Procedura privind executarea sentinţei penale în cazul Agache în ceea ce privește ucigașii fugiți în Ungaria
Executarea sentinţei pe latura penală - Cronologia executării sentinței pe latura penală


Procedura privind executarea sentinţei penale în cazul Agache în ceea ce privește ucigașii fugiți în Ungaria

Cronologia procedurilor juridice: (Procedurile au durat aproximativ 10 ani.)

*24 ianuarie 2002: Agache Aurel Dionisie solicită Ministerului Justiției din România informații cu privire la măsurile care au fost întreprinse pentru ca Filip Orbán Daniela Kamilla, să fie extrădată și ce măsuri se vor lua în continuare pentru ca ea să fie extrădată pentru a executa pedeapsa cu închisoarea.

*30 ianuarie 2002: prin adresa nr. I/DI/15/24275/2002, Direcția Relații Internaționale și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției comunică lui Agache Aurel Dionisie faptul că procedurile de extrădare au un caracter confidențial și nu pot fi comunicate dar specifică faptul că: « în cazul în care cei trei cetățeni români au și cetățenia maghiară, statul ungar nu va acorda extrădarea acestora, fiind însă obligat, potrivit prevederilor art. 6 paragr. 2 din Convenția europeană de extrădare, să preia și să exercite urmărirea penală împotriva acestora pentru faptele care au determinat condamnarea lor de către instanța română. »

*12 februarie 2002: Agache Aurel Dionisie comunică Direcției Relații Internaționale și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției că procedurile de extrădare sunt stopate întrucât Filip Orbán Daniela Kamilla este cetățean maghiar și prezintă abordările politice referitoare la consecințele juridice ale uciderii lui Agache Aurel precum și declarația secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Externe NÉMETH ZSOLT care declară că procesul Agache din România este « înrudit cu procesele vremurilor staliniste» și că « are un caracter etnic » fiind «un proces modern bazat pe criterii etnice » și că « Punctul de vedere explicit al guvernului maghiar (din care face parte și Ministrul Justiției din Ungaria-notă AAD) este: chiar și în cazul în care persoanele respective ar fi comis acele infracțiuni , ar fi trebuit să cadă sub acel decret de amnistiere, deci avem de a face cu o discriminare etnică. În această situație, atât prin căi juridice cât și prin căi politice dorim să conferim legitimitate punctului de vedere maghiar, atât pe calea Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, cât și pe calea contactelor politice bilaterale ».

Agache Aurel Dionisie a solicitat în contextul prezentat mai sus Ministerului Justiției din România « să acționeze în mod ferm și profesionist ».

*28 octombrie 2003: Întrucât au trecut peste 19 luni Agache Aurel Dionisie solicită Direcției Relații Internaționale și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției informații despre stadiul procedurii juridice privind executarea sentinței penale de către cei trei condamnați fugiți în Ungaria.

*17 noiembrie 2003: prin adresa nr. 75658/II/2003/15p, Direcția Relații Internaționale și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției nu comunică lui Agache Aurel Dionisie nici un fel de informații referitoare la executarea sentinței penale în ceea ce o privește pe Filip Orban Daniela Kamilla.

Totodată se specifică și faptul că  « la sesizarea autorităților judiciare române competente, Ministerul Justiției să solicite autorităților judiciare maghiare competente, după caz:

- preluarea urmăririi penale și a judecării sus numiților, în temeiul prevederilor art. 6 paragraful 2 din Convenția europeană de extrădare sau

- preluarea executării pedepselor aplicate sus numiților de către Tribunalul București, în temeiul dispozițiilor art. 2 din Protocolul adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997. »

* 26 noiembrie 2003: Agache Aurel Dionisie solicită informații de la Tribunalul București și de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la autoritatea juridică competentă care trebuie să solicite autorităților maghiare să pună în aplicare prevederile Convențiilor Europene în materie de extrădare sau de transferare a persoanelor condamnate așa cum a fost expus în memoriul din 17 noiembrie 2003 de Ministerul Justiției.

* 03 decembrie 2003: Prin adresa nr. 14/P Tribunalul București Secția I penală își declină competența și menționează că în conformitate cu art. 15 alin. 8 din legea nr. 756/2001, competența revine procurorului general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel în a cărui rază teritorială se află instanța de condamnare.

*09 decembrie 2003: Agache Aurel Dionisie a solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, autoritatea judiciară română competentă la aceea dată « în baza legii nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate, (art.15 alin.8) » să-și exercite atribuțiile și competențele în vederea executării sentinței penale în ceea ce privește pe Filip Orbán Daniela Kamilla . Totodată Agache Aurel Dionisie a comunicat și Ministerului Justiției din România că a efectuat demersul de mai sus.

*16 februarie 2004: Agache Aurel Dionisie comunică, Direcției Relații Internaționale și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției, că la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, a fost înregistrată lucrarea nr. 4348/II/5/2003 pentru ca să fie duse la îndeplinire procedurile juridice cu care instituția sus menționată este abilitată pe baza Legea nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate, (art.15 alin.8), în vederea executării sentinței pe latura penală în dosarul uciderii lui Agache Aurel.

*16 februarie 2004: Agache Aurel Dionisie trimite Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, traducerile în limba maghiară a celor trei sentințe (instanță de fond, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție) pentru a se urgenta executarea sentinței penale în ceea ce privește pe Filip Orbán Daniela Kamilla.

*23 februarie 2004: Prin adresa nr. 4348/II-5/2003 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București comunică lui Agache Aurel Dionisie că în urma memoriului din 09 decembrie 2003 a fost formulată cererea de preluare a executării pedepsei și cu privire la persoana condamnată Filip Orban Daniela Kamilla.

*22 martie 2004: Agache Aurel Dionisie comunică Direcției Relații Internaționale și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției, că la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, a fost formulată cererea de preluare a executării pedepsei cu privire la persoana condamnată Filip Orban Daniela Kamilla și această cerere înregistrată sub nr. 4348/II/5/2003 a fost înaintată Ministerului Justiției, Direcția Relații Internaționale și Drepturile Omului pentru a fi comunicată autorităților competente din Republica Ungaria.

*06 aprilie 2004: prin adresa nr. 20533/II/2004/15p, Direcția Relații Internaționale și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției comunică lui Agache Aurel Dionisie că « La data de 11 martie 2004, în temeiul dispozițiilor art.2 din Protocolul adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la data de 18 decembrie 1997, Ministerul Justiției al României a înaintat Ministerului Justiției al Republicii Ungare cererea de preluare a executării pedepsei aplicate condamnatei Filip Orbán Daniella Kamilla. »

*21 februarie 2005: Agache Aurel Dionisie solicită Direcției Relații Internaționale și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției informații cu privire la stadiul în care se află procedura inițiată de Ministerul Justiției din România pe data de 11 martie 2004 privind pe Filip Orbán Daniella Kamilla.

*07 martie 2005: prin adresa nr. 19801/2005, Direcția Drept Internațional, Cooperare Judiciară și Afaceri Juridice Externe nu comunică nimic despre stadiul procedurii inițiate pe data de 11 martie 2004 privind pe Filip Orbán Daniela Kamilla.

* 12 aprilie 2005: prin adresa nr. 32708/2005, Direcția Drept Internațional, Cooperare Judiciară și Afaceri Juridice Externe din cadrul Ministerului Justiției a comunicat lui Agache Aurel Dionisie că « Soluția propusă de Ministerul Justiției al Republicii Ungaria, de aplicare, în relația dintre România și Republica Ungaria, pentru cazul respectiv, a prevederilor art. 21 din convenția europeană a fost înaintată și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru a fi analizată și pentru a se aprecia dacă, în cazul dvs., din punct de vedere al dreptului intern, autoritățile române ar putea formula o cerere adresată autorităților judiciare maghiare competente, privind denunțul în vederea urmăririi. » În adresa din 12 aprilie 2005 nu se comunică nimic despre stadiul procedurii inițiate pe data de 11 martie 2004 privind pe Filip Orbán Daniela Kamilla.

*13 aprilie 2005: Prin adresa nr. 4348/II-5/2003, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a comunicat că „în situația expusă nu pot fi aplicabile dispozițiile art. 21 din Convenția Europeană de asistență judiciară în materie penală, întrucât nu au în vedere ipoteza executării pedepselor".

*13 noiembrie 2006: Agache Aurel Dionisie solicită Direcției Drept Internațional, Cooperare Judiciară și Afaceri Juridice Externe informații cu privire la stadiul în care se află procedurile juridice privind executarea sentinței pe latura penală așa cum au fost menționate în adresa nr. 32708/2005 din 12 aprilie 2005.

*22 decembrie 2006: Prin adresa nr. 109267/2006 cx 19801/2006 din 22 decembrie 2006, Ministerul Justiției informează Tribunalul București secția I Penală că autoritățile ungare au respins cererea sus menționată întrucât numiții Konrad Ioan și Filip Orbán Daniella Kamilla au fost condamnați în lipsă (deși pentru Filip Orbán Daniella Kamilla procedura respectivă nu a fost finalizată). S-a solicitat totodată un punct de vedere în sensul aprecierii de către instanța de judecată a oportunității transmiterii unei cereri în temeiul art. 21 din Convenția Europeană de asistență judiciară internațională în materie penală, Strasbourg, 20 aprilie 1959- „Denunț în vederea urmăririi în fața tribunalelor unei alte părți".

*22 decembrie 2006: prin adresa nr. 19801/2006 cx 109267/2006, Direcția Drept Internațional și Tratate Serviciul Drept Internațional Public și Cooperare Judiciară Internațională în materie penală din cadrul Ministerului Justiției a comunicat lui Agache Aurel Dionisie că « La data de 13 aprilie 2005 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București ne-a comunicat că „în situația expusă nu pot fi aplicabile dispozițiile art. 21 din Convenția Europeană de asistență judiciară în materie penală, întrucât nu au în vedere ipoteza executării pedepselor". Având în vedere că prin Legea nr. 224/2006 de modificare și completare a Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, competența pentru astfel de cazuri a fost atribuită instanței de executare, la data de 22 decembrie 2006, Ministerul Justiției a adresat Tribunalului București, Secția I Penală rugămintea de a analiza situația existentă, urmând ca în cazul în care va aprecia în sensul formulării unei cereri în temeiul art. 21 din Convenția sus menționată, să transmită Ministerului Justiției copiile certificate și traducerile în limba maghiară ale documentelor justificative, pentru a fi remise autorităților ungare.»În adresa din 22 decembrie 2006 nu se comunică nimic despre stadiul procedurii inițiate pe data de 11 martie 2004 privind pe Filip Orbán Daniella Kamilla.

*17 ianuarie 2007: Agache Aurel Dionisie solicită Direcției Drept Internațional, Cooperare Judiciară și Afaceri Juridice Externe informații cu privire la stadiul în care se află procedurile juridice privind executarea sentinței pe latura penală așa cum au fost menționate în adresa nr. 19801/2006 cx 109267/2006 din data de 22 decembrie 2006 privind pe Filip Orbán Daniella Kamilla.

*14 februarie 2007: prin adresa nr. 19801/2006 cx 109267/2006 cx 9630/2007, Direcția Drept Internațional și Tratate Serviciul Drept Internațional Public și Cooperare Judiciară Internațională în materie penală din cadrul Ministerului Justiției a comunicat lui Agache Aurel Dionisie că « la data de 14 februarie 2007 Ministerul Justiției a solicitat Ministerului Justiției și Aplicării Legii al Republicii Ungaria, informații cu privire la modul de soluționare a cererii de recunoaștere și executare, pe latura penală, a sentinței penale nr. 70/1999 a Tribunalului București, Secția I Penală privind pe numita Filip Orban Daniella Kamilla ».

*27 februarie 2007: Prin adresa nr. 142/C, Tribunalul Municipiului București, secția I Penală, a înaintat Ministerului Justiției o cerere în temeiul art. 21 din Convenția Europeană de asistență judiciară internațională în materie penală, Strasbourg, 20 aprilie 1959- „Denunț în vederea urmăririi în fața tribunalelor unei alte părți". Cererea a fost făcută cu privire la numiții Konrad Ioan și Filip Orbán Daniella Kamilla(deși pentru Filip Orban Daniela Kamilla nu se încheiase procedura prealabilă [cererea de preluare a executării pedepsei], care fusese cerută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București [la solicitarea expresă a lui Agache Aurel Dionisie] și care a fost trimisă prin Ministerul Justiției din România către autoritățile competente maghiare pe data de 11 martie 2004)

*05 martie 2007: Sătul de acțiunile și răspunsurile evazive ale autorităților competente din România, Agache Aurel Dionisie solicită Tribunalului București, secția I-a penală emiterea mandatelor europene de arestare pe numele lui Filip Orbán Daniella Kamilla și Konrad Ioan.

*14 martie 2007: prin adresa nr. 1418, Tribunalul București Secția I-a penală refuză emiterea mandatelor Europene de Arestare solicitate de Agache Aurel Dionisie motivându-se că « în cauză mandatele europene de arestare nu pot fi emise deoarece condamnații s-au refugiat pe teritoriul statului de cetățenie, caz în care extrădarea nu se acordă ».Totodată se specifică că « la data de 27.02.2007 a fost înaintată Ministerului Justiției o cerere întemeiată pe baza dispozițiilor Convenției europene de asistență judiciară în materie penală adoptată la Strasbourg la 20.04.1959 și a Protocolului adițional la Convenția Europeană de asistență penală în materie penală adoptată la Strasbourg la 17.03.1978, ratificată de România prin Legea nr. 236/1998 publicată în Monitorul Oficial 492/21.12.1998, (un denunț în scopul urmăririi întemeiat pe dispozițiile art.21 din CONVENțIE) ».

*21 martie 2007: Agache Aurel Dionisie solicită,pentru a doua oară, Tribunalului București, secția I-a penală, emiterea mandatelor europene de arestare pe numele lui Filip Orbán Daniella Kamilla și Konrad Ioan.

*19 aprilie 2007: prin adresa nr. 15-P, Tribunalul București Secția I-a penală comunică faptul că a fost emise mandate europene de arestare în cazul lui Filip Orbán Daniella Kamilla și Konrad Ioan.

*08 mai 2007: Agache Aurel Dionisie solicită Direcției Drept Internațional, Cooperare Judiciară și Afaceri Juridice Externe informații cu privire la răspunsul primit de la Ministerul Justiției din Ungaria în ceea ce privește executarea sentinței pe latura penală privind pe Filip Orbán Daniella Kamilla.

* 25 și 30 mai 2007: mandatele europene de arestare emise de Tribunalul București privind pe Filip Orban Daniella Kamilla și Konrad Ioan au fost difuzate pe canalele Organizației Internaționale de Poliție Criminală către toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv către Republica Ungară, la data de 26 aprilie 2007

*23 mai 2007: Prin adresa nr. 61933/2006 cx 67320/2006 a Ministerului Justiției, având în vedere faptul că Tribunalul București, Secția I-a Penală a solicitat arestarea și predarea persoanelor sus menționate în baza unor mandate europene de arestare, în vederea aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare a pedepsei închisorii emise de către aceeași instanță în baza sentinței penale nr. 70 din 15 februarie 1999, Ministerul Justiției a restituit Tribunalului București cererea de denunț în vederea urmăririi penale adresată autorităților ungare, apreciind că în speță nu se poate solicita și transferul de proceduri penale - denunț în vederea urmăririi penale, aceasta întrucât scopurile celor două forme de cooperare sunt distincte și deoarece emiterea mandatelor europene de arestare a fost făcută în vederea punerii în executare a pedepselor la care persoanele sus menționate au fost condamnate, ea are prioritate față de denunțul în vederea urmăririi penale.

Ca urmare a adreselor trimise de Agache Aurel Dionisie, Ministerul Justiției, prin adresa nr. 52615/2007 din 23 mai 2007, a solicitat informații de la Biroul Naționa Interpol, cu privire la măsurile care au fost dispuse pentru difuzarea mandatului european de arestare, precum și informațiile privind posibila localizare a lui Filip Orban Daniela Kamilla pe teritoriul Republicii Ungaria.

*29 mai 2007: Prin adresa nr.427776/RCS, Biroul Național Interpol comunică Ministerului Justiției faptul că "numita Filip Orban Daniela Kamilla, născută la 28.01.1966, a fost pusă în urmărire internațională în vederea arestării și extrădării către România la data de 08.09.2001. La data de 22.08.2001 Interpol Budapesta comunică faptul că numita Filip Orban Daniela Kamilla a a solicitat statutul de refugiat la 20.01.1992 și a dobândit cetățenia maghiară la 24.05.1994, neputând fi posibilă extrădarea unui cetățean maghiar. La data de 26.04.2007 am comunicat pe canalul Interpol către țările Uniunii Europene mandatul european de arestare emis de Tribunalul București. Nu s-a primit nici un semnal din partea autorităților ungare până în prezent".

*01 iunie 2007: prin adresa nr. 19801/2006 cx 109267/2006 cx 9630/2007, Direcția Drept Internațional și Tratate Serviciul Drept Internațional Public și Cooperare Judiciară Internațională în materie penală din cadrul Ministerului Justiției a comunicat lui Agache Aurel Dionisie că în ceea ce privește « aspectul laturii penale procedura a fost suspendată ca urmare a faptului că Tribunalul Metropolitan nu a avut la dispoziție date cu privire la dispozițiile legale aplicabile (textele de lege). Astfel în procedura care privește cererea de preluare a executării pedepsei aplicate condamnatei Filip Orbán Daniella Kamilla, trimisă de Ministerul Justiției din România pe data de 11 martie 2004 autorităților judiciare maghiare, instanța de judecată maghiară s-a adresat pe data de 29 martie 2004 autorității române competente în vederea trimiterii certificatului privind legislația română incidentă in cauză. Mai mult chiar și a reînnoit cererea pe data de 24 septembrie 2004 și deoarece partea română nu a binevoit să răspundă cererilor repetate ale părții maghiare, instanța de judecată maghiară a suspendat procedura ».

*7 iunie 2007: Ministerul Justiției, după traducerea în limba maghiară, a transmis, spre executare, Ministerului Justiției și Aplicării Legii din Ungaria, mandatul european de arestare emis împotriva numitei Daniela Filip Orban Kamilla.

*5 noiembrie 2007: Curtea de Apel Budapesta a refuzat executarea mandatului european de arestare emis de Tribunalul București împotriva lui Filip Orban Daniella Kamilla.

Prin sentința din dosarul 3.Bk.nr. 792/2007/5, pe data de 05 noiembrie 2007 Curtea de Apel Budapesta a motivat neexecutarea mandatului foarte sugestiv: „În conformitate cu prevederile § 5., alin. (1), al Legii, în caz de refuzare a îndeplinirii, se vor lua măsuri în vederea executării pedepsei. În cazul de față, procedura a fost efectuată în lipsa numitei Filip Orban Daniella Kamilla, și ca atare, hotărârea pronunțată nu corespunde normelor juridice maghiare în vigoare. Potrivit poziției adoptate de instanță, decizia examinată contravine și încheierii referitoare la ordinea publică, prevăzută de § 2., alin. (1), al Legii XXXVIII, din 1996, privind asistența juridica internațională în materie penală.

Prin încheierea nr. 3.B.222/2004/5 din 1 septembrie 2005, Tribunalul Capitalei a suspendat procedura penală pornită împotriva numitei Filip Orban Daniella Kamilla, pentru preluarea executării pedepsei.

Instanța s-a adresat autorității române competente, în vederea trimiterii certificatului privind legislația română incidentă in cauză. (Instanța de judecată maghiară s-a adresat pe data de 29 martie 2004 autorității române competente  în vederea trimiterii certificatului privind legislația română incidentă in cauză. Mai mult chiar și a reînnoit cererea pe data de 24 septembrie 2004).

Deoarece certificatul solicitat nu a fost trimis, instanța a suspendat procedura: din cauza neîndeplinirii cererii de asistență juridică."

*06 februarie 2008 și 14 mai 2008: Agache Aurel Dionisie revine cu o nouă adresă către Ministerul Justiției din România în care solicită informații Ministerului Justiției despre motivele pentru care Ministerul Justiției din România nu a trimis, în cazul lui Filip Orban Daniella Kamilla, certificatul privind legislația română în cauză, în urma solicitărilor făcute de către autoritățile judiciare maghiare la data de 29 martie 2004 și 24 septembrie 2004.

*16 iunie 2008: Prin adresa nr. 138550/2007, Ministerul de Justiție îi comunică lui Agache Aurel Dionisie că: «În urma verificărilor efectuate, adresele din data de 24 martie 2004 și 29 septembrie 2004 ale Ministerului Justiției și Aplicării Legii al Republicii Ungaria, privind pe Filip Orban Daniela Kamilla, nu au putut fi identificate.

Față de acestea, la data de 16 iunie 2008 Ministerul Justiției a solicitat Ministerului Justiției și Aplicării Legii al Republicii Ungaria retransmiterea adreselor sus menționate, precum și dovezile expedierii acestora.

La aceiași dată, Ministerul Justiției a transmis autorității centrale străine certificatul de legislație la care autoritatea străină face mențiune în scrisoarea din 12 aprilie 2007 pentru continuarea procedurilor. », adică adresele prin care instanța de judecată maghiară s-a adresat, pe data de 29 martie 2004 și 24 septembrie 2004, autorității române competente în vederea trimiterii certificatului privind legislația română incidentă in cauză.

Astfel o procedură care trebuia efectuată în martie 2004 este efectuată de către Ministerul Justiției din România abia în 16 iunie 2008.

*18 iulie 2008: Prin adresa nr. 138550/2007, Ministerul de Justiție îi comunică lui Agache Aurel Dionisie că: « urmare a scrisorii Ministerului Justiției și Aplicării Legii din data de 14 iulie 2008, anexată, în copie, la data de 18 iulie 2008 Ministerul Justiției a retransmis Ministerului Justiției și Aplicării Legii mandatul european de arestare nr. 15 din data de 18 aprilie 2007 emis de Tribunalul București împotriva numitei Daniela Filip Orban Kamilla și a informat în acest sens, la aceiași dată, și Tribunalul București.».

*11 august 2008: Prin adresa nr. IRM/NBFO/3612/2008 Ministerului Justiției și Aplicării Legii al Republicii Ungaria informeaază Ministerul Justiției din România că autoritățile ungare au refuzat executarea mandatului european de arestare pentru Filip Orban Daniela Kamilla și că Parchetul General al Republicii Ungaria a fost notificat în vederea inițierii procedurilor penale.

*15 septembrie 2008:Prin adresa nr. 6617/2008/1-I Parchetul General, al Republicii Ungaria, Departamentul Urmăririlor Penale și Pregătirea Acuzării remite autorităților judiciare române o cerere de asistență juridică internațională în materie penală. În această cerere se specifică următoarele: În temeiul articolului 28 din Legea numărul XXXVIII din anul 1996 privind asistența judiciară internațională în materie penală, Ministerul Justiției și Poliției al Republicii Ungaria s-a adresat Parchetului General al Republicii Ungaria în privința punerii în mișcare a acțiunii penale, sau a dispunerii altor măsuri în speță. Pentru a se putea decide în privința punerii în mișcare a acțiunii penale, trebuie să se cunoască dosarele actelor infracționale consemnate în mandatul de arestare cu numărul 1775/1998 emis de către Tribunalul Municipiului București și probele procurate în speță. Din această pricină, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este rugat a examina posibilitatea dacă dosarele acțiunilor penale indicate mai sus, ori copiile autentice ale acestora, pot fi trimise Parchetului General al Republicii Ungaria în scopul considerării ordonării punerii în mișcare a acțiunilor penale împotriva numiților Filip Orban Daniella Kamilla și Konrad Janos. Cererea ajunge la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la data de 13 noiembrie 2008 și este înregistrată sub nr. 21358. De acolo este pasată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București unde este înregistrată la 13 noiembrie 2008 sub nr. 1622/II-5.

* 31octombrie 2008: Ministerul Justiției a solicitat Ministerului Justiției și Aplicării Legii al Republicii Ungaria să comunice deciziile luate sub aspectul procedurilor penale inițiate împotriva lui Filip Orban Daniella Kamilla.

*22 ianuarie 2009: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești a transmis Tribunalului București cererea de asistență judiciară internațională în materie penală prin care Parchetul General al Republicii Ungaria a solicitat, în original sau în copie certificată, dosarul cauzei penale în care numita Filip Orban Daniela Kamilla a fost condamnată de către Tribunalul București.

*13 februarie 2009: Tribunalul București a informat Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești că este în imposibilitatea de a transmite documentele solicitate de partea maghiară, întrucât dosarul în care s-a pronunțat sentința penală nr. 70/1999 a Tribunalului București, Secția l-a Penală se află atașat la dosarul nr. 10644/1/2007 al înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect cererea de revizuire formulată de Paizs Ferenc pentru Octavian Paizs.

*09 septembrie 2009: Dosarul nr. 10664/1/2007 (cu sentința redactată) a fost trimis de Înalta Curte de Casație și Justiție către Tribunalul București, pentru rejudecare în ceea ce îl privește pe criminalul Paizs. Onoratei Curți i-a trebuit 7 luni ca să redacteze această sentință care practic este un colaj al sentințelor din România și cea de la CEDO la care au adăugat și ei câteva rânduri.

* 24 septembrie 2009: Agache Aurel Dionisie solicită Tribunalului București și Ministerului de Justiție din România soluționarea cererea de asistență judiciară formulată de autoritățile judiciare maghiare pe data de 15 septembrie 2008, întrucât motivul de nesoluționare invocat la data de 13 februarie 2009 de către Tribunalul București nemaiexistând, în momentul de față fiind întrunite premisele pentru ca cererea de asistență judiciară să fie soluționată.

* 21 octombrie 2009: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești a retransmis Tribunalului București cererea de asistență judiciară internațională în materie penală prin care Parchetul General al Republicii Ungaria a solicitat, în original sau în copie certificată, dosarul cauzei penale în care numita Filip Orban Daniela Kamilla a fost condamnată de către Tribunalul București.

* 10 noiembrie 2009: Tribunalul București refuză în mod tacit trimiterea unei copii certificate a dosarului cauzei penale justificând în mod pueril  că acest dosar este atașat unei cauze penale la nivelul acestei instanțe, permițând doar trimiterea unor copii certificate conform cu originalul după rechizitoriu și sentințele de la instanța de fond, apel și recurs însoțite de traducerile în limba maghiară.

* 17 decembrie 2009: După eșecul trimiterii prin poștă a documentelor primite de la Tribunalul București, Ministerul Justiției retrimite aceste documente direct Ministerului Justiției din Ungaria cu rugămintea ca aceste să fie retransmise către Procuratura Generală din Ungaria.

* 31 decembrie 2009: Ministerul Justiției din Ungaria informează pe omologii români că documentele au fost retransmise către Procuratura Generală din Ungaria.

* 25 noiembrie 2010: În cauza penală pornita în Ungaria împotriva numiților Konrád János și Filip Orbán Daniella Kamilla, persoane cu dublă cetățenie, maghiară și română, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală cauzatoare de moarte, prin ordonanța sa nr. NF. 5.889/2010/10-I., Procuratura Capitalei (Budapesta) a dispus încetarea urmăririi penale.

* 03 ianuarie 2011: Ordonanța nr. NF. 5.889/2010/10-I. a Procuraturii Capitalei (Budapesta) este comunicată lui Agache Aurel Dionisie.

* 11 ianuarie 2011: Agache Aurel Dionisie înaintează o plângere împotriva ordonanței nr. NF. 5.889/2010/10-I. a  Procuraturii Capitalei (Budapesta).

* 31 martie 2011: prin ordonanța nr. NF. 6617/2008/10-I., Procuratura Generală din Ungaria respinge plângerea lui Agache Aurel Dionisie împotriva ordonanței nr. NF. 5.889/2010/10-I. a  Procuraturii Capitalei (Budapesta).

* 10 mai 2011: Ordonanța nr. NF. 6617/2008/10-I. a Procuraturii Generale din Ungaria este comunicată lui Agache Aurel Dionisie, cu precizarea că în temeiul dispozițiilor articolului 229 și articolului 230 din Codul de procedură penală maghiar, în termen de 60 de zile succesive primirii ordonanței pot interveni în pricină în calitate de acuzator privat subsidiar (substitutiv).

* 08 iulie 2011: Agache Aurel Dionisie depune la  Procuratura Capitalei (Budapesta), un act de acuzare împotriva numiților Konrád János și Filip Orbán Daniella Kamilla, persoane cu dublă cetățenie, maghiară și română, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală cauzatoare de moarte.

* 25 octombrie 2011: În dosarul 8.B.957/2011/2 Tribunalul Budapesta respinge ca nefondat actul privat de acuzare.

* 10 noiembrie 2011: Agache Aurel Dionisie înaintează recurs împotriva încheierii din dosarul 8.B.957/2011/2 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Budapesta.

* 08 februarie 2012:  În dosarul 3.Bkf.l 1461/2011/2 Curtea de Apel Budapesta respinge în mod definitiv și irevocabil recursul lui Agache Aurel Dionisie.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel