Cronologia evenimentelor în cazul Agache
Actualitate, cronologii, legislație - Evenimente la zi
* 02 decembrie 2009: În dosarul 5963/62/2009, prin Decizia nr. 837/R, Curtea de Apel Braşov admite în parte recursul formulat de reclamant împotriva sentinţei pe care o modifică în parte, în sensul că: Admite în parte cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata daunelor morale şi, în consecinţă, Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 3.000 lei cu titlu de daune morale. Respinge restul daunelor morale solicitate. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile atacate. Fără cheltuieli de judecată.
* 24 noiembrie 2009: În dosarul 5963/62/2009 a avut loc al doilea şi în acelaşi timp ultimul termen în recursul declarat de Agache Aurel Dionisie. A fost prezent doar recurentul Agache fiind lipsă reprezentantul  IPJ Covasna. Agache Aurel Dionisie a depus concluzii scrise care combat punctul de vedere al IPJ Covasna din întâmpinarea depusă la dosar şi a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

Instanţa de judecată a decis să amâne pronunţarea pentru data de 02 decembrie 2009 pentru a putea permite IPJ Covasna să-şi depună eventualele concluzii scrise şi pentru a putea consulta actele din dosar.

* 10 noiembrie 2009: a avut loc al doilea termen la Tribunalul Bucureşti Secţia a II penală în dosarul 37089/3/2009 privind revizuirea pe fond a dosarului uciderii ofiţerului de miliţie Agache Aurel, numai în ceea ce îl priveşte pe ucigaşul Paizs Octavian.

* 27 octombrie 2009: A avut loc primul termen din recursul de la Curtea de Apel Braşov în dosarul 5963/62/2009 privind accesul prin xerocopiere la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna a solicitat o amânare pentru a-şi putea pregăti apărarea. Următorul termen este programat pe data de 24 noiembrie 2009 la ora 09.00, complet de judecată contencios administrativ recurs C2.

* 26 octombrie 2009: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat reclamantului Agache Aurel informaţiile privind comunicarea cererii 35032/09 guvernului român şi a trimis un exemplar al expunerii faptelor cu anexa privind cererea.

* 21 octombrie 2009: Tribunalul Bucureşti Secţia a II penală în dosarul 37089/3/2009 a emis mandate de aducere cu poliţia pentru ca toate părţile din acest dosar să se prezinte la termenul din 10 noiembrie 2009.

* 20 octombrie 2009: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a redactat expunerea faptelor în cererea nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache.

* 20 octombrie 2009: Agache Aurel Dionisie achită suma de 140 de Euro executorului judecătoresc Sóvári Ferenc, reprezentând cheltuieli de executare.

* 20 octombrie 2009: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost notificată în scris, cu sentinţa în dosarul 2712/02 (Agache şi alţii c. România).

Judecătorii CEDO au constatat în unanimitate încălcarea drepturilor prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, articolul 2 (dreptul la viaţă). Totodată au acordat daune morale pentru cei 6 membrii ai familiei Agache, însumate în valoare de 25.000 de euro plus 1000 de euro cheltuieli de judecată.

* 14 octombrie 2009: Președintele camerei a III a Curţii Europene a Drepturilor Omului, domnul Josep Casadevall a decis să aducă la cunoștința guvernului României cererea nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache.

* 13 octombrie 2009: A avut loc primul termen la Tribunalul Bucureşti Secţia a II penală în dosarul 37089/3/2009 privind revizuirea pe fond a dosarului uciderii ofiţerului de miliţie Agache Aurel, numai în ceea ce îl priveşte pe ucigaşul Paizs Octavian. Datorită lipsei părţilor s-a amânat pentru data de 10 noiembrie 2009.

* 09 octombrie 2009: Executorul judecătoresc Sóvári Ferenc trimite lui Agache Aurel Dionisie un nou act de executare în care recalculează suma care trebuie executată împotriva lui Filip Orban Daniella Kamilla la 611.820 forinți și solicită cheltuieli de executare în valoare de 34.194 forinți.

* 28 septembrie 2009: Curtea de Apel Braşov înregistrează cererea de recurs formulată de Agache Aurel Dionisie în dosarul nr. 5963/62/2009 privind accesul prin xerocopiere la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel. Primul termen este programat pe data de 27 octombrie 2009 la ora 09.00, complet de judecată contencios administrativ recurs C2.

* 28 septembrie 2009: În urma unei suferinţe îndelugate, criminalul Paizs Octavian, în vârstă de 75 de ani, moare în localitatea Tótkomlós din Republica Ungaria. Astfel, după ucigaşul Reiner Anton şi ucigaşul Paizs Octavian se duce pe lumea cealaltă. Din păcate acest ucigaş a scăpat foarte uşor de consecinţele uciderii ofiţerului de miliţie Agache Aurel atât în ceea ce priveşte latura penală cât şi cea civilă. Singura satisfacţie rămâne moartea acestuia în străinătate şi nu în Târgu Secuiesc, oraşul unde s-a născut, unde a trăit cea mai mare parte a vieţii sale şi unde a participat la uciderea lui Agache Aurel.

* 24 septembrie 2009: Agache Aurel Dionisie solicită, Tribunalului București și Ministerului de Justiție din România, soluţionarea cererea de asistenţă judiciară formulată de autorităţile judiciare maghiare pe data de 15 septembrie 2008, întrucât motivul de nesoluţionare invocat la data de 13 februarie 2009 de către Tribunalul Bucureşti nemaiexistând, în momentul de faţă fiind întrunite premisele pentru ca cererea de asistenţă judiciară să fie soluţionată

* 22 septembrie 2009: Tribunalul Bucureşti Secţia a II penală înregistrează dosarul 37089/3/2009 privind revizuirea pe fond a dosarului uciderii ofiţerului de miliţie Agache Aurel, numai în ceea ce îl priveşte pe ucigaşul Paizs Octavian. Primul termen a fost programat pentru data de 13 octombrie 2009 la ora 08.30, complet de judecată: C9F

* 14 septembrie 2009: Agache Aurel Dionisie a trimis prin poștă, către Tribunalul Brașov, Secția Contencios Administrativ, recursul său la sentința din dosarul nr. 5963/62/2009 privind accesul prin xerocopiere la informaţiile anonimizate din dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel. Recursul este înregistrat la Tribunal pe 15 septembrie 2009.

* 09 septembrie 2009: Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat dosarul 10664/1/2007 către Tribunalul București Secția I penală pentru ca dosarul de fond să fie rejudecat în ceea ce îl privește pe criminalul Paizs Octavian.

* 04 septembrie 2009: Agache Aurel Dionisie a trimis prin poștă, către CEDO, plângerea oficială în dosarul nr. 35032/09, plângere ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache. Plângerea este înregistrată la CEDO pe 14 septembrie 2009.

* 03 septembrie 2009: În dosarul nr. 5963/62/2009, privind accesul prin xerocopiere la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel, Tribunalul Braşov respinge acţiunea formulată de reclamantul Agache Aurel Dionisie, considerând astfel că procedura anonimizării numelor din dosar de către IPJ Covasna s-a făcut în mod legal.

* 01 septembrie 2009: A avut loc al patrulea termen în dosarul nr. 5963/62/2009 privind accesul prin xerocopiere la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel, dosar aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia Contencios Administrativ.  Instanţa amână pronunţarea la data de 3.09.2009.

* 01 septembrie 2009: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, într-un complet de trei judecători (A. Gyulumyan, preşedintă, E. Myjer şi I. Ziemele) a decis să declare inadmisibilă cererea nr. 34145/03 introdusă la data de 2 iulie 2003. Curtea a considerat că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de către Convenţie, estimând că procedura în cauză (referitoare la plângerile penale împotriva procurorilor Fabian Carol și Luppinger Attila) nu priveşte nici o contestaţie cu privire la drepturile şi obligaţiile cu caracter civil, nici o acuzaţie în materie penală împotriva lui Agache Aurel Dionisie în sensul articolului 6 al Convenţiei. Practic plângerile penale în care am solicitat începerea urmăririi penale împotriva celor doi procurori nu privesc sub nici o formă drepturile și obligațiile mele cu caracter civil. Atâta vreme cât nu am solicitat prin plângerea penală şi daune civile, această procedură nu a fost parte a unei contestaţii cu privire la drepturi şi obligaţii cu caracter civil, astfel că art. 6 nu este aplicabil în ceea ce priveşte aspectul său civil. Prin urmare, cererea este incompatibilă ratione materiae cu dispoziţiile Convenţiei, în sensul articolului 35 § 3. Această decizie este definitivă.

* 13 august 2009: A avut loc al treilea termen în dosarul nr. 5963/62/2009 privind accesul prin xerocopiere la informațiile din dosarul personal al ofițerului de miliție, dosar aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia Contencios Administrativ. S-a acordat o amânare deoarece IPJ Covasna nu a răspuns solicitării instanței privind motivarea anonimizării datelor cu caracter personal din dosarul xerocopiat predat.

* 23 iulie 2009: A avut loc al doilea termen în dosarul nr. 5963/62/2009 privind accesul prin xerocopiere la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie, dosar aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia Contencios Administrativ. S-a acordat o amânare pentru ca reclamantul să timbreze petitul privind daunele morale și pentru ca IPJ Covasna să motiveze anonimizarea datelor cu caracter personal din dosarul xerocopiat predat.

* 17  iulie 2009: În municipiul Sfântu Gheorghe a avut loc predarea unei xerocopii a dosarului personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel. Toate datele cu caracter personal din dosarul xerocopiat au fost anonimizate prin ştergere.

* 09 iulie 2009: A avut loc primul termen în dosarul nr. 5963/62/2009 privind accesul prin xerocopiere la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie, dosar aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia Contencios Administrativ. S-a acordat o amânare faţă de lipsa de procedură cu pârâtul.

* 01 iulie 2009: CEDO a hotărât crearea dosarului nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache. Noua  cerere e considerată ca fiind introdusă la data de 3 decembrie 2007, data când Agache Aurel Dionisie s-a plâns de aceste deficiențe.

* 29 iunie 2009: Agache Aurel Dionisie trimite observaţiile sale în ceea ce priveşte încuviinţarea executării silite pentru Konrad Ioan. După ce face o retrospectivă a cronologiei procedurii juridice, arată că este de acord cu motivarea instanţei de fond şi solicită respingerea recursului. Observaţiile sale ajung la Budapesta pe data de .. iulie 2009.

* 18 iunie 2009: Instanţa de fond din Szekszárd (Ungaria) trimite lui Agache Aurel Dionisie un exemplar al apelului criminalului Konrad Ioan.  

* 15 iunie 2009: Criminalul Konrad Ioan depune apel împotriva sentinței  prin care  instanţa de fond din Szekszárd (Ungaria) a dispus încuviinţarea executării silite

* 04 iunie 2009: Instanţa de fond din Szekszárd (Ungaria) a dispus încuviinţarea executării silite  pentru Konrad Ioan.

* 18 mai 2009: Agache Aurel Dionisie s-a prezentat la sediul IPJ Covasna, pentru a lua în primire o copie a dosarului personal al tatălui său. Conducerea IPJ Covasna şi consilierul juridic Aurel Păduraru au refuzat acest lucru, fiind  de acord doar ca dosarul să fie studiat la sediul IPJ fără ca să fie xerocopiat.

* 16 aprilie 2009: Agache Aurel Dionisie contestă valoarea exorbitantă calculată de executorul judecătoresc Sóvári Ferenc și solicită executorului trimiterea unui nou act de executare în care suma de executat să fie actualizată la valoarea sa reală.

* 23 februarie 2009: Executorul judecătoresc Sóvári Ferenc  trimite lui Agache Aurel Dionisie un act de executare în care calculează suma care trebuie executată împotriva lui Filip Orban Daniella Kamilla la 4.273.800.000 forinți și solicită cheltuieli de executare în valoare de 81.000 forinți.

* 13 februarie 2009: Tribunalul Bucureşti a informat Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti că este în imposibilitatea de a transmite documentele solicitate de partea maghiară, întrucât dosarul în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală se află ataşat la dosarul nr. 10644/1/2007 al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect cererea de revizuire formulată de Paizs Ferenc pentru Octavian Paizs.

* 10 februarie 2009: Tribunalul Central Teritorial Buda, prin încheiere de şedinţă în dosarul 0102. VH. 5997/2008/2 trimite dosarul către executorul judecătoresc Sóvári Ferenc pentru ca acesta să ducă la îndeplinire prin toate mijloacele legale de executare a respectivei decizii. Demn de remarcat este şi faptul că sediul executorului judecătoresc Sóvári Ferenc este la aproximativ 400 de metri de domiciliul criminalei.

* 09 februarie 2009: Tribunalul Central Teritorial Buda, prin încheiere de şedinţă în dosarul 0102. VH. 5997/2008/2 i-a act de decizia pronunţată pe 23 ianuarie 2009 de Tribunalul Budapesta şi constată că această decizie este definitivă şi executorie.

* 02 februarie 2009: a avut loc al optulea şi ultimul termen din dosarul nr. 2840/62/2008. Instanţa de judecată l-a întrebat pe reclamantul Agache Aurel Dionisie dacă solicită termen pentru studiul întâmpinării emise de IPJ Covasna prin adresa nr. 17001 din 05 01.2009, adresă în care singurul aspect notabil este dat de următoarele idei , citez: „În consecinţă declasificarea dosarului personal al col. (p.m) Agache Aurel (care conţine şi fişele de personal) poate fi dispusă numai de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi funcţionarii superiori abilitaţi prin lege, cu avizul D.G.I.P.I: (ordin M.A.I. nr. S/353/2002). Menţionăm că până în prezent D.G.I.P.I. nu a avizat propunerile noastre de declasificare a unor documente, motivând că aceasta ar însemna implicit declasificarea tuturor documentelor de acest gen de la celelalte unităţi ale M.A.I." Reclamantul Agache Aurel Dionisie nu a solicitat termen pentru studiul întâmpinării, nefiind nimic nou în ceea ce priveşte aspectele problematicii aflate în contradictoriu cu IPJ Covasna, mai ales că nici din acest document nu reiese dovada efectuării vreunei proceduri de declasificare. Instanţa a dat cuvântul pe fond, unde reclamantul Agache Aurel Dionisie a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost ea formulată, pe baza probatoriului cu înscrisuri depuse la dosar. Instanţa de judecată a întrebat dacă se solicită cheltuieli de judecată, luând la cunoştinţă că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată.

În urma deliberării, instanţa, prezidată de doamna judecător Mihaela Cojocaru, a admis acţiunea reclamantului Agache Aurel Dionisie în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna. Obligă pârâtul să declasifice toate informaţiile cuprinse în dosarul personal al tatălui reclamantului, col. p.m. Agache Aurel şi să pună acest dosar la dispoziţie în vederea studierii. Sentinţa poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

* 30 ianuarie 2009: În urma depunerii unor acte de către IPJ Covasna, instanţa de judecată a dispus în şedinţă de consiliu, analizarea cererii de reexaminare solicitată de şeful IPJ Covasna, Corneliu Cîmpeanu şi a dispus anularea amenzii de 300 de lei.

* 26 ianuarie 2009: a avut loc al patrulea termen şi ultimul în procedura de revizuire care face obiectul dosarului 10664/1/2007 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, completul de 9 judecători.Completul de judecată a fost condus de către judecătorul Lidia Bărbulescu, fost preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
Criminalul Héjja Dezideriu a fost reprezentat de avocatul Constantin Nicolae, numit din oficiu de baroul Bucureşti, iar pentru criminalul Paizs Ferenc s-a prezentat avocatul Szász Ferenc. Din partea intimatelor părţi civile a fost prezent Agache Aurel Dionisie. Intimata parte vătămată Agache Aurel Dionisie a cerut amânarea judecării revizuirii sub motivul lipsei procedurii de citare întrucât în opinia sa, Filip Orban Daniela şi Konrad Ioan nu mai au domiciliul în Târgu Secuiesc încă din anul 1992 respectiv 1991. Procurorarea de şedinţă Nicoleta Eucarie s-a opus motivând că cei doi nu au un rol activ în această procedură şi că de fapt se judecă doar cererea celor 2 revizuenţi a căror cerere trebuie tratată cu celeritate(cu prioritate). Instanţa a fost de acord cu punctul de vedere al procurorului de şedinţă şi a hotărât judecarea cererii de revizuire. A luat cuvântul avocatul Szasz Ferenc care a cerut completarea Încheierii din data de 29 septembrie 2008 prin care s-a dispus suspendarea Deciziei nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de curtea Supremă de Justiţie - Secţia Penală Bucureşti în dosarul 939/200, în sensul de a se menţiona în Încheierea din cauză faptul că se suspendă Sentinţa penală nr. 70 din 15 februarie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 1775/1998, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 1603 din 26 martie 2001 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie - Secţia Penală Bucureşti în dosarul nr. 939/2000, până la judecarea cererii de revizuire. A fost respinsă şi această cerere şi s-a dat cuvântul în fond unde avocatul Szasz Ferenc a cerut admiterea cererii de revizuire şi trimiterea dosarului pentru rejudecare la instanţa de fond. Avocatul lui Hejja a cerut şi el acelaşi lucru achiesând la opinia avocatului Ferenc. Intimata parte civilă Agache Aurel Dionisie a prezentat punctul de vedere al familiei Agache aşa cum a fost el trimis instanţei pe data de 08 ianuarie 2009, în sensul admiterii cererii de revizuire numai pentru Paizs Octavian, şi respingerea pentru ceilalţi 4, reluând în faţa instanţei toate acele idei fundamentate în respectivul memoriu. A luat cuvântul procuroarea de şedinţă care a cerut respingerea cererii de revizuire pentru Hejja Dezideriu şi a solicitat acceptarea cererii de revizuire în ceea ce priveşte pe Paizs Octavian în sensul desfiinţării numai pentru acesta a sentinţei în cazul Agache şi trimiterea spre rejudecare a cauzei la instanţa de fond, combătând astfel punctul de vedere al familiei Agache care ar fi dorit înlăturarea consecinţelor încălcării drepturilor prevăzute de Convenţia Europeană chiar în faţa instanţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Instanţa a pronunţat Decizia nr. 59 din data de 26 ianuarie 2009 prin care admite cererea de revizuire formulată de Paisz Ferenc, pt condamnat Paizs Octavian împotriva sent. pen. nr. 70/15.02.1999, pron. de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală în dosarul nr. 1775/1998, decizia pen. nr. 544/18.11.1999, pron. de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală în dosarul 1702/1999 şi decizia pen.1603 din 26.03.2001, pron de CSJ, Secţia penală în dosarul 939/2000, privind pe inculpaţii Filip Orban Daniela Kamilla, Reiner Anton şi Konrad Ioan. Desfiinţează în parte, hotărârile atacate, numai în ceea ce priveste pe inculpatul Paisz Octavian. Trimite cauza la Tribunalul Bucureşti, pentru rejudecare, în ceea ce priveşte pe inculpatul Paisz Octavian. Respinge, ca nefondată, cererea de revizuire formulată de condamnatul Hejja Dezideriu Iuliu împotriva aceloraşi hotărâri. Obligă revizuentul condamnat Hejja Dezideriu Iuliu la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat din care suma de 200 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu se va avansa din fondul MJ.

* 23 ianuarie 2009: Tribunalul Budapesta, ca instanţă de recurs, prin încheierea de şedinţă din dosarul 43.Pkfv. 642.323/2008/1, consideră legală decizia luată de instanţa de fond şi respinge recursul intentat de criminala Filip Orban Daniela Kamilla. Decizia este definitivă şi executorie.

* 22 ianuarie 2009: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a transmis Tribunalului Bucureşti cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală prin care Parchetul General al Republicii Ungaria a solicitat, în original sau în copie certificată, dosarul cauzei penale în care numita Filip Orban Daniela Kamilla a fost condamnată de către Tribunalul Bucureşti.

* 05 ianuarie 2009: A avut loc al şaptelea termen în procedura de declasificare de la Tribunalul Braşov, Secţia Contencios Administrativ. Deoarece nu s-au făcut comunicările în timp util datorită sărbătorilor de iarnă, instanţa a acordat un nou termen pentru data de 02 februarie 2009. S-a făcut o revenire către IPJ Covasna, pentru a pune la dispoziţia instanţei a celor două ordine MAI. Instanţa a dispus amendarea şefului IPJ COvasna cu 300 de lei pentru nedepunerea actelor solicitate de instanţă. Cu termen de 15 zile pentru reexaminare.

* 08 decembrie 2008: A avut loc al şaselea termen în procedura de declasificare de la Tribunalul Braşov, Secţia Contencios Administrativ. La acest termen Agache Aurel Dionisie a înmânat instanţei un punct de vedere şi un set de documente: acte de stare civilă din care rezultă gradul de rudenie cu ofiţerul Agache Aurel, precum şi documente care justifică interesul promovării prezentei acţiuni. Instanţa de judecată a constatat că IPJ Covasna nu a trimis xerocopii după ordinele MI solicitate şi în baza art. 108 ind.1, alin. 1, pct. 2 lit h, a dispus amendarea cu 300 de lei a comisarului şef de poliţie Corneliu Cîmpeanu. Documentele şi punctul de vedere al lui Agache Aurel Dionisie vor fi trimise la IPJ Covasna. Instanţa a solicitat din nou ordinele MI şi a acordat un nou termen pentru data de 05 ianuarie 2009.

* 13 noiembrie 2008: Cererea de asistenţă juridică internaţională în materie penală emisă de Parchetul General, al Republicii Ungaria, Departamentul Urmăririlor Penale şi Pregătirea Acuzării ajunge la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este înregistrată sub nr. 21358. De acolo este pasată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București unde este înregistrată tot la 13 noiembrie 2008 sub nr. 1622/II-5.

* 10 noiembrie 2008: Agache Aurel Dionisie trimite Tribunalului Central Teritorial Buda observaţiile sale referitoare la recursul intentat de criminala Filip Orban Daniela Kamilla. După ce face o retrospectivă a cronologiei procedurii juridice, arată că este de acord cu motivarea instanţei de fond şi solicită respingerea recursului. Observaţiile sale ajung la Budapesta pe data de 13 noiembrie 2008.

* 03 noiembrie 2008: A avut loc al cincilea termen în procedura de declasificare de la Tribunalul Braşov, Secţia Contencios Administrativ.Agache Aurel Dionisie a vizat pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse la dosar, după care şi-a exprimat punctul de vedere în legătură cu adresa IPJ Covasna nr. 113362 din 01.09.2008. Instanţa pune în vedere reclamantului să depună la dosar acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu defunctul al cărui dosar solicită al studia şi să justifice interesul promovării prezentei acţiuni. Totodată emite adresă către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu menţiunea, sub sancţiunea amendării d-lui Comisar - Şef, să înainteze la dosar xerocopia Ordinului MAI nr. 300/2004 şi Ordinul M.I. nr. S/389/200 prin care a fost clasificat dosarul colonelului Post Mortem Agache Aurel.
S-a amânat pentru data de 08 decembrie 2008.

* 31 octombrie 2008: Ministerul Justiţiei a solicitat Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria să comunice deciziile luate atât sub aspectul extrădării lui Octavian Paizs, cât şi sub aspectul procedurilor penale iniţiate împotriva lui Octavian Paizs, Filip Orban Daliela Kamilla şi Konrad Ioan.

* 30 octombrie 2008: Tribunalul Central Teritorial Buda, prin încheiere de şedinţă în dosarul 0102. VH. 5997/2008/2, trimite lui Agache Aurel Dionisie recursul intentat de criminala Filip Orban Daniela Kamilla, cu precizarea ca în termen de 8 zile de la primirea (06 noiembrie 2008) recursului respectiv, să depună eventualele sale observaţii.

* 24 octombrie 2008: prin adresa nr. 607/C, Tribunalul Bucureşti Secţia I-a penală comunică lui Agache Aurel Dionisie că urmare a adresei Biroului Naţional Interpol  din 22 septembrie 2009, Tribunalul a solicitat Ministerului Justiţiei Direcţia Drept Internaţional să comunice care este situaţia juridică actuală a condamnatului Paizs Octavian iar în măsura în care extrădarea acestuia în România, (în vederea executării pedepsei), nu este admisibilă potrivit legilor statului ungar ori Republica Ungaria refuză să acorde extrădarea, în situaţia în care, condamnatul Paizs Octavian îşi exprimă consimţământul, autorităţile judiciare române pot iniţia procedura recunoaşterii în străinătate a actelor judiciare emise de autorităţile române în condiţiile tratatului internaţional aplicabil între statul solicitat şi cel solicitant.

* 22 octombrie 2008: Prin avocatul Forányi György, criminala Filip Orban Daniela Kamilla depune recurs, solicitând casarea deciziei luate pe 06 octombrie 2008, întrucât consideră că acţiunea admisă s-a prescris, depăşindu-se termenul de 5 ani. Recursul este depus la Tribunal pe data de 27 octombrie 2008.

* 14 octombrie 2008: În urma solicitării lui Agache Aurel Dionisie, Tribunalul Bucureşti trimite către Ministerul Justiţiei, traducerea sentinţei nr. 591 din 16 iunie 2003 pronunţată de către Tribunalul Bucureşti Secţia III-a civilă şi a borderourilor cu cheltuielile de executare avute de Agache Aurel Dionisie în această procedură. Se are în vedere completarea cererii din 07 noiembrie 2007 către statul maghiar.

* 08 octombrie 2008: prin adresa nr. 607/C, Tribunalul Bucureşti Secţia I-a penală comunică lui Agache Aurel Dionisie faptul că, urmare demersurilor efectuate de Biroul Naţional Interpol rezultă că numitul Paizs Oktavian figurează cu o adresă validă în Ungaria. Drept urmare mandatul european de arestare a fost tradus în limba maghiară şi transmis Biroului Naţional Interpol.

* 06 octombrie 2008: Tribunalul Central Teritorial Buda, ca instanţă de fond, prin încheiere de şedinţă în dosarul 0102. VH. 5997/2008/2, admite cererea de încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70 /02 februarie1999 a tribunalului Bucureşti Secţia I-a Penală. Cu termen de recurs în 15 zile de la luarea la cunoştinţă a deciziei.

* 30 septembrie 2008: A avut loc al patrulea termen în procedura de declasificare de la Tribunalul Braşov, Secţia Contencios Administrativ. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că s-a depus la dosarul cauzei prin registratura instanţei răspunsul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, după care: constată că nu sunt vizate pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse la dosar.
Având în vedere Hotărârea nr. 23 din 24 iulie 2008 a Colegiului de Conducere privind avizarea favorabilă a propunerii de desfiinţare a unui complet de contencios administrativ şi fiscal, urmează a trimite cauza Preşedintelui secţiei comerciale în vederea redistribuirii dosarului în sistem ciclic.Trimite dosarul Preşedintelui secţiei comerciale în vederea redistribuirii acestuia în sistem ciclic.
Se va solicita reclamantului să certifice înscrisurile anexate cererii depuse la dosar în copie.
S-a amânat pentru data de 03 noiembrie 2008.

* 29 septembrie 2008: A avut loc al treilea termen în procedura de revizuire de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Criminalul Héjja Dezideriu a fost reprezentat de avocatul Constantin Nicolae, numit din oficiu de baroul Bucureşti, iar pentru Paizs Ferenc s-a prezentat avocatul Szász Ferenc, care a cerut în temeiul articolului 408 indice 1 paragraful 5 din codul de procedură penală, suspendarea sentinţei Curţii Supreme de Justiţie, nr. 1603 din 26 martie 2001, deoarece condamnatul Paizs Octavian, care este în Ungaria din anul 2000 şi care beneficiază de azil politic, doreşte să participe personal să îşi apere cauza. Avocatul Constantin Nicolae a pus aceleaşi concluzii ca şi avocatul Ferenc. Procurorul de şedinţă de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie a fost de acord cu solicitarea avocatului şi a solicitat suspendarea sentinţei. Instanţa a atras atenţia că la termenul următor vor trebui citate şi părţile vătămate. Instanţa a rămas în deliberare în ceea ce priveşte suspendarea sentinţei şi a acordat un nou termen pentru data de 26 ianuarie 2009. Întrucât membrii familiei Agache nu au nici o calitate procesuală în acest proces, a fost prezent doar Agache Aurel Dionisie în calitate de simplu observator.

* 19 septembrie 2008: Biroului Interpol de la Budapesta comunică faptul că persoana "Paisz Octavian", născut la data de 02.10.1934, figurează în evidenţele lor sub numele de Paizs Oktavian şi că acesta are o adresă validă în Ungaria, iar informaţii suplimentare despre situaţia mandatului european de arestare pot fi obţinute pe căi judiciare.

* 17 septembrie 2008: Biroul Naţional Interpol solicită Biroului Interpol de la Budapesta informaţii despre persoana "Paisz Octavian", născut la data de 02.10.1934.

* 15 septembrie 2008: Prin adresa nr. 6617/2008/1-I Parchetul General, al Republicii Ungaria, Departamentul Urmăririlor Penale și Pregătirea Acuzării remite autorităților judiciare române o cerere de asistență juridică internațională în materie penală. În această cerere se specifică următoarele: În   temeiul   articolului   28   din   Legea   numărul XXXVIII din anul 1996 privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală, Ministerul Justiţiei şi Poliţiei al Republicii Ungaria s-a adresat Parchetului General al Republicii Ungaria în privinţa punerii  în mişcare a acţiunii penale, sau a dispunerii altor măsuri în speţă.    
Pentru a  se putea decide  în privinţa punerii în mişcare a acţiunii penale, trebuie să se cu­noască dosarele actelor infracţionale consemnate în mandatul de arestare cu numărul  1775/1998  emis de către Tribunalul Municipiului Bucureşti şi probele procurate în speţă.    
Din  această  pricină, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este rugat a examina posibilitatea dacă dosarele acţiunilor penale indicate mai sus, ori copiile autentice ale acestora, pot fi trimise Parchetului General al Republicii Ungaria în scopul considerării ordonării punerii în mişcare a acţiunilor  penale împotriva numiţilor Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Janos. Cererea ajunge la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 13 noiembrie 2008 și este înregistrată sub nr. 21358. De acolo este pasată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București unde este înregistrată la 13 noiembrie 2008 sub nr. 1622/II-5.

* 03 septembrie 2008: prin adresa nr. 531/C, Tribunalul Bucureşti Secţia I-a penală comunică faptul că Biroul Naţional Interpol a comunicat la data de 29.08.2008 că „Interpol Budapesta nu a transmis nici o informare recentă cu referire la persoana menţionată (n.n. Paizs Octavian). S-au solicitat date suplimentare cu privire la situaţia persoanei urmărite odată cu difuzarea mandatului european de arestare...". Tribunalul Bucureşti aşteaptă comunicarea de noi date de către Biroul Naţional Interpol şi reaminteşte că traducerea mandatul de arestare european (în limba maghiară sau într-o altă limba) şi comunicarea lui spre a fi înaintat pe canalele prevăzute de lege, se poate face numai în momentul în care Biroul Naţional Interpol comunică Tribunalul Bucureşti că acesta ar fi fost localizat (pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul altui stat).

* 26 august 2008: Agache Aurel Dionisie, solicită pentru a doua oară Tribunalului București să i-a toate măsurile necesare pentru ca mandatul european de arestare nr. 17 din 18 aprilie 2007 emis pe numele lui Paizs Octavian să fie tradus în limba maghiară și transmis spre executare Ministerului Justiției și Aplicării Legii din republica Ungară. El îşi exprimă nedumerirea că Biroul Naţional Interpol nu a comunicat Tribunalului Bucureşti, ca instanţă de executare, date din care să rezulte că cel în cauză s-ar afla pe teritoriul Ungariei. Totodată comunică Tribunalului Bucureşti copii după 3 documente din care rezultă că ucigaşul Paizs Octavian are domiciliul în Ungaria.

* 19 august 2008: prin adresa nr. 499/C, Tribunalul Bucureşti Secţia I-a penală comunică faptul că Biroul Naţional Interpol nu a comunicat Tribunalului Bucureşti, ca instanţă de executare, date din care să rezulte că cel în cauză s-ar afla pe teritoriul Ungariei. În evidenţele Tribunalului el figurând ca și „urmărit internaţional".
Traducerea mandatul de arestare european (în limba maghiară sau într-o altă limbă) şi comunicarea lui spre a fi înaintat pe canalele prevăzute de lege, se poate face numai în momentul în care Biroul Naţional Interpol comunică Tribunalul Bucureşti că acesta ar fi fost localizat (pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul altui stat).
Se specifică şi faptul că Tribunalul Bucureşti la data de 19.08.2008 a solicitat Biroului Naţional Interpol să comunice care sunt ultimele date privind executarea mandatului de arestare european nr. 17/18.04.2007 privindu-l pe condamnatul Paizs Octavian.

* 11 august 2008: Prin adresa nr. IRM/NBFO/3612/2008 Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria informeaază Ministerul Justiţiei din România că autorităţile ungare au refuzat executarea mandatului european de arestare pentru Filip Orban Daniela Kamilla şi că Parchetul General al Republicii Ungaria a fost notificat în vederea iniţierii procedurilor penale.

* 06 august 2008: Agache Aurel Dionisie, solicită Tribunalului București să facă toate demersurile necesare pentru ca mandatul european de arestare nr. 17 din 18 aprilie 2007 emis pe numele lui Paizs Octavian să fie tradus în limba maghiară și transmis spre executare Ministerului Justiției și Aplicării Legii din Republica Ungară. Se menționează și adresa lui Paizs Octavian din Ungaria, oraşul Totkomlos, str. Kosuth Lajos nr. 24.

* 18 iulie 2008: Prin adresa nr. 138550/2007, Ministerul de Justiţie îi comunică lui Agache Aurel Dionisie că: « Având în vedere cererile pe care le-aţi adresat Ministerului Justiţiei, la data de 23 mai 2007 Ministerul Justiţiei a solicitat Biroului Naţional Interpol să comunice măsurile care au fost dispuse pentru difuzarea mandatelor europene de arestare, precum şi informaţiile privind posibila localizare a persoanelor în cauză pe teritoriul Republicii Ungaria (se anexează, în copie, adresa Ministerului Justiţiei din 23 mai 2007 şi cele ale Biroului Naţional Interpol din 25, 28 şi 29 mai 2007) şi, la data de 7 iunie 2007, după traducerea în limba maghiară, a transmis, spre executare, Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii din Ungaria mandatele europene de arestare emise împotriva numiţilor Daniela Filip Orban Kamilla şi Konrad Ioan.

Faţă de adresa Biroului Naţional Interpol din 29 mai 2007, mandatul european de arestare emis împotriva lui Paizs Octavian nu a mai fost transmis, apreciindu-se la acea dată că nu există date că acesta se află pe teritoriul Ungariei.

* 24 iunie 2008 : A avut loc al treilea termen în procedura de declasificare de la Tribunalul Braşov, Secţia Contencios Administrativ. Se constată depusă întâmpinare prin serviciul registratură al instanţei, adresă din partea pârâtului, prin care arată că reclamantul nu a indicat care documente le solicită pentru soluţionarea cererii.
Reclamantul arată că pârâta relativ la nota de şedinţă depusă de pârâtă aceasta se află în eroare în comunicarea relaţiilor, în sensul că a solicitat depunerea opisului documentelor existente în dosarul personal al tatălui său Agache Aurel, pentru a vedea dacă a fost declasificat vreun document cu privire la acesta.
Amână judecarea cauzei la data de 30 septembrie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul.
Se va efectua adresă către pârât pentru a depune la dosar opisul documentelor din dosarul personal al defunctului maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22.12.1989 şi să indice dacă a fost declasificat vreun act din dosar.

* 16 iunie 2008: Prin adresa nr. 138550/2007, Ministerul de Justiţie îi comunică lui Agache Aurel Dionisie faptul că la data de 12 iunie 2008, punctul de contact al Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria la Reţeaua Judiciară Europeană în Materie Civilă şi Comercială a informat că a primit cererea şi documentele ataşate în susţinere, dar că documentaţia nu conţine informaţii cu privire la adresa de domiciliu sau de reşedinţă din Republica Ungaria a debitorilor, motiv pentru care nu poate stabili care este instanţa maghiară competentă căreia ar urma să i se remită cererea respectivă. În aceste condiţii, la data de 16 iunie 2008, Ministerul Justiţiei a comunicat autorităţii maghiare informaţiile referitoare la adresa de domiciliu ale numiţilor Filip Orban Daniela Kamilla şi Konrad Janos, astfel cum rezultă din hotărârile Tribunalului Budapesta din 5 noiembrie 2007 (prin care instanţa maghiară a refuzat executarea mandatelor europene de arestare emise, pe numele celor doi, de către Tribunalul Bucureşti).

* 03 iunie 2008 : A avut loc al doilea termen în procedura de declasificare de la Tribunalul Braşov, Secţia Contencios Administrativ. Inspectoratul de Poliţie al judeţului Covasna a solicitat instanţei să fie respinsă acţiunea intentată de către Agache Aurel Dionisie. Se constată depusă întâmpinare prin serviciul registratură al instanţei, din partea pârâtului, din care se comunică un exemplar, in şedinţa publică, reclamantului. Reclamantul solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv ca pârâta să - precizeze ce înscrisuri pot fi declasificate din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22.12.1989 şi să le depună la dosarul cauzei.În temeiul art.167 Cod procedură civilă, instanţa admite cererea formulată de reclamant, fiind pertinentă şi utilă soluţionării cauzei, astfel ca urmează a se dispune citarea pârâtului cu menţiunea de a preciza care dintre înscrisurile solicitate de parat pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei Totodată sa precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul sus indicat, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu. Admite cererea în probaţiune formulată de pârât.
Amână judecarea cauzei la data de 24 iunie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul cu menţiunea a preciza care dintre înscrisurile solicitate de pârât pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei. Totodată să precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22,12.1989, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu.

* 19 mai 2008: A avut loc al doilea termen în procedura de revizuire de la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Criminalul Héjja Dezideriu a fost reprezentat de avocatul Constantin Nicolae, numit din oficiu de baroul Bucureşti. S-a prezentat şi Paizs Ferenc care a transmis instanţei de judecată o cerere de amânare solicitată de avocatul Szász Ferenc. Instanţa de judecată a constatat că nu s-au ataşat cele 3 dosare solicitate la precedentul termen, respectiv dosarele de la Tribunalul Municipiului Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti, Curtea Supremă de Justiţie întrucât acestea se află la Ministerul Afacerilor Externe, respectiv la Agentul Guvernamental pentru CEDO, care a trebuit să pregătească actele solicitate de către CEDO şi să răspundă până pe data de 04 aprilie 2008 la întrebările Curţii Europene, precum şi la capetele de acuzare formulate de familia Agache şi de CEDO în dosarul 2812/02.
S-a făcut o adresă către Agentul Guvernamental pentru CEDO pentru a trimite dosarele în vederea judecării cererii de revizuire şi s-a stabilit un nou termen pentru data de 29 septembrie 2008.
Întrucât membrii familiei Agache nu au nici o calitate procesuală în acest proces, a fost prezent doar Agache Aurel Dionisie în calitate de simplu observator.

* 14 mai 2008: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă adresă către Ministerul Justiţiei din România în care solicită informaţii Ministerului Justiţiei despre noua cerere de încuviinţare a executării silite în ceea ce priveşte latura civilă.

* 06 mai 2008 : A avut loc al primul termen în procedura de declasificare de la tribunalul Braşov, Secţia Contencios Administrativ. Având în vedere faptul că în cauză nu s-a împlinit termenul prevăzut de dispoziţiile art.114/1 alin.3 Cod procedură civilă, constată că cererea formulată de pârâtă pentru amânarea cauzei şi pregătirea apărării este întemeiată, motiv pentru care, în baza art.156 alin.l Cod procedură civilă urmează a o admite, astfel că admite cererea pârâtei .
Amână judecarea cauzei la data de 3 iunie 2008, sala T5 ora 11.00, pentru când reclamantul cunoaşte termenul şi se citează pârâtul cu menţiunea a preciza care dintre înscrisurile solicitate de pârât pot fi declasificate şi să le depună în copie la dosarul cauzei. Totodată să precizeze instanţei, ca în situaţia în care nu pot fi înaintate la dosarul cauzei înscrisurile din dosarul personal al maiorului de miliţie Agache Aurel - decedat la data de 22,12.1989, dacă există posibilitatea punerii la dispoziţia reclamantului a dosarului pentru studiu.

* 25 februarie 2008: Criminalul Héjja Dezideriu a fost reprezentat de avocatul Constantin Nicolae, numit din oficiu de baroul Bucureşti, iar pentru Paizs Ferenc s-a prezentat d-na Cega, avocată din oficiu, care a cerut amânarea judecării dosarului care s-a aflat la nr. 41 pe lista de şedinţă.

În momentul în care preşedinta completului de judecată a luat în discuţie amânarea dosarului nici un revizuent şi nici avocatul Szász Ferenc nu erau în sală.

Procurorul de şedinţă de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat aducerea celor 3 dosare în care s-au dat sentinţele în cazul uciderii colonelului Post mortem Agache Aurel, respectiv dosarele de la Tribunalul Municipiului Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti, Curtea Supremă de Justiţie. Din acel moment a dat dovadă de o mărinimie neobişnuită pentru un procuror de şedinţă. A menţionat faptul că, în pofida faptului că hotărârea CEDO nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, consideră că este oportună luarea în discuţie a acordării unui nou termen. Mai mult chiar, după ce a subliniat că sentinţa CEDO este doar în limba franceză a solicitat ca instanţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să dispună traducerea acesteia, cu toate că revizuenţii erau obligaţi să facă acest lucru. Din fericire în acest moment, sosit între timp în sală, a intervenit avocatul Szász Ferenc care l-a reprezentat pe Paizs Ferenc fiul criminalului Paizs Octavian.
Avocatul Szász Ferenc a depus o copie după traducerea în limba română a sentinţei CEDO şi a solicitat un nou termen întrucât în opinia sa cererea de revizuire depusă de senatorul Frunda în cursul lunii noiembrie nu a fost motivată nici în fapt şi nici în drept, al doilea motiv a fost că este angajat doar de 2 zile şi nu a avut timp să studieze dosarul.
A mai fost prezentă din oficiu şi doamna Miko Ana, interpret desemnat de Curte pentru a traduce celor care nu cunosc limba română demersurile juridice care se efectuează în acest dosar.
În baza solicitărilor făcute de cele două părţi, preşedinta completului de 9 judecători ai Curţii Supreme a decis să acorde un nou termen pentru data de 19 mai 2008.
Şi la următorul termen criminalul Héjja va fi asistat de un avocat din oficiu.
Întrucât membrii familiei Agache nu au nici o calitate procesuală în acest proces, a fost prezent doar Agache Aurel Dionisie în calitate de simplu observator.

* 05 februarie 2008: Agentul guvernamental pentru CEDO din cadrul ministerului Afacerilor Externe a solicitat avocatului UDMR Frunda György să transmită numerele de cont ale celor 4 criminali care au câştigat procesul lor cu staul român precum şi datele personale ale acestora pentru a putea vira până pe data de 27 martie 2008 sumele, în lei, acordate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

* 21 ianuarie 2008: Agache Aurel Dionisie trimite la CEDO cele 6 formulare de reprezentare semnate cu avocata Mariana Ştefan.

* 15 ianuarie 2008: Agache Aurel Dionisie semnează contractul de asistenţă cu avocata Mariana Ştefan respectând astfel solicitarea Curţii Europene a Drepturilor Omului ca membrii familiei Agache să fie reprezentaţi în faţa forului european.

* 27 decembrie 2007: Sentinţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Reiner şi alţii împotriva României, a devenit definitivă şi executorie.

* 19 decembrie 2007: Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne anunţă că a primit documentele trimise pe data de 03 decembrie 2007 şi că respectivele documente au fost aduse la cunoştinţa guvernului pentru informare.

* 14 decembrie 2007: Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne anunţă că pe data de 07 decembrie 2007 a avut loc o anchetă preliminară în ceea ce priveşte admisibilitatea cererii nr. 2712/02. În urma acestei anchete preliminare s-a decis ca cererea să fie adusă la cunoştinţa guvernului României pentru a putea aduce în scris observaţiile sale în ceea ce priveşte admisibilitatea cererii. Totodată a fost înmânată celor două părţi o expunere a faptelor reclamate de familia Agache pentru ca părţile să-şi exprime punctul de vedere cu privire la aplicabilitatea principiului "ratione temporis" în ceea ce priveşte modul în care autorităţile interne au efectuat ancheta în cazul uciderii colonelului post mortem Agache Aurel, în sensul satisfacerii exigenţelor art. 2 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Guvernul României este invitat să-şi expună punctul de vedere până la data de 4 aprilie 2008 şi să trimită Curţii Europene o copie după dosarul de urmărire penală, o copie după deciziile interne al instanţelor judecători române, o copie după raportul de expertiză medico-legală a victimei Agache Aurel precum şi în ce măsură au fost puse în aplicare sentinţele după decizia Curţii Supreme de Justiţiei din 26 martie 2001. În aceea scrisoare s-a solicitat membrilor familiei Agache să-şi desemneze un avocat şi să trimită procurile până pe data de 25 ianuarie 2008.

* 27 decembrie 2007: Prin adresa nr. 138550/2007, Ministerul de Justiţie îi comunică lui Agache Aurel Dionisie faptul că pe data de 10 decembrie 2007 cererea a fost expediată autorităţii centrale maghiare.

* 03 decembrie 2007: Agache Aurel Dionisie trimite Curţii Europene a Drepturilor Omului o nouă completare a plângerii iniţiale din septembrie 2001. În această completare Curtea este informată în mod spontan cu privire la derulările ulterioare ale cazului pe care îl supunem controlului juridic al onoratei Curţi (este vorba de executarea sentinţei pe latura civilă).

* 26 noiembrie 2007: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă adresă către Ministerul Justiţiei din România în care solicită informaţii Ministerului Justiţiei despre noua cerere de încuviinţare a executării silite în ceea ce priveşte latura civilă.

* 20 noiembrie 2007: Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne anunţă că a primit documentele trimise pe data de 08 noiembrie 2007. Totodată se menţionează că în scurt timp se va face o anchetă preliminară a cererii şi că dosarul are acuma nr. 2712/07.

* 08 noiembrie 2007: Agache Aurel Dionisie trimite Curţii Europene a Drepturilor Omului o completare a plângerii iniţiale din septembrie 2001. În această completare Curtea este informată în mod spontan cu privire la derulările ulterioare ale cazului pe care îl supunem controlului juridic al onoratei Curţi (este vorba de sentinţa CEDO din cererea 1505/02) şi prezentăm unele documente pe care le-am obţinut ulterior depunerii plângerii la CEDO, documente prin care vrem să întărim argumentele aduse în plângerea contra Republicii România în sensul reliefării mecanismului juridic prin care urmărirea penală a fost tergiversată până în decembrie 2007 şi evidenţierii presiunii politice a UDMR-ului şi a altor instituţii locale asupra procurorului Fabian Karoly, fapt care a influenţat şi a afectat grav mersul anchetei cu consecinţele de rigoare.

* 07 noiembrie 2007: Tribunalul Municipiului Bucureşti secţia I-a penală emite CEREREA DE ÎNCUVIINŢARE A EXECUTĂRII SILITE A LATURII CIVILE A SENTINŢEI PENALE NR. 70/1999 din 15 februarie 1999 PRONUNŢATĂ DE TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ. Această cerere este însoţită doar de traducerile oficiale în limba maghiară rechizitoriului precum şi ale celor trei sentinţe în care au fost condamnaţi criminalii tatălui meu (Tribunal, Curte de Apel, Curtea Supremă de Justiţie).

* 07 noiembrie 2007: Tribunalul Municipiului Bucureşti secţia I-a penală emite CEREREA DE EXECUTĂRE SILITĂ A SENTINŢEI PENALE NR. 70/1999 A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ. Această cerere este însoţită doar de traducerile oficiale în limba maghiară rechizitoriului precum şi ale celor trei sentinţe în care au fost condamnaţi criminalii tatălui meu (Tribunal, Curte de Apel, Curtea Supremă de Justiţie).

Este de remarcat faptul că aceste 2 cereri anulează de facto procedurile juridice executate de către Agache Aurel Dionisie în anul 2003, proceduri făcute la solicitarea Tribunalului Municipiului Bucureşti secţia I-a penală.

* 07 noiembrie 2007: Prin adresa nr. 122333/2007, Ministerul de Justiţie îi comunică lui Agache Aurel Dionisie, faptul că pe data de 16 octombrie 2007 cererea a fost restituită instanţei de executare, ca urmare a faptului că aceasta a invocat un temei greşit. Astfel instanţa de executare şi-a întemeiat cererea pe o convenţie a Consiliului Europei la care Republica Ungară nu este parte, şi nu pe dispoziţiile art. 46 din Tratatul bilateral aplicabil în relaţia dintre România şi Republica Ungară. Totodată îmi comunică faptul că o astfel de comunicare se face prin intermediul unui serviciu poştal care nu aparţine Ministerului Justiţiei, motiv pentru care factorii care determină ca această cerere să nu figureze în baza de date a unei autorităţi centrale străine, nu pot fi imputaţi Ministerului Justiţiei şi că Tribunalul Municipiului Bucureşti, secţia I-a penală este cea care ar fi trebuit să verifice stadiul de soluţionare a cererii din 17 noiembrie 2003.

Totuşi conform Legii nr. 189 din 13/05/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială ar trebui să existe o dovadă de comunicare, şi la actele trimise prin poştă, o dovadă de primire a respectivelor acte. Făcând abstracţie de lipsa resurselor umane din cadrul ministerului, lipsă care a fost invocată de Ministerul Justiţiei, în măsura în care serviciul de poştă nu a restituit dovada de primire de către partea maghiară a actelor trimise de către Ministerul Justiţiei, tot Ministerul de Justiţie al României trebuia să urmărească ca actele trimise prin poştă să ajungă la destinatar pentru ca procedura juridică iniţiată de instanţa de executare să poată intra şi pe rolul autorităţilor judiciare maghiare. Pentru că într-adevăr răspunsul la astfel de cereri de multe ori nu este prompt, şi ţine de disponibilitatea autorităţilor străine solicitate, iar în practica cooperării între state nu de puţine ori există situaţii în care răspunsurile au fost remise după 3-4 ani de la data transmiterii cererilor. Numai, că în cazul cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare, formulată de Tribunalul municipiul Bucureşti pe data de 17 noiembrie 2003 şi care a fost comunicată, prin intermediul Ministerului Justiţiei din România, părţii maghiare pe data de 05 martie 2004, cerere trimisă prin poştă, partea maghiară nu ar fi putut răspunde nici într-o sută de ani de vreme ce cererea respectivă nu a ajuns la autoritatea juridică maghiară.

* 5 noiembrie 2007: Curtea de Apel Budapesta a refuzat executarea mandatelor europene de arestare emise de Tribunalul Bucureşti împotriva criminalilor Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Ioan

* 12 octombrie 2007: Prin adresa 31/P, Tribunalul municipiului Bucureşti, secţia I-a penală îl anunţă pe Agache Aurel Dionisie că a trimis pe 12 octombrie 2007 Ministerului Justiţiei din România o nouă cerere de recunoaştere a sentinţei penale nr.70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în ceea ce priveşte latura civilă şi de încuviinţare a executării silite pentru a o transmite autorităţilor competente din Republica Ungară, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei europene privind valoarea internaţională a hotărârilor represive, adoptată la Haga în mai 1970, ratificată de România prin Legea nr. 35/2000, însoţită doar de traducerile oficiale în limba maghiară rechizitoriului precum şi ale celor trei sentinţe în care au fost condamnaţi criminalii tatălui meu (Tribunal, Curte de Apel, Curtea Supremă de Justiţie).

Această Cerere de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penală, a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei din România la data de 15 octombrie 2007. Această cerere este dovada scrisă că Tribunalul Municipiului Bucureşti secţia I-a penală nu a îndeplinit sub nici o formă obligaţiile stipulate de lege în ceea ce priveşte urmărirea modului de soluţionare a primei cereri din 17 noiembrie 2003. 23 octombrie 2007: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă adresă către Ministerul Justiţiei din România în care întreabă dacă Ministerul Justiţiei a trimis părţii maghiare cererea trimisă de Tribunalul Bucureşti, Secţia I-a Penală pe data de 12 octombrie 2007 de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare, şi totodată solicită informaţii despre modul standard în care este rezolvată o astfel de cerere, precum şi dacă au fost identificaţi cei responsabili de neurmărirea cererii trimise către autorităţile maghiare pe 05 martie 2004.

* 16 octombrie 2007: Ministerul Justiţiei restituie cererea instanţei de executare ca urmare a faptului că aceasta a invocat un temei greşit. Astfel instanţa de executare şi-a întemeiat cererea pe o convenţie a Consiliului Europei la care Republica Ungară nu este parte, şi nu pe dispoziţiile art. 46 din Tratatul bilateral aplicabil în relaţia dintre România şi Republica Ungară.

* 12 octombrie 2007: Prin adresa 31/P, Tribunalul municipiului Bucureşti, secţia I-a penală îl anunţă pe Agache Aurel Dionisie că a trimis pe 12 octombrie 2007 Ministerului Justiţiei din România o nouă cerere de recunoaştere a sentinţei penale nr.70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în ceea ce priveşte latura civilă şi de încuviinţare a executării silite pentru a o transmite autorităţilor competente din Republica Ungară, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei europene privind valoarea internaţională a hotărârilor represive, adoptată la Haga în mai 1970, ratificată de România prin Legea nr. 35/2000, însoţită doar de traducerile oficiale în limba maghiară rechizitoriului precum şi ale celor trei sentinţe în care au fost condamnaţi criminalii tatălui meu (Tribunal, Curte de Apel, Curtea Supremă de Justiţie).

Această Cerere de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penală, a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei din România la data de 15 octombrie 2007. Această cerere este dovada scrisă că Tribunalul Municipiului Bucureşti secţia I-a penală nu a îndeplinit sub nici o formă obligaţiile stipulate de lege în ceea ce priveşte urmărirea modului de soluţionare a primei cereri din 17 noiembrie 2003.

* 11 octombrie 2007: Tribunalul municipiului Bucureşti, secţia I-a penală emite o nouă cerere de recunoaştere a sentinţei penale nr.70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în ceea ce priveşte latura civilă şi de încuviinţare a executării silite pentru a o transmite autorităţilor competente din Republica Ungară, în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei europene privind valoarea internaţională a hotărârilor represive, adoptată la Haga în mai 1970, ratificată de România prin Legea nr. 35/2000, însoţită doar de traducerile oficiale în limba maghiară ale rechizitoriului precum şi ale celor trei sentinţe în care au fost condamnaţi criminalii tatălui meu (Tribunal, Curte de Apel, Curtea Supremă de Justiţie).

* 27 septembrie 2007: Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Reiner şi alţii împotriva României, constatând încălcarea art. 6 alin. 1 şi alin. 3 lit. d) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează dreptul la un proces echitabil.

Reclamanţii, A. Reiner, O. Paisz, D. Héjja şi I. Konrad, au invocat încălcarea dreptului lor la un proces echitabil sub un dublu aspect: durata nerezonabilă a procedurii penale iniţiate împotriva lor şi nerespectarea dreptului de a obţine audierea martorilor acuzării.

* 14 august 2007: Agache Aurel Dionisie revine cu o adresă către Tribunalul Municipiul Bucureşti, Secţia I Penală, în care arată că se face o confuzie între o procedură civilă şi una penală şi solicită din nou formularea unei noi cereri de recunoaştere şi executare a dispoziţiilor civile din sentinţa penală nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală.

* 06 august 2007: prin adresa nr. 21/P, sub semnătura preşedintei Secţiei I-a penală, doamna judecător Lia Savonea comite o gafă monumentală comunicându-i, lui Agache Aurel Dionisie, refuzul de a formula o nouă cerere de recunoaştere şi executare a dispoziţiilor civile din sentinţa penală nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, motivându-se că o dată pusă în executare sentinţa penală nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, prin emiterea mandatului european de arestare, nu există posibilitatea unei opţiuni alternative, aşa cum este cea de recunoaştere şi executare a dispoziţiilor civile din sentinţa penală nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, ceea ce face ca, cel puţin deocamdată, să fie aşteptate rezultatele demersului amintit. Se face astfel o confuzie gravă între o procedură civilă şi una penală, ceea ce demonstrează că nici măcar nu a fost înţeleasă solicitarea lui Agache Aurel Dionisie din 17 iulie 2007 şi că Tribunalul Bucureşti nu a urmărit cursul propriei cereri din 17 noiembrie 2003.

* 24 iulie 2007: Agache Aurel Dionisie a fost obligat să facă un nou demers către Tribunalul Municipiul Bucureşti, Secţia I Penală, prin care a solicitat formularea unei noi cereri de recunoaştere şi executare a dispoziţiilor civile din sentinţa penală nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală.

*27 iunie 2007: În răspunsul nr. 19801/2006, Ministerul Justiţiei din România aduce la cunoştinţă lui Agache Aurel Dionisie că se impune ca autorităţilor maghiare să li se transmită din nou o cerere de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penale. În aceste sens, este necesar ca Agache Aurel Dionisie să formuleze o nouă cerere. Cererea trebuie depusă la Tribunalul Bucureşti, în calitate de primă instanţă care s-a pronunţat în cauza respectivă, urmând ca instanţa română sesizată să dispună luarea măsurilor ce se impun, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materie, în relaţia dintre România şi Republica Ungară. Cât priveşte motivele pentru care Ministerul Justiţiei din România află abia după 3 ani că cererea sus menţionată nu a ajuns la partea maghiară răspunsul este unul sec: de vreme de Ministerul Justiţiei a transmis Ministerului Justiţiei ungar cererea de recunoaştere şi executare a laturii civile, încă din anul 2004, motivele a căror precizare o solicit, se circumscriu factorilor care au determinat ca respectiva cerere să nu figureze în baza de date a autorităţii centrale străine, necunoscuţi Ministerului Justiţiei din România.

* 13 iunie 2007: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă adresă către Ministerul Justiţiei din România şi întreabă ce este de făcut pentru ca partea maghiară să intre în posesia cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare. Totodată întreabă care sunt motivele pentru care Ministerul Justiţiei din România află abia după 3 ani că cererea sus menţionată nu a ajuns la partea maghiară.

* 01 iunie 2007: Stupoare!! Prin adresa nr. 19801/2006, Ministerul Justiţiei din România comunică lui Agache Aurel Dionisie răspunsul Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare la adresa Ministerului Justiţiei din data de 14 februarie 2007. Astfel în adresa autorităţii centrale străine nr. IRM/NBFO/2007/1414/3 din 12 aprilie 2007 se arată că cererea de recunoaştere şi executare a laturii civile, din 5 martie 2004, nu figurează în baza de date a Departamentului de Drept Internaţional Privat a Ministerului Justiţiei Ungar. Deci la mai bine de 3 ani de la depunerea cererii de recunoaştere şi executare a laturii civile reiese faptul că aceasta nici măcar nu a mai ajuns în Ungaria, ci s-a pierdut pe drum!!

* 08 mai 2007: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă solicitare către Ministerul Justiţiei din România cu privire la răspunsul primit de către partea română la solicitarea făcută părţii maghiare pe 14 februarie 2007 referitor la stadiul cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare.

* 18 aprilie 2007: După insistenţele repetate ale lui Agache Aurel Dionisie Tribunalul Municipiului Bucureşti a emis mandate europene de arestare împotriva criminalilor Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Ioan.

* 05 martie 2007: Agache Aurel Dionisie solicită tribunalului municipiul Bucureşti emiterea mandatelor europene de arestare pe numele criminalilor Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Ioan.

* 14 februarie 2007: În răspunsul nr.19801/2006 cx 109267/2006 cx 9630/2007, Ministerul Justiţiei din România mă anunţă ca a solicitat Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria, informaţii cu privire la modul de soluţionarea a cererii de încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare. Data solicitării nr. 9630/2007/ZM este 14 februarie 2007.

* 17 ianuarie 2007: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă solicitare către Ministerul Justiţiei din România cu privire la stadiul cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare.

* 22 decembrie 2006: Prin adresa nr. 19801/2006 cx 109267/2006, Ministerul Justiţiei, din nou, nu răspunde cu privire la stadiul cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare.

* 25 noiembrie 2006: Criminalul Reiner Anton a murit în urma unui infarct miocardic. Cadavrul său a fost dus la morga din municipiul Sfântu Gheorghe pentru efectuarea unei autopsii medico legale. Astfel a dispărut unul din criminalii colonelului post mortem Agache Aurel. Alcoolic, singur şi nefericit, cu un organism distrus de consumul zilnic băuturi alcoolice şi de tutun, criminalul Reiner Anton şi-a semnat singur condamnarea la moarte, parcă vrând să facă dreptate şi să aducă bucurie celor care au considerat prea mică pedeapsa cu închisoare pe care a executat-o. Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca un individ dezechilibrat mintal, un pervers şi un obsedat sexual, o marionetă, facilă dar în acelaşi timp imprevizibilă, a grupului de interese care a stat în spatele criminalilor.

* 13 noiembrie 2006: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă solicitare către Ministerul Justiţiei din România cu privire la stadiul cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare.

* 11 aprilie 2005: Prin adresa nr. 31497/2005, Ministerul Justiţiei din România comunică lui Agache Aurel Dionisie, că nu există nici un fel de comunicare din partea autorităţilor maghiare cu privire la stadiul cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare. Se mai spune că în vederea urgentării soluţionării cererii de mai sus s-a revenit la Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare. Totodată se menţionează că posibilul răspuns va fi comunicat direct Tribunalului Bucureşti. Ulterior va reieşi faptul că Ministerul Justiţiei din Ungaria nu a răspuns solicitării primite din partea română.

* 22 martie 2005: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă solicitare către Ministerul Justiţiei din România cu privire la stadiul cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare.

* 14 martie 2005: Deputatul UDMR Tamás Sándor şi Molnár Endre au achitat suma de 102.296.754 lei în contul daunelor morale pe care trebuie să le achite criminalul Reiner Anton. Forţaţi de mass-media maghiară şi de către intrarea în linie dreaptă a procedurilor privind executarea sentinţei civile în ceea ce îl priveşte pe criminalul Reiner, cei doi politicieni locali au achitat suma reactualizată încheindu-se astfel încă o etapă din actul justiţiar menit a face dreptate, atât cât se mai poate face, în cazul uciderii colonelului post mortem Agache Aurel.

* 07 martie 2005: Prin adresa nr. 19801/2005, Ministerul Justiţiei nu răspunde cu privire la stadiul cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă pe teritoriul Republicii Ungare.

* 1 martie 2005: În urma intabulării la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară din Târgu Secuiesc a imobilului pe care doresc să-l execut în contul daunelor morale pe care trebuie să le achite criminalul Reiner Anton, a fost emisă de către executorul judecătoresc Bălaş Marius, o somaţie către ucigaşul Reiner Anton pentru ca până la termenul din 16 martie 2005 ora 9.00 să achite suma de 94.633.717 lei, în caz contrar se va trece la executarea silită respectiv la vânzarea la licitaţie publică a imobilului din satul Estelnic nr.82. Somaţia a fost înregistrată şi la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară din Târgu Secuiesc. Această procedură se va face chiar şi în lipsa criminalului în prezenţa executorului, a lui Agache Aurel Dionisie şi cu asistenţa organelor de poliţie. De menţionat că suma va mai creşte în urma reactualizării acesteia.

* 24 februarie 2005: În urma expirării celor 15 zile prevăzute pentru apel, întrucât nimeni nu a recurs la apel, Agache Aurel Dionisie a investit cu formulă executorie sentinţa civilă nr. 77 din dosarul 1928/2002. Am solicitat oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară intabularea imobilului pe care doresc să-l execut în contul daunelor morale pe care trebuie să le achite criminalul Reiner Anton.

* 21 februarie 2005: Agache Aurel Dionisie solicită Ministerului Justiţiei Direcţia Relaţii Internaţionale, informaţii cu privire la executarea pe teritoriul Republicii Ungare a sentinţei civile, ca urmare a procedurilor juridice demarate de Ministerul Justiţiei al României pe 05 martie 2004.

* 26 ianuarie 2005: În şedinţă publică, instanţa de judecată prezidată de domnul judecător Raicea Liviu, a pronunţat sentinţa civilă nr. 77 prin care admite, atât acţiunea principală formulată de către reclamantul Agache Aurel Dionisie, împotriva pârâţilor Reiner Anton, Bugar Lenke (fostă Reiner), Vass Lazar, Baka Elisabeta(născută Vass), Bartok Karoly, Bartok Gaspar, Bartok Andras, Bartok Arpad, precum şi acţiunea reconvenţională formulată de către reclamanta-reconvenţională Bugar Lenke împotriva pârâtului Reiner Anton. Sistează starea de indiviziune existentă între părţi asupra imobilului, imobil cu preţul de circulaţie în sumă totală de 127.029.600 lei, din care valoarea construcţiilor se cifrează la suma de 86.200.000 lei, iar valoarea terenului se cifrează la suma de 40.829.600 lei, pe care îl dezmembrează în două loturi, astfel că: lotul nr.I - cuprinde parcela cu nr. top. nou 882/1 - casă de lemn şi grădină, în suprafaţă de 684 mp., pe care îl atribuie în natură şi în indiviziune numiţilor Reiner Anton şi Bugar Lenke, totodată obligă pe numiţii Reiner Anton şi Bugar Lenke, în solidar, la plata următoarelor sume cu titlu de sulte; câte 5.464.073 lei către pârâţii Baka Elisabeta şi Papp Irina, suma de 20.034.932 lei - către pârâtul Vass Lazar, respectiv câte 1.366.018 lei Bartok Karoly, Bartok Gaspar, Bartok Andras şi Bartok Arpad în total suma de 30.963.075 lei. Sistează starea de co-devălşămie matrimonială existentă între pârâtul Reiner Anton şi reclamanta-reconvenţională Bugar Lenke asupra lotului nr. I, pe care îl atribuie în natură şi în întregime pârâtului Reiner Anton. Obligă pe pârât la plata sumei de 26.483.262 lei, cu titlu de sultă către reclamanta-reconvenţională. Dispune intabularea dreptului de proprietate al părţilor în CF. Obligă pârâtul Reiner Anton la plata sumei de 2.605.000 lei, cheltuieli parţiale de judecată către reclamanta-reconvenţională Bugar Lenke. Obligă pe pârâţii Reiner Anton şi Bugar Lenke la plata sumelor de 9.821.250 lei, respectiv de 3.273.750 lei, cheltuieli de judecată către reclamantul Agache Aurel Dionisie.

* 12 ianuarie 2005: A avut loc al douăzecişiunulea (21) şi în acelaşi timp ultimul termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Şedinţa a fost prezidată de domnul judecător Raicea Liviu. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán, criminalul Reiner Anton, pârâtul Vass Lázár şi Agache Aurel Dionisie. Domnul judecător Raicea Liviu l-a întrebat pe criminalul Reiner Anton dacă este de acord cu concluziile celor 2 expertize. Criminalul a spus că nu este de acord cu absolut nimic şi a solicit să i se permită să citească un text instanţei de judecată. Domnul preşedinte Raicea Liviu nu a permis acest lucru şi atunci Reiner Anton a început să-i adreseze cuvinte jignitoare lui Agache Aurel dar a fost imediat întrerupt de domnul Raicea, acesta suspendând pentru 10 minute şedinţa în vederea evacuării din sală a criminalului Reiner care continua să vocifereze şi să-l jignească pe Agache Aurel cu apelativul de "nenorocit" spunând că el de hoţii şi prostii este sătul până peste gât. Şedinţa a fost reluată după 10 minute, instanţa anunţând că nu va face plângere penală pentru ultraj şi nu-l va amenda pe criminalul scandalagiu, subliniind însă că nu va permite circul şi crearea de conotaţii politice referitoare la această speţă. Domnul judecător Raicea Liviu a cerut şi opinia pârâtului Vass Lázár, care a reiterat faptul că nu renunţă la partea sa. Agache Aurel a prezentat dovada plăţii sumei de 1 milion de lei pentru expertul György Ede Zsolt şi 2 milioane de lei pentru Joo Mathias, ca rest de onorariu rămas neachitat. A luat cuvântul şi avocatul Ötvös Zoltán reprezentatul pârâtei Bugar Lenke care a reiterat că solicită jumătate din averea criminalului Reiner. În schimb Agache Aurel Dionisie a spus că este de acord cu expertiza topografică şi cu partea din expertiza construcţiilor care se referă la valoarea de circulaţie a imobilului însă a arătat că partea în care se atribuie sulte pârâţilor este greşită. Instanţa a spus că a observat acest lucru şi l-a întrebat pe Agache Aurel Dionisie dacă este de acord ca instanţa să facă rectificarea necesară în sensul anulării sultelor. Agache Aurel Dionisie a fost de acord cu solicitarea instanţei. S-a dat cuvântul pe fond unde după scurte exprimări a poziţiilor celor prezenţi instanţa a anunţat că va delibera şi va da verdictul peste 2 săptămâni, pe data de 26 ianuarie 2005. După şedinţă, în faţa judecătoriei, criminalul Reiner l-a agresat verbal pe Agache Aurel Dionisie, dar acesta, mulţumit de felul în care au decurs lucrurile la acest termen, nu a răspuns la provocări şi l-a ignorat în totalitate pe criminal. Pronunţarea sentinţei va fi pe data de 26 ianuarie 2005.

* 17 noiembrie 2004: A avut loc al douăzecilea (20) termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Şedinţa a fost prezidată de domnul judecător Raicea Liviu. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. A sosit şi expertiza făcută de domnul György Ede Zsolt, expert în domeniul topografiei. Domnul judecător Raicea Liviu a înmânat câte un exemplar din cele două expertize reclamantului Agache Aurel Dionisie şi avocatului Ötvös Zoltán reprezentatul pârâtei, urmând ca ceilalţi pârâţi să primească prin poştă expertizele respective. Totodată printr-o solicitare ambiguă domnul judecător Raicea Liviu a anunţat că a dispărut 1 milion de lei din sumele virate către experţi şi a făcut o remarcă neobişnuită pentru o instanţă de judecată cum că nu ştie cine va plăti această sumă, probabil el din propriul buzunar, sugerând astfel în mod indirect că tot cel care a plătit până acuma expertizele ar trebui să plătească această sumă. Am anunţat că o să plătesc eu suma respectivă dar instanţa nu a putut să-mi pună la dispoziţie nici despre ce sumă este vorba şi nici către care expert trebuie virată, solicitând ca să dau telefoane peste câteva zile pentru a afla cuantumul sumei, sau să aştept pauza pentru a se studia problema. Indignat de modul de abordare a acestei probleme de către instanţă am părăsit imediat sala de judecată nu înainte de a mi se comunica că pentru a se putea studia de către părţile interesate a celor 2 expertize tehnice s-a acordat un nou termen pentru data de 12 ianuarie 2005.

* 06 octombrie 2004: A avut loc al nouăsprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Şedinţa a fost prezidată de domnul judecător Raicea Liviu. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. Ca de obicei,criminalul Reiner nu a fost prezent în sală, el pierzându-şi timpul prin faţa tribunalului cerşind mai mulţi bani de la ziariştii care administrează ajutorul trimis de Hungarian Human Rights Foundation. Domnul Joo Mathias, expert în domeniul construcţiilor civile a predat expertiza solicitată de instanţă, în timp ce domnul György Ede Zsolt, expert în domeniul topografiei, nu a predat nu a predat nici la acest termen lucrarea ordonată. Cei doi experţi au solicitat achitarea contravalorii expertizelor efectuate. Astfel că instanţa a dispus ca reclamantul Agache Aurel Dionisie să achite suma de 2.790.000 lei în contul domnului Joo Mathias şi suma de 4.260.000 lei în contul domnului György Ede Zsolt. Chiar în aceeaşi zi reclamantul a virat în conturile celor 2 experţi sumele de bani solicitate. Pentru a se putea depune şi expertiza topografică s-a acordat un nou termen pentru data de 17 noiembrie 2004.

* 21 iunie 2004: A avut loc al optsprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. Şedinţa a fost prezidată de domnul judecător Raicea Liviu. Domnul Joo Mathias, expert în domeniul construcţiilor civile nu a predat expertiza solicitată de instanţă, cerând o amânare întrucât are executată expertiza doar în proporţie de 85%, neputând finaliza lucrarea deoarece a fost foarte ocupat fiind în delegaţie la minister şi că nu s-a putut întâlni (cu toate că stau în acelaşi oraş!) cu domnul György Ede Zsolt, expert în domeniul topografiei, acesta nefiind accesibil în ultima perioadă de timp, nici măcar la telefon, nerăspunzând la apelurile telefonice repetate. Evident că nici György Ede Zsolt, expert în domeniul topografiei nu a predat lucrarea ordonată. Pentru a acorda posibilitatea ca cele două expertize să fie efectuate, s-a hotărât acordarea unui nou termen pentru data de 06 octombrie 2004.

* 24 mai 2004: A avut loc al şaptesprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Şedinţa a fost prezidată de domnul judecător Raicea Liviu. Au fost prezent doar Agache Aurel Dionisie. Domnul Joo Mathias, expert în domeniul construcţiilor civile nu a predat expertiza solicitată de instanţă, cerând o amânare întrucât nu a fost întocmită expertiza topo, astfel neputându-se soluţiona toate obiectivele expertizei, respectiv dacă imobilul este partajabil întrucât loturile propuse trebuie să cuprindă şi parcelele de terne aferente. În ceea ce îl priveşte pe domnul György Ede Zsolt, expert în domeniul topografiei, acesta nu a avut timpul necesar întocmirii expertizei solicitate de instanţă având în vedere că expertiza tehnică a fost efectuată cu 4 zile înainte de acest termen. Pentru a acorda posibilitatea ca cele două expertize să fie efectuate, s-a hotărât acordarea unui nou termen pentru data de 21 iunie 2004.

* 20 mai 2004: În comuna Poian, sat Estelnic a fost efectuată expertiza topografică de către domnul György Ede Zsolt. Au fost prezenţi câţiva din pârâţi şi reclamantul Agache Aurel Dionisie. Expertiza a fost executată sub o stare de tensiune datorată faptului că criminalul Reiner Anton a fost adus de la bodegă într-o stare de ebrietate avansată. La început criminalul s-a manifestat extrem de agresiv împotriva reclamantului Agache Aurel Dionisie. Acesta a fost înjurat, apoi criminalul a încercat să exercite presiuni prin strigăte şi tentative fizice de a-l forţa să plece, dar fără a se escalada conflictul întrucât reclamantul nu a răspuns provocărilor grosolane, dar totodată rămânând ferm pe poziţie. Singura concesie făcută criminalului a fost aceea de a nu pătrunde pe ceea ce încă este proprietatea acestuia. După primele accese de furie au urmat scene patetice în care criminalul a început să plângă, continuând să aducă injurii şi să blesteme, dar fără a mai încerca nici o tentativă de bruscare. Ulterior criminalul a continuat să poarte o discuţie cu reclamantul încercând să-l convingă să renunţe la acţiunile împotriva sa. Criminalul şi-a clamat în continuare nevinovăţia dar fără a reuşi să fie convingător. Criminalul Reiner a permis echipei conduse de expertul topograf să efectueze măsurătorile necesare. De remarcat este faptul că în măsura în care criminalul ar fi schiţat cea mai mică împotrivire, echipa ar fi plecat imediat, ceea ce ar fi dus la o prelungire importantă a termenului la care s-ar fi putut face această expertiză. Din dorinţa de a se face cât mai rapid această expertiză, reclamantul Agache Aurel Dionisie a continuat să poarte în permanenţă un dialog cu criminalul Reiner, discuţie în care fiecare parte şi-a susţinut punctul de vedere. Astfel echipa condusă de expertul topograf şi-a terminat într-un timp foarte scurt măsurătorile, fără să fie perturbaţi de criminalul aflat în stare de ebrietate. După efectuarea măsurătorilor necesare, expertul a întrebat fiecare parte prezentă dacă există obiecţii. Nu au existat obiecţii şi astfel s-a finalizat şi această procedură, cu menţiunea că nu s-au putut efectua măsurătorile pe partea pe care este proprietar Vass Lázár, întrucât acesta a refuzat în mod categoric să permită echipei intrarea pe proprietatea sa.

* 20 aprilie 2004: A avut loc al şaisprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Şedinţa a fost prezidată de domnul judecător Raicea Liviu. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. Domnul Joo Mathias, expert în domeniul construcţiilor civile, nu a depus raportul de expertiză, iar domnul György Ede Zsolt, expert în domeniul topografiei a depus o adresă prin care solicită schimbarea sa deoarece multitudinea dosarelor pe care le are nu-i permit să facă această expertiză. Domnul Raicea Liviu a respins cererea de schimbare a expertului topografic György Ede Zsolt şi a dispus ca acesta să execute lucrarea comandată. Următorul termen este pe data de 24 mai 2004.

* 27 martie 2004: Domnul Joo Mathias, expert în domeniul construcţiilor civile, a făcut măsurătorile şi identificările necesare pentru imobilul situat în satul Estelnic, nr.82 comuna Poian. Au fost prezenţi pârâţii Bartók Árpád, Bartók Gáspár, Baka Erzébet, Vass Irén (soţia pârâtului Vass Lázár) şi reclamantul Agache Aurel Dionisie. Expertiza a decurs în mod normal, nu au existat incidente, iar criminalul Reiner Anton, în afara obişnuitelor glume de prost gust, nu s-a comportat agresiv.

* 05 martie 2004: prin adresa nr. 10425/II/12p/2004 Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă a acestei hotărâri judecătoreşti.

* 17 februarie 2004: A avut loc al cincisprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Şedinţa a fost prezidată de domnul judecător Raicea Liviu, noul preşedinte al judecătoriei Târgu Secuiesc. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. Printr-o adresă emisă pe data de 28 ianuarie 2004 expertul Barbu Valter a notificat instanţei de judecată că începând cu data de 19 ianuarie 2004 nu mai figurează pe lista de experţi tehnici întrucât şi-a prezentat demisia din această funcţie predând şi legitimaţia. În urma acestei notificări, pe data de 13 februarie 2004, domnul judecător Raicea Liviu a trimis către Tribunalul Covasna, Biroul de expertize judiciare Sfântu Gheorghe, o adresă în care a solicitat o listă cu trei experţi în construcţii şi cu toţi experţii din domeniul topografic. Pe data de 13 februarie 2004 Biroul de expertize judiciare Sfântu Gheorghe a notificat instanţei cele două liste cu experţi. În dezbaterea de la acest termen domnul judecător a reluat actele dosarului şi mi-a pus în vedere ca pentru intabularea celor două certificate de moştenitor să mă adresez separat compartimentului de Carte Funciară din cadrul judecătoriei Târgu Secuiesc. Totodată a decis ca părţile să fie citate cu menţiunea ca la următorul termen să depună întâmpinări sub sancţiunea decăderii din dreptul de a prezenta probe, conform art. 251 codul de procedură civilă. A solicitat avocatului Ötvös Zoltán să depună certificatul de vânzare cumpărare şi copia după actul de divorţ între criminal şi fosta lui soţie. Cu acordul părţilor a decis numirea domnului György Ede Zsolt, expert în domeniul topografiei, şi a domnului Joo Mathias, expert în domeniul construcţiilor civile, urmând să se identifice imobilul, să se stabilească valoarea de circulaţie precum şi o propunere de partajare, cei doi experţi urmând să colaboreze. S-a acordat un termen mai lung pentru ca experţii să poată duce la bun sfârşit lucrarea chiar dacă sunt mai ocupaţi. Următorul termen este pe data de 20 aprilie 2004. Imediat după terminarea şedinţei am scos din dosar chitanţele cu care am plătit taxele juridice pentru intabularea celor două certificate de moştenitor şi am adresat o cerere de intabulare compartimentului de carte funciară al judecătoriei Târgu Secuiesc.

* 12 februarie 2004: Tribunalul municipiului Bucureşti, secţia I-a penală restituie Ministerului Justiţiei din România cererea de recunoaştere a sentinţei penale nr.70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în ceea ce priveşte latura civilă şi de încuviinţare a executării silite pentru a o transmite autorităţilor competente din Republica Ungară, conform art.46 lit.b din Tratatul privind asistenţa juridică în cauzele civile şi penale încheiat la Bucureşti la 7 octombrie 1958, ratificat prin Decretul nr.505/1958, anexând totodată documentaţia prev. de art. 48 din Tratatul susmenţionat însoţită de traduceri oficiale în limba maghiară.

* 11 februarie 2004: La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul 5145/2003, a avut loc, al doilea şi ultimul termen, în recursul împotriva încheierii din dosarul Curţii de Apel Braşov cu nr.809/P/F/2003, din cea de a treia încercare de a supune controlului juridic rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul 107/P/2002. Deoarece nici una din instituţiile de la care am solicitat o xerocopie după punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna trimis Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie anexată adresei nr. 368/II/8/1996 din 20 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, nu a binevoit să-mi trimită respectivul document, nu am fost în posibilitatea de a prezenta instanţei de judecată acest document. Din păcate am întârziat la acest termen şi dosarul s-a judecat în absenţa mea. Oricum, în lipsa documentului susmenţionat nu aveam noi argumente de adus, mai ales că judecătorii oricum nu acordă atenţie la argumentele petentului. Prin decizia nr. 831, completul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a hotărât respingerea recursului ca nefondat. Astfel, după 4 ani şi 3 luni se încheie în mod definitiv şi irevocabil periplul prin instanţele de judecată prin care am încercat de fapt să fac lumină şi să încerc să pătrund mecanismul prin care instituţia Parchetului a soluţionat dosarul uciderii tatălui meu. Era evident faptul că Parchetul şi Justiţia nu vor permite crearea unui precedent şi nu vor încadra ca fiind infracţiune, a tergiversării finalizării urmăririi penale în dosarul uciderii tatălui meu. Însă această experienţă a fost benefică în ceea ce priveşte obţinerea de date şi documente din interiorul mecanismului de urmărire penală, date care altfel ar fi fost definitiv îngropate în arhivele Parchetului. A permis totodată aflarea punctelor de vedere a tuturor protagoniştilor la diverse momente în timp. Surpriza cea mare constă însă în evoluţia acestei plângeri penale, care prin etapele parcurse pe la Parchet şi în instanţă a relevat diletantismul, lipsa de profesionalism a unor instituţii şi implicit a unor magistraţi. Per ansamblu rezultatul este pozitiv iar momentele în care această procedură a "reînviat din morţi" datorită gafelor celor care ar fi trebuit să o soluţioneze mi-au provocat o satisfacţie deosebită.

* 11 februarie 2004: Agache Aurel Dionisie a restituit cererea de recunoaştere a sentinţei penale nr. 70/1999 în ceea ce priveşte latura civilă şi încuviinţarea executării silite, secţiei I a Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia Penală împreună cu traducerile în limba maghiară, făcute de doamna Markó Clara, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, care traduce cu o maximă rapiditate toate actele cererii.

* 19 ianuarie 2004: A avut loc al patrusprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. Deoarece expertul Barbu Valter a refuzat pentru a doua oară consecutiv să ridice de la poştă adresa judecătoriei Târgu Secuiesc prin care era însărcinat cu executarea expertizei topografice privind imobilul criminalului Reiner Anton, doamna judecător Gábor Sarolta a decis să trimită din nou solicitarea privind executarea expertizei topografice domnului Barbu Valter, dar de această dată direct prin biroul local de expertize aparţinând judecătoriei Braşov, cu menţiunea că dacă nu se face expertiza până la termenul următor, expertul va fi amendat. Următorul termen este pe data de 17 februarie 2004.

* 14 ianuarie 2004: în dosarul 5145/2003 a avut loc primul termen la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recursul împotriva încheierii din dosarul Curţii de Apel Braşov cu nr.809/P/F/2003, din cea de a treia încercare de a supune controlului juridic rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul 107/P/2002. Am solicitat ataşarea unei xerocopii după punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna trimis Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie anexată adresei nr. 368/II/8/1996 din 20 iunie 1996 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov. Întrucât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu instrumentează probe ci doar judecă recursul meu, după o scurtă deliberare mi-a adus la cunoştinţă că îmi acordă un termen până la data de 11 februarie 2003, pentru a putea solicita personal actul respectiv în vederea completării argumentaţiei recursului meu şi cu proba respectivă.

* 14 ianuarie 2004: Agache Aurel Dionisie a luat în primire actele respective de la Tribunalul municipiului Bucureşti secţia I-a penală

* 06 ianuarie 2004: am depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul 5145/2003, motivarea recursului împotriva încheierii din dosarul Curţii de Apel Braşov cu nr.809/P/F/2003, din cea de a treia încercare de a supune controlului juridic rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul 107/P/2002.

* 05 ianuarie 2004: Prin adresa 4637/2003, Tribunalul municipiului Bucureşti secţia I-a penală îi solicită lui Agache Aurel Dionisie să vină la Bucureşti şi să ia cererea de recunoaştere a sentinţei penale nr. 70/1999 în ceea ce priveşte latura civilă şi încuviinţarea executării silite şi toată documentaţia aferentă pentru a fi tradusă în limba maghiară, pe cheltuiala acestuia.

* 08 decembrie 2003: A avut loc al treisprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. Deoarece expertul Barbu Valter nu a efectuat expertiza topografică şi nu a trimis nici măcar un răspuns instanţei, instanţa a hotărât la cererea reclamantului în vederea urnirii din loc a acestei proceduri juridice, să trimită o adresă biroului de expertiză de pe lângă tribunalul Braşov şi o adresă către expertul topograf Barbu Valter pentru a-i aduce la cunoştinţă că dacă până la termenul din 19 ianuarie 2004 nu va face expertiza, va fi amendat de către instanţă. Următorul termen este pe data de 19 ianuarie 2004.

* 24 noiembrie 2003: Prin adresa nr. 81030/II/2003/8c, Ministerul Justiţiei din România restituie cererea înapoi Tribunalului municipiului Bucureşti secţia I-a penală cu precizarea că, în conformitate cu art.7 din Legea nr. 189/2003 din 12.05.2003 privind asistenţa judiciară în materie civilă şi comercială, toate actele anexate la cerere trebuie să fie însoţite de traduceri oficiale în limba statului solicitat - prin grija instanţei române şi pe cheltuiala părţilor interesate.

* 21 noiembrie 2003: Prin adresa nr. 4637/2003, Tribunalul Municipiului Bucureşti secţia I-a penală trimite cererea de recunoaştere şi executare a sentinţei penale către Ministerul Justiţiei din România.

* 17 noiembrie 2003: Tribunalul Municipiului Bucureşti secţia I-a penală emite CEREREA DE RECUNOAŞTERE A SENTINŢEI PENALE NR. 70/1999 A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ în ceea ce priveşte latura civilă şi încuviinţarea executării silite.

* 10 noiembrie 2003: Agache Aurel Dionisie a trimis o scrisoare-replică pentru a protesta pentru dezinformările făcute de László Hámos preşedintele fundaţiei Hungarian Human Rights Foundation, în încercarea de a discredita statul român înainte de aderarea la NATO şi UE, prin memoriul depus la Comisia pentru Securitate şi Cooperare în Europa - organizaţia din Washington.

* 10 noiembrie 2003: A avut loc al douăsprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. Deoarece expertul Munteanu Dan nu a efectuat expertiza topografică şi nu a trimis nici măcar un răspuns instanţei (în urmă cu vreo 3 luni în presa locală braşoveană a apărut informaţia că domnul expert a fost reţinut de poliţie pentru câteva ore în urma unor supraevaluări făcute), instanţa a hotărât să numească un alt expert de pe lista trimisă de la Braşov. În prealabil am comunicat instanţei că rămâne la latitudinea acesteia modalitatea în care va fi rezolvată chestiunea cu expertul Munteanu Dan, existând şi posibilitatea trimiterii unei adrese către instanţa care a trimis tabelul cu experţi în vederea clarificării situaţiei. Domnul judecător Chiper Janica a spus că nu este necesar acest lucru pentru a nu se mai pierde un alt termen în mod inutil. Astfel domnul avocat Ötvös Zoltán l-a nominalizat pe domnul expert Barbu Valter. Eu nu m-am opus, astfel că domnul judecător Chiper Janica a decis ca expertul Barbu Valter să fie cel care va efectua expertiza. Obiectivele expertizei rămân aceleaşi, suma de 1.000.000 de lei fiind transferată în mod corespunzător. Următorul termen este pe data de 08 decembrie 2003.


* 07 noiembrie 2003: În dosarul 4637/2003, Tribunalul municipiului Bucureşti secţia I-a penală, admite cererea formulată de Agache Aurel Dionisie şi dispune declanşarea procedurii de recunoaştere a sentinţei penale nr.70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 1603/2001 a Curţii Supreme de Justiţie, în ceea ce priveşte latura civilă şi încuviinţarea executării silite de către autorităţile competente din Ungaria. Cererea de asistenţă juridică însoţită de documentaţia necesară se va înainta Ministerului Justiţiei pentru a se transmite statului ungar conform art.46 lit.b din Tratatul dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Ungară din 07 Oct.1958, ratificat prin Decretul nr. 505/1958.

* 29 octombrie 2003: Camera a Doua a Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg a înregistrat plângerea lui Agache Aurel Dionisie împotriva statului Român. Această plângere, (a doua depusă de către mine ), se referă la modul în care a fost soluţionat de către instituţiile abilitate din România, a plângerii penale îndreptate împotriva celor 2 procurori de la Parchetul Covasna, domnii Fábián Károly şi Luppinger Attila.

Dosarul poartă numărul 34145/2003 şi Curtea va examina cazul de îndată ce va fi posibil, pe baza documentelor şi informaţiilor pe care le-am furnizat. Procedura este în principiu scrisă şi nu va trebui să mă prezint personal decât dacă sunt invitat de către Curte. Totodată voi fi informat cu privire la decizia Curţii.

* 28 octombrie: În dosarul 4637/2003, Tribunalul municipiului Bucureşti secţia I-a penală, are loc primul şi ultimul termen în ceea ce priveşte cererea formulată de Agache Aurel Dionisie de declanşare a procedurii de recunoaştere a sentinţei penale nr.70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 1603/2001 a Curţii Supreme de Justiţie, în ceea ce priveşte latura civilă şi încuviinţarea executării silite de către autorităţile competente din Ungaria. Instanţa de judecată amână pronunţarea pentru 04 noiembrie 2003 după care mai amână încă odată pentru data de 07 noiembrie 2003.

* 16 octombrie 2003: A avut loc al doilea şi ultimul termen la Tribunalul Municipiului Bucureşti, secţia a doua penală în dosarul 3737/2003, dosar în care criminalul Reiner Anton a solicitat revizuirea judecării şi condamnării sale în cazul uciderii colonelului Agache Aurel. Deşi în presa maghiară apăruseră informaţii cum că la următorul termen vor fi audiaţi cei doi martori ai acuzării (Kozma Gizella şi Várdo Vilmos) precum şi cei trei procurori (Fábián Károly, Luppinger Attila, Kiss Alexandru), aceste informaţii s-au dovedit a fi false. Ca atare, instanţa de judecată a hotărât să respingă cererea de revizuire ca fiind neîntemeiată.


* 13 octombrie 2003: A avut loc al unsprezecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Deoarece nu mă aflu în ţară am solicitat o amânare. Următorul termen este pe data de 10 noiembrie 2003.

* 01 octombrie 2003: László Hámos preşedintele fundaţiei Hungarian Human Rights Foundation, în încercarea de a discredita statul român înainte de aderarea la NATO şi UE, a adresat un memoriu la Comisia pentru Securitate şi Cooperare în Europa - organizaţia din Washington, în care la punctul 4 aminteşte de cazul criminalilor de la Târgu Secuiesc şi de contribuţia lui Agache Aurel Dionisie, care în complicitate cu statul român prin procese juridice hărţuieşte "victimele". Pe lângă enunţarea vechilor ipoteze diversioniste şi dezinformative cu maiorul Agache înarmat care încearcă să înăbuşe "revoluţia", preşedintele HHRF deplânge soarta "victimelor" care nu au fost reabilitate. Acest punct patru din memoriul acestei organizaţii antiromâneşti continuă seria diversiunilor şi manipulărilor menite a discredita statul român şi reprezintă un reper important în ceea ce priveşte prezentarea deformată a cazului Agache în faţa organizaţiilor internaţionale.

* 29 septembrie 2003: s-a pronunţat hotărârea în ceea ce priveşte plângerea împotriva rezoluţiei procurorului care face obiectul dosarului Curţii de Apel Braşov cu nr.809/P/F/2003, din cea de a treia încercare de a supune controlului juridic rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul 107/P/2002. Domnul Daniel Marius Cosma, preşedintele instanţei a respins plângerea petentului ca fiind neîntemeiată. Deoarece nu mă aflu în ţară, recursul va fi depus în numele meu de către mama mea, în termenul legal de 10 zile, urmând ca acest recurs să fie motivat de către subsemnatul, în faţa Curţii Supreme de Justiţie, în momentul în care domnul Daniel Marius Cosma va redacta încheierea prin care domnia sa îşi motivează cu argumente respingerea plângerii.

* 19 septembrie 2003: a avut loc al treilea şi ultimul termen în plângerea împotriva rezoluţiei procurorului care face obiectul dosarului Curţii de Apel Braşov cu nr.809/P/F/2003, din cea de a treia încercare de a supune controlului juridic rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul 107/P/2002. Domnul Daniel Marius Cosma, preşedinte al instanţei, a constatat că procedura a fost legal îndeplinită prin citarea tuturor părţilor. Cu toate că au fost citaţi, cei doi procurori nu au catadicsit să se prezente în faţa instanţei. Grefierul a notificat faptul că a sosit prin fax un răspuns al Parchetului de pe lângă tribunalul Covasna prin care se notifică faptul că în afara actelor aflate în dosarul 129/P/1990 nu mai există alte acte în arhiva unităţii. Petentul Agache Aurel Dionisie a subliniat că actul solicitat nu se află la dosarul 129/P/1990 care nu s-a aflat ataşat dosarului 107/P/2002 ci unui dosar al Curţii de Apel Braşov şi că este imposibil să nu fie o copie după acel referat şi am solicitat să fie trecut în încheierea de şedinţă că parchetul nu a remis acel document. Mi-am menţinut în continuare solicitarea privind ataşarea actelor emise de instituţia Parchetului. Întrând pe fondul soluţionării plângerii, mi-am menţinut toate punctele de vedere pe care le-am exprimat în plângerea adresată instanţei Curţii de Apel Braşov. Am menţionat pe scurt că domnul procuror nu şi-a mai exercitat atribuţiile în dosarul uciderii tatălui meu din iunie 1992, aspectele relevate de procurorul inspector Handrea Ovidiu cu ocazia unui control din 1997. Am afirmat că plângerea mea a fost cercetată "de suprafaţă", o cercetare de foarte slabă calitate fapt care ar justifica retrimiterea la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov pentru cercetarea cu temeinicie a plângerii mele. Am făcut unele trimiteri şi la modificările codului de procedură penală, dar domnul preşedinte m-a atenţionat că prevederile acestuia intră în vigoare de la 1 ianuarie 2004. Am solicitat acceptarea plângerii formulate de mine şi să fie trimis dosarul înapoi la Curtea de Apel Braşov în vederea începerii urmăririi penale. Reprezentantul parchetului, domnul Ioan Cârlan a solicitat respingerea plângerii pe motivul că eu n-am insistat asupra actelor de urmărire penală nu am probe, nu am cerut audierea unor martori nu am făcut "citări" la caz în mod concret, iar în ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite de procurori acestea trebuie dovedite că au fost săvârşite cu intenţie, ori nu s-a făcut acest lucru. Domnul preşedinte al instanţei de judecată a hotărât amânarea pronunţării pentru data de 29 septembrie 2003. Eu am depus şi un memoriu în care am reiterat solicitările de la termenul trecut. Iar pe data de 22 septembrie vor fi depuse şi concluzii scrise.

* 16 septembrie 2003: Din momentul în care sentinţa nr. 591 din data de 16 iunie 2003 a devenit definitivă şi irevocabilă prin neapelare, Agache Aurel Dionisie a depus din nou la Tribunalul municipiului Bucureşti secţia I-a penală, cererea de asistenţă juridică internaţională care a format obiectul dosarului 4637/2003.

* 15 septembrie 2003: A avut loc al zecelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. La ora 10.20, deja şedinţa de judecată luase sfârşit, astfel nu am mai ajuns în timp util la acest termen. Domnul judecător Chiper Janica mi-a comunicat că nu a sosit expertiza de la Braşov şi a dat un nou termen. Următorul termen este pe data de 13 octombrie 2003.

* 29 august 2003: a avut loc al doilea termen în plângerea împotriva rezoluţiei procurorului care face obiectul dosarului Curţii de Apel Braşov cu nr.809/P/F/2003, din cea de a treia încercare de a supune controlului juridic rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul 107/P/2002.

Preşedintele instanţei, domnul Daniel Marius Cosma a constatat lipsa de procedură privind partea interesată Fábián Károly pentru care nu s-a întors confirmarea procedurii de citare. Deşi fostul prim procuror Luppinger Attila a fost citat, acesta nu s-a prezentat la acest termen.

Totodată instanţa de judecată a constat că am depus pe data de 18 august 2003 traducerile autorizate după articolele din limba maghiară din dosar şi că au fost ataşate şi dosarul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi dosarul uciderii tatălui meu. Subsemnatul, în calitate de petent am depus un document în care am adus lămuririle necesare privind titulatura exactă a adreselor aprobate în probaţiune de către instanţă la termenul din 06 august 2003. Am solicitat din nou ataşarea la dosar a documentaţiei de la nivelul instituţii parchetului, care lipseşte şi în momentul de faţă, dar preşedintele nu a înţeles despre ce e vorba şi cu toate insistenţele mele a trecut peste această cerere. Văzând şi la termenul trecut că preşedintele completului de judecată nu înţelege despre ce acte e vorba, am considerat necesar să depun în scris orice solicitare, pentru că în sistemul juridic din România, cele ce se exprimă verbal în faţa instanţei de judecată sunt interpretate în fel şi chip şi am dorit să am dovada diligenţei scrise a solicitărilor mele. Este singura şansă pe care o am de a combate sistemul juridic, şi anume dovada scrisă a solicitărilor făcute în faţa instanţei. La fel a trebuit insistat şi în ceea ce priveşte anexele la un raport al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, anexă care se referă la referatele privind punctul de vedere al conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna. Reprezentanta parchetului doamna Procuror Andreea Panaitescu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov luând în considerare că solicitările mele au fost aprobate de către instanţă la termenul precedent nu s-a opus capetelor de cerere formulate. Într-un târziu domnul preşedinte şi-a dat seama despre ce e vorba în ceea ce priveşte acest capăt de cerere şi a emis adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna pentru trimiterea acelor referate.

instanţă a stabilit un nou termen pentru data de 19 septembrie ora 12,00, termen până la care va fi reluată din nou procedura de citare cu cei doi procurori covăsneni.

* 06 august 2003: a avut loc primul termen în plângerea împotriva rezoluţiei procurorului care face obiectul dosarului Curţii de Apel Braşov cu nr.809/P/F/2003, din cea de a treia încercare de a supune controlului juridic rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în dosarul 107/P/2002.

Preşedintele completului de judecată a fost domnul judecător Daniel Marius Cosma, care m-a anunţat că procedura de citare nu este îndeplinită deoarece nu au fost citaţi cei doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, respectiv domnii Fábián Károly şi fostul prim procuror Luppinger Attila. De aceea instanţă a hotărât să-i citeze în calitate de părţi interesate pe cei doi procurori care vor primi citaţiile la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi procurorul pensionat la adresa unde domiciliază.

Totodată instanţa de judecată a solicitat traducerea din limba maghiară a unui articol de la fila 47 din dosar, la care am făcut referire în plângerea mea când am vorbit de presiunile politice care au influenţat soluţionarea dosarului uciderii tatălui meu.

Eu am solicitat şi ataşarea unor copii după nişte acte (ordine, dispoziţii, etc) pe care am considerat că trebuie avute în vedere de instanţă în vederea soluţionării plângerii mele.

Reprezentanta parchetului nu s-a opus şi astfel instanţa de judecată a acceptat şi cererea prin aducerea acelor copii după actele solicitate şi s-a dispus trimiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de justiţie.

Am solicitat şi aducerea documentaţiei pe baza căruia prim procurorul Adrian Viorel Şaramet de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi la nivel superior Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie au soluţionat plângerea mea penală, deoarece dosarul uciderii tatălui meu şi dosarul cu plângerea penală de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov au stat în permanenţă la arhiva penală a Curţii de Apel Braşov şi deci toate trimiterile mele au fost ignorate cele două dosare, nefiind studiate.

Următorul termen va avea loc pe data de 29 august 2003.

* 02 iulie 2003: Agache Aurel Dionisie a trimis la Curtea Europeană A Drepturilor Omului de la Strasbourg o nouă plângere împotriva statului român. Această nouă plângere vizează încălcarea, în procedura juridică care a făcut obiectul plângerii penale împotriva procurorilor Fábián Károly şi Luppinger Attila, de către instituţiile statului român (Parchet şi instanţe judecătoreşti), a prevederilor art.6 a Convenţiei europene a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil şi rezonabil ca durată. Plângerea a fost înregistrată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg pe data de 16 iulie 2003.

* 30 iunie 2003: Hungarian Human Rights Foundation cu sediul la New York, a anunţat prin Jozsa Péter, reprezentantul său de la Cluj Napoca, că maghiarii din diasporă au strâns peste 10000 de dolari pentru ajutorarea celor doi ucigaşi ai colonelului Agache Aurel care locuiesc în judeţul Covasna. Această fundaţie americană, cunoscută pentru implicarea în accentuarea unui curent antiromânesc de peste ocean, va trimite lunar ajutoare în medicamente şi alimente în cuantum de câte 1.500.000 de lei pe căciulă de criminal. Alegerea acestei soluţii se datorează în primul rând faptului că ucigaşul Reiner Anton este un beţiv notoriu care ar topi în câteva zile banii pe băutură, iar pentru criminalul Héjja Dezideriu ajutorul în medicamente este necesar pentru că are o fractură. După calculele fundaţiei maghiare aceşti bani vor ajunge pentru o perioadă de 9 ani. Ajutorul este administrat şi distribuit pe plan local de către doi ziarişti maghiari. Astfel a fost acceptată solicitarea familiei Agache, adresată pe data de 05 martie 2003, ca Hungarian Human Rights Foundation să nu saboteze, prin această campanie propagandistică de strângere de bani pentru achitarea sentinţei pe latura civilă în cazul Agache, dreptul familiei Agache de a se adresa instanţelor competente din România şi Ungaria pentru a obţine şi a duce la îndeplinire executarea silită a celor cinci ucigaşi atât pe teritoriul României cât şi pe teritoriul Republicii Ungaria. Ar fi fost trist şi lipsit de etică şi morală ca ucigaşii tatălui meu să scape aşa de uşor de executarea sentinţei pe latura civilă, mai ales ca urmare a unei campanii propagandistice antiromâneşti, campanie în care ucigaşii colonelului Agache sunt prezentaţi ca fiind victime pe criterii etnice din partea justiţiei din România.

* 01 iulie 2003: începând cu această dată Casa Judeţeană de Pensii Covasna va reţine şi va vira o treime din pensia criminalului Paizs Octavian (care este fugit în Ungaria) în contul familiei Agache ca urmare a executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Această decizie a fost luată de Casa Judeţeană de Pensii pe data de 23 mai 2003 la solicitarea executorului judecătoresc Bălaş Marius, după o solicitare în scris a lui Agache Aurel Dionisie.

* 30 iunie 2003: A avut loc al nouălea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. A sosit lista cu 5 experţi de la Tribunalul Braşov. Domnul judecător Chiper Janica a decis să-l nominalizeze pe expertul Munteanu Dan pentru a efectua expertiza topografică. Părţile prezente nu au avut obiecţii. Următorul termen este pe data de 15 septembrie 2003.

* 24 iunie 2003: A avut loc al doilea şi ultimul termen la Tribunalul Municipiului Bucureşti, secţia I-a penală, în dosarul 1801/2003, dosar în care criminalul Reiner Anton a solicitat revizuirea judecării şi condamnării sale în cazul uciderii colonelului Agache Aurel. La acest termen criminalul nu a mai fost lăsat să vorbească şi deoarece o luase razna printr-un mic discurs în care elementele de bază au fost Securitatea comunistă şi NATO, a fost avertizat să înceteze că altfel va fi evacuat din sală. Preşedintele completului de judecată l-a anunţat că va primi prin poştă, în scris, hotărârea instanţei. În comunicarea trimisă criminalului se arată că instanţa de judecată a respins cererea de revizuire ca fiind nefondată.

* 16 iunie 2003: A avut loc primul termen la judecătoria Municipiului Bucureşti în dosarul 1801/2003, dosar în care criminalul Reiner Anton a solicitat revizuirea judecării şi condamnării sale în cazul uciderii colonelului Agache Aurel. La acest termen criminalul a povestit că martorii acuzării au revenit asupra declaraţiilor date în 1991 şi 1997 şi că în momentul de faţă ei declară că el nu a fost la locul linşării tatălui meu. Următorul termen este pe data de 24 iunie 2003.

* 16 iunie 2003: În cadrul dosarului 7493/2002, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia III-a civilă, prin sentinţa nr. 591 s-a admis cererea depusă de către Agache Aurel Dionisie şi s-a dispus reactualizarea despăgubirilor civile şi convertirea în euro.

* 09 iunie 2003: A avut loc al optulea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. Pe data de 04 iunie 2003, expertul Imreh Gyula din Sfântu Gheorghe a refuzat, în scris, să facă expertiza motivând prin faptul că starea sa de sănătate(62 de ani şi cardiac) nu-i permite să se angajeze într-o "cauză multi-mediatizată, caz aflat în conul de umbră al politicului" lucru care l-ar putea duce într-o "stare stresantă" de "insuportat" pentru organismul său. Iar, în final, printr-un pretext penibil ce frizează absurdul, motivează că "problemele de serviciu" nu i-ar permite decât sâmbăta şi duminica să vină la judecătorie pentru studierea dosarului şi depunerea jurământului, zile în care nu funcţionează nici o judecătorie. Practic, corpul experţilor topografi din judeţul Covasna s-a solidarizat cu criminalul Reiner, lucru edificator pentru mentalitatea existentă în acest judeţ. Domnul judecător Chiper Janica a decis să solicite trimiterea unei noi liste de această dată din judeţul Braşov urmând ca la următorul termen să se aleagă un alt expert. Următorul termen este pe data de 30 iunie 2003.

* 19 mai 2003: A avut loc al şaselea termen în dosarul 7493/2002 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia III-a civilă.

* 12 mai 2003: A avut loc al şaptelea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. S-a cerut un nou termen deoarece nu a veni ceea de a 2 listă cu experţii topografi covăsneni. Următorul termen este pe data de 09 iunie 2003.

* 09 mai 2003: APADOR-CH mi-a notificat în scris prin vicepreşedintele Valerian Stan că această organizaţie guvernamentală nu a fost intermediarul prin care senatorul UDMR Frunda György a trimis dosarul cu plângerea ucigaşilor către Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, aşa cum UDMR-ul anunţase prin comunicatul de presă din 10 septembrie 2001. Deci aici cineva minte, ori UDMR-ul ori APADOR-CH.

* 17 aprilie 2003: În urma deciziei Curţii Supreme de Justiţie de a respinge ca nefondată cererea mea de control juridic împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale emisă de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov deoarece "petiţionarul trebuia să se plângă împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale în mod ierarhic prim procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, până la procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie". Ca atare am formulat către domnule procuror general Viorel Adrian Şaramet o plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din data de 06 martie 2002 în dosarul nr.107/P/2002 care s-a aflat pe rolul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale dată de către domnul procuror Nicolae Vasilescu. De menţionat este faptul că Curtea Supremă de Justiţie a aruncat toată vina în cârca mea cu toate că la Curtea de Apel Braşov cauza s-a judecat în fond fără să mi se spună că nu am îndeplinit procedura juridică.

* 14 aprilie 2003: A avut loc al şaselea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. A întârziat la dezbateri criminalul Reiner Anton şi unul din membrii familiei Vass. Expertul Tóth András din Baraolt a refuzat în scris să facă expertiza motivând că este foarte ocupat. Domnul judecător Chiper Janica a decis să solicite trimiterea unei noi liste conţinând 3 experţi din care la următorul termen să se aleagă un alt expert. Următorul termen este pe data de 12 mai 2003.

* 07 aprilie 2003, 19 mai 2003: A avut loc al cincilea termen în dosarul 7493/2002 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia III-a civilă.

* 25 martie 2003: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a notificat surorii mele Depner Ileana că cererea dânsei care face obiectul dosarului nr.1712/2002 va fi examinată în acelaşi timp cu cererea celorlalţi membri ai familiei Agache care face obiectul dosarului 9812/2002, dosarele urmând a fi conexate. Se precizează faptul că menţiunea din scrisoarea din 03 februarie 2003 potrivit căreia cererea dânsei ar cuprinde capete de plângere în plus faţă de cele introduse de membrii familiei Agache s-a datorat unei erori administrative, eroare pentru care Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului îşi cere scuze. Astfel la Curtea Europeană a Drepturilor s-au conexat toate plângerile membrilor familiei Agache urmând să existe un singur dosar în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg să analizeze capetele de plângere împotriva statului Român.

* 17 martie 2003: A avut loc al cincilea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie precum şi criminalul Reiner Anton. Acest criminal a avut o atitudine agresivă marcată de remarci jignitoare la adresa mea şi a Justiţiei române care, consideră el, că l-a condamnat pe nedrept. Preşedintele instanţei de judecată a dezavuat şi a tăiat din faşă remarcile criminalului nepermiţându-i acestuia să continue şirul jignirilor. Avocatul Ötvös Zoltán a avut o atitudine neconstructivă, în care a insinuat ironic că domnul judecător Chiper Janica dictează grefierei obiectivele expertizei dând de înţeles că se substituie reclamantului. Eu am precizat că nu am cunoştinţele juridice necesare pentru a mă exprima adecvat şi astfel răspunsurile mele simple sunt transpuse într-un format juridic corespunzător de preşedintele instanţei. S-au stabilit două expertize privind imobilul în litigiu. La expertiza topometrică fost desemnat prin tragere la sorţi expertul Tóth András din Baraolt. Motivul tragerii la sorţi este dezacordul dintre avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie în alegerea expertului. În timp ce eu am optat pentru expertul aflat cel mai aproape de Estelnic domnul avocat Ötvös Zoltán l-a refuzat pe motiv că acesta este din Lunga - satul natal al mamei mele. În ceea ce priveşte expertiza privind construcţiile civile său s-a căzut de acord ca expertul să fie Zsigmond János din Târgu Secuiesc. Agache Aurel Dionisie a plătit suma de 1.000.000 de lei reprezentând avansul pentru cele două expertize. Următorul termen este pe data de 14 aprilie 2003.

* 17 martie 2003: A avut loc al patrulea termen în dosarul 7493/2002 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia III-a civilă.

* 05 martie 2003: Agache Aurel Dionisie a solicitat Hungarian Human Rights Foundation cu sediul la New York să nu saboteze, printr-o campanie propagandistică de strângere de bani pentru achitarea sentinţei pe latura civilă în cazul Agache, dreptul familiei Agache de a se adresa instanţelor competente din România şi Ungaria pentru a obţine şi a duce la îndeplinire executarea silită a celor cinci ucigaşi atât pe teritoriul României cât şi pe teritoriul Republicii Ungaria. Am sugerat acestei fundaţii maghiare să-i ajute personal pe fiecare din criminali dar nu în contul sentinţei pe latura civilă ci ca „ajutor moral" cu sume de bani pentru nevoile personale sau cu alte tipuri de astfel de ajutoare (lemne, cârje, medicamente, hrană, tratamente şi servicii medicale în ţară şi în străinătate, excursii de refacere, etc.). Deocamdată nu am primit răspuns la această solicitare dar fundaţia maghiară a început să strângă nişte bani bazându-se pe o campanie propagandistică antiromânească în care ucigaşii colonelului Agache sunt prezentaţi ca fiind victime pe criterii etnice din partea justiţiei din România.

* 03 martie 2003, 17 martie 2003, 07 aprilie 2003, 19 mai 2003: A avut loc al treilea termen în dosarul 7493/2002 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia III-a civilă.

* 21 februarie 2003: A avut loc al patrulea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Au fost prezenţi avocatul Ötvös Zoltán şi Agache Aurel Dionisie. S-a stabilit ca pentru următorul termen să fie stabilit obiectul expertizei pentru imobilul deţinut de criminalul Reiner. Reiner împreună cu Bartók Gáspár, Bartók Árpád, Bartók András şi Vass Barnabás au întârziat la termen deoarece s-au dus într-un bar. Următorul termen este pe data de 17 martie 2003.

* 20 februarie 2003: Depner Ileana a solicitat Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului lămuriri privitoare la decizia din 03 februarie 2003 de a nu conexa dosarul ei cu cel al familiei Agache pe motiv că aceasta ar cuprinde mai multe plângeri în plus faţă de plângerile celorlalţi membri ai familiei Agache. Depner Ileana a notificat faptul că plângerile membrilor familiei Agache, inclusiv a dânsei, au fost făcute în mod unitar şi că nu cunoaşte să fie plângeri în plus faţă de plângerile fraţilor şi mamei dânsei. În vederea clarificării acestei situaţii a solicitat să se precizeze în mod concret care sunt plângerile în plus pe care le are în vedere Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

* 12 februarie 2003: Criminalul Reiner Anton a fost eliberat condiţionat din penitenciarul Codlea ca urmare a faptului că a ispăşit jumătate din pedeapsă şi s-a încadrat în condiţiile prevăzute pentru procedura de eliberare condiţionată. În cadrul acestei proceduri privind eliberarea condiţionată, organele îndrituite să facă acest lucru nu au considerat necesară audierea acestui criminal, marţi 4 februarie 2003 a fost pusă în discuţie eliberarea criminalului, vineri 07 februarie 2003 s-a aprobat eliberarea condiţionată iar pe data de 12 februarie în jurul orei 13.00, criminalul Reiner Anton, slăbit şi infestat din cap până-n picioare cu râie, ieşea bucuros din închisoare. Eu l-am "întâmpinat" pe acest ucigaş şi l-am condus până-n gara mare din Braşov cu scopul de a-i spune tot ce am pe inimă acestei bestii pentru ca acesta să conştientizeze (atât cât poate conştientiza o brută semianalfabetă) că dacă legile şi autorităţile române s-au dovedit a fi excesiv de îngăduitoare cu acesta, noi cei din familia Agache nu-l putem ierta şi că sperăm ca destinul lui să fie pe măsura sufletului hain, crud şi sângeros pe care-l are.

* 03 februarie 2003: Depner Ileana a fost anunţată de grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului că solicitarea ei privind reunirea dosarelor având în vedere că cererea dânsei (1712/2002 - Depner c/România) cuprinde plângeri în plus faţă de celelalte (9812/2002 - Agache c/România) şi ca atare nu se impune conexarea acestora. Depner Ileana a decis să solicite mai multe informaţii referitoare la această decizie a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

* 3 februarie 2003: A avut loc al doilea termen în dosarul 7493/2002 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia III-a civilă. S-a dispus citarea la mica publicitate a criminalilor fugiţi în Ungaria, şi s-a dispus numirea unui expert contabil pentru a face reactualizarea. Următorul termen a fost pe data de 03 martie 2003.

* 20 ianuarie 2003: A avut loc primul termen în dosarul 7493/2002 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia III-a civilă. Instanţa a dispus citarea tuturor criminalilor împotriva cărora se solicită actualizarea sentinţei pe latura civilă şi convertirea în euro. Următorul termen a fost pe 03 februarie 2003

* 17 ianuarie 2003: La Curtea Supremă de Justiţie s-a dezbătut recursul introdus de către Agache Aurel Dionisie împotriva încheierii Curţii de Apel Braşov în dosarul 730/P/F/2002 în ceea ce priveşte plângerea împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale pe care a a emis-o Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov în legătură cu activitatea procurorilor Fábián Károly şi Luppinger Attila. Dosarul are nr. 4658 / 2002. Completul de judecată a respins recursul introdus de către mine ca fiind neîntemeiat. După motivarea sentinţei de către Curtea Supremă de Justiţie, voi depune plângere împotriva statului Român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului deoarece consider că nu am avut parte de un proces echitabil.

* 17 ianuarie 2003: A avut loc al treilea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. Datorită faptului că în aceeaşi zi am fost nevoit să mă prezint la Curtea Supremă de Justiţie pentru am prezenta punctul de vedere în procesul împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale împotriva procurorilor Fábián Károly şi Luppinger Attila. Următorul termen este pe data de 21 februarie 2003.

* 24 decembrie 2002: Pe agenţia de presă Mediafax precum şi conform unei ştiri trimise de corespondentul de la Bucureşti al postului de radio Kosuth, ştire difuzată de Radio Kosuth în cursul zilei de 24 decembrie 2002 capii bisericilor istorice maghiare din România i-au cerut preşedintelui României Ion Iliescu să-l graţieze pe Reiner Anton unul din ucigaşii colonelului post mortem Agache Aurel. Această ştire este confirmată de către episcopul Tõkés László pe data de 23 decembrie 2002 în ultima sa conferinţă de presă ţinută la Oradea.

În scrisoarea trimisă preşedintelui României se menţionează faptul că în urma evenimentelor din decembrie 1989 doar Reiner Anton se află în închisoare în timp ce nu există nici o altă persoană închisă ca urmare a uciderii celor aproximativ 1100 de eroi martiri. În aceeaşi scrisoare se menţionează faptul că în lipsa condamnatului Reiner a fost pornită şi acţiunea de confiscare a locuinţei personale în contul daunelor morale.

Scrisoarea este semnată de către cardinalul romano catolic Jakubinyi György, de către episcopii reformaţi Pap Géza şi Tőkés László,de către episcopul bisericii evanghelice maghiare Mózes Árpád, de conducătorul bisericii Unitariene Szabó Árpád şi de către episcopul romano catolic Tempfli József şi are la bază spiritul sărbătorilor de crăciun şi al revoluţiei din Decembrie 1989 şi este motivată de dorinţa capilor bisericilor istorice maghiare ca acest condamnat să petreacă sărbătorile alături de familie şi pentru a se mai reduce din tensiunile interetnice existente. Nu se cunoaşte data exactă când a fost trimisă scrisoare preşedintelui României în schimb ulterior la ultima conferinţă de presă a preşedintelui UDMR Markó Béla a ieşit la iveală faptul că şi UDMR-ul a avut un rol important în trimiterea acestei infame scrisori.

* 20 decembrie 2002: A avut loc al doilea termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. La acest al doilea termen a fost prezent numai criminalul Reiner Anton deoarece Agache Aurel Dionisie a întârziat la dezbatere. Bugár Lenke fosta soţie a criminalului Reiner Anton a fost reprezentată de avocatul Ötvös Zoltán care a cerut instanţei îndeplinirea unor proceduri, astfel judecătorul Chiper Janica a decis ca până la următorul termen Agache Aurel Dionisie să depună la dosar atâtea cereri câte părţi sunt în cauză, să introducă moştenitorii defunctei Vass Terezia cu timbrajul aferent de 175.000 lei, să solicite partajul pe calea contestaţiei la executare dintre Reiner Anton şi Bugár Lenke cu depunerea la dosar a unei taxe judiciare de timbru în valoare de 1.710.000 lei şi să intabuleze două certificate cu timbrajul aferent . Următorul termen va fi pe data de 17 ianuarie 2002.

* 16 decembrie 2002: Prin încheierea dată în şedinţa de la 16 decembrie 2002, pronunţată în dosarul nr. 6173/2002, de secţia I penală a Tribunalului Bucureşti s-a dispus scoaterea de pe rol a cererii de reactualizare a despăgubirilor civile formulată de Agache Aurel Dionisie şi s-a înaintat această cerere cabinetului vicepreşedintelui Tribunalului Bucureşti pentru repartizarea cauzei la o secţie civilă, conform art. 20 al. 3 cod de procedură penală. Cauza a fost repartizată secţiei a III civilă a Tribunalului Bucureşti şi înregistrată sub nr. 7493/2002.

* 02 decembrie 2002: Agache Aurel Dionisie a solicitat Tribunalului Municipiul Bucureşti Secţia I-a penală, formularea unei cereri de asistenţă juridică internaţională, în conformitate cu dispoziţiile articolului 46. lit.b din Tratatul dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Ungară privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, încheiat la Bucureşti la 07 octombrie 1958, ratificat prin decretul nr. 505/1958, publicat în B.of. nr.2 din 17 ianuarie 1959. Pe lângă această cerere a cerut şi reactualizarea despăgubirilor civile şi convertirea în Euro a acestora. Dosarul a avut nr. 6173/2002.

* 25 noiembrie 2002: A avut loc primul termen la judecătoria din Târgu Secuiesc în dosarul 1928/2002 împotriva criminalului Reiner Anton în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune în vederea executării sentinţei pe latura civilă în cazul Agache. La acest prim termen a fost prezent doar Agache Aurel Dionisie. Judecătorul Chiper Janica a decis ca în vederea asigurării participării criminalului Reiner Anton la dezbaterea cererii acesta să fie transferat la penitenciarul Codlea. Următorul termen va fi pe data de 20 decembrie 2002.

* 21 octombrie 2002: Casa judeţeană de pensii a judeţului Covasna a comunicat faptul că începând cu luna noiembrie 2002 va fi poprită partea prevăzută de lege din pensia criminalului Héjja Dezideriu în contul sentinţei civile din cazul Agache

* 09 octombrie 2002: cazul Agache a fost dezbătut la Marius Tucă Show. Moderator: domnul Marius Tucă. A fost prezent în studio: Agache Aurel Dionisie.

* 07 octombrie 2002: În comuna Poian sat Estelnic nr. 82 a avut loc indisponibilizarea locuinţei criminalului Reiner Anton în procedura care priveşte executarea sentinţei pe latura civilă. Întrucât locuinţa este proprietatea fostei familii Reiner compusă din criminal Reiner Anton şi Reiner Lenke. În urma divorţului din 1997 criminalul Reiner a refuzat să împartă bunurile aşa cum este prevăzut de lege. Din acest motiv va fi nevoie de un proces de ieşire din indiviziune pentru ca fosta soţie a criminalului să intre în posesia drepturilor materiale cuvenite urmând ca restul să fie executat în contul sentinţei pe latura civilă din cazul Agache.

* 04 octombrie 2002: A avut loc doilea şi ultimul termen în dosarul 730/P/F/2002 al Curţii de Apel Braşov în procesul intentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov în ceea ce priveşte rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale a celor doi procurori care ai tergiversat cazul uciderii tatălui meu. Doamna judecător a întrebat părţile dacă au ceva de apus înainte de a intra în fondul problemei. Nici una din părţi nu a avut nimic de spus. Doamna judecător a dat cuvântul lui Agache Aurel Dionisie care a pus concluzii foarte dure şi acuzatoare la adresa celor doi procurori ( a se vedea concluziile existente pe site). Rămas fără replică, procurorul a invocat "autoritatea de lucru judecat" adică faptul că eu chipurile aş fi renunţat la plângere în luna aprilie 2002. Am respins în mod categoric punctul de vedere al parchetului şi am cerut casarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. În şedinţă publică doamna judecător a hotărât respingerea plângerii formulate de Agache Aurel Dionisie, cu termen de recurs în 10 zile.

* 20 septembrie 2002: s-a pronunţat sentinţa în dosarul 2139/2002 în ceea ce priveşte insulta pe care mi-a adresat-o criminalul Héjja Dezideriu pe data de 03 decembrie 2002. Astfel în baza art.11 lit.c instanţa achită pe inculpatul Héjja Dezideriu şi aplică lui Héjja o amendă administrativă de 1.000.000 de lei şi obligă pe inculpat la plata cheltuielilor de judecată de 100.000 lei. Cam asta ar fi ceea ce mi s-a comunicat prin telefon de la judecătoria Sfântu Gheorghe. La articolul 11 lit.c există doar două variante care pot fi luate în considerare şi anume cele care fac trimiteri la paragraful g al articolului 10 care spune: "Acţiunea penală nu mai poate fi executată dacă: a intervenit amnistia sau prescripţia" şi cel care face trimitere la paragraful j al articolului 10 care spune: "Acţiunea penală nu mai poate fi executată dacă: există autoritate de lucru judecat. Împiedicarea produce efecte chiar dacă faptei definitive judecate i s-ar da o altă încadrare". Bănuiesc că judecătoarei i-a fost teamă de consecinţele juridice ale unei condamnări prin care s-ar fi executat şi restul de pedeapsă din dosarul uciderii cu bestialitate a tatălui meu. Eu nu voi face apel la decizia instanţei deoarece eu chiar asta aşteptam de la instanţă adică o amendă. E drept că putea fi o amendă penală dar este bună şi o amendă de tip administrativ, pentru-că acest lucru ar fi trebuit să-l facă şi domnul judecător Gabriel Ştefăniţă pe data de 03 decembrie 2001 atunci când Héjja m-a făcut mucos şi anume să-l oprească din izbucnirea lui colerică şi să-l amendeze. Dar aşa am fost nevoit să-mi apăr onoarea prin acest nou proces. Un lucru este sigur şi anume că, într-un fel, totuşi s-a făcut dreptate.

* 16 septembrie 2002: A avut loc al doilea şi ultimul termen termen în dosarul nr. 2139/P/2002 din procesul privind insulta pe care criminalul Héjja Dezideriu a proferat-o în data de 03 decembrie 2000. Au fost prezente toate părţile implicate în acest proces. Judecătoarea Ene Alina a dat cuvântul criminalului Héjja Dezideriu care a recunoscut folosirea cuvântului mucos dar susţine că nu a vrut să jignească pe nimeni. Totodată consideră că a fost hărţuit cu procese timp de 12 ani de către Agache Aurel Dionisie şi acesta este motivul pentru care a avut aceea atitudine în timpul termenului din 03 decembrie 2001. Agache Aurel Dionisie şi-a susţinut punctul de vedere prin care consideră că a fost jignit. Reprezentanta Parchetului a considerat că până la confirmarea cazierului inculpatului nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de infracţiunea de insultă deoarece nu există latura subiectivă a infracţiunii. Până la confirmarea cazierului inculpatului se amână pronunţarea pentru data de 20 septembrie 2002.

* 06 septembrie 2002: a avut loc primul termen din dosarul 730/P/F/2002 în procesul pe care l-am intentat parchetului de pe lângă Curtea de Apel în ceea ce priveşte rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale împotriva celor doi procurori covăsneni care au instrumentat dosarul uciderii tatălui meu. Preşedintele completului de judecată mi-a comunicat că pentru a putea soluţiona plângerea trebuie adus dosarul 129/P/1990. Procurorul de şedinţă (acelaşi procuror care a fost şi la celelalte procese legate de plângerile penale împotriva procurorilor covăsneni) a fost de acord cu cererea. Eu am solicitat ca să fie adus şi dosarul 107/P/2002 în care s-a dat rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale. Judecătorul a fost de acord cu cererea mea. În acest moment procurorul de şedinţă a sărit ca ars din scaun şi a cerut şi el să fie adus dosarul în care eu am renunţat la plângerea împotriva ordonanţei (dacă vă mai aduceţi aminte este vorba de termenul din 19 aprilie 2002 în dosarul 362/P/F/2002 şi în care mi-am retras plângerea pe motiv că mi s-a adus la cunoştinţă de preşedintele completului de judecată Gheorghe Radu că plângerea mea este tardivă deoarece nu am îndeplinit toate etapele la nivelul Parchetului). Am fost surprins de cererea domnului procuror şi i-am reamintit faptul că am renunţat la plângere deoarece în momentul în care mi s-a adus la cunoştinţă de preşedintele completului de inoportunitatea depunerii acesteia la momentul respectiv. Şi l-am întrebat dacă se referă la acest dosar sau la dosarul 495/P/F/2001 şi care a fost soluţionat de CSJ prin respingerea plângerii deoarece plângerea penală iniţială din 1999 fusese soluţionată ca plângere administrativă. Au urmat momente de confuzie deoarece procurorul tot insista în ideea că eu am renunţat la plângere. Judecătorul a spus că vor fi reunite toate dosarele. Văzând turnura pe care a luat-o procedura m-am dus la arhivă şi am cerut să văd cele două dosare anterioare şi am avut surpriza să văd că dosarul 129/P/1990 în care a fost soluţionat cazul uciderii tatălui meu mai era ataşat la dosarul 495/P/F/2001 al Curţii de Apel. Nu-mi dau seama cum a cercetat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov plângerea penală fără să aibă dosarul de la Covasna. Următorul termen a fost fixat pentru data de 04 octombrie 2002.

* 12 august 2002: Katona Ádám preşedintele platformei Blocului Reformist din UDMR i-a cerut printr-o scrisoare deschisă preşedintelui României Ion Iliescu ca să-l graţieze pe "revoluţionarul" Reiner Anton care se află în închisoare la penitenciarul din Miercurea Ciuc. Acesta ,chipurile; ar suferi de o boală gravă legată de hipertensiunea arterială. Reamintesc faptul că criminalului Reiner Anton i s-a refuzat suspendarea executării pedepsei pe motive medicale întrucât, conform medicilor legişti de la Miercurea Ciuc acesta poate suporta regimul de detenţie. Scrisoarea lui Katona Ádám este prilejuită de imorala graţiere pe care seful statului Român a făcut-o celor trei călăi de la Timişoara. Folosindu-se de acest pretext preşedintele platformei Blocului Reformist din UDMR încearcă să-l scoată din închisoare şi pe călăul de la Târgu Secuiesc.

* 15 iulie 2002: La Sfântu Gheorghe a avut loc primul termen din procesul privind insulta pe care criminalul Héjja Dezideriu a proferat-o în data de 03 decembrie 2000. Dosarul are nr. 2139/P/2002. Procedura de citare a fost îndeplinită. Doamna preşedinte al instanţei de judecată a decis amânarea judecării pentru data de 16 septembrie 2002, când inculpatul Héjja Dezideriu va fi adus cu mandat de aducere.

* 20 iunie 2002: am primit răspunsul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov privind cererea de reexaminare depusă la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie în dosarul privind plângerea penală împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Răspunsul conţine unele idei care sunt elocvente privind punctul de vedere al Parchetului în ceea ce priveşte cazul Agache. Se remarcă următoarele aberaţii: "Efectuarea urmăririi penale a presupus un volum mare de activitate, procurorii audiind foarte mulţi martori (circa 100). Urmare activităţii respective, în perioada 1990-1996, nu s-a reuşit strângerea dovezilor necesare, organele de politie continuând în acelaşi timp investigaţiile pentru descoperirea şi altor persoane care s-au pronunţat că au participat la omor."

* 04 iunie 2002 : am depus cerere de reexaminare la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie în dosarul privind plângerea penală împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Mi s-a răspuns extrem de repede că aceasta a fost trimisă spre soluţionare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov

* 28 mai 2002: Membrii familiei Agache au fost informaţi în mod oficial asupra faptului că dosarele membrilor familiei Agache de la Strasbourg au fost conexate.

* 17 mai 2002: A avut loc ultimul termen din dosarul 250/2002 de la Târgu Secuiesc privind insulta pe care mi-a adus-o ucigaşul tatălui meu, Héjja Dezideriu. Procedura juridică a fost îndeplinită prin citarea ambelor părţi din proces. La primul termen din acest proces (14 februarie 2002) reprezentanta parchetului a afirmat, citez: "S-a stabilit pe căi neprofesionale că noi (judecătoria Târgu Secuiesc- nota AAD) am fi competenţi teritorial" şi că "s-ar impune o sentinţă de dezinvestire pe baza ar.45 alin.4 raportat la art.30 din Codul de Procedură penală". În acelaşi timp pentru o mai bună derulare a judecăţii datorită faptului că cei doi martori citaţi de partea vătămată lucrează ca magistraţi la Tribunalul Covasna se impune trimiterea acestui dosar la judecătoria din Sfântu Gheorghe. Codul de Procedură Penală specifică în mod clar la art. 30 următoarele: Competenta pentru infracţiunile săvârşite în tară. Competenta după teritoriu este determinată de: a) locul unde a fost săvârşită infracţiunea, b) locul unde a fost prins făptuitorul, c) locul unde locuieşte făptuitorul, d) locul unde locuieşte partea vătămată. Ca atare judecătoarea Kovács Ildiko a decis declinarea competenţei în favoarea judecătoriei Sfântu Gheorghe.

* 06 mai 2002: Episcopul Tõkés László în cursul vizitei sale la Târgu Secuiesc a făcut o vizită la domiciliul bestiei criminale Héjja Dezideriu care este considerat ca fiind o "victimă". Vizita a avut loc în prezenta unui întreg alai de capete bisericeşti, de politicieni locali şi în prezenta primarului din Târgu Secuiesc Török Sándor. Episcopul a purtat o discuţie de o jumătate de oră cu "victima" şi pe urma i-a înmânat o carte cu dedicaţie, scrisa de prelatul cu vederi extremiste despre evenimentele din Timişoara.

* 22 aprilie 2002: Au fost depuse la Palatul Cotroceni diploma de Erou Martir semnată de preşedintele României Ion Iliescu şi medalia aferentă acesteia precum şi un memoriu înregistrat sub nr.10859. Noi considerăm că din punct de vedere moral există o contradicţie absolută între semnătura preşedintelui Iliescu de pe diploma de erou martir şi semnătura de pe decretul de graţiere. Având în vedere acest lucru precum şi mecanismul de pe urma căruia criminalul Héjja a fost graţiat, noi considerăm că este sub demnitatea noastră să mai deţinem actul semnat de preşedintele Ion Iliescu. Iar de acum încolo noi vom considera ca valabilă doar semnătura de pe decretul de graţiere de pe urma căruia „nevinovatul" şi „deţinutul politic" Héjja a fost absolvit de pedeapsa şi aşa ridicol de mică ce i-a fost administrată de Justiţia Română. Totodată eu consider că mecanismul principial al graţierii criminalului Héjja precum şi modalitatea practică a executării acesteia este în directă concordantă cu sistemul de valori al preşedintelui României Ion Iliescu, ceea ce face imposibilă acceptarea şi deţinerea în continuare de către familia Agache a diplomei de Erou Martir conferită colonelului post mortem Agache Aurel.

* 20 aprilie 2002: Agache Andrei Ovidiu trimite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg plângerea oficială împotriva statului român în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor sale prevăzute de Convenţia Europeană a drepturilor Omului la art.6. Motivul pentru care s-a întârziat cu atâta timp trimiterea către către Strasbourg a plângerii este determinată de faptul că Posta Română i-a înmânat formularul doar pe data de 19 aprilie 2002, cu o întârziere foarte mare faţă de data când au fost trimise actele respective(29 ianuarie 2002). Totodată plicul era violat şi deschis pe partea superioară în proporţie de 60/%. De menţionat este şi faptul că în aceeaşi zi a sosit şi primul formular adresat lui Agache Aurel Dionisie, formular devenit acuma inutil întrucât Agache Aurel Dionisie nu a mai avut răbdare să aştepte acest formular şi a cerut un nou formular pe care l-a primit şi l-a completat şi trimis pe data de 27 martie 2002. Prin trimiterea de către Agache Andrei Ovidiu a plângerii împotriva statului român este finalizată în totalitate de către familia Agache a acestei părţi din procedura privind plângerea împotriva Republicii România. Toate aceste plângeri au fost conexate într-un singur dosar care poartă nr. 9812/2002.

* 19 aprilie 2002: a avut loc un nou termen în procesul de la Târgu Secuiesc (dosar 250/P/2002) privind insulta proferată de către criminalul Héjja Dezideriu. S-a cerut un o amânare de către Agache Aurel deoarece acesta mai avea un proces la Braşov în aceeaşi zi precum şi pentru faptul că ucigaşul Héjja nu fusese citat la domiciliu, unde se află ca urmare a graţierii infame a preşedintelui României Iliescu. Noul termen a fost stabilit pentru data de 17 mai 2002.

* 18 aprilie 2002: primul ministru al României, Adrian Năstase i-a primit pe reprezentanţii Fundaţiei Maghiare pentru Drepturile Omului (HHRF) cu sediul în New York, organizaţie care militează pentru drepturile minorităţilor naţionale maghiare de pretutindeni. Preşedintele HHRF, László Hámos, însoţit de trei colaboratori, a sosit în capitala României cu scopul de a face cunoscuta poziţia fundaţiei în ceea ce priveşte aderarea României la NATO. Din partea română au mai participat vicepreşedintele PSD Viorel Hrebenciuc, respectiv vice-preşedinţii UDMR Attila Verestóy şi Hunor Kelemen. A fost ridicat şi cazul lui Antal Reiner, închis la penitenciarul din Miercurea Ciuc din iulie 2001 pentru uciderea unui colonelului post mortem Agache Aurel in Târgu Secuiesc in timpul evenimentelor din decembrie 1989. S-a cerut graţierea acestuia.

* 28 martie 2002: Prin adresa nr. I/DI/15/24275/2002 Ministerul Justiţiei din România, Direcţia Relaţii Internaţionale sugerează formularea unei cereri de asistenţă juridică internaţională, în conformitate cu dispoziţiile art. 46 lit. B din Tratatul dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Ungară privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, încheiat la Bucureşti la 7 octombrie 1958.

* 27 martie 2002: Agache Aurel Dionisie trimite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg plângerea oficială împotriva statului român în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor sale prevăzute de Convenţia Europeană a drepturilor Omului la art.6. Motivul pentru care s-a întârziat cu atâta timp trimiterea către către Strasbourg a plângerii este determinată de faptul că primul formular care a fost trimis de Curtea Europeană pentru completare nu a ajuns la destinatar şi la cererea lui Agache Aurel Dionisie a fost trimis un nou formular care de această dată a sosit şi ca atare s-a putut finaliza şi în cazul lui procedura împotriva statului român.

* 27 martie 2002: Odată încuviinţată executarea silită, executorul judecătoresc Bălaş Marius a încercat să finalizeze procedura de execuţie silită, dar a constatat, printr-un proces verbal de constatare, că Filip Orban Daniella Kamila nu se află în România.

* 26 martie 2002: Primăria municipiului Târgu Secuiesc respinge pentru a doua oară cererea familiei Agache privind amplasarea unei plăci comemorative la locul unde a fost ucis cu bestialitate Agache Aurel. Cu această ocazie primăria şi-a arătat adevărata fată. 5 angajaţi ai primăriei au exercitat presiuni asupra domnul Kovacs Odon pe care l-au ameninţat pentru a-l determina să-şi retragă aprobarea dată familiei de a amplasa placa comemorativă pe clădirea al cărui proprietar este. Acest om bătrân şi suferind a primit şi alte vizite precum şi telefoane în cursul nopţii pentru a-l determina să-şi retragă acceptul dat. Cu ocazia unui astfel de telefon nocturn s-a proferat şi o ameninţare cu moartea. Speriat, bătrânul şi suferindul domn Kovacs şi-a retras acceptul.

* 26 martie 2002: Domnul Adrian Moisoiu deputat PRM de Mureş face în plenul Parlamentului României o declaraţie politică prin care face cunoscută situaţia existentă în cazul Agache precum şi despre infama graţiere prezidenţială. De remarcat este faptul că domnul deputat Moisoiu a făcut această declaraţie din proprie iniţiativă fără ca vreun membru al familiei Agache să ia legătura cu domnia sa. Cinste domnului deputat pentru atitudinea sa principială, în timp ce deputatul PSD Adrian Vlad Căşunean cel care a încercat să-şi aroge o contribuţie importantă în acest caz şi "care a luptat mult pentru aflarea adevărului în cazul Agache" nu a făcut acest gest. (De fapt contribuţia domnului Căşunean în cazul Agache este nesemnificativă şi lipsită de orice substanţă faptică)

* 18 martie 2002: la ora 13 criminalul Héjja Dezideriu primeşte în mână de la comandantul Penitenciarului Miercurea Ciuc ordinul de liberare nr. 5761/2002. La ora 16 el iese pe poarta penitenciarului şi la ora 18 ajunge în Târgu Secuiesc locul unde în urmă cu 12 ani şi câteva luni îl executa în chinuri pe colonelul post mortem Agache Aurel. Pentru fapta sa a stat în închisoare 7 luni şi 13 zile.

* 18 martie 2002: Este publicat în Monitorul Oficial al României nr. 184 decretul privind graţierea călăului Héjja Dezideriu.

* 15 martie 2002: a avut loc un nou termen în procesul de la Târgu Secuiesc (dosar 250/P/2002) privind insulta pe care criminalul Héjja Dezideriu a proferat-o în data de 03 decembrie 2000. Întrucât criminalul se afla la spitalul-penitenciar Jilava în vederea efectuării examenului medical s-a acordat un nou termen pentru data de 19 aprilie 2002.

* 13 martie 2002: Preşedintele României Ion Iliescu acordă prin decretul 194/2002 graţierea individuală călăului Héjja Dezideriu "din motive umanitare şi pentru ca acest act de clemenţă să conducă la integrarea socială a celor căror le-a fost acordat". Sub acest paravan se ascund presiunile UDMR-ului care în cele din urmă au reuşit să-l convingă pe preşedintele României să acorde această graţiere în totală contradicţie cu spiritul şi litera prerogativei prezidenţiale de graţiere.

* 12 martie 2002: Criminalul Héjja Dezideriu este returnat la penitenciarul din Miercurea Ciuc. Conform investigaţiilor făcute de ziariştii de la cotidianul "Adevărul", criminalul Héjja a fost investigat medical şi urma ca să fie făcut public raportul de expertiză medicală privind suportabilitatea executării pedepsei.

* 06 martie 2002: prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov din 06 martie 2002 s-a dispus în baza art.228 al. 4 C. pre. pen. combinat cu art. 10 lit.a C. pre. pen. neînceperea urmăririi penale fată de LUPPINGER ATTILA şi FÁBIAN KÁROLY, cercetaţi pentru faptele prev. de art.246 C.pen şi art.264 C.pen., motivat de faptul că din actele premergătoare efectuate în cauză nu rezultă că susnumiţii au tergiversat cu rea-credinţă soluţionarea dosarului nr.129/P/1990 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi nu au favorizat persoanele cercetate în această cauză.

* 07 martie 2002: A avut loc un nou termen în procesul de la Târgu Secuiesc (dosar 250/P/2002) privind insulta pe care criminalul Héjja Dezideriu a proferat-o în data de 03 decembrie 2001. Întrucât criminalul se afla la spitalul-penitenciar Jilava în vederea efectuării examenului medical s-a acordat un nou termen pentru data de 15 martie 2002.

* 06 martie 2002: Pe data de 06 martie 2002 Camera a Doua a Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg a înregistrat plângerea familiei Agache împotriva statului Român. Până acum au fost conexate la acest dosar plângerile oficiale ale lui Agache Ileana, Agache Ioan şi Agache Liviu. Din motive necunoscute Agache Aurel Dionisie şi Agache Andrei Ovidiu nu au primit încă formularele oficiale pentru a putea fi şi ei parte din dosar dar în următoarele două luni credem că se va rezolva şi această problemă. Plângerea lui Depner Ileana (fiica colonelului post mortem Agache Aurel, rezidentă în Germania) va fi şi ea probabil conexată la dosarul oficial.

Dosarul poartă numărul 9812/2002 şi Curtea va examina cazul de îndată ce va fi posibil, pe baza documentelor şi informaţiilor pe care le-am furnizat. Procedura este în principiu scrisă şi nu va trebui să ne prezentăm personal decât dacă suntem invitaţi de către Curte. Totodată Vom fi informaţi cu privire la decizia Curţii.

* 28 februarie 2002: La primăria municipiului Târgu Secuiesc am depus cererea de eliberare a certificatului de urbanism pentru clădirea pe care vreau să amplasez placa comemorativă.

* 27 februarie 2002: A avut loc un nou termen în procesul de la Miercurea Ciuc privind cererea criminalului Héjja Dezideriu de suspendare a executării pedepsei pe motive medicale. Întrucât criminalul se afla la spitalul-penitenciar Jilava în vederea efectuării examenului medical s-a acordat un nou termen pentru data de 20 martie 2002.

* 15 februarie 2002: În urma deciziei Curţii Supreme de Justiţie de a respinge cererea mea de control juridic împotriva ordonanţei procurorului privind plângerile mele depuse la Curtea Supremă de Justiţie, am redepus, de această dată direct la instanţa abilitată de a cerceta o astfel de plângere penală şi anume la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov, plângerea mea penală împotriva fostului prim procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna domnul Luppinger Attila şi procurorul Fábián Károly pe care îi acuz de săvârşirea infracţiunilor de Abuz în Serviciu Împotriva Intereselor Persoanelor (art.246 Cod Penal) şi Favorizarea Infractorului (art.264 Cod Penal). Depunerea acestei plângeri penale a fost precedată de o discuţie principială şi un pic tensionată cu domnul Prim Procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov care a manifestat unele reticenţe de ordin juridic dar în final a reieşit că îmi pot exercita dreptul de a depune o plângere penală la această instanţă împotriva celor doi procurori. L-am asigurat pe domnul Prim Procuror de faptul că această plângere penală nu este cauzată de divergente personale cu cei doi procurori vizaţi de această plângere, că nu reprezintă nici un fel de vendetă ci doar este un gest pe care a trebuit să-l fac în mod obligatoriu în memoria tatălui meu şi că în acelaşi timp înţeleg să suport eventualele consecinţe de natură materială şi juridică care ar decurge în cazul că acuzaţiile respective nu se adeveresc şi cei doi procurori acuzaţi vor înţelege să mă aducă în fata instanţei de judecată pentru săvârşirea infracţiunii de denunţ calomnios. Mie nu-mi este frică de închisoare şi dacă acesta este preţul pe care trebuie să îl plătesc pentru încercările mele de a afla adevărul cu privire la dedesubturile tenebroase ale cercetării penale privind uciderea tatălui meu, sunt gata să intru la închisoare în orice moment dacă justiţia va hotărî acest lucru. Domnul prim procuror a înregistrat plângerea mea penală sub numărul de condică 34/15 februarie 2002 urmând să primesc un răspuns în scris.

* 14 februarie 2002: Prin adresa cu nr. 449/2002 mi se comunică că cererea mea de amplasare a plăcii comemorative a fost analizată şi dezbătută în comisia de urbanism a consiliului local şi datorită faptului că p-ta Gábor Aron este inclusă în lista monumentelor la nr. 15E008 ca centru istoric, nu se pot amplasa plăci comemorative de nici un fel. În concluzie comisia de urbanism a acordat aviz nefavorabil cererea respectivă.

Observaţie: răspunsul primăriei municipiului Târgu Secuiesc încalcă prevederi din următoarele legi:

1.Legea nr. 50din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor Republicat în Monitorul Oficial al României nr. 3 din 13 ianuarie 1997

2. Legea nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor

3.Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice

Ca atare am decis începerea procedurii conform legilor de mai sus şi ca primă etapă am decis ca să solicit eliberarea certificatului de urbanism privind imobilul pe care doresc să amplasez placa comemorativă.

Urmează ca primăria municipiului Târgu Secuiesc să elibereze în decurs de 30 de zile respectivul certificat de urbanism.

* 14 februarie 2002: A avut loc primul termen din dosarul 250/2002 de la Târgu Secuiesc privind insulta pe care mi-a adus-o criminalul Héjja Dezideriu. S-a amânat din lipsă de procedură. S-a întors citaţia de la domiciliul acestuia cu menţiunea că inculpatul se află la închisoare şi ca atare nu a putut fi citat pentru acest proces. În cadrul acestui termen a luat cuvântul şi reprezentanta parchetului care a afirmat că citez: "S-a stabilit pe căi neprofesionale că noi (judecătoria Târgu Secuiesc - nota AAD) am fi competenţi teritorial" şi că s-ar impune o sentinţă de dezinvestire pe baza ar.45 alin.4 raportat la art.30 din Codul de Procedură penală. În acelaşi timp pentru o mai bună derulare a judecăţii datorită faptului că cei doi martori citaţi de partea vătămată lucrează ca magistraţi la Tribunalul Covasna şi pentru că inculpatul se află la închisoare se impune trimiterea acestui dosar la judecătoria din Sfântu Gheorghe. Demn de remarcat este faptul că doamna procuror are perfectă dreptate. Este de neînţeles cum doamna Roth Maria Doina preşedinta judecătoriei Sfântu Gheorghe a pasat responsabilitatea acestui proces pe umerii celor de la Târgu Secuiesc deoarece Codul de Procedură Penală specifică în mod clar la art. 30 următoarele: Competenta pentru infracţiunile săvârşite în tară. Competenta după teritoriu este determinată de: a) locul unde a fost săvârşită infracţiunea, b) locul unde a fost prins făptuitorul, c) locul unde locuieşte făptuitorul, d) locul unde locuieşte partea vătămată. Este cu totul şi cu totul de neînţeles cum prevederi atât de simple şi de explicite ale Codului de Procedură Penală nu sunt cunoscute şi respectate de doamna preşedinte a judecătoriei din Sfântu Gheorghe. O presupunere ar putea fi că doamna preşedinte a judecătoriei Sfântu Gheorghe ştiind câtă importantă i-a acordat UDMR-ul "deţinutului politic" Héjja Dezideriu cu prilejul procesului privind uciderea colonelului post mortem Agache, încearcă să scape de responsabilitatea acestui proces. Dacă această ipoteză s-ar adeveri ar fi un lucru trist şi grav precum şi o pată pe obrazul justiţiei din judeţul Covasna. Următorul termen în acest proces este pe data de 07 martie 2002.

* 14 februarie 2002: Ministerul Justiţiei din Ungaria a comunicat Ministerului Justiţiei din România că a respins cererea de extrădare a cetăţeanului român Paizs Octavian pe considerente umanitare, în temeiul rezervei făcute de statul Ungar la articolul 1 din Convenţia Europeană de Extrădare. Însă potrivit articolului 28 din Legea nr. XXXVIII din 1996 privind asistenta judiciară internaţională în materie penală, Ministerul Justiţiei din Ungaria a înaintat dosarul Procuraturii generale a Republicii Ungare, pentru luarea în considerare a începerii urmăririi penale împotriva acestuia pentru faptele reţinute în hotărârea de condamnare pronunţată de instanţa română.

* 13 februarie 2002: A avut loc un nou termen în procesul de la Miercurea Ciuc privind cererea criminalului Héjja Dezideriu de suspendare a executării pedepsei pe motive medicale. Întrucât criminalul se afla la spitalul-penitenciar Jilava în vederea efectuării examenului medical s-a acordat un nou termen pentru data de 27 februarie 2002.

* 12 februarie 2002: Curtea Supremă de Justiţie a respins în mod definitiv şi irevocabil plângerea lui Agache Aurel Dionisie împotriva ordonanţei procurorului. Ordonanţa procurorului se referea la cele două plângeri depuse in 29 noiembrie 1999 şi 25 ianuarie 2001 la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie împotriva fostului prim procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna domnul Luppinger Attila şi procurorul Fábián Károly pe care i-am acuzat de săvârşirea infracţiunilor de Abuz în Serviciu Împotriva Intereselor Persoanelor(art.246 Cod Penal) şi Favorizarea Infractorului(art.264 Cod Penal). Deoarece soluţia prin care mi s-a comunicat că cei doi procurori nu au săvârşit fapte penale nu m-a mulţumit am încercat să efectuez un control juridic în instanţă a acestui ordonanţe. Procedura juridică a început la Judecătoria Braşov pe data de 30 mai 2001, a trecut pe la Curtea de Apel şi pe data de 12 februarie 2002 Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul meu şi a dat câştig de cauză încheierii Curţii de Apel care hotărâse inadmisibilitatea cererii mele de control juridic pe motiv că plângerea mea a fost cercetată ca o plângere administrativă şi nu ca una penală ca atare ea nu poate fi supusă controlului juridic de către instanţă.

* 12 februarie 2002: Agache Aurel Dionisie se consultă cu Ministerul Justiţiei din România, Direcţia Relaţii Internaţionale pentru a căuta soluţia legală pentru executarea sentinţei pe latura civilă şi pentru cele 3 persoane care au fugit în Ungaria.

01 februarie 2002: criminalul Héjja Dezideriu este transferat de la penitenciarul Miercurea Ciuc la spitalul penitenciar Jilava din Bucureşti în vederea efectuării examenelor medicale privind constatarea faptului dacă acesta poate suporta regimul de detenţie.

* 24 ianuarie 2002: Tribunalul sectorului 5 din Budapesta a analizat cererea autorităţilor române de extrădare a criminalului Paizs Octavian, unul din cei cinci călăi condamnaţi pentru uciderea cu bestialitate a tatălui meu colonel post mortem Agache Aurel. Spre surprinderea mea această instanţă a hotărât extrădarea acestui criminal pentru a putea să-şi ispăşească pedeapsa de 4 ani de închisoare, o pedeapsă mult prea blândă şi parcă dată în bătaie de joc de justiţia română. Dar chiar şi cu o astfel condamnare mai mult simbolică decât menită să releve cruzimea acestui călău, tot ar fi fost ceva dacă acest ucigaş ar fi simţit izul încarcerării. Numai că UDMR-ul nu ar fi permis niciodată un asemenea afront şi în momentul în care a aflat de această deciziei a instanţei de judecată budapestane a luat imediat legătura cu fraţii aflaţi la guvernare în patria mamă. Rezultatul nu s-a lăsat mult aşteptat, ministrul justiţiei din Ungaria Dávid Ibolya a semnat decizia de refuzare a extrădării călăului ucigaş din „raţiuni umanitare". Şi astfel Justiţia Română a fost pusă, ca să zic aşa, cu botul pe labe de omologii lor din statul „prietin şi vecin". „Raţiunile umanitare" au fost mai presus de durerea unei familii care a suferit atât de mult de pe urma acestui călău. Dar eu am hotărât să nu mă las bătut atât de uşor, indiferent de cât de mare este disproporţionalitatea între această caracatiţă a cărei tentacule au adânci ramificaţii în Guvernul Ungariei via UDMR şi mine ca simplu cetăţean al României. O să cer recunoaşterea sentinţei dată de Justiţia Română pe teritoriul Ungariei şi voi declanşa procedura de recunoaştere a sentinţei pe teritoriul Ungariei, după sfârşitul procesului în care voi încerca executarea sentinţei atât pe latura civilă cât şi cea penală, să dau în judecată statul Ungar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg şi să demonstrez că statul maghiar scuză şi acoperă o crimă şi consecinţele acesteia.

* 16 ianuarie 2002: A avut loc un nou termen în dosarul de la Miercurea Ciuc privind solicitarea criminalului Héjja Dezideriu de suspendare a executării pedepsei pe motive medicale. Doamna judecător Kardalus Erika a amânat pentru data de 13 februarie 2002 discutarea acestei cereri întrucât Institutul de Medicină Legală Mina Minovici a trimis o adresă prin care a notificat instanţa de judecată că pe baza actelor medicale emise până în prezent nu va lua nici o decizie şi că se va pronunţa după ce criminalul Héjja Dezideriu va fi examinat de comisia de specialitate din cadrul Institutului de Medicină Legală.

* 14 ianuarie 2002: Este depusă la primăria municipiului Târgu Secuiesc cererea familiei Agache de a se amplasa o placă comemorativă pe locul unde a fost linşat colonelul post mortem Agache Aurel. Primarul a solicitat comisiilor abilitate avizul şi a hotărât să supună atenţiei consiliului local această cerere, urmând ca în termen de 30 de zile să fie dat un răspuns oficial motivat.

* 08 ianuarie 2002: Întrucât doamna Roth Maria Doina, preşedinte a judecătoriei Sfântu Gheorghe, a stabilit că competenta pentru soluţionarea plângerii mele prealabile împotriva criminalului Héjja Dezideriu pentru infracţiunea de insultă revine judecătoriei din Târgu Secuiesc am depus la această judecătorie dosarul privind insulta. Dosarul are nr. 250 şi are primul termen pe data de 14 februarie 2002.

* 19 decembrie 2001: Agache Aurel Dionisie a depus o plângere prealabilă împotriva criminalului Héjja Dezideriu deoarece acesta l-a insultat pe data de 03 decembrie 2001. Plângerea prealabilă a fost depusă la judecătoria din Sfântu Gheorghe.

* 12 decembrie 2001: un termen important în procesul de la Miercurea Ciuc privind suspendarea condiţionată a pedepsei: au sosit adeverinţele de la Târgu Mureş privindu-l pe criminalul Héjja Dezideriu. Ele sunt contradictorii deoarece în timp ce medicii legişti mureşeni spun că acesta poate suporta regimul de detenţie, alţi doctori din Târgu Mureş( a nu se uita: fieful electoral, politic şi economic al senatorului Frunda György!) spun că acesta nu suportă regimul de detenţie. Doamna procuror de şedinţă a cerut ca, având în vedere actele contradictorii existente la dosar, acest criminal să fie examinat la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici de la Bucureşti. Şi uite aşa am ajuns de unde am plecat! Toată această foşfoiăgeală interminabilă prin care s-a încercat eliberarea criminalului Héjja Dezideriu se va termina tot printr-un aviz al institutului medico-legal de la Bucureşti. Următorul termen este pe data de 16 ianuarie 2002.

* 05 decembrie 2001: s-a amânat procesul de la Miercurea Ciuc cu privire la suspendarea condiţionată a executării pedepsei Motivul: nu au sosit certificatele medicale de la Târgu Mureş. Următorul termen este pe data de 12 decembrie.

* 03 decembrie 2001: a avut loc la Sfântu Gheorghe ultimul proces privind încuviinţarea executării silite a celor cinci criminali. Încuviinţare cerută de către Agache Aurel Dionisie. La acest termen au fost aduşi de la Miercurea Ciuc şi cei doi criminali aflaţi în închisoare: Héjja Dezideriu şi Reiner Anton. Judecătorul Gabriel Stefăniţă a dat cuvântul criminalului Reiner Anton care a specificat că este nevinovat şi că nu are de unde plăti suma de 50.000.000 de lei . Pe urmă a luat cuvântul Agache Aurel Dionisie care a cerut instanţei de judecată să respingă apelul criminalului Reiner Anton şi să încuviinţeze executarea silită. Totodată a reiterat faptul că în măsura în care criminalii îşi recunosc faptele comise familia Agache este gata să renunţe în mod oficial la daunele cuvenite conform sentinţei CSJ.

Pe urmă i s-a dat cuvântul criminalului Héjja Dezideriu care a ridiculizat această procedură de încuviinţare, l-a insultat pe Agache Aurel Dionisie spunând că „nu înţelege cum acest mucos învârte printre degete justiţia" şi „că nu înţelege de ce cer daune luând în considerare milioanele pe care le-a furat taică-său". Agache Aurel Dionisie a cerut consemnarea în încheierea de şedinţă a celor spuse de criminalul Héjja Dezideriu deoarece intenţionează să-l acţioneze în justiţie.

Instanţa de judecată a hotărât încuviinţarea executării silite a celor cinci criminali.

* 21 şi 28 noiembrie 2001: amânări în procesul de la Miercurea Ciuc.

* 15 noiembrie 2001: Senatorul UDMR György Frunda a cerut suspendarea procesului de la Bucureşti în ceea ce priveşte eliberarea criminalului Héjja Dezideriu întrucât ei au crezut că prin procedura de la Miercurea Ciuc vor reuşi să obţină mai repede eliberarea acestui criminal. Din fericire aveau să se înşele amarnic. Strategia adoptată de grupul de interese din spatele acestui criminal a făcut ca să se piardă foarte mult timp ceea ce constituie o mică consolare şi pentru familia Agache. Iar vechea zicală: „când fugi după doi iepuri nu prinzi nici unul" a început să prindă contur. Deocamdată au pierdut un iepure.

* 25 octombrie 2001: Senatorul UDMR György Frunda l-a vizitat pe Reiner Anton la închisoarea din Miercurea Ciuc. Deşi criminalul Reiner Anton exprimase public că nu doreşte să depună plângere la Strasbourg, aflăm cu stupoare că cu ocazia acestei vizite l-a mandatat pe senator să-l reprezinte la Strasbourg deşi au trecut cele 6 luni prevăzute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru acest demers.

De aici se poate trage concluzia că senatorul UDMR practic îl pune pe criminalul Reiner în faţa unui fapt împlinit (o manieră „europeană").

* 17 octombrie 2001: a avut loc un nou termen în procesul de la Miercurea Ciuc, proces în care criminalul Héjja Dezideriu cere suspendarea executării pedepsei pe motive medicale. Medicii legişti de la Miercurea Ciuc au stabilit că acest individ suportă regimul de detenţie. Avocatul Hajdu Dezideriu a cerut instanţei ca să aprobe un nou consult medical. Acest nou consult medical se va produce la Târgu Mureş. Instanţa de judecată a aprobat cererea şi a stabilit un nou termen de judecată pentru data de 21 noiembrie 2001.

* 10 0ctombrie 2001: o nouă amânare în procesul suspendării condiţionate a pedepsei de la Miercurea Ciuc.

* 29 septembrie 2001: Consiliul Reprezentaţilor UDMR a adoptat mai multe declaraţii, între care una priveşte pe condamnaţii în cazul Agache". Consiliul a apreciat că atunci şi acolo s-au petrecut evenimente similare cu cele din alte aşezări, miliţianul fiind victima revoltei populare. Nici un participant la revoluţie nu poate fi tras la răspundere pentru moartea lui". Socotind că în acest caz este vorba despre o sentinţă discriminatorie din punct de vedere etnic, CRU a cerut preşedintelui Iliescu să-l graţieze pe unul dintre participanţii la evenimente, Héjja Dezsö, aflat în detenţie în pofida stării precare a sănătăţii.

* 26 septembrie 2001: Delegaţia UDMR se prezintă la Palatul Cotroceni unde printre altele sub sintagma " Membrii delegaţiei au amintit şi despre unele modalitatea juridice în privinţa soluţionării cazului Agache din Târgu-Secuiesc" se cere preşedintelui României Ion Iliescu graţierea criminalilor colonelului Agache Aurel. UDMR-ul continua vechea politica duplicitara prezentând in mod extremist şi naţionalist cazul Agache pentru opinia publica maghiara iar când dau ochi cu autorităţile române folosesc un mesaj juridic extrem de graţios şi elegant.

* 20 septembrie 2001: La Tribunalul Municipiului Bucureşti are loc al treilea termen din dosarul 2208/2001 privind cererea criminalului Héjja Dezideriu de amânare a executării pedepsei pe motive medicale.

* 19 septembrie 2001: La Miercurea Ciuc începe un nou proces pentru eliberarea criminalului Héjja Dezideriu. Acest nou proces este pornit la iniţiativa unor forte conjugate din rândul conducătorilor politici maghiari din judeţul Harghita dintre care amintim pe : senatorul UDMR Sógor Csaba personaj care avea să intre în conştiinţa opiniei publice din România cu ocazia documentului emis în zilele premergătoare sărbătorii naţionale a României, document în care a îndemnat locuitorii din judeţul Harghita să nu participe la sărbătorirea zilei naţionale a României, iar cei care totuşi vor participa să poarte banderole negre în semn de doliu. Alte persoane sunt: Katona Ádám , un personaj cunoscut pentru pornirile sale ultranaţionaliste, avocatul Hajdu Dezideriu cel care a preluat sarcina reprezentării juridice a criminalului Héjja Dezideriu. Mai este implicată fundaţia „Umanitate" din Odorheiu Secuiesc . În cadrul acestui prim termen instanţa de judecată a hotărât ca acest criminal să fie examinat de medicul legist de la Miercurea Ciuc.

* 14 septembrie 2001: Agache Aurel Dionisie depune al doilea memoriu la administraţia prezidenţială în care aduce la zi argumentaţia sa împotriva graţierii ucigaşilor tatălui său.

* 13 septembrie 2001: Tribunalul sectorului 5 din Budapesta într-o şedinţa de judecată condusă de către judecătorul Jakucs Tamás îl eliberează pe criminalul Paizs Octavian. Pentru a putea masca sub o formă legală ordinul de a fi eliberat care fusese primit de la autorităţile politice maghiare se invocă faptul că ucigaşul Paizs Octavian este bolnav şi are nevoie de îngrijire medicală în spital. Demn de remarcat este faptul că acest criminal a invocat şi în România acest motiv ori de câte ori trebuia să se prezinte în fata instanţei de judecată sau când se zvonea că va fi arestat. În momentul în care trecea pericolul arestării stătea bine mersi acasă, iar ca fapt divers se poate remarca şi faptul că a fost sănătos şi a avut putere pentru a fugi din România, dar când e vorba să se întoarcă pentru a răspunde de faptele sale, brusc, se îmbolnăveşte.

* 11 septembrie 2001: Senatorul UDMR Frunda György depune la palatul Cotroceni o cerere de graţiere şi pentru criminalul Konrad Ioan.

* 10 septembrie 2001: Agache Ileana şi Agache Aurel Dionisie trimit la Curtea Europeană de la Strasbourg plângerilor lor împotriva statului Român în ceea ce priveşte cazul uciderii colonelului post-mortem Agache Aurel. Plângerea este înregistrată la Strasbourg pe data de 14 septembrie 2001.

În cursul următoarelor trei zile au depus plângeri şi ceilalţi patru membri ai familiei Agache (Ioan, Andrei Ovidiu, Depner Ileana şi Liviu)

* 10 septembrie 2001: Senatorul György Frunda, avocatul condamnaţilor din Târgu-Secuiesc, a înaintat dosarul cazului Agache la Comisia Helsinki APODOR-CH, care urmează să fie trimis la Comisia Drepturilor Omului din Strasbourg (conform comunicatului de presă al UDMR).

În realitate senatorul György Frunda, avocatul condamnaţilor din Târgu-Secuiesc (Héjja Dezideriu, Paizs Octavian, Reiner Anton şi Konrad Ioan), a înaintat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg o plângere împotriva statului român . Dosarul are nr. 1505/02 şi se referă la încălcarea dreptului lor la un proces echitabil sub un dublu aspect: durata nerezonabilă a procedurii penale iniţiate împotriva lor şi nerespectarea dreptului de a obţine audierea martorilor acuzării. A subliniat faptul că judecătorii de la Tribunalul Municipiului Bucureşti cât şi de la Curtea de Apel Bucureşti au hotărât audierea tuturor martorilor şi confruntarea acestora cu inculpaţii, pentru ca după aceea să revină asupra deciziilor lor şi să soluţioneze problema pe fond încălcând astfel principiul contradictorialităţii. S-a mai plâns şi de încălcarea de către statul român a art. 14 din convenţia pentru apărarea drepturilor omului privind discriminarea pe criterii etnice.

* 10 septembrie 2001: Criminalul Paizs Octavian este arestat în localitatea Békéscsaba din Republica Ungară în baza mandatului internaţional de arestare emis de către biroul Interpol din România. La foarte puţin timp după arestare încep să sune telefoanele. Mai întâi familia criminalului Paizs Octavian sună în România şi se ia contact cu politicienii UDMR. Aceştia sună în Ungaria la ministerul Afacerilor Externe şi la Organizaţia Maghiarilor de Pretutindeni, care la rândul lor sună la Ministerul de Interne din Ungaria. Se hotărăsc de comun acord ca ucigaşul Paizs Octavian să fie adus în fata unui tribunal din Budapesta pentru a putea fi eliberat. Se stabileşte de urgentă un termen pentru data de 13 septembrie 2001.(Conform presei maghiare din România)

* 31 august 2001: Juristul Ivácson József, colegul avocatului senator Frunda György depune la palatul Cotroceni o cerere de graţiere pentru criminalii Héjja Dezideriu , Paizs Octavian şi Reiner Anton.

* 23 august 2001: Episcopul Reformat László Tõkés face publică o scrisoare deschisă în sprijinul eliberării criminalului Héjja Dezideriu şi cere UDMR-ului ca să facă din acest caz un motiv de rupere a relaţiilor dintre UDMR şi PSD.

* 23 august 2001: La Tribunalul Municipiului Bucureşti are loc al doilea termen din dosarul 2208/2001 privind cererea criminalului Héjja Dezideriu de amânare a executării pedepsei pe motive medicale. Deoarece deţinutul nu a putut fi transferat în timp util ( nu a sosit cerea de la Tribunalul Municipiului Bucureşti la penitenciar) pentru a fi examinat de către medicii legişti ai Institutului de Medicină legală - Mina Minovici, instanţa a hotărât să amâne judecarea cererii pentru data de 20 septembrie 2001.

* 07 august 2001: Criminalul Reiner Anton este transferat la închisoarea din Miercurea Ciuc.

* 05 august 2001: La domiciliul său din Estelnic criminalul Reiner Anton este arestat, de către cadre ale Inspectoratului Judeţean de Politie Covasna. În cursul lunii ianuarie 2001 criminalul Reiner Anton fugise în Ungaria ca să scape de pedeapsă. Datorită comportamentului său, nu a mai fost găzduit de către membri ai familiei sale, a stat într-un lagăr de refugiaţi politici la Békéscsaba şi conform spuselor sale a primit chiar şi statutul de refugiat politic, a fost sprijinit activ de către Uniunea Mondială a Maghiarilor de Pretutindeni, dar brusc această bestie a hotărât să se întoarcă în tară unde a fost reţinut.

* 03 august 2001: În cadrul dosarului 1124/2001, prin încheierea din instanţa de judecată a Judecătoriei Târgu Secuiesc, s-a admis cererea formulată de Agache Aurel Dionisie şi s-a încuviinţat executarea silită.

* 26 iulie 2001: Imediat după ce sentinţa definitivă a Curţii Supreme de Justiţie a fost redactată şi a fost investită cu titlu executoriu precum şi pe baza procurilor judiciare cu care Depner Ileana, Agache Ovidiu, Agache Ioan l-au împuternicit să execute această acţiune şi în numele lor, Agache Aurel Dionisie s-a adresat biroului Executorului Judecătoresc Bălaş Marius, unde a depus o cerere de executare după ce în prealabil pe data de 25 iulie 2001 a plătit onorariul de executare. Această procedură a făcut obiectul dosarului executor 28/2002.

Astfel, prin executorul judecătoresc Bălaş Marius, Agache Aurel Dionisie a solicitat Judecătoriei Târgu Secuiesc, încuviinţarea executării silite.

* 15 iulie 2001: Katona Ádám preşedintele platformei Blocului Reformist din UDMR îi cere preşedintelui UDMR Marko Béla să intervină pentru eliberarea şi graţierea „deţinutului politic" Héjja Dezideriu şi pentru „reabilitarea totală a celor din Zetea, Dealu şi Târgu Secuiesc" (este vorba de ucigaşii celor 3 cadre MI din cele trei aşezări secuieşti).

* 12 iulie 2001: Criminalul Héjja Dezideriu este transferat la închisoarea din Miercurea Ciuc.

* 09 iulie 2000: Este arestat criminalul Héjja Dezideriu de către cadre ale Inspectoratului Judeţean de Politie Covasna. De această dată cadrele de politie au acţionat în mod ferm şi nu au mai dat nici o posibilitate acestei bestii să scape, arestatul fiind depus în arestul Inspectoratului Judeţean de Politie.

* Iulie 2001: A fost reactivată fundaţia „Umanitate" înfiinţată în anul 1991 de un grup de intelectuali din Odorheiu Secuiesc, care şi-a propus să-i sprijine pe criminalii Héjja Dezideriu şi Reiner Anton. În acest scop, fundaţia a deschis un cont şi a făcut apel către donatori, considerând că cei doi au fost condamnaţi pe nedrept. Fundaţia „Umanitate se autodefineşte ca fiind o organizaţie apolitică, susţine că încearcă prin donaţii să facă viata mai uşoară soarta oamenilor nevoiaşi care suferă pe nedrept. Această fundaţie a mai oferit şi în trecut sprijin pentru ucigaşii cadrelor MI de la Zetea şi Dealu, precum şi pentru „victimele pogromului antimaghiar de la Târgu Mureş", printre care şi Cseresznyés Pál. Totodată ei militează pentru reabilitarea totală a bestiilor ucigaşe de la Zetea, Dealu şi Târgu Secuiesc şi a bestiei Cseresznyés Pál.

* Iulie 2001: Familia Agache decide să acorde clementă ucigaşilor colonelului post mortem Agache Aurel cu condiţia ca aceştia să recunoască crimele comise. Propunerea nu a fost luată în considerare de nici unul din cei cinci criminali şi ca atare a fost anulată. Această propunere s-a făcut pentru a evidenţia cu şi mai multă claritate imoralitatea şi lipsa de scrupule a criminalilor şi a grupului de interese ce îi sprijină.

* 29 iunie 2001: Criminalul Héjja Dezideriu este externat din spitalul municipiului Târgu Secuiesc.

* 28 iunie 2001: La Tribunalul Municipiului Bucureşti are loc primul termen în dosarul 2208/2001 privind cererea criminalului Héjja Dezideriu de amânare a executării pedepsei pe motive medicale. Criminalul este reprezentat de senatorul UDMR György Frunda. Acesta cere pe baza unor adeverinţe medicale emise de către mai mulţi medici proudemerişti amânarea executării pedepsei. Instanţa consideră cererea senatorului György Frunda ca fiind „inadmisibilă" şi decide ca până la următorul termen criminalul să fie examinat de către medicii legişti de la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici" din Bucureşti. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 23 august 2001.

* 18 iunie 2001: În plenul Senatului României, după discursul politic al senatorului Corneliu Vadim Tudor care îi cere preşedintelui României să nu-i graţieze pe ucigaşii colonelului post Mortem Agache Aurel, are loc un schimb de replici între Senatorul PRM Corneliu Vadim Tudor şi senatorul UDMR György Frunda, schimb de replici care a degenerat într-un conflict verbal violent. György Frunda a cerut, conform procedurilor, dreptul la replica pentru că i-a fost rostit numele. Frunda a fost întrerupt violent de C.V. Tudor care pe tot parcursul discursului senatorului UDMR a avut ceva de comentat. "Criminalule!", striga din răsputeri Vadim Tudor. Roşu la fată György Frunda i-a cerut preşedintelui Nicolae Văcăroiu să facă ordine. "Protestez împotriva acestui ton huliganic", spune Frunda. "Huligan eşti tu, băi, criminalule. Nu-ti baţi joc de Senatul României. Ucigaşilor! Du-te la Budapesta! Du-te de-aicea! Ne-aţi masacrat şi-acum ne insultaţi la noi în tară", striga la mulţi decibeli C.V. Tudor, acoperind şi vocea amplificata de microfon a lui Nicolae Văcăroiu. Frunda încearcă să-şi reia discursul. Nu vorbeşte decât câteva secunde, fiind din nou întrerupt de Vadim Tudor: "Asasini. Termină, domnule, nu-ti mai bate joc de o tară întreagă! Asasinii! Nu ştii româneşte? Ce mai urmează, domnule? Pe cine mai omoară dacă justifica linşajul aici, în Senatul României". Acesta este momentul in care mai mulţi senatori PRM sar in ajutorul liderului lor, vociferând la volum maxim şi, evident, provocând un vacarm indescriptibil. Frunda declară că: "Nu poţi fi european la Strasbourg şi naţionalist la Bucureşti. Discursul acela este o instigare împotriva etniei maghiare". Senatorul C.V. Tudor intervine: "Ex-tra-or-di-nar! O să fii turnătorul României. Rezolvi, tu, băi!". Senatorul C. V. Tudor cere şi el drept la replică, în cadrul căruia îl întreabă pe Frunda "de ce s-a ales tocmai furculiţa din tot tacâmul pentru a jupui un român" şi îl ameninţă că-i dă "acum un extemporal să cadă sub scaun". În final, liderul PRM declară că "UDMR este o organizaţie ilegală" şi promite că va realiza o "carte neagra a UDMR". (conform presei din România)

Demn de remarcat este faptul că senatorul UDMR György Frunda a minţit în mod grosolan reafirmând vechile sale aberaţii privind portul de armă al colonelului post mortem Agache Aurel în timpul atrocităţilor de la Târgu Secuiesc, violuri, determinări de sinucideri, etc. Din păcate domnul senator Corneliu Vadim Tudor nu cunoaşte situaţia reală din cazul Agache şi nu a putut demasca minciunile senatorului UDMR.

* 14 iunie 2001: Familia Agache depune la Administraţia Prezidenţială un memoriu împotriva graţierii celor cinci criminali.

* Iunie 2001 - Printr-un document semnat de medicii Creţu Adrian, Szmolka István, Szabo András şi Szabo István s-a ajuns la concluzia că bestia Héjja Dezideriu poate suporta regimul de detenţie.

* 07 iunie 2001: Criminalul Héjja Dezideriu este operat de fiere în spitalul orăşenesc din oraşul Târgu Secuiesc. Printr-o astfel de manevră, care încalcă în mod flagrant jurământul lui Hipocrate, medicii proudemerişti încearcă să obstrucţioneze actul justiţiar al arestării acestei bestii. Trebuie precizat faptul că directorul spitalului din Târgu Secuiesc, doctorul Biró Géza este consilier local al UDMR.

* 04 iunie 2001: Criminalul Héjja Dezideriu este examinat medical de către domnul doctor Creţu Adrian - medic legist .

* 28 mai 2001: Deputatul UDMR Tamás Sándor, în numele criminalului Héjja Dezideriu, depune la Tribunalul Municipiului Bucureşti o cerere de amânare a executării pedepsei cu închisoarea din motive medicale. Dosarul are numărul 2208 şi are termen de judecată pe data de 28 iunie 2001.

* 24 mai 2001: Se încearcă arestarea criminalului Héjja Dezideriu de către cadre ale Inspectoratului Judeţean de Politie Covasna. Tentativa eşuează datorită lipsei de fermitate ale cadrelor de politie care timorate îl lasă pe criminal să fie salvat de ziariştii maghiari veniţi la fata locului. Criminalul Héjja simulează că i se face rău şi este dus la spital de către ziariştii maghiari.

* 19 mai 2001. În oraşul Codlea, colonelul post mortem Agache a fost reînhumat cu onoruri militare.

* 26 Martie 2001: La Curtea Supremă de Justiţie sunt condamnaţi cei cinci inculpaţi din cazul Agache.

* 4 noiembrie 1991 - De la tribuna Parlamentului reprezentantii UDMR: Baranyi Francisc, Hosszu Zoltan, Pillich Ladislau, contestă rezultatele audierilor prezentate în Raportul Harghita-Covasna, neagă toate faptele şi argumentele care dovedesc că UDMR a iniţiat purificarea etnică în aceste judeţe sau că maghiarii au comis crime, contestând şi întreaga acţiune a Comisiei parlamentare, atacând Guvernul, Parlamentul, Preşedinţia României şi Televiziunea Română.

*17 octombrie 1991- Se prezintă în Parlament Raportul Harghita-Covasna (preşedinte de comisie Mihai Teodorescu), în care sunt evidenţiate acţiunile de purificare etnică iniţiate de UDMR, în aceste judeţe, ca şi sensul antinaţional şi separatist al manifestaţiilor maghiare din decembrie 1989, încheiate cu devastări ale sediilor de miliţie şi securitate şi cu uciderea unor ofiţeri ai Statului Român în exerciţiul funcţiunii.
În numele UDMR, deputatul Tokay György şi alţi deputaţi UDMR au făcut apel, rând pe rând, la Consiliul consultativ pentru problemele minorităţilor, la Guvern, la Preşedinţia României, la preşedintele camerei Deputaţilor, în scopul amânării cu o săptămână a dezbaterii Raportului sau a interzicerii transmisiei la TV a şedinţei parlamentare privind Raportul Harghita-Covasna, dar au fost refuzaţi. În replică parlamentarii UDMR au părăsit sala dezbaterilor parlamentare.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel