracţiunii de omor, potrivit sentinţei penale nr. I. 1/70 din 15 februarie 1999 a Tribunalul Bucureşti, Secţie I. Penală, definitivă prin hotărârea nr. 1603/2001 a Curţii Supreme de Justiţie, rămasă definitiva la 26 martie 2001, în vederea executării pedepsei de 7 ani închisoare.
În fapt, mandatul de arestare se întemeiază pe următoarele :
«La aflarea veştii privind fuga soţilor Ceauşescu, unii dintre locuitorii din Târgu Secuiesc s-au dus în centrul oraşului, au spart vitrinele librăriilor şi au dat foc cărţilor lui şi despre Ceauşescu, s-au deplasat la sediul Sfatului Popular Orăşenesc, unde au răvășit carnetele de partid şi au atacat personalul secţiilor de a căror activitate nu erau mulţumiţi, cum a fost primarul, cât şi miliţianul care era de serviciu la intrarea clădirii. A urmat "asediul" clădirii în care funcţiona miliţia orăşenească, unde mulţimea, după ce a trecut de poarta, care a cedat presiunii, a aruncat pe fereastră mobila şi actele găsite acolo.
Mulţimea i-a atacat chiar şi pe lucrătorii de miliţie, apoi, oamenii au părăsit unul câte unul instituţia, sediul ei, pe care ulterior l-au incendiat.
Printre cei atacaţi la sediul miliţiei a fost şi maiorul Agache Aurel, care apoi a reuşit să fugă, dar după ce a ajuns în stradă, a fost lovit de alte 2-3 persoane,  rămase neidentificate.
La intervenţia martorilor Csesznék Oliver şi Kratochwil Lászlo, victima  Agache Aurel a reuşit să scape şi s-a îndreptat în fugă spre centrul oraşului. Ajungând în centru, victima, Agache Aurel, a fost lovit din nou, apoi a încercat să se salveze şi s-a refugiat în farmacia din clădirea maternităţii, dar a fost scos de acolo şi lovit în continuare, chiar în faţa clădirii respective.
Medicul ginecolog Keb Mihail, văzând ce se întâmplă cu victima, a apelat prin telefon la maşina salvării, care în scurt timp a sosit la locul atacului.
Martorii Csesznek Oliver şi Kratochwil Lászlo s-au urcat cu victima în maşina salvării, dar mulţimea a împiedicat plecarea maşinii, astfel că inculpaţii Hejja Dezideriu, Paizs Octavian şi Reiner Anton au scos victima din maşina salvării şi au brutalizat-o în mod repetat.
Totodată, înainte ca victima să fie urcată în maşina salvării şi după ce a fost scoasă de acolo, inculpata Filip Orbán Daniella Kamilla a manifestat o violenţă deosebită faţă de numitul ofiţer, l-a lovit cu călcâiul cizmei şi după ce s-a aşezat deasupra lui, i-a aplicat lovituri în zona toracelui.
Constatând că atacul continuă, medicul Keb Mihail a solicitat încă o salvare, apoi a coborât împreună cu medicul Kelemen Andras în încercarea de a urca victima în maşina, ceea ce nu s-a reuşit nici de această dată, deoarece fiind ameninţaţi de mulţime, cei doi medici au renunţat şi s-au retras.
La sfârșitul atacului, a apărut şi a intervenit martora Pinti Szilvia, care după ce a luat pulsul victimei şi a constatat că mai este în viaţă, i-a rugat pe cei aflaţi în preajma să admită ca ofiţerul să fie dus la spital. În acea clipa a intervenit numitul Konrad Ioan, care a aplicat lovituri victimei în zona gâtului şi a toracelui, după care a declarat : "nu trebuie dus la spital, e deja mort".
Victima Agache Aurel şi-a pierdut viața la locul faptei, în urma numeroaselor lovituri primite.»
Procurorul prezent la dezbatere a susţinut propunerea nr. NF.20.693/2007/1 a Procuraturii Capitalei şi în baza § 4., lit. c./, al Legii CXXX./2003, a solicitat ca instanţa să nu admită executarea mandatului european de reţinere.
Fapta comisă de numita Filip Orban Daniella Kamilla realizează conţinutul constitutiv al unei infracţiunii de vătămare corporală cauzatoare de moarte, prevăzută de § 170., alin. (1), cod penal maghiar şi calificată potrivit alin. (5) al aceluiaşi paragraf.
În baza § 67., alin. (1), lit. c./, cod penal maghiar, termenul de prescripţie a executării pedepsei este de 10 ani, când pedeapsa închisorii ce urmează să fie executată nu depăşeşte zece ani. Din acest motiv, prescripţia nu a intervenit.
Filip Orban Daniella Kamilla este o persoană cu dublă cetăţenie, română şi maghiara, şi este domiciliată pe teritoriul Republicii Ungare.
Motiv pentru care, în baza § 5., alin. (1), al Legii CXXX./2003, privind cooperarea în materie penală cu statele membre ale Uniunii Europene, îndeplinirea mandatului european de arestare, emis în vederea executării pedepsei, trebuie refuzată.
În conformitate cu prevederile § 5., alin. (1), al Legii, în caz de refuzare a îndeplinirii, se vor lua masuri în vederea executării pedepsei. În cazul de faţă, procedura a fost efectuată în lipsa numitei Filip Orban Daniella Kamilla, şi ca atare, hotărârea pronunţată nu corespunde normelor juridice maghiare în vigoare. Potrivit poziţiei adoptate de instanţă, decizia examinată contravine şi încheierii referitoare la ordinea publică, prevăzută de § 2., alin. (1), al Legii XXXVIII, din 1996, privind asistenţa juridică internaţională în materie penală.

Prin încheierea nr. 3.B.222/2004/5 din 1 septembrie 2005, Tribunalul Capitalei a suspendat procedura penală pornită împotriva numitei Filip Orban Daniella Kamilla, pentru preluarea executării pedepsei.
Instanţa s-a adresat autorităţii române competente, în vederea trimiterii certificatului privind legislaţia română incidentă în cauză.
Deoarece certificatul solicitat nu a fost trimis, instanţa a suspendat procedura: din cauza neîndeplinirii cererii de asistenţă juridică.
Instanţa trimite toate actele ministrului justiţiei şi aplicării legii al Republicii Ungare, în vederea luării unor eventuale măsuri ulterioare.
Budapesta,  5 noiembrie 2007
Judecător,   ss.  dr.  Horváth Zsolt

încheierea este definitivă de la data pronunţării ei, 5 noiembrie 2007.

Judecător,  ss.  Dr,  Horváth Zsolt

Pentru conformitate: ss .  indescifrabil,   L.S.

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel