Adresa-răspuns nr.138550/2007 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 16 iunie 2008
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Cazul Uciderii colonelului post mortem Agache Aurel

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept internaţional public

şi cooperare judiciară internaţională în materie penală

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Domnului Aurel Dionisie AGACHE Tel : 0040 21.311.89.51

Codlea, Strada Nouă nr.99 Fax : 0040 21.310.16.62

Judeţul Braşov, Cod poştal: 505.100

16 iunie 2008

Nr. 138550/2007

Stimate domnule Aurel Dionisie AGACHE,

În continuarea corespondenţei noastre, vă comunicăm următoarele:

1. Sub aspectul laturii penale a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală

In urma verificărilor efectuate, adresele din data de 24 martie 2004 şi 29 septembrie 2004 ale Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria, privind pe Filip Orban Daniela Kamilla, nu au putut fi identificate.

Faţă de acestea, la data de 16 iunie 2008 Ministerul Justiţiei a solicitat Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria retransmiterea adreselor sus menţionate, precum şi dovezile expedierii acestora. Totodată, la aceiaşi dată, Ministerul Justiţiei a transmis autorităţii centrale străine certificatul de legislaţie la care autoritatea străină face menţiune în scrisoarea din 12 aprilie 2007 pentru continuarea procedurilor.

2. Sub aspectul laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală

În ceea ce priveşte latura civilă, precizăm că cererea de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penale, anexată în copie, a fost expediată autorităţii centrale maghiare la data de 10 decembrie 2007.

Sub acest aspect menţionăm că, la data de 12 iunie 2008, punctul de contact al Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria la Reţeaua Judiciară Europeană în Materie Civilă şi Comercială a informat că a primit cererea şi documentele ataşate în susţinere, dar că documentaţia nu conţine informaţii cu privire la adresa de domiciliu sau de reşedinţă din Republica Ungaria a debitorilor, motiv pentru care nu poate stabili care este instanţa maghiară competentă căreia ar urma să i se remită cererea respectivă.

În aceste condiţii, la data de 16 iunie 2008, Ministerul Justiţiei a comunicat autorităţii maghiare informaţiile referitoare la adresa de domiciliu ale numiţilor Filip Orban Daniela Kamilla şi Konrad Janos, astfel cum rezultă din hotărârile Tribunalului Budapesta din 5 noiembrie 2007 (prin care instanţa maghiară a refuzat executarea mandatelor europene de arestare emise, pe numele celor doi, de către Tribunalul Bucureşti). În ceea priveşte identificarea adreselor de domiciliu ale celorlalţi debitori ( Hejja Dezideriu luliu, Paizs Octavian şi Reiner Anton) Ministerul Justiţiei a adresat autorităţii maghiare rugămintea de a analiza posibilitatea identificării adreselor de domiciliu ale acestora pe teritoriul Republicii Ungare.

Raportat la adresele de domiciliu ale celorlalţi trei debitori, pentru operativitate, vă adresăm rugămintea de a depune diligentele necesare în vederea identificării acestora. În acest sens vă puteţi adresa, în scris, Biroului Naţional Interpol din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (telefon: 314.36.77 şi fax: 314.12.66) urmând ca la solicitarea dvs. să anexaţi şi o copie a cererii de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penale şi a rechizitoriului emis de parchetul competent.

Cu deosebită consideraţie

Florin Răzvan Radu

Director

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România

www.just.ro

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel